Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od sedativa

Sedativi su široko korišćeni lekovi, ali kao i svi medikamenti, mogu izazvati brojne probleme kao što su zavisnosti od antidepresiva, benzodiazepina i hipnotika. U ovom tekstu ćemo više pričati o sedativima, njihovim efektima na organizam, ali i objasniti kako nastaje zavisnost od sedativa i na koji način se leči.

lecenje-zavisnosti-od-sedativa

Šta su sedativi i zašto mogu izazvati zavisnost?

Medikamenti koji deluju na GABA receptore u mozgu i rezultiraju smirujućim efektima na mozak poznati su kao sedativi. Zavisnost od sedativa najčešće se može dogoditi kod benzodiazepina, gde telo postajte naviknuto ne efekte leka, a bez supstance reaguje neželjenim efektima apstinencijalne krize. Neizostavni element zavisnosti je i psihološka potreba za lekom, gde pojedinci u ovoj supstanci pronalaze spas od problema sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.

Još jedna od poteškoća koje prate zavisnost od sedativa je pojava simptoma apstinencijalne krize kod pojedinaca koji naglo obustave uzimanje ovih lekova. Ovo najčešće uključuje bolove celog tela, grčenje mišiča, prekomerno znojenje, umor, nedostatak vazduha i brojne druge negativne simptome. Iz tih razloga je jako teško samostalno pobediti zavisnost od lekova za smirenje, a samostalno odvikavanje se ne preporučuje, jer može biti i opasno usled komplikacija koje se mogu javiti.

Koje vrste sedativa postoje?

Sedativi se klasifikuju prema hemijskoj strukturi ili mehanizmima delovanja na organizam, a moguće je podeliti ih na sledeće vrste:

Benzodiazepini
Barbiturati
Hipnotici
Antidepresivi
Beta-blokatori

Ovi lekovi se koriste za širok spektar stanja, od opšteg smirujućeg delovanja na organizam i lečenja problema sa nesanicom, do tretiranja anksioznosti i depresije. Bitno je napomenuti da je korišćenje sedativa neophodno kontrolisati i sprovoditi ga isključivo prema dobijenim uputstvima farmaceuta ili lekara. Svako neprimereno unošenje može izazvati zavisnost od sedativa.

Koji su simptomi i znaci zavisnosti od lekova za smirenje?

Tablete za smirenje obično dovode do smanjenja energije kod osobe, ravnodušnosti ili usporenosti misli i pokreta. Ukoliko se koriste prema uputstvima doktora, ovi simptomi nisu jako izraženi ili su prolaznog karaktera, te s te strane lekovi mogu pomoći osobi da se nosi sa stresnim ili traumatičnim situacijama. Ukoliko ovo stanje traje više meseci, ili duži vremenski period, postoji šansa da je osoba razvila zavisnost od sedativa i da tablete koristi kako bi se nosila sa svakodnevnim problemima.

Znaci u ponašanju zavisnika

Kao što smo već naveli, promene u ponašanju koje izaziva zavisnost od sedativa obično se ogledaju kroz umanjenu mogućnost emocionalnog reagovanja na životne situacije. Ovo je zapravo i funkcija lekova za smirenje, ali je neophodno naglasiti da se dugoročno konzumiranje ovih supstanci ne preporučuje usled rizika da nastane zavisnost od sedativa.

U nastavku teksta ćemo se detaljnije pozabaviti ovim stanjem i objasniti najbolje metode za lečenje zavisnosti od sedativa, ali za sada je bitno da znate da bilo kakve promene koje možete primetiti kod sebe ili voljene osobe mogu biti znak upozorenja i moraju se ozbiljno shvatiti. Ako postanu dugoročne prirode, to može biti siguran znak da se javila zavisnost od sedativa.

Simptomi upotrebe sedativa

U zavisnosti od doziranja, zdravstvenog stanja osobe, genetike i vrste sedativa, simptomi uzimanja se mogu razlikovati. Najčešće se javlja pospanost i osećaj umora, emocionalna ravnodušnost, blaža konfuzija i promena raspoloženja. Važno je obratiti pažnju na sve simptome koji se javljaju nakon uzimanja lekova, a ako se neki od njih stalno ponavljaju ili dugo traju, potrebno je kontaktirati lekara radi dobijanja instrukcija u vezi sa daljim uzimanjem lekova. To možete uraditi kod vašeg izabranog lekara ili kod stručnjaka u jednoj od klinika za odvikavanje od tableta za smirenje.

Koji su neželjeni efekti tableta za smirenje

Zavisnost od tableta za smirenje svakako spada u najveću opasnost ove klase lekova. Pored toga, ovi medikamenti mogu izazvati i brojne nuspojave, a ukoliko do njih dođe, dugoročnih nastavkom konzumiranja postojeći problemi mogu samo dodatno eskalirati.

