Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od meskalina

Uprkos činjenici da meskalin ne spada u red supstanci koje se često zloupotrebljavaju, makar ne u Evropi, kod pojedinaca koji koriste ovaj narkotik može se javiti zavisnost od meskalina. U ovom tekstu ćemo više pažnje posvetiti ovoj pojavi, objasniti njene efekte i videti na koji način se uklanja potreba i želja za meskalinom.

Lečenje zavisnosti od meskalina

Šta je meskalin i zašto izaziva zavisnost?

Meskalin spada u red psihoaktivnih supstanci, a prirodno se javlja u više vrsta kaktusa, od kojih je peyote kaktus verovatno najrasprostranjeniji. Budući da izaziva halucinacije, meskalin se neretko zloupotrebljava u te svrhe, čime se može stvoriti psihološka potreba za ovom supstancom, koja u izuzetnim slučajevima može prerasti u zavisnost.

S obzirom na to da je ova supstanca relativno neistražena, i lečenje zavisnosti od meskalina se mora obaviti u rehabilitacionim centrima koji se specijalizuju za rešavanje ovakvih stanja. Klinika Vip Vorobjev jedna je od vodećih evropskih institucija u ovom polju.

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od meskalina?

Pouzdani znaci da je došlo do razvoja zavisnosti i da je odvikavanje od meskalina neophodno mogu biti neobjašnjive promene u ponašanju kao što su razvoj anksioznih i paničnih stanja, ali i fizički problemi poput čestih mučnina, problema sa visokim pritiskom i koordinacijom. Ako sumnjate da je vama bliska osoba razvila zavisnost od meskalina, medicinski savetnici klinike Vip Vorobjev su vam uvek na usluzi da vas saslušaju i pruže konkretne odgovore kada je u pitanju lečenje zavisnosti od meskalina.

Znaci u ponašanju zavisnika

Dejstvo meskalina se najpre može primetiti kroz neuobičajeno ponašanje pojedinca koji ga konzumira. Pošto izaziva halucinacije i menjanje percepcije stvarnosti, osoba neretko gubi sposobnost ispunjavanja svakodnevnih obaveza, a sve njene misli su usmerene ka ponovnom doživljavanju efekata narkotika koji su i doveli do zavisnosti.

Simptomi upotrebe narkotika

U odnosu na LSD, sa kojim meskalin deli brojna halucinogena svojstva, kod meskalina je efekat na nervni sistem drastično manji. Samim tim, i upotreba ove supstance ostavlja manje posledica. Pre svega, uzimanje meskalina izaziva jake halucinacije, a ovaj efekat izmenjene svesti može trajati i do 12 sati. Pored povraćanja i mučnine, kod određenih osoba izloženost ovoj supstanci može izazvati i psihotične napade. Ukoliko ovi simptomi ne počnu da gube na intenzitetu nakon par sati, lečenje zavisnosti od meskalina mora biti sprovedeno kako bi se sprečile veće zdravstvene posledice.

Koji su neželjeni efekti zavisnosti od meskalina?

Kada je u pitanju meskalin dejstvo i posledice ove supstance mogu varirati u odnosu na individualne slučajeve. Iako se zavisnost od meskalina javlja ređe u odnosu na veliki broj drugih psihoaktivnih supstanci, rizik od rasta tolerancije na efekte meskalina i pojave zavisnosti uvek postoji. Naravno, u slučaju ponovljenog uzimanja ili uvećanja doza ovog narkotika, i efekti postaju izaženiji. Zato možemo efekte podeliti na dve grupe, dugoročne i kratkoročne.

Kratkoročni efekti zavisnosti od meskalina

Kratkoročne posledice konzumiranja meskalina dovode do sledećih efekata zavisnosti:

Senzorne, vizuelne i auditivne halucinacije
Kratkotrajne promene percepcije svesti
Osetljivost na senzorne stimulanse
Mučnina
Povraćanje

Navedeni simptomi uzimanja meskalina najčešće sami od sebe nestaju nakon nekoliko sati, ali ako se ova supstanca uzima uz druge narkotike ili koristi u jako velikim količinama, može doći do većih zdravstvenih poteškoća kada je hitno lečenje zavisnosti od meskalina neophodno.

Dugoročni efekti zavisnosti od meskalina

Mada je dugoročna zavisnost od meskalina relativno retka pojava, tom prilikom se mogu javiti sledeće posledice:

Promene čulnih percepcija
Nagli emocionalni ispadi
Problemi sa oboljenjima disajnih puteva
Kardiovaskularna oboljenja
Uvećan rizik od politoksikomanije

Kakav je tretman za zloupotrebu meskalina?

