Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Klinika za lečenje i rehabilitaciju zavisnosti od morfijuma

Najjači analgetik iz grupe opijata, morfijum, svoje ime duguje grčkom bogu sna - Morfeju. Upravo to kazuje dosta o efektu koji proizvodi, osećaj euforije, stanje nalik na snu karakteristični su za uzimanje ove supstance. U pitanju je prirodno dobijeni opijat iz biljke maka, a sintetički dobijeni opijum je, po hemijskom sastavu, najsličniji heroinu.

U medicini se koristi za tretiranje bolova, pa tako lekari za bolove srednjeg ili jakog intenziteta prepisuju morfijum. Neretko je deo palijativne nege pacijenata koji su u terminalnoj fazi malignih bolesti. Međutim, upravo zbog osećaja uživanja i euforije, u pitanju je supstanca koja veoma lako izaziva zavisnost.

Klinika za lečenje i rehabilitaciju zavisnosti od morfijuma

Efekat morfijuma

Iako je u pitanju dozvoljena supstanca, upotreba morfijuma je strogo regulisana, koristi se uz strogi nadzor i recept prepisan od strane lekara. Uprkos tome, čak i oni koji pate od hroničnog bola i koriste morfijum rizikuju da razviju zavisnost. S druge strane, zavisnici od ove supstance koriste je zbog efekata koji stvara prilikom konzumiranja. Nakon unošenja morfijuma u organizam, dolazi do:

Osećaja euforije
Pospanosti
Lažnog ili neobičnog osećaja prijatnosti
Osećaja opuštenosti i mira

Simptomi i znaci zavisnosti od morfijuma

Česta upotreba morfijuma vodi ka stvaranju tolerancije na efekte supstance. To znači da kako biste postigli isti efekat, doza će se vremenom povećavati. U suprotnom se javlja apstinencijalni sindrom. Sve su ovo jasni znaci zavisnosti, a zavisnost od morfijuma jedan je od najtežih oblika i slična je heroinskoj. Kod korisnika se, najčešće, prvo stvori psihička, a ubrzo sledi i fizička zavisnost.

Jasni znaci i simptomi da je neko razvio ovaj ozbiljan oblik zavisnosti su:

Nerazgovetan i otežan govor
Proširene zenice
Kratak dah
Razdražljivost
Nagle promene raspoloženja
Zapostavljane higijene i obaveza
Samoizolacija
Nemogućnost održavanja pažnje

Posledice upotrebe morfijuma

Dugoročna zloupotreba ove vrste opijata ostavlja trajne posledice na psihofizičko stanje zavisnika. Javljaju se različite vrste oštećenja vitalnih funkcija organa, a izvesno je i razvijanje psihičkih poremećaja. Usled zloupotrebe morfijuma dešavaju se:

Oštećena funkcija reproduktivnih organa
Oštećen imunološki sistem
Bolovi u kostima i lakša mogućnost preloma
Smanjen apetit, samim tim i gubitak telesne težine
Bolovi u stomaku

Vrste lečenja zavisnosti od morfijuma

Stvaranje zavisnosti od morfijuma predstavlja ozbiljan psihofizički poremećaj, a nije neobično ni da se ova vrsta zavisnosti završi smrtnim ishodom. Iskustva pokazuju da je u započinjanju procesa lečenja ključna podrška i motivacija bliskih ljudi. Zato što uzimanje morfijuma utiče i na rasuđivanje i donošenje odluka, zavisnici neretko nisu ni svesni razmera svog problema.

Postoji niz metoda lečenja zavisnosti od morfijuma čiji je cilj savladavanje apstinencijalnog sindroma i detoksikacija organizma. Suočivši se s problemom zavisnosti od morfijuma, sledeći korak odnosi se na odluku o lečenju.

Budući da ova vrsta supstance stvara i psihičku i fizičku zavisnost i sam proces izlečenja sprovodi se tako da odagna i neutrališe obe vrste zavisnosti. Samostalno prevazilaženje apstinencijalnog sindroma, tzv. “skidanje”, veoma je neprijatno i mučno stanje, a upravo zato kod većine zavisnika prolazi neuspešno.

Lečenje zavisnosti od morfijuma uz pomoć lekova

Proces lečenja zavisnosti od morfijuma odvija se po standardizovanom programu lečenja zavisnosti od opioida. U pitanju je međunarodno priznat način lečenja i uključuje nekoliko faza lečenja.

