Informacionet prej 07.30h deri në 15.30h E hënë – E diel prej 00h deri në 24h

Terapia me rreze Spark

Efektet biologjik të rrezeve Spark mund të përdoren në mënyrë specifike për regjenerimin e qelizave të reja dhe trajtimin e suksesshëm të lezioneve të lëkurës.

Pajiska mjekësore MTS emiton rreze unike dhe kryesisht jo të fokusuara shok, të cilët janë të dizajnuara pikërisht për indikacionet në lëkurë. Për të arritur rezultate optimale të trajtimit, sasia dhe renditja e energjisë së drejtuar janë të përshtatura trajtimit të lezioneve të lëkurës.

Indikacionet:
Lezionet vështirë të shërueshëm
Lezionet akut dhe kronik
Lezionet post traumatik
Çrregullimet post-operative të shërimit
Djegiet
Ulcera dhe dekubitet

Trajtimi nuk kërkon përdorimin e anestezionit, sepse zona e madhe fokale e aplikuesit zvogëlon dukshëm dhimbjen që është e lidhur në mënyrë tipike me rrezet shok.

Zgjidhni një program për shërimin e varësisë

image