Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Detoksikacija od marihuane i apstinencijalna kriza

Zavisnost od marihuane je podmuklo oboljenje, a upravo ova vrsta zavisnosti, pored zavisnosti od alkohola je najviše prisutna i pogađa milione ljudi širom planete. U ovom članku, saznaćete razloge koji vode ka javljanju zavisnosti od ove supstance, simptomima koji ukazuju na postojanje problema, ali i šta je to detoksikacija od marihuane i najboljim dostupnim opcijama lečenja.

Detoksikacija od marihuane i apstinencijalna kriza

Šta je zavisnost od marihuane

Iako je ova supstanca legalna u pojedinim zemljama i naizgled ne izaziva velika oštećenja organizma, uz dugotrajno uzimanje marihuane, može doći do brojnih oboljenja, ali i uvećati se rizik od uzimanja drugih psihoaktivnih supstanci.

Samim tim, kako bi se potencijalni rizik po zdravlje sveo na minimum a problem zavisnosti trajno iskorenio, preporučuje se odvikavanje od marihuane u rehabilitacionom centru pod stalnim nadzorom medicinskog osoblja.

Legalizacija marihuane u Srbiji

U poslednjih nekoliko godina prisutna je inicijativa pokreta koji želi da se upotreba marihuane u medicinske svrhe legalizuje, ali do sada bez uspeha. Veliki broj ljudi, uključujući i državni vrh se protivi ovoj ideji, budući da uzimanje marihuane ima brojne neželjene efekte, kako na zdravlje, tako i na celokupan život pojedinaca i njima bliskih osoba.

Dejstvo marihuane i uzroci zavisnosti

Marihuana se najčešće u organizam unosi putem pušenja osušene biljke kanabis. Takođe postoje i brojne varijacije ovog narkotika, gde se marihuana posipa dodatnim psihoaktivnim supstancama, kako bi se povećao efekat na organizam. Naravno, u tim slučajevima su i potencijalni rizici značajno uvećani.

Dejstvo marihuane se primećuje po neprirodnoj smirenosti, a uzrok zavisnosti može se pronaći u činjenici da se osobe vremenom do te mere navikavaju na taj osećaj da nisu u stanju da funkcionišu bez uzimanja ovog narkotika, i tada je neophodno da se detoksikacija od marihuane sprovede kako bi se zavisnosti stalo na put.

Faze zavisnosti od kanabisa

U početku, uzimanje kanabisa može delovati kao potpuno bezazlena navika koja izaziva relaksaciju, pričljivost i uvećan apetit. U ovoj fazi, pojedinac se i dalje smatra rekreativnim korisnikom marihuane. Problem dobija na ozbiljnosti ako osoba krene da smisleno uzima marihuanu u teškim situacijama, kako bi se izborila sa nervozom i generalnom anksioznošću. Ipak, poslednji stadijum razvoja zavisnosti je stalno prisustvo nelagode i nervoze u situacijama kada nije moguće doći do nove količine narkotika. Tada se smatra da je osoba razvila zavisnost i neophodno je da se obavi detoksikacija organizma od marihuane da bi se izbegle veće posledice.

Znaci i simptomi konzumiranja marihuane

Konzumiranje marihuane naročito je popularno među mladim ljudima, koji će ovu štetnu naviku najčešće pokušati da sakriju od roditelja i drugih odgovornih osoba iz okruženja. Stoga se javlja sklonost ka laganju i tajnovitom ponašanju, ali to nisu jedini znaci koji ukazuju da je osoba razvila problem sa ovom supstancom. Posledice pušenja marihuane mogu se ogledati kroz fizičke i psihološke simptome koji ukazuju da je detoksikacija od marihuane jedina šansa da se osoba vrati zdravom životu.

Fizički simptomi

Iako mnogi pojedinci pogrešno smatraju da mogu uspešno da prikriju sve simptome uzimanja marihuane, određeni efekti marihuane su neizbežni. Kada je reč o fizičkim simptomima, to su:

Narušena koordinacija
Suva usta
Crvenilo očiju
Usporenost u kretanju
Pospanost
Uvećan apetit

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi koji se javljaju kod korisnika marihuane mogu biti:

Nedostatak motivacije
Narušena sposobnost rasuđivanja
Anksioznost
Bezvoljnost
Relaksacija praćena naletima nervoze

Simptomi ponašanja

Budući da marihuana ima smirujuće dejstvo na nervni sistem, osobe koje su postale zavisne od ove supstance iskazuju simptome ponašanja kao što su usporenost misli, loše pamćenje, sklonost paranoičnom ponašanju, pojačana pričljivost i nepovezanost u govoru. Kako zavisnost dobija na intenzitetu, a ukoliko se iz bilo kog razloga odlaže detoksikacija organizma od marihuane, navedeni simptomi postaju sve izraženiji, sve dok ne dođe do tačke nakon koje su mnogi od ovih simptoma prisutni čak i kada pojedinci prestanu sa uzimanjem marihuane.