Korišćenje lekova, odnosno farmakoterapije, prisutno je tokom čitavog procesa lečenja. Najintenzivniji deo farmakoterapije prisutan je tokom procesa detoksikacije. U odnosu na trajanje i stepen zavisnosti lekari propisuju optimalnu terapiju. Pravom kombinacijom lekova otklanjaju se neprijatni simptomi apstinencijalne krize, nema bolova i sprečava se anksioznost i depresija. Isto tako farmakoterapija se koristi za regenerisanje organizma, obnavljaju se vitalne funkcije, a ponovo se uspostavlja apetit i zdrav san. Svi lekovi koje prepisuju lekari ne izazivaju zavisnost i njihov jedini cilj je potpuno izlečenje zavisnosti od morfijuma.

prepozna problematične obrasce ponašanja
spozna uzroke svoje zavisnosti
usvoji zdrave obrasce ponašanja

Bihevioralna terapija za zavisnost od morfijuma

Budući da morfijum izaziva i psihičku i fizičku zavisnost, deo lečenja je i dosledno sprovođenje psihoterapije. Kao najefektnija terapija kojom se otklanja psihička zavisnost pokazala se bihevioralna terapija. Najčešće se sprovodi u kombinaciji s kognitivnom, a nakon uspešnih terapija sa sertifikovanim psihoterapeutom pacijent će moći da:

savlada mehanizme kojima funkcionalno rešava probleme
prepozna i savlada krizne trenutke

Nakon dosledno i uspešno sprovedenih bevioralno-kognitivnih psihoterapija, pored fizičke, pacijent je pobedio i psihičku zavisnost, koja se nekad može činiti kao veći izazov u procesu izlečenja.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od morfijuma

Budući da se radi o ozbiljnom obliku zavisnosti, i sam program lečenja je kompleksna procedura koja se odvija u više faza. Pored dijagnostike, lečenje zavisnosti od morfijuma odvija se stacionarno i ambulantno.

Pod stacionarnim lečenjem podrazumeva se višenedeljni boravak u bolnici. Pod nadzorom lekara, pacijentu se prate sve vitalne funkcije, reakcija na tok lečenja, a i kontakt sa spoljašnjom okolinom je ograničen, pa je rizik od recidiva sveden na minimum.

Stacionarno lečenje

Kao što je već rečeno, u pitanju je važan deo lečenja zavisnosti od morfijuma i predstavlja bolničko lečenje. Samostalno ili nebolničko lečenje bilo kog oblika zavisnosti sobom nosi više rizika nego mogućnost napretka. Usled mučnih simptoma apstinencijalne krize, većina zavisnika poklekne i sve se završi ponovnim uzimanjem supstance.

Upravo je to najveća prednost boravka u bolnici - sigurnost i bezbednost da neće doći do recidiva. U uslovima koji čine da se pacijent oseća prijatno, lekari neprestano brinu o njegovom psihofizičkom stanju.

Ambulantno lečenje

Iako je najzahtevniji deo lečenja zavisnosti od morfijuma prošao, nakon boravka u bolnici pacijentu se i dalje pruža podrška. Kroz redovne dolaske na kontrolu, lekari i psihoterapeuti pomno prate kako protiče tok lečenja. U zavisnosti od napretka i sama farmakoterapija se menja i prilagođava stanju pacijenta. Psihoterapeut je tu da u svakom trenutku pomogne da se uspešno prevaziđe kriza i izazovi na koje pacijent nailazi u spoljašnjoj sredini.

Faze lečenja zavisnosti od morfijuma u klinici VIP Vorobjev

Primena savremenih metoda lečenja i najbezbednijeg pristupa problemu zavisnosti je ono što odlikuje čitav proces lečenja zavisnosti od morfijuma. Priznat od strane svetske zdravstvene zajednice, tok lečenja na klinici VIP Vorobjev izbor je hiljada uspešno izlečenih osoba širom sveta. Lečenje zavisnosti od morfijuma odvija se po programu lečenja zavisnosti od opioida. Podeljen u 3 precizno sprovedene faze lečenja, program se sastoji od:

01
dijagnostike
02
detoksikacije
03
ambulantnog lečenja
(redovnih mesečnih kontrola)

Detoksikacija od morfijuma

Dijagnoza zavisnosti od morfijuma

Kada govorimo o zavisnosti, treba imati na umu da je svaki slučaj individualan i da su uzroci zavisnosti brojni. Otuda je veoma važna detaljno sprovedena dijagnostika. Nakon razgovora s lekarima, pacijent prolazi niz laboratorijskih analiza, specijalističkih pregleda koji će dati tačan odgovor na pitanje - u kakvom je fizičkom stanju organizam zavisnika usled zloupotrebe supstanci. Ukoliko rezultati pokažu da je potrebno, sprovode se i dodatne analize od strane specijalista. Nakon procene fizičkog stanja, kroz razgovore s psihijatrom i psihologom, kao i nizom testova, utvrđuje se psihičko stanje zavisnika.

