Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od interneta

Lečenje zavisnosti od interneta može biti dug i kompleksan proces koji zahteva multidisciplinarni pristup. Osnovna terapija uključuje psihološko savetovanje i kognitivno-bihejvioralnu terapiju, a po potrebi i farmakoterapiju, koja pomaže ljudima da prepoznaju uzroke njihove zavisnosti i nauče kako da se nose sa izazovima bez korišćenja interneta.

U ovom članku ćete se upoznati sa procesom nastajanja ove zavisnosti, fazama ovog oboljenja i simptomima ponašanja po kojima ga možete prepoznati. Naravno, poseban akcenat ćemo staviti na najbolje dostupne metode lečenja.

Lečenje zavisnosti od interneta

Šta je zavisnost od interneta

Ovaj oblik poremećaja ponašanja karakteriše preterano korišćenje interneta, što dovodi do značajnog uticaja na pojedinca i njegovu svakodnevnicu. To može uključivati smanjenje društvenih interakcija, slabu produktivnost, depresiju, anksioznost i druge psihološke i fizičke probleme. Zavisnost od interneta može biti povezana sa korišćenjem društvenih mreža, video igara, online kupovine, gledanjem filmova, pornografijom i drugim sadržajima na internetu.

Uzroci zavisnosti od interneta – Kada virtuelni svet zameni stvarnost

Uzroci zavisnosti od interneta uključuju laku pristupačnost ove tehnologije, oslobađanje od stresa, socijalni pritisak i nedostatak socijalnih veština. Mnoge osobe u korišćenju interneta pronalaze način da se izbore sa svakodnevnim problemima, a vremenom može da se izgubi interesovanje za stvarni svet i tada se pojedinci osećaju neprijatno kada nisu online, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih i socijalnih problema.

Mehanizam formiranja zavisnosti od interneta

Kao i kod stvaranja svih drugih navika, i korišćenje interneta u početku može da se iskontroliše i kanališe ka korisnim stvarima. Problem se javlja kada se internet koristi po više sati svakoga dana. Odjednom, kada se javi zavisnost od interneta, postaje nemoguće zamisliti dan bez računara ili mobilnog telefona, a ljudska interakcija sa članovima porodice i prijateljima tada postaje zanemarena.

Ako se na vreme osoba ne okrene drugim izvorima opuštanja, provođenje vremena na internetu postaje jedini način za nošenje sa stresom, što dovodi do niskog samopouzdanja i anksioznosti u situacijama kada je ljudska interakcija neophodna. Tada je potrebno započeti lečenje zavisnosti od interneta.

Faze zavisnosti od interneta

Zavisnost od interneta se može podeliti na nekoliko faza. Prva faza je eksperimentalna, gde osoba koristi internet samo povremeno. U drugoj fazi, internet se koristi redovnije i sesije traju sve duže. Treća faza je intenzivna, gde osoba počinje da upotrebljava internet sve više i gubi interesovanje za druge aktivnosti. U četvrtoj fazi, zavisnost postaje problematična, sa izraženim simptomima apstinencije i osećajem da nije moguće funkcionisanje bez interneta.

Faze zavisnosti od interneta

Simptomi i znaci zavisnosti od interneta

Između ostalih, ovo su simptomi po kojima se može prepoznati da je osoba razvila problem sa preteranim korišćenjem interneta i da je lečenje zavisnosti od interneta neophodno:

Osećaj anksioznosti i iritacije kada se ne koristi internet
Smanjenje interesovanja za druge aktivnosti i socijalne interakcije
Gubitak kontrole nad vremenom provedenim na internetu
Bezuspešno nastojanje da se smanji upotreba interneta

Fizički simptomi

Iako se ova vrsta zavisnosti ne smatra toliko ozbiljnim oboljenjem u poređenju sa zavisnostima od psihoaktivnih supstanci, dugoročno boravljenje ispred ekrana može rezultirati sledećim fizičkim simptomima:

Problemi sa vidom
Slabljenje koštanih sistema
Mentalni i socijalni problemi
Narušena muskulatura

Psihološki simptomi

Neki od najčešćih psiholoških simptoma koji ukazuju na postojanje zavisnosti od interneta su:

Izbegavanje obaveza kako bi se koristio internet
Smanjenje interesovanja za druge aktivnosti
Stvaranje lažnog identiteta na internetu radi prihvatanja od drugih ljudi
Žudnja za pristupom internetu i teškoće u koncentraciji na druge zadatke bez prekida za korišćenje interneta

Simptomi ponašanja

Kada virtuelni svet zameni stvarnost, osoba može početi da gubi interesovanje za stvarni svet i oseća se neprijatno kada nije online. Za zavisnost od interneta simptomi poput anksioznosti, depresije, nedostatka sna i iritacije su neretko prisutni. Osoba takođe može početi da zanemaruje svoje odgovornosti i obaveze, uključujući posao, školu i porodicu.

