Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od temazepama (Restoril)

Temazepam, ili poznatiji kao lek Restoril, je medikament koji služi za lečenje nesanice.

Međutim, usled stresnog i brzog života, primećuje se pojačana upotreba ovog leka radi „opuštanja“, a što dovodi i do pojave bolesti zavisnosti.

Na sreću, zavisnost od temazepama moguće je izlečiti.

Lečenje zavisnosti od temazepama (Restoril)

Šta je temazepam

Temazepam ili Restoril je jedan od lekova iz grupe benzodiazepina i koristi se pri lečenju nesanice i anksioznosti.

Iako je ovaj lek veoma koristan u medicini, nažalost, nesavesnim uzimanjem leka “na svoju ruku” i radi opuštanja, opasnost, pa i stvaranje zavisnosti od temazepama je sve češća.

Alternative temazepama

Budući da se temazepam prvenstveno koristi pri lečenju nesanice, kao alternative mogu da se koristi i drugi lekovi kao što su:

Lorazepam
Zolpidem
Dijazepam
Alprazolam

Ipak, uzimanje bilo kog od ovih lekova bez savetovanja sa lekarom treba strogo izbegavati!

Efekti zloupotrebe temazepama

Pri korišćenju bilo kod leka, pa i temazepama, a naročito kada je reč o zloupotrebi, moguće je razviti različite nuspojave, kao što su:

Zbunjenost
Halucinacije
Razdražljivost
Loše pamćenje
Depresija

Znaci i simptomi zavisnosti od temazepama

Zavisnost od temazepama relativno se lako i brzo može razviti kada se lek nepropisno koristi, a simptomi zavisnosti mogu se iskazati na mnogo načina.

Fizički simptomi

Insomnija
Mučnina
Umor
Nervoza
Loše pamćenje
Migrene

Psihološki simptomi

Jaka potreba za uzimanjem leka
Potreba da se poveća doza
Depresija
Misli o samoubistvu

Simptomi ponašanja

Neprijateljsko ponašanje
Razdražljivost
Zbunjenost
Rasejanost
Uznemirenost

Posledice upotrebe temazepama

Kada se temazepam koristi savesno, on je lek za lečenje nesanice. Međutim, njegova upotreba treba da bude samo privremena, jer dugoročna upotreba može da izazove upravo suprotne efekte kao što su:

Nesanica
Uznemirenost
Depresija
Misli o samoubistvu
Glavobolja
Vrtoglavica

Vrste lečenja zavisnosti od temazepama

Tretman za zavisnost od temazepama u klinici VIP Vorobjev sprovodi se kroz nekoliko faza kako bi lečenje bilo što potpunije.

U našoj klinici praktikujemo:

01
Lečenje zavisnosti od temazepama lekovima
02
Bihevioralnom terapijom
03
Stacionarno lečenje
04
Ambulantno lečenje

Svaki od ovih vidova lečenja zavisnosti od temazepama ima svoju funkciju, pa je preporučljivo uključiti ih sve u lečenje.

Lečenje zavisnosti od temazepama uz pomoć lekova

U prvim fazama lečenja zavisnosti od temazepama, potrebno je uvesti supstitucionu terapiju budući da efekti apstinencije po organizam mogu biti ozbiljni i nepovoljni.

Međutim, kada se uvodi supstituciona terapija, jako je važno da ona bude strogo kontrolisana i prilagođena svakom pacijentu, da ne bi došlo do stvaranja novog vida zavisnosti.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Restorila

Zavisnost od temazepama je preporučljivo lečiti, pored terapije lekovima, i bihevioralnom terapijom.

Kroz ovaj vid terapije, pacijent uči da prepozna uzroke koji su doveli do zavisnosti od temazepama, pa tako i da se na zdrav način izbori sa stresorima i okidačima koji su doveli do zavisnosti.

Bihevioralna terapija pokazala se kao najbolji pratilac kod lečenja bolesti zavisnosti, pa tako i kod lečenja zavisnosti od temazepama.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Stacionarno i ambulantno lečenje podjednako su važni u lečenju bolesti zavisnosti, te se u klinici VIP Vorobjev oba ova načina lečenja i praktikuju.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje najtoplije se preporučuje, makar na samom početku lečenja zavisnosti od temazepama.

