Alkoholizam u trudnoći može dovesti do fatalnih posledica.

Alkohol je najstarija psihoaktivna supstanca. S obzirom da je prisutan od samog nastanka čovečanstva, možemo slobodno da kažemo da su još stari narodi znali koje su posledice alkoholizma.

Nažalost, alkoholizam u porodici je sve češći problem u društvu. Prema poslednjim istraživanjima sa njim se suočava 3 odsto svetske populacije, dok je kod nas registrovano preko 250.000 slučajeva.

Loše stanje dodatno otežava konstantno pomeranje starosne granice, kao i izjednačavanje pacijenata prema polu. Naime, zlupotreba pića počinje još u školskom dobu, preteći da tokom godina preraste u bolest zavisnsti, tome nisu izuzete ni pripadnice lepšeg pola, tako da je odnos između muškaraca i žena sa 8:1, iz 60-ih godina, povećan danas na 3:1.

Alkoholizam u trudnoći

Prekomerna upotreba pića kod žena predstavlja poseban socijalno-medicinski problem, naročito ako se ima u vidu njihova biološka uloga. Iako mnoge buduće majke tokom trudnoće izbegavaju piće, žene koje se bore sa zavisnošću od alkohola ne mogu lako prestati da piju uprkos razumevanju potencijalnih rizika. Mada nije retkost da se u ovom periodu razvije anksioznost koja preti da preraste u alkoholizam, čak i kada problem ranije nije postojao.

Alkoholizam u trudnoći uočen je pre Nove ere

Da je alkoholizam u trudnoći opasan ukazivali su još antički filozofi Platon i Aristotel, pa su trudnicama preporučivali da izbegavaju piće. Prvi zapis o štetnosti potiče iz 1834. godine. Naime, izveštaj Doma komuna, tj. Parlamenta Ujedinjenog Kraljevsta navodi da su majke alkoholičarke rodile novorođenčad “izgladnelog, iskrivljenog i nesavršenog izgleda”. 1900. Sullivan je primetio porast stope pobačaja i mrtvorođenih beba, kao i povećanu učestalost epilepsije među živorođenim kod majki sa hroničnom upotrebom alkohola.

Ipak, alkoholizam u trudnoći je dobio zvanični naučni rad tek 1968. godine. Francuski lekar Paul Lemoine je otkrio nekoliko anomalija koje su izazvane konzumiranjem alkohola tokom trudnoće. Njegov rad je 4 godine kasnije upotpunio pedijatar Kenneth Lyon Jones, postavivši osnovu nastanka fetalnog alkoholnog sidroma (FAS).

Kako alkoholizam u trudnoći utiče na plod?

Nema sigurne količine alkohola kada je žena trudna! Studija Svetske zdravstvene organizacije pokazala je da konzumiranje čak i malih količina ostavlja traga na zdravlje bebe, jer sve što buduće majke unose u svoj organizam, konzumiraju i njihove bebe, uključujući i alkohol.

Međutim, nivo alkohola u krvi fetusa može da postane viši nego kod majke. Razlog za to jeste nedostatak enzima koji su potrebni za njegovu razgradnju, pa je otežana razmena hranjivih materija i kiseonika između majke i ploda. To se negativno odražava na razvojnih svih vitalnih organa detete, tako da dolazi do brojnih prenatalnih anomalija, ali i bolesti u kasnijim godinama života.

U prvim mesecima trudnoće ispoljeno je teratogeno, mutageno i citotoksično dejstvo alkohola na embrion. Zbog toga postoji veliki rizik od pobačaja, preranog porođaja, kao i mrtvorođenja i sindroma iznenadne smrti deteta.

Fetalni spektar poremećaja

Alkoholizam u trudnoći dovodi do trajnih promene, koje su poznate kao fetalni alkoholni spektar poremećaja. On obuhvata, pre svega, abnormalan izgled lica, kao što je mala veličina glave, karakteristična izbočnina između nosa i gornje usne, kratak i uzak očni otvor, razrokost i zečija usta. Zatim, usporen telesni rast, odnosno nižu visinu i težinu od prosečne. Ispoljavaju se i problemi sa vidom, sluhom, srcem, bubrezima ili kostima.

Najjači uticaj alkohol ima na mozak nerođenog deteta, izazivajući teška oštećenja, pa dete kasni u razvoju govornih i jezičkih sposobnosti, ima lošu koordinaciju, slabo pamćenje i teškoće u fokusiranju i rasuđivanju. Takođe, može da pokaže hiperaktivno ponašanje, niži IQ, kao i druge znakove mentalne retardacije.

Kako je period trudnoće kratak, a posledice ozbiljne, veoma je važno da lečenje alkoholizma bude brzo i efikasno. Upravo takav pristup ima klinika VIP Vorobjev. Znanje i iskustvo svetski priznatih lekara i psihoterapeuta uz savremene metode lečenja bolesti zavisnosti na ovoj klinici garantuju bezbolni tretman sa maksimalnim rezultatima u najkraćem mogućem roku. Ne samo da je pacijentkinja potpuno oslobođena fizičke i psihičke zavisnosti, već se normalizuje i rad srca, jetre, bubrega i perifernog nervnog sistema. Samim tim je očuvan i pravilan razvoj organa bebe.

VIP Vorobjev se izdvaja od drugih rehabilitacionih centara i po smeštaju. Luksuzne, prostrane sobe pružaju komfor i privatnost tokom lečenja. Dok je ishrana bazirana na svežim, kvalitetnim namirnicama i u skladu sa željama, navikama i religijskim opredeljenjima pacijentkinja. Ova luksuzna klinika za odvikavanje poseduje i moderno opremljenu teretanu, bazen i jacuzzi za trenutke odmora.

Alkoholizam u trudnoći

Život malenog bića zavisi od vas, zato posetite na vreme kliniku VIP Vorobjev!

Ostavite komentar