Simptomi i znaci zavisnosti od interneta

Opcije lečenja zavisnosti od interneta

Psihološka terapija poput kognitivno-bihejvioralne terapije, može pomoći osobi da prepozna i promeni nezdrave obrasce ponašanja povezane sa korišćenjem interneta. Grupna terapija i podrška takođe mogu biti korisni, dok farmakološko lečenje zavisnosti od interneta, poput korišćenja antidepresiva, može pomoći u lečenju psiholoških simptoma. Osobe zavisne od interneta takođe bi trebalo da rade na uspostavljanju zdravog načina života, koji uključuje fizičku aktivnost, dobar san, društvenu interakciju i ishranu.

Medicinski tretman

Medicinski tretman zavisnosti od interneta se primenjuje ukoliko osobe nisu u stanju da iskontrolišu želju za korišćenjem ove tehnologije, a to počinje da se preliva i na druge faze života. Ovakav vid lečenja može obuhvatati stacionarno i ambulantno lečenje, gde se terapijama svesno i podsvesno utiče na osobu da se reši ovih loše stečenih navika.

Ambulantno lečenje

Ukoliko ne postoji potreba da se osoba fizički izdvoji iz situacija gde bi koristila internet, pristupa se ambulantnom lečenju. Tada pacijenti dolaze na kliniku radi sprovođenja psihoterapija kako bi im se usadili zdraviji mehanizmi odbrane protiv ove veste zavisnosti.

Proces i faze lečenja zavisnosti od interneta u klinici Vip Vorobjev

Klinika Vip Vorobjev je jedna retkih od klinika koje nude lečenje zavisnosti od interneta. Proces i faze lečenja obično uključuju sledeće procedure:

Psihološka procena - procena stanja i obima problema vezanih za lečenje zavisnosti od interneta, kao i procena pacijentove motivacije i spremnosti za lečenje.
Individualna terapija - u ovoj fazi, pacijent radi sa stručnjakom za mentalno zdravlje na identifikaciji uzroka zavisnosti od interneta i razvijanju strategija za prevazilaženje problema.
Grupna terapija - u grupnoj terapiji, pacijenti razgovaraju sa drugima o svojim iskustvima i dobijaju podršku od drugih koji prolaze kroz slične probleme.
Uključivanje porodice - porodica može biti uključena u terapijski proces kako bi se poboljšali odnosi i podrška u okruženju pacijenta.
Planiranje povratka u sredinu - pacijenti rade sa terapeutima kako bi razvili strategije za održavanje zdravog načina života nakon izlaska iz klinike.

Važno je napomenuti da proces lečenja zavisnosti od interneta može varirati u zavisnosti od individualnih potreba i okolnosti pacijenta.

Da li zavisnost od interneta može samostalno da se prevaziđe?

Želimo da naglasimo da je zavisnost od interneta oboljenje koje ne bi trebalo potceniti, ali uz pravu strukturu i podršku osoba iz okruženja, moguće je samostalno stati na put ovim problemima. S druge strane, ukoliko se osobe osećaju nesigurno, uz odgovarajuće savete stručnih lica i kompletno lečenje zavisnosti od interneta lakše će pronaći način da se izbore sa svim poteškoćama sa kojima se mogu susresti.

Prosečno trajanje lečenja zavisnosti od interneta

Uprkos mišljenjima pojedinaca da je zavisnost slabost pojedinca, mehanizmi njenog javljanja su kompleksni, i najčešće je potrebno određeno vreme da se osobe sa time izbore. Uz stručno lečenje zavisnosti od interneta, posle par nedelja, osobe već kreću da razvijaju konkretne mehanizme odbrane od recidiva, a nakon godinu dana ambulantnog lečenja, može se postići potpuna psihoška stabilnost.

Efikasni tretmani zavisnosti od interneta

Lečenje zavisnosti od interneta unutar stručne ustanove, uz stalan nadzor osoblja i svakodnevnu primenu psihoterapija, a po potrebi i farmakoterapija, predstavlja najsigurniji način da se zavisnost eliminiše za sva vremena.

Troškovi lečenja zavisnosti od interneta

U odnosu na stečene navike pojedinca i njegov psihološki profil, lečenje zavisnosti može biti jednostavnije ili kompleksnije. Kada je u pitanju zavisnost od interneta psihologija osobe igra važnu ulogu, a dužina lečenja i metode lečenja, od kojih direktno zavisi i cena tretmana, podložni su promeni. Stoga Vas savetujemo da nas nazovete i direktno proverite iznos lečenja za Vas.

Lekari

Da bi se izlečila zavisnost od interneta psihologija osobe i njeno shvatanje ozbiljnosti ovog stanja predstavljaju važne faktore u lečenju. Lekari zaposleni na klinici VIP Vorobjev su se do sada susreli sa više stotina različitih slučajeva ovog oboljenja i dobro znaju kako izlečiti zavisnost od interneta na najbezbedniji način.

Patenti i sertifikati

Pošto je lečenje zavisnosti od interneta toliko delikatna tema, potrebno je svemu prići izuzetno ozbiljno i zadobiti poverenje pacijenta pre započinjanja lečenja. U tome važnu ulogu mogu igrati nagrade, patenti i sertifikati koje klinika VIP Vorobjev poseduje, kao garant najvišeg kvaliteta pružanja medicinskih usluga.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image