Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Insomnija: Tipovi, simptomi, uzroci i lečenje

U ovom tekstu ćemo obratiti pažnju na poremećaje spavanja, objasniti koje vrste se javljaju i kako nastaju, ali i detaljno pogledati različite procedure za lečenje insomnije.

Insomnija

Šta je insomnija?

Insomnija je poremećaj u spavanju koji se karakteriše kao poteškoća sa stupanjem u san, ili nedostatak kvalitetnog odmora. Ukoliko je kratkotrajna, osobe mogu osetiti izuzetan umor usled insomnije, ali ako preraste u hroničnu, može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih poteškoća. Kvalitetan san je od ključne važnosti za održavanje brojnih vitalnih funkcija, a osobe koje su toga lišene uvećavaju rizik od razvijanja dodatnih oboljenja.

Tipovi insomnije

Postoji nekoliko tipova insomnije, od kojih su najčešće:

Akutna
Hronična
Prolazna
Izazvana drugim zdravstvenim problemima
Idiopatska (bez jasnog uzroka)

Dijagnoza nesanice

Da bi se saznalo da li je nastupila psihofiziološka nesanica, doktori sprovode niz testova koji sa sigurnošću ukazuju na ozbiljnost problema. Stoga, da bi se hronična nesanica dijagnostifikovala, lekari gledaju niz faktora kao što su opšte zdravstveno stanje, stres, depresija, anksioznost i postojanje pratećih oboljenja ili stanja kao što su bolesti zavisnosti.

Uzroci insomnije

Kada je u pitanju nesanica uzrok može biti drugačiji kod različitih ljudi, ali obično nastaje usled sledećih pojava:

Visok nivo stresa
Borba sa anksioznošću
Prolazna
Postojeći zdravstveni problemi
Uzimanje lekova

Naravno, za one koji žele da znaju kako izlečiti insomniju, neophodno je prvenstveno postaviti odgovarajuću dijagnozu i utvrditi postojeće stanje. Tek nakon toga moguće je započeti efikasno lečenje insomnije.

Faktori rizika

Kao što smo već napomenuli, stalna izloženost stresnim situacijama može dovesti do toga da se javi psihofiziološka nesanica. Takođe, osobe koje imaju probleme sa mentalnim zdravljem, genetske sklonosti ili se bore sa bolestima zavisnosti su u uvećanom riziku. Stoga, kada je u pitanju nesanica uzrok javljanja ovog stanja može jako varirati od situacije do situacije, a ukoliko se javi, medicinsko lečenje insomnije je uvek najbolja opcija.

Simptomi i znaci insomnije

Iako insomnija spada u oboljenja koja se uglavnom ogledaju na psihu pojedinca, insomnija simptomi fizičke prirode takođe se iskazuju, a što osoba duže bude izložena hroničnim problemima sa spavanjem, fizičke posledice bivaju veće.

Fizički simptomi

Znaci da je lečenje insomnije potrebno mogu uključivati sledeće fizičke simptome:

Iscpljenost
Glavobolje
Teška nesanica
Problemi sa probavnim sistemom
Uvećana osetljivost na bol

Simptomi ponašanja

Znaci upozorenja koji ukazuju da je kod osoba koje pate od stanja kao što je hronična nesanica lečenje neophodno mogu biti i sledeće nekarakteristične promene u ponašanju:

Preterana briga i gubitak motivacije
Agresivni ispadi
Poteškoće u društvenom životu
Slabiji uspeh u školi i na poslu
Uvećana iritacija i nervoza

Psihološki simptomi

Bolest insomnija se može manifestovati i na sledeće načine:

Uvećana anksioznost
Depresija
Fluktuacije raspoloženja
Problemi sa koncentracijom i pamćenjem
Narušeno donošenje odluka
Insomnija lečenje

Opcije lečenja nesanice

Lečenje insomnije može se obaviti na više načina, a u zavisnosti od toga kako je nastala nesanica uzrok može biti i skriven duboko u nečijoj ličnosti. U takvim situacijama, važno je znati kako lečiti nesanicu, a za to jedino odgovorni mogu biti stučno obučena medicinska lica. Zato se preporučuje da se hronična nesanica tretira u medicinskoj ustanovi.

Medicinski tretman

Za lečenje nesanica psihijatar može biti od velike pomoći, budući da može pomoći osobama da i same uvide probleme koje im stoje na putu. Još važnije od toga, lečenje insomnije takođe poseban akcenat stavlja na postizanje mentalne stabilnosti, ali i građenje zdravih šablona ponašanja koji bi sprečili javljanje ponovnih problema sa spavanjem u budućnosti.

Pored psihoterapija, ovo se može obaviti i korišćenjem strogo kontrolisane farmakoterapije, a kada je u pitanju hronična nesanica lečenje najčešće obuhvata i upotrebu medicinskih aparata, što dovodi do ubrzanog postizanja željenih rezultata.