Ovako sprovedena dijagnostika daje tačan uvid u celokupno psihofizičko stanje pacijenta. To je savršena polazna tačka za određivanje individualnog programa lečenja.

Kada govorimo o detoksikaciji od morfijuma, govorimo o detoksikaciji od opioida. Upravo je to ono na čemu se zasniva efikasnost lečenja na klinici VIP Vorobjev. Ukoliko dijagnostika pokaže da je moguće, pacijentima je na raspolaganju program Ultra-brze detoksikacije (UROD).

Pre svega, detoksikacija predstavlja potpuno čišćenje organizma od tragova opioida i njihovih toksičnih elemenata u telu. Pacijenti su uglavnom lošeg zdravstvenog stanja, poremećen im je san, kao i apetit, isto tako se mogu javiti i negativne zdravstvene posledice zloupotrebe morfijuma. Da bi se te posledice sanirale, pacijentima se uključuju terapije vitaminima, nutrijentima čiji je cilj regeneracija svih vitalnih funkcija.

Najizazovniji deo detoksikacije jeste prevazilaženje apstinencijalne krize. Ukoliko se naglo prestane s uzimanjem supstance, javljaju se izuzetno neprijatni i mučni simptomi po zavisnika. Zato je upravo optimalno rešenje Ultra-brza detoksikacija koja se sprovodi pod strogim nadzorom lekara. Tokom tog procesa pacijent se polako uvodi u anesteziju i spava od 6-8 sati. Kroz nekoliko takvih procesa prolazi apstinencijalna kriza, a pacijent ne oseća ništa od negativnih simptoma.

Ukoliko se javi neki od simptoma, veoma su blagog intenziteta, a uz pomoć farmakoterapije zavisnik ih prevazilazi neosetno i bezbedno.

Uspešnost lečenja

Bez jakih trenutaka krize, zahvaljujući procesu detoksikacije, i samo lečenje zavisnosti od morfijuma ima veće izglede za uspeh. Klinika VIP Vorobjev beleži sjajne rezultate kada je u pitanju lečenje svih oblika zavisnosti.

Zasnovano na postojećim podacima, istraživanje je pokazalo da ovako koncipiran program lečenja ima stopu uspešnosti od 85-90%.

Kod ovog procenta zavisnika u periodu od dve godine nakon završenog programa lečenja ne dolazi do recidiva. To je odličan pokazatelj da naši pacijenti uspešno usvajaju nove obrasce ponašanja kojima prevazilaze izazovne i krizne trenutke.

Troškovi lečenja zavisnosti od morfijuma

Budući da svakom slučaju zavisnosti pristupamo posebno, i sam proces lečenja je takav- individualizovan. Upravo to određuje troškove lečenja zavisnosti od morfijuma. Kroz dijagnostiku, razgovore s lekarima i psihoterapeutima uspostavlja se optimalan program lečenja.

Ukoliko biste želeli da saznate više o samom procesu lečenja svih oblika zavisnosti, kao i o troškovima lečenja, možete kontaktirati medicinske konsultante na klinici VIP Vorobjev.

Doktori

Tim iskusnih stručnjaka iz svih oblasti medicine sprovodi Vaše lečenje ili lečenje Vama bliskih osoba. Specijalisti iz oblasti anesteziologije, kardiologije, opšte medicine, kao i vrhunski psihijatri i psihoterapeuti neprestano motre psihofizičko stanje naših pacijenata.

Ono što naši pacijenti posebno ističu je ljubazan stav i razumevanje na koje nailaze od strane svih zaposlenih na klinici VIP Vorobjev.

Patenti i sertifikati

Tokom našeg rada koji traje više od 23 godine uspeli smo da pomognemo hiljadama ljudi da se trajno izleče od različitih oblika zavisnosti. Najveća potvrda da smo i dalje na pravom putu su upravo ispunjeni životi naših pacijenata, ali i zvanična priznanja međunarodnih zajednica.

Od najvažnijih izdvajamo Rose of Paracelsus, 2020. godine u Berlinu, kao i priznanje za kvalitet u zlatnoj kategoriji, u Njujorku 2018. godine.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image