Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od dizajnerskih droga

Dizajnerske droge su relativno nova vrsta narkotika, ali zbog povoljne cene i mogućnosti lake proizvodnje, velikom brzinom se šire crnim tržištom širom sveta. Ukoliko uzimanje ovih supstanci postane hronično, lečenje zavisnosti od dizajnerskih droga predstavlja jedini način da se osoba potpuno oslobodi od opsesivnih misli za ovim narkoticima.

Lečenje zavisnosti od dizajnerskih droga

Neželjeni efekti dizajnerskih natkotika na mozak i telo

Imajući u vidu činjenicu da dizajnerske droge obuhvataju više supstanci sa različitim dejstvom i sastavom, nije lako svesti neželjene efekte na samo par simptoma. Između ostalih, mogu se javiti i:

Napadi
Paranoja
Anksioznost
Bol u grudima
Bol u mišićima
Nedostatak daha
Kognitivne poteškoće
Napadi panike
Ekcemi na koži

Simptomi i znaci zavisnosti od dizajnerskih droga

Zavisnost od dizajnerskih droga može postati realnost i nakon samo jednog uzimanja ovih supstanci. Postoji dosta znakova koji ukazuju da je osoba razvila problem sa uzimanjem narkotika, kao što su:

Neredovan san
Problemi sa bliskim osobama
Tajnovito ponašanje
Agresivnost
Problemi sa pamćenjem
Zanemarivanje svih obaveza
Nagla promena težine

Vrste dizajnerskih droga

Da bi lečenje zavisnosti od dizajnerskih droga bilo uspešno, prvo se mora ustanoviti tačna vrsta supstance koju je pojedinac koristio, budući da ovi narkotici obuhvataju čitav spektar supstanci koje imaju različito dejstvo.

Neke od najrasprostranjenijih supstanci koji se karakterišu kao dizajnerske droge su:

Spajs
So
Flaka
Mefedrom

Začin (Spajs)

Ova supstanca predstavlja sintetičku varijantu kanabisa. Iako ima slične efekte na organizam, posledice koje se javljaju sa uzimanjem spajsa su daleko izraženije. Pored trenutnih simptoma, kao što su mučnina i povraćanje, uzimanje spajsa dovodi do pojave anksioznosti, a u težim slučajevima i do depresije i javljanja suicidalnih misli.

Soli

Ovaj stimulant, koji je ime dobio zato što izgledom podseća na soli za kupanje, je sličan kokainu u trenutnim dejstvima koji izaziva, samo što je u odnosu na kokain znatno jači. Nažalost, ovo dolazi sa velikim problemima, budući da i samo jedno uzimanje narkotika soli može dovesti do psihotičkih epizoda, halucinacija i uvećane agresivnosti. Dugoročno uzimanje samo dodatno produbljuje ovaj problem.

Flaka

Flaka predstavlja sintetički narkotik koji se po sastavu nalazi u grupi supstanci kao što su amfetamini i kokain. Izaziva jak efekat na organizam, ali takođe dovodi i do izuzetno izraženih simptoma krize. Kod mnogih pojedinaca, ovi simptomi su gotovo nepodnošljivi, pa su poznati slučajevi u kojima zavisnici od ove supstance preteruju u količinama koje konzumiraju, što može dovesti do predoziranja i smrti.

Mefedron

Kao i drugi stimulansi, mefedron po uzimanju izaziva uvećanje energije, a ubrzavaju se i brojni procesi u organizmu. Naravno, nakon inicijalnog pozitivnog naleta dolaze brojni simptomi krize kao što su znojenje, nemir, bol u grudima i zamućen vid. Ipak, za razliku od drugih stimulansa, kod kojih se neželjeni simptomi kraće zadržavaju, mefedron može izazivati neželjene efekte i do tri dana nakon svakog uzimanja.

Tretmani za zavisnost od dizajnerskih droga

Zavisnost od dizajnerskih droga postaje sve veći globalni problem, budući da ove vrste narkotika postaju sve rasprostranjenije. Na sreću, postoji više načina lečenja ovog oboljenja, a u tekstu ispod ćemo proći kroz sve metode, detaljnije objašnjavajući prednosti svakog tretmana.

