Terapija Ksenonom - VIP Vorobjev
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Menu
Menu

TERAPIJA KSENONOM

Terapija ksenonom ima veliki značaj u lečenju bolesti zavisnosti. Naime, danas se intenzivno razvija savremeni pravac medicine – unošenje inertnog gasa ksenona u terapiju velikog broja oboljenja.

Ovaj pravac medicine sprovodi istraživanja u vodećim svetskim kompanijama koje proizvode gasove.

Skupljen je veliki klinički i eksperimentalni materijal koji omogućava da se konstantuje da je ksenon idealni anestetik i terapeutsko sredstvo sa velikim brojem farmakoloških osobina u lečenju bolesti. Zahvaljujući svojim osobinama ksenon se danas koristi u lečenju stresova različitog porekla, glavobolja, poremećaja spavanja, sindroma hroničnog umora, depresivnih rastrojstava, tokom rehabilitacije i regeneracije organizma nakon bolesti.

Ksenon se takođe primenjuje u cilju poboljšanja radne sposobnosti, u regenerativnoj terapiji kod narkomanije i alkoholizma. Budući da može da vrši neuroprotekciju (zaštitu nervnih ćelija), a takođe i pozitivno utiče na adoptozu ćelija centralnog nervnog sistema, ksenon će u budućnosti imati veliku primenu u lečenju oboljenja mozga.

Ovaj pravac predstavlja ozbiljnu alternativu postojećim metodama farmakoterapije kod velikog broja oboljenja.

Ksenon (Xe) je inertni plemeniti gas. Ne podvrgava se biotransformaciji i tokom tri do četiri minuta preko pluća nestaje iz organizma. Za razliku od ostalih farmaceutskih preparata koji se u medicini koriste apsolutno nije toksičan, indiferentan je u organizmu, nema nuspojava od njega, nije kancerogen, ne izaziva alergije ni kardiodepresivna delovanja, ne utiče na morfološki sastav, zgrušavanje krvi i imunitet, ne menja neuroendokrini status, a ekološki je čist i bezopasan.

Terapija ksenonom koju predlažemo, u poređenju s drugim metodama, omogućava da se brzo dostigne čvrst terapeutski efekat u sledećim oblastima:

• lečenje bolova i bolnih sindroma
• terapija protiv stresa
• lečenje depresije
• terapija poremećaja spavanja
• lečenje zavisnosti (od narkotika, alkohola)
• rehabilitacija i oporavak organizma nakon bolesti
• rehabilitacija i oporavak organizma nakon velikih umnih i fizičkih napora
• za poboljšanje radne sposobnosti

Clinique pour les dépendances Dr Vorobjev

Le contrôle de votre vie et des attentes réelles de vos défis quotidiens sont essentiels pour réduire le stress.

— Josh Billings

Poslednje sa bloga

  • 12/02/2020
  Désintoxication à l’héroïne – Reprenez le contrôle de votre vie!

  Désintoxication à l’héroïne – Reprenez le contrôle de votre vie!

  La désintoxication à l’héroïne est une étape très importante dans le traitement des toxicomanes. L’héroïne est la plus ancienne substance psychoactive connue. Même les Sumériens consommaient du pavot, à partir duquel est obtenue l’héroïne. L’effet initial qu’elle procure est indiqué par son nom lui-même, qui littéralement en leur langue signifie “bonheur”. Le pouvoir magique du

  Lire plus
  • 25/12/2019
  Dépendance à Internet – Une maladie des temps modernes

  Dépendance à Internet – Une maladie des temps modernes

  La dépendance à Internet est une maladie des temps modernes. Le XXIème siècle est caractérisé par les téléphones portables, Internet et les réseaux sociaux. Certes, ils nous ont beaucoup facilités la vie. En un seul clic, nous pouvons trouver les informations dont nous avons besoin. Nous effectuons maintenant nos tâches professionnelles même en dehors du

  Lire plus
Call Now Button