Kratkoročni efekti sedativa

Iako može doći do odstupanja u efektima sedativa u odnosu na individualne karakteristike svake osobe, uzimanje ove klase lekova najčešće dovodi do sledećih pojava:

Umanjenje napetosti i opuštanje
Pospanost i želja za spavanjem
Opuštanje mišića
Moguće poteškoće sa pažnjom i koncentracijom
Smanjena sposobnost u vožnji

Dugoročni efekti sedativa

Dugoročno uzimanje sedativa se ne preporučuje, budući da se tako uvećava rizik od nuspojava, a u najtežim situacijama može se javiti i zavisnost od sedativa. Ovo su neki od simptoma koji prate dugoročno konzumiranje ove klase lekova:

Fizička zavisnost i potreba za lekom
Rizik od predoziranja
Stalne misli o pribavljanju i konzumiranju lekova
Problemi sa pamćenjem
Razvoj i pogoršanje mentalnih oboljenja

Stalna izloženost sedativima lako dovodi do promene hemijske ravnoteže unutar mozga. Samim tim, telo počinje da žudi za sve većim količinama lekova za smirenje kako ne bi došlo do simptoma apstinencijalne krize. Na ovaj način, zavisnost od sedativa postaje sve jača, sve dok potpuno ne preuzme kontrolu nad mislima i akcijama zavisnika. Da biste na vreme izbegli ove poteškoće, potrebno je što pre započeti odvikavanje od tableta za smirenje

Kako i zašto počinje zavisnost od sedativa?

Pre svega, pojedinci koji su hronično izloženi stresnim stanjima ili pate od anksioznih poremećaja i depresije mogu biti skloniji ka uzimanju velikih količina lekova ne bi li se izborili sa problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Pored toga, kod osoba koje duže vreme uzimaju ove lekove može doći do rasta tolerancije na efekte. Svako povećanje doza na svoju ruku sa sobom nosi i uvećan rizik za zavisnost od sedativa. Takođe, određenu ulogu igra i genetska predispozicija, pa tako pojedinci koji u porodici imaju članove koji se bore sa zavisnošću su i sami u uvećanom riziku od ovog oboljenja.

Kakav je tretman za zloupotrebu tableta za smirenje?

Ako se pitate kako pobediti zavisnost od sedativa bez prolaženja kroz simptome apstinencijalne krize kao što su bolovi, anksioznost i panika, važno je da znate da se uz medicinsko odvikavanje svi ovi simptomi mogu ublažiti ili potpuno ukloniti. Tek u tim uslovima se može očekivati od osobe da se potpuno posveti terapijama za lečenje zavisnosti od sedativa.

To može uključivati procedure kao što su:

Pregledi i kontrolisanje zdravstvenog stanja
Postavljanje odgovarajuće dijagnoze i plana oporavka
Detoksikacija od sedativa
Vraćanje psihofizičke stabilnosti
Otklanjanje želje za uzimanjem supstanci
Kreiranje mehanizama odbrane od recidiva
Redovne kontrole i pregledi

Kao što možete videti, cilj rehabilitacije za zavisnost od sedativa je ne samo postizanje fizičkog oporavka, već i potpuno uklanjanje potrebe za supstancom i stvaranje averzije od vraćanja starom načinu života.

Kako započeti lečenje zavisnosti od sedativa?

Kada nastupi zavisnost od lekova za smirenje osobe u velikom broju slučajeva dugo vremena ne žele sebi i drugima da priznaju ovaj problem. Smatraju da je lečenje zavisnosti od sedativa preveliki korak, misleći da će sami uspeti da se oslobode ove štetne navike. Tek nakon nekoliko neuspelih pokušaja shvataju da je ipak neophodno okrenuti se stručnim licima za pomoć.

S druge strame, pojedinci koji zavisnost od sedativa shvate ozbiljno i odvikavanje započnu u ranim fazama bolesti, daleko lakše i brže ostvaruju nezavisnost od lekova. Stoga je najbolje da se skidanje sa sedativa obavi uz savete stručnog lica. Ovakav vid oporavka je ne samo efikasniji, već i simptome nelagode koji bi se javili kod samostalnog odvikavanja. Pozovite nas danas i stavite ovaj problem pod kontrolu.

Troškovi lečenja zavisnosti od sedativa

Odvikavanje od lekova za smirenje obuhvata niz procedura prilagođenih potrebama svakog pacijenta. Kako bi se zavisnost od sedativa sasvim uklonila, lečenje u našoj ustanovi traje između 2 i 4 nedelje, a cena se formira u odnosu na dužinu stacionarnog dela lečenja i korišćenje terapija. Kroz razgovor sa našim medicinskim savetnicima možete saznati cenu lečenja za vaš slučaj.

Lekari

Lekari koji sprovode odvikavanje od sedativa su eksperti iz različitih medicinskih oblasti kao što su narkologija i anesteziologija, ali i psiholozi i psihijatri koji se specijalizuju za razumevanje psihološkog dela zavisnosti. To nam omogućava da sprovedemo kompletno lečenje, čime ćemo adresirati svaki aspekat koji je vodio ka razvijanju ovog problema.

Patenti i sertifikati

Stvaranje individualnih programa za odvikavanje od tableta za smirenje je nešto što odlikuje našu kliniku. Samim tim, naši pacijenti konstantno dobijaju odgovarajuće terapije koje će im pomoći da što pre prevaziđu fizičke i mentalne probleme sa kojima se susreću. Sve ove procedure za zavisnost od sedativa se godinama sa uspehom koriste u našoj ustanovi, a njihovo sprovođenje kontroliše i Ministarstvo zdravlja i drugi nadležni organi u našoj zemlji.

lečenje zavisnosti

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image