Lečenje medikamentima

Medikamenti koji se koriste u lečenju zavisnosti imaju izuzetno dejstvo, ali se njihovo uzimanje mora strogo određivati prema potrebama i zdravstvenom stanju pacijenta. Svako samostalno uzimanje lekova pored toga što nije efektivno, može dovesti do uvećanja rizika od razvijanja zavisnosti prema medikamentima. Osim toga, tom prilikom može doći i do zdravstvenih komplikacija koje mogu biti opasne po život. Zato se uzimanje lekova mora ograničiti samo uz savet lekara.

Farmakološki tretman

Medikamenti se pri procesu za lečenje zavisnosti od dizajnerskih droga koriste kako bi se izbegli simptomi apstinencijalne krize u toku detoksikacije. Naravno, farmakološki tretman se tu ne završava, već se postepeno uvode i lekovi koji služe za stabilizaciju raspoloženja, normalizaciju sna i apetita. Samim tim, pacijenti ponovo uspevaju da razviju zdrave navike, a to im daje dodatnu snagu da nastave sa zdravim životom i posvete se lečenju u potpunosti.

Samostalno lečenje u odnosu na odvikavanje u rehabilitacionom centru

Prednosti stacionarnog lečenja u odnosu na samostalno odvikavanje su mnogostrane, a uključuju:

Smanjeni rizik od nuspojava
Odsustvo apstinencijalne krize
Brz oporavak organizma uz detoksikaciju
Lečenje psihičkog dela zavisnosti
Potpuno uklanjanje želje za supstancom
Dugoročna podrška za sprečavanje recidiva

Stadijumi lečenja zavisnosti na klinici VIP Vorobjev

Na klinici VIP Vorobjev, lečenje zavisnosti od dizajnerskih droga sprovodi se stacionarno, ali se nakon toga primenjuju i ambulantni tretmani, kako bi se dodatno uvećale šanse za postizanjem dugoročnog uspeha. Lečenje započinje postavljanjem dijagnostike, gde se detaljnim testiranjem utvrđuje zdravstvena slika pojedinca.

Zatim se sastavlja temeljan plan lečenja, koji obuhvata sve neophodne terapije, a tada se određuje i tačno trajanje lečenja. Detoksikacija je naredni korak, u toku koje se otklanjaju svi zaostali tragovi štetnih supstanci iz organizma. Tretmani koji se odnose na psihički deo zavisnosti takođe predstavljaju značajan deo oporavka, pa se zato lečenje zavisnosti od dizajnerskih droga bazira i na svakodnevnoj primeni psihoterapija.

Troškovi lečenja zavisnosti

Lečenje zavisnosti od dizajnerskih droga je kompleksno, budući da ove supstance nemaju uvek isti sastav, i da njihovo uzimanje može imati različite efekte na organizam. Zato se lečenje može u velikoj meri razlikovati u odnosu na zdravstveno stanje pacijenta. Prema potrebama pacijenta, i cena lečenja se menja, a kako biste dobili pouzdane informacije o troškovima i trajanju oporavka u Vašem slučaju, savetujemo Vas da nas kontaktirate, a medicinski savetnici sa klinike će Vas obavestiti o svemu.

Efikasnost lečenja zavisnosti od dizajnerskih droga

Procenat uspešnosti lečenja zavisnosti od dizajnerskih droga varira u odnosu na volju pacijenta da sarađuje i posveti se terapijama. Ukoliko to postoji, uz primenu najnovijih metoda lečenja, procenat uspešnosti značajno raste, a kod dizajnerskih droga, on iznosi gotovo 90%.

Lekari

Zdravstveni radnici i članovi osoblja zaposleni na klinici VIP Vorobjev prolaze detaljnu obuku kako bi uspešno sprovodili sve metode lečenja koje dovode do brzog oporavka organizma. Svi naši lekari imaju dugogodišnje iskustvo u lečenju bolesti zavisnosti, koje koriste kako bi pacijentima pružili svu neophodnu pomoć u prelasku na zdraviji način života.

Patenti i sertifikati

U lečenju svih vrsta zavisnosti oslanjamo se na naše dugogodišnje iskustvo, kao i na primenu najmodernijih terapija i upotrebu medicinskih aparata. U skladu sa tim, sastavili smo programe lečenja koji su jedinstveni za našu kliniku, a mnoge od navedenih metoda su zaštićene patentima.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image