Psihoterapija

Da bismo saznali kako pobediti nesanicu najčešće je neophodno posvetiti se radu sa psihoterapeutima. Oni mogu pomoći da se bolje razume nesanica uzrok ovog stanja pronađe i stvori jasna slika o akcijama koje je potrebno preuzeti da bi lečenje insomnije bilo uspešno.

Za to se koristi kombinacija više pristupa, ali možda i najvažnija je kognitivno-bihevioralna terapija, u toku koje pacijenti mogu da sagledaju sve aspekte ovog oboljenja, njihovu međusobnu povezanost i važnost obavljanja određenih akcija koje će ih držati na putu ka potpunom oporavku.

Samostalni oporavak u odnosu na bolničko lečenje

Kako izlečiti nesanicu samostalno, bez ičije pomoći? Možda ovo čak i nije pravo pitanje. Umesto toga, treba se fokusirati na to zašto se javlja nesanica simptomi koji ukazuju na problem i kako se na najbolji način izboriti sa tim. Sve ove odgovore je daleko lakše pronaći uz stručnu pomoć i to je najveći razlog zašto samostalno lečenje nikada ne može biti efikasno kao bolničko.

Pored psihoterapija, ovo se može obaviti i korišćenjem strogo kontrolisane farmakoterapije, a kada je u pitanju hronična nesanica lečenje najčešće obuhvata i upotrebu medicinskih aparata, što dovodi do ubrzanog postizanja željenih rezultata.

Proces i faze lečenja insomnije u klinici Vip Vorobjev

Kao i druge probleme psihičke prirode, i za lečenje insomnije pre svega se primenjuje procedura psihostabilizacije. Pre samog započinjanja procedura, pacijent prolazi kroz preglede, dobija odgovarajuću podršku u vidu farmakoterapija i korišćenja neuro stabilizatora kao što je neuro džet aparat. Zatim, u radu sa našim psihoterapeutima dobija dodatna saznanja o tome kako pobediti nesanicu i pravila koja treba poštovati da bi se psihofiziološka nesanica ostavila u prošlosti.

Samim tim, već u toku lečenja insomnija simptomi slabe i nestaju u potpunosti pre izlaska iz stacionarnog dela lečenja. Ipak, Vip Vorobjev klinika pruža i ambulantnu podršku u narednih 12 meseci, gde se vode redovne kontrole i daje dodatna terapija u slučaju potrebe. Jedino na ovaj način lečenje insomnije može biti dovoljno efikasno u različitim slučajevima.

Da li je moguće samostalno se rešiti insomnije?

U određenim situacijama, da bi se pobedila insomnija simptomi otklonili i osoba vratila u željeno stanje, sledeći koraci mogu biti efikasni:

Rad na uvođenju rutina spavanja
Sprovođenje tehnika opuštanja
Usvajanje zdravih navika
Promene u ishrani

Ipak, važno je znati da je bolest insomnija kompleksna, pa ako ove mere ne dovedu do željenog ishoda, potrebno je obratiti se stručnom licu radi dobijanja pomoći.

Prosečno trajanje lečenja nesanice

Lečenje insomnije obuhvata obaveznu proceduru psihostabilizacije. Neki pacijenti uspevaju da postignu mentalnu stabilnost posle svega 2 nedelje stalnih terapija, dok se kod drugih za lečenje nesanica uzrok mora otkloniti, što može potrajati i do mesec dana. U svakom slučaju, i posle izlaska s klinike, naši pacijenti dobijaju pravo na još godinu dana konsultacija i kontrole stanja radi očuvanja postignutih rezultata.

Tipovi insomnije

Delotvornost lečenja insomnije

Uz naše lično prilagođene procedure za lečenje insomnije, čak i teška nesanica se može otkloniti u 90% slučajeva. Kod bolesti kao što je nesanica psihijatar i psiholog mogu biti od ogromne pomoći pacijentu, a na klinici Vip Vorobjev, svaki naš klijent ima stalan pristup svom ličnom terapeutu.

Troškovi lečenja nesanice

Za stanje kao što je insomnija simptomi mogu jako varirati i ostaviti različite posledice na organizam, pa tako i dužina lečenja i kompleksnost procedura može odstupati za individualne slučajeve. Ukoliko biste voleli da saznate kako se leči nesanica i koje su cene takvog tremana na našoj klinici, stupite u kontakt sa nama.

Lekari

Da bi se otklonila nesanica uzrok problema mora da se otkrije i otkloni, a u tome veliku ulogu igraju naši doktori, uključujući i psihologe i pedagoge koji rade sa pacijentima, uče ih kako pobediti nesanicu i staraju se da se terapija sprovede temeljno i uspešno.

Patenti i sertifikati

Uz procedure psihostabilizacije, stanja kao što su hronična nesanica se sa uspehom leče u gotovo 90% slučajeva. Tome najviše doprinose naše jedinstvene terapije koje su razvijene unutar naše ustanove i za koje posedujemo sve potrebne sertifikate nadležnih državnih tela.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image