Kod stacionarnog lečenja, pacijent se nalazi u kontrolisanim uslovima, a sve najteže, početne faze lečenja praćene su stalnim kontrolama i bezrezervnom podrškom lekara i stručnog osoblja.

Važno je naglasiti da se pokazalo kako je relaps daleko niži kod pacijenata koji su se lečili i stacionarno.

Ambulantno lečenje

Zavisnost od temazepama nije magično izbrisana onda kada se izađe iz stacionara, te je lečenje neophodno nastaviti i ambulantno, najmanje 12 meseci po završetku prve faze lečenja.

Ambulantnim lečenjem osigurava se da će pacijent nastaviti da dobija korigovanu terapiju prilagođenu svojim jedinstvenim potrebama, kao i da će nastaviti da dobija bezuslovnu podršku kroz terapiju i stiče i razvija snažne mehanizme odbrane.

Faze lečenja zavisnosti od temazepama u klinici Vip Vorobjev

Pored prethodno navedenih vidova lečenja zavisnosti od temazepama, u klinici VIP Vorobjev razlikuje se i nekoliko faza lečenja. One su:

01
Dijagnoza
02
Detoksikacija
03
Odvikavanje

Dijagnoza zavisnosti od temazepama

Lečenje zavisnosti od temazepama započinje dijagnozom bolesti koja se vrši kroz sprovođenje iscrpnih testova, kako fizičkog, tako i psihičkog stanja pacijenta.

Kroz ovaj set testova možemo utvrditi koliku je štetu zavisnost od temazepama nanela organizmu pojedinca, pa s tim u vezi lekari mogu da konstruišu jedinstvenu terapiju koja odgovara na potrebe svakog pacijenta ponaosob.

Detoksikacija od temazepama

Sledeća faza lečenja je faza detoksikacije, odnosno “skidanje” ili izbacivanje temazepam tableta iz organizma.

Ova faza može biti jako stresna za organizam, te je preporučljivo da pacijet bude podvrgnut stacionarnom lečenju kako bi bilo lakše pratiti i kontrolisati njegovo stanje, ali i kako bi pacijent imao celodnevnu podršku lekara i stručnog osoblja iz klinike VIP Vorobjev.

Odvikavanje od temazepama

Poslednja i najduža faza je faza odvikavanja od temazepama.

U ovoj fazi pacijent uči kako da se izbori sa situacijama koje su dovele do zavisnosti od temazepama na zdrav način, te je preporučljivo da se u ovoj fazi nastavi sa bihevioralnom terapijom kako bi podrška stručnog lica bila što veća potpora izlečenju.

Uspešnost lečenja zavisnosti od temazepama

Zavisnost od temazepama u klinici VIP Vorobjev leči se sa velikim uspehom, budući da je sam proces lečenja podeljen na nekoliko faza i da je prilagođen svakom pacijentu, njegovom/njenom životnom stilu i potrebama ponaosob.

Uz naše lekare, svaki pacijent dobiće potpuno podršku i poverenje, što će lečenje učiniti bezbolnijim ali i celovitijim.

Troškovi lečenja zavisnosti od temazepama

Kako je lečenje zavisnosti od temazepama prilagođeno stanju svakog pacijenta ponaosob, a budući da nemaju svi pacijenti iste potrebe, tako je i cena svakog pojedinačnog lečenja prilagođena potrebama i planu tog lečenja.

Pozivamo Vas da kontaktirate medicinske savetnike iz klinike VIP Vorobjev kako bi Vas oni sproveli kroz detalje procese lečenja i kako biste dobili sve neophodne informacije za početak svog ozdravljenja.

Doktori

Vrhunski stručnjaci iz klinike VIP Vorobjev pružiće Vam bezrezervnu podršku i poverenje u Vašem procesu lečenja.

Oni svojim zalaganjem i radom redovno stiču nova znanja o najsavremenijim metodama u polju lečenja bolesti zavisnosti, te ste sa njima uvek u sigurnim rukama.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev priznata je institucija u svetu u oblasti lečenja bolesti zavisnosti, što pokazuju i mnogobrojne nagrade kojima se klinika diči. Neke od nama najdražih su Zlatna nagrada za kvalitet iz Njujorka i Rose of Paracelsus iz Brisela.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image