Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Hiperbarična terapija kiseonikom (HBOT) u lečenju zavisnosti od droge i alkoholizma

U ovom tekstu moći ćete da naučite više detalja o proceduri koja se naziva oksigenoterapija, načinu njene primene i situacijama u kojima se to preporučuje. Takođe ćete saznati na koji način se osoba priprema za njeno sprovođenje i kakav uticaj oksigenoterapija ima na organizam.

Hiperbarična terapija kiseonikom

Šta je hiperbarična terapija kiseonikom

Hiperbarična terapija uključuje korišćenje kiseonika u komori sa povišenim atmosferskim pritiskom. Ove komore su najčešće hermetički zatvorene, kako bi se u kontrolisanim uslovima pacijenti izlagali kiseoniku u sesijama koje traju između 60 i 120 minuta.

Učestalost tretmana i njihova primena se određuje u odnosu na više faktora kao što su stanje samog pacijenta, reagovanje na efekte koje izaziva oksigenoterapija i usklađivanje sa drugim metodama lečenja. Mada se može reći da oksigenoterapija ne spada u red primarnih metoda za lečenje alkoholizma ili narkomanije, ova procedura može efikasno ubrzati oporavak tela, pa se u određenim situacijama oksigenoterapija može prepisati od strane narkologa.

Različite vrste hiperbarične oksigenoterapije

U medicini se koristi više tipova oksigenoterapija, a najčešće primenljive su:

Hiperbarične komore za jednu osobu: Pravljene za jednog pacijenta koji ulazi u komoru i udiše vazduh preko maske.
Oksigenoterapija za više osoba: Većih dimenzija, mogu primiti više osoba istovremeno, ređe se koriste jer je nemoguće prilagoditi pritisak potrebama svakog indiividualnog pacijenta.
Mobilne hiperbarične komore: Prenosive radi mogućnosti korišćenja i u vanbolničkim sredinama.
Mild hiperbarična komora: Hiperbarična terapija koja ne koristi visok pritisak, često u primeni kod lečenja sportskih povreda.

Ukoliko se pitate gde se može odraditi terapija kiseonikom Beograd, odnosno klinika Vorobjev je tu za vas. Svim našim pacijentima nudimo najbolje moguće uslove lečenja i korišćenje medicinskih aparata poslednje generacije.

Indikacije hiperbarične terapije kiseonikom

Terapija kiseonikom, odnosno oksigenoterapija može se koristiti za veliki broj medicinskih stanja. Budući da potpomaže brži oporavak organizma i zarastanje tkiva, na našoj klinici je najčešće sprovodimo kako bismo otklonili poteškoće koje dolaze usled zavisnosti, kao što su oštećenja sluzokože, povrede tkiva, narušena funkcija vitalnih organa i korekcija promena u raspoloženju.

U svakom slučaju, kao i za sve druge procedure, pre same primene je neophodno proći kroz detaljne preglede posle čega se sastavlja plan terapija tokom odvikavanja. O sprovođenju oksigenoterapija i stanju pacijenta vodi računa čitav tim medicinskih radnika.

Procedura hiperbarične terapije kiseonikom

Medicinska procedura koja se zove hiperbarična terapija kiseonikom obuhvata izloženost pacijenta povišenim atmosferskim pritiskom. Kada je u pitanju oksigenoterapija postupak sprovođenja se odvija u sledećim fazama:

Priprema pacijenta tokom koje se vrši pregled opšteg zdravstvenog stanja. U ovoj fazi, pacijent se takođe upoznaje sa pojedinostima oksigenoterapija.

Korišćenje hiperbarične komore, bilo horizontalne ili vertikalne se odvija u hermetički zatvorenom prostoru. Na taj način postaje moguće povećati ili smanjiti atmosferski pritisak.

Postepeno povećanje atmosferskog pritiska se obavlja preko dodavanja kiseonika u komoru.

Udisanje kiseonika putem maske ili kacige omogućava veću apsorbciju u krvi i tkivima.

Potpuno smanjenje pritiska i napuštanje komore posle 60 do 120 minuta.

U odnosu na reakciju pacijenta, oksigenoterapija se može po potrebi i ponoviti više puta, mada se blagotvorna dejstva mogu osetiti i već nakon prvog tretmana.

Uticaj oksigenoterapije na organizam

Iako se oksigenoterapija nikada ne koristi samostalno u lečenju bolesti zavisnosti, nesumnjivo je da hiperbarična terapija doprinosi oporavku organizma, pa samim tim igra i jako važnu ulogu u uklanjanju zavisnosti. Kada su tkiva i organi opskrbljeni dovoljnim količinama kiseonika, njihova funkcija se popravlja. Dolazi do zaceljivanja oštećenih tkiva, smanjenja rizika od hipoksije i poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja, čak i ukoliko postoje hronična oboljenja. HBOT terapija se mora odvijati unutar zdravstvene ustanove koja poseduje sve uslove da ova procedura prođe bez poteškoća i odradi se u skladu sa svim medicinskim smernicama.

Hiperbarična terapija kiseonikom (HBOT)

Prednosti oksigenoterapije: Kakvi se rezultati mogu postići u lečenju zavisnosti od droge i alkohola?

Oksigenoterapija rezultira poboljšanim protokom krvi u organizmu, što za rezultat ima brojne prednosti, kao što su:

Oporavak narušenih kognitivnih funkcija: HBOT terapija unapređuje opšte funkcionisanje mozga kao što je pamćenje, sposobnost odlučivanja i poboljšanje koncentracije.
Osećaj smirenosti: Bolesti zavisnosti često prate anksioznost i napadi panike. Oksigenoterapija u ovome pomaže umirućim delovanjem na ceo organizam.
Poboljšanja raspoloženja: Oksigenoterapija podiže zasićenost u krvi, čime se bolje reguliše i kontrola raspoloženja.
Regeneracija organa: Usled zavisnosti dolazi do brojnih oštećenja organa, a hiperbarična terapija pomaže da se telo oporavi u što kraćem roku.

Cena hiperbarične oksigenoterapije (HBOT)

Kada je u pitanju oksigenoterapija, cena se ne određuje na osnovu samo ove procedure, već se direktno odnosi na dužinu trajanja lečenja zavisnosti. Za situacije u koje je uključena hiperbarična terapija cena se može saznati nakon razgovora sa našim medicinskim savetnicima, pa vas savetujemo da nas kontaktirati i predstavite nam vaš slučaj, kako biste mogli da dobijete sve odgovore u vezi sa lečenjem koji vas mogu interesovati.

Lekari

Lekari koji odlučuju da li bi terapija kiseonikom i ozonom (oksigenoterapija) mogla biti od koristi pacijentima u toku lečenja su anesteziolozi i narkolozi sa višegodišnjim iskustvom. Oni prate stanje pacijenta u svakoj fazi oporavka i svakodnevno prilagođavaju terapiju u skladu sa trenutnim rezultatima.

Patenti i sertifikati

Hiperbarična terapija se preporučuje za oporavak tela ubrzanim tempom, a sama procedura je sertifikovana i dokazano efikasna. Iz tog razloga HBOT se može koristiti i u oporavku od bolesti zavisnosti, gde pacijenti u kratkom roku vraćaju vitalnost i dobijaju snagu da nastave sa terapijom.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image