Tretman koji obuhvata otklanjanje neželjenih simptoma zavisnosti, kao što su navedene kratkoročne i dugoročne posledice konzumiranja meskalina u najvećem broju slučajeva mora obuhvatati stacionarno lečenje. U ovim uslovima, zdravstveno stanje pacijenta se prati danonoćno, što se uzima za glavnu prednost bolničkog lečenja. Pored toga, ukoliko pacijent u toku lečenja oseti bilo kakve simptome nelagode, moguće je bezbedno prilagoditi terapiju i nastaviti sa oporavkom.

Kako i zašto počinje zavisnost od meskalina?

Budući da se može reći da je meskalin droga, činjenica da može izazvati zavisnost ne bi trebalo da bude iznenađujuća. Iako fizička zavisnost od ove supstance nije izražena, nakon ponovljene upotrebe, mentalna želja za meskalinom može biti tolika da prevazilazi voljne mehanizme. Uzimanje meskalina donosi trenutno zadovoljstvo, a kada mozak poveže uzimanje supstance sa nagradom koju iskusi, ubrzo neminovno dolazi do javljanja zavisnosti.

Kako započeti lečenje zavisnosti od meskalina?

Samo započinjanje lečenja je često najveći izazov jer zahteva hrabrost da se prizna problem i želju da se posveti oporavku. U ovoj fazi, podrška bliskih osoba i insistiranje na započinjanju rehabilitacije može biti od nemerljive važnosti. Kako bi se započelo lečenje za zavisnost od meskalina, prvo je neophodno pravilno uspostaviti dijagnozu ovog stanja, a to se jedino može uraditi uz pomoć stručnog lica. Bilo da je u pitanju vaš lični doktor ili ukoliko odlučite da oporavak poverite ustanovi koja se za to specijalizuje, kao što je klinika Vip Vorobjev, savetujemo Vas da delujete brzo i započnete rehabilitaciju u najkraćem roku.

Troškovi lečenja zavisnosti od meskalina

Bilo da se zloupotrebljava meskalin droga alkohol ili bilo koja druga supstanca, klinika Vip Vorobjev lečenju pristupa maksimalno posvećeno. Kao cilj uzimamo isključivo potpuni oporavak i slobodu od zavisnosti. Kontaktirajte nas kako biste saznali više detalja o uslovima oporavka u našoj ustanovi i ceni lečenja.

Proces i faze lečenja zavisnosti od meskalina u klinici Vip Vorobjev

Zavisnost od meskalina može imati razarajući efekat kako na samu osobu, tako i na sve ljude iz okruženja. Stoga se preporučuje što hitnije rešavanje svih problema u vezi sa ovim oboljenjem, a dolazak na odvikavanje od meskalina u rehabilitacionom centru kao što je Vip Vorobjev je uvek siguran izbor. Kako bismo našim klijentima pružili najbolje moguće uslove za postizanje potpunog oporavka, terapije smo podelili na sledeće načine:

Pregledi i postavljanje medicinske dijagnoze
Detoksikacija i otklanjanje toksina iz organizma
Dobijanje odgovarajuće terapije lekovima
Korišćenje medicinske opreme radi bržeg oporavka
Seanse sa psihoterapeutima
Potpuno otklanjanje želje i potrebe za meskalinom

Sve ove faze lečenja za zavisnost od meskalina traju između dve i četiri nedelje i obavljaju se unutar klinike Vip Vorobjev, gde posvećeno medicinsko osoblje vodi računa o stanju pacijenta danonoćno. Već u prvim danima, najgori simptomi uzimanja meskalina nestaju, a potom se radi na razumevanju okidača zavisnosti i otklanjanju loših navika koje su i dovele do problema.

Oporavak se nastavlja i po otpuštanju sa stacionarnog dela lečenja, gde pacijenti ostaju u direktnom kontaktu na našim psihoterapeutima tokom narednih godinu dana i po potrebi dolaze na kliniku radi redovnih kontrola ili u slučaju da je potrebno primeniti dodatne ili korigovati postojeće terapije radi izbegavanja recidiva. Uz ovakav pristup, zavisnost od Meskalina može da se izleči čak i u naizgled najkomplikovanijim situacijama.

Lekari

Uz stručno vođenje terapija od strane lekara klinike Vip Vorobjev, tvrdimo da je moguće pronaći rešenje i u naizgled bezizlaznim situacijama. Stoga naglašavamo da je lečenje zavisnosti od meskalina unutar rehabilitacionog centra jedini način da se izbegnu najteže posledice, a osoba u najkraćem roku vrati zdravom životu kakvom zaslužuje.

Patenti i sertifikati

Vip Vorobjev je jedna od retkih ustanovi u Evropi koja kombinuje tradicionalne i moderne pristupe za lečenje zavisnosti od meskalina. U tome posedujemo iskustvo od 24 godine, a hiljade uspešno izlečenih pacijenata, brojni patenti i nagrade predstavljaju jasan znak da smo na pravom putu.

lečenje zavisnosti

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image