Znaci i simptomi konzumiranja marihuane

Da li je moguće samostalno prevazići zavisnost od marihuane?

Pošto fizička zavisnost od ove supstance nije izražena, ukoliko se detoksikacija od marihuane obavlja samostalno, ne javlja se apstinencijalna kriza. Iz tog razloga, moguće je inicijalno prevazići želju za uzimanjem marihuane bez stručne pomoći. Pre nego što se započne odvikavanje od marihuane simptomi mogu biti manje ili više izraženi, u odnosu na zdravstvenu sliku osobe.

Nažalost, ako se sam uzročnik zavisnosti ne otkloni, gotovo je nemoguće očekivati dugoročne rezultate, pa pojedinci pre ili kasnije podležu recidivu. Jednom kada se to desi, postaje još teže izboriti se sa željom sa supstancom, a tada može doći i do konzumiranja drugih narkotika, što dolazi sa značajnim rizicima po zdravlje. U slučajevima gde se pored marihuane uzimaju i drugi narkotici, neophodno je proći kroz procedure detoksikacija organizma od marihuane i drugih supstanci (naročito opioida).

Proces i faze lečenja zavisnosti od marihuane u klinici VipVorobjev

Na klinici Vip Vorobjev, zavisnost od marihuane shvatamo maksimalno ozbiljno, pa tako pristupamo i lečenju. Po okončanju tretmana, naši pacijenti ne samo da prestaju da osećaju potrebu i želju za uzimanjem marihuane, već razvijaju i averziju nakon što se obavi detoksikacija od marihuane, odnosno imaju gađenje prema ovoj supstanci.

Proces lečenja se deli na dve faze, stacionarno i ambulantno lečenje. Dok stacionarno lečenje traje između dve i četiri nedelje, ambulantni deo oporavka nastavlja se u toku narednih 12 meseci. Stacionarna faza oporavka se odvija unutar prostorija ustanove VIP Vorobjev, dok se ambulantna faza sprovodi po vraćanju pojedinca svakodnevnim obavezama.

Prosečno trajanje tretmana marihuane

Pošto se uslovi lečenja na klinici VIP Vorobjev uvek prilagođavaju potrebama svakog pacijenta, može doći i do određenih odstupanja u dužini tretmana. Kada je u pitanju detoksikacija od marihuane, prosečno trajanje tretmana može varirati od dve do četiri nedelje.

Efektivnost lečenja zavisnosti od marihuane

Uprkos činjenici da se zavisnost od marihuane ne smatra najkompleksnijim oblikom zavisnosti, neadekvatna detoksikacija od marihuane može dovesti do brojnih zdravstvenih komplikacija, a čak i u slučaju inicijalnog uspeha, neretko se završava recidivom. S druge strane, uz kompletan tretman zavisnosti u rehabilitacionom centru, efektivnost lečenja značajno raste.

Statistika uspešnosti lečenja na klinici VIP Vorobjev pokazuje da se više od 85% pacijenata uspešno izbori sa ovim oboljenjem i dugoročno se okrene životu bez uzimanja marihuane i drugih narkotika.

Troškovi lečenja zavisnosti od marihuane

Detoksikacija od marihuane, pored samih procedura za oporavljanje organizma obuhvata intenzivnu psihološku podršku i edukaciju pacijenata. Troškovi lečenja nisu isti za sve pacijente, jer se i same procedure razlikuju i sprovode prema potrebama svake osobe. Ako želite da se raspitate za cenu u Vašem slučaju, zakažite konsultacije sa našim medicinskim savetnicima, a oni će Vas uputiti u sve stavke odvikavanja na našoj klinici.

Lekari

Medicinsko osoblje klinike Vorobjev je za svoj rad višestruko nagrađivano, između ostalih i internacionalnim nagradama kao što su Rose of Paracelsus i Zlatnom nagradom za kvalitet iz Njujorka. Pored svega, najbolja preporuka su i izjave zahvalnosti pacijenata nakon lečenja, a od osnivanja do sada je na našoj klinici spas od zavisnosti uspelo da nađe više od 20 000 ljudi.

Patenti i sertifikati

Pojedine metode lečenja koje sprovodimo na našoj klinici su jedinstvene i prvo uvedene na našoj klinici, pa su stoga i zaštićene patentima. Takođe posedujemo i sve potrebne sertifikate sa većih medicinskih konferencija iz Evrope i širom sveta.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image