Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od krek

Uzimanje krek kokaina sa sobom donosi čitav niz zdravstvenih rizika i posledica, a jedna od njih je i zavisnost od kreka. U ovom članku ćete naučiti kako da prepoznate ovu supstancu, kakve efekte ostavlja na organizam i na koji način se leči zavisnost koju izaziva.

Lečenje zavisnosti od kreka

Šta je krek

Kokain je jedan od najčešće zloupotrebljavanih narkotika na svetu, a krek je njegova podvarijanta dobijena mešanjem kokaina sa drugim psihoaktivnim supstancama. Ovaj stimulans ima izuzetno jak efekat na nervni sistem te ubrzo nakon uzimanja dovodi do osećanja snage, nadmoći, pričljivosti i euforije. Dolazi u vidu kamenčića i konzumira se zagrevanjem, kada se javlja pucketavi zvuk po kom je i dobio ime. Nažalost, ovi efekti traju jako kratko, a potom nestaju i bivaju zamenjeni osećanjima straha, paranoje i isrcpljenosti. Dugotrajno uzimanje samo pogoršava ove loše efekte kreka, sve dok postane nemoguće izbeći ih u svakodnevnom životu. Zato se ova supstanca sa pravom smatra za jedan od najopasnijih narkotika.

Efekti zloupotrebe kreka

Bilo da se krek unosi u organizam preko pušenja ili putem krvotoka, efekti su gotovo trenutni i mogu rezultirati sledećim pojavama:

Kratkotrajna euforija
Osećaj visoke energičnosti
Ubrzan rad srca
Visok pritisak
Izražena nervoza i anksioznost
Halucinacije
Agresivnost
Pojava psihičke i fizičke zavisnosti
Umor nakon što prvi efekti prođu
Intenzivna želja za uzimanjem novih doza

Simptomi i znaci zavisnosti od kreka

Krek izaziva mnoštvo simptoma, odnosno psiholoških i fizičkih poteškoća koje je gotovo nemoguće sakriti. Kada je u pitanju krek droga dejstvo je toliko jako da se i uprkos ovim neželjenim pojavama osobe iznova vraćaju uzimanju narkotika, čime se dodatno otežava njihova situacija. Simptomi koji ukazuju na zavisnost od kreka uključuju:

Stalna želja i potreba za drogom
Nemogućnost samokontrole
Potreba za sve češćim uzimanjem većih doza
Izbegavanje kontakata sa bliskim osobama
Propadanje kože i zuba
Pojava mentalnih oboljenja
Oštećenja disajnih puteva
Potpuno zanemarivanje svakodnevnih obaveza

Naravno, svaka osoba je drugačija i može donekle specifično reagovati na toksine iz ove psihoaktivne supstance, ali je svima zajedničko progresivno pogoršanje stanja ukoliko se nastavi sa zloupotrebom krek kokaina.

Posledice upotrebe kreka

Kao i kod drugih narkotika, zloupotreba kreka dovodi do brojnih fizičkih, psiholoških i socijalnih posledica. Zavisnost od kreka karakteriše ogromna želja za ovom supstancom, tako da je predoziranje najveći i potencijalno smrtonosni rizik sa kojima se suočavaju osobe koje uzimaju ovu vrstu droge. Štetni uticaj se može primetiti i na drugim sferama života.

Zavisnici nisu prihvaćeni od strane okoline, a usled svoje bolesti često bivaju odbačeni od društva, pa čak i članova porodice. Kod ovih osoba, koje su iovako ranjive usled stalne borbe sa simptomima apstinencijalne krize, paranoje, anksioznosti i straha, ovo može izazvati i suicidalne misli. Stoga apelujemo da ako poznajete nekoga ko uzima krek preduzmete sve što je u vašoj moći da naterate osobu da potraži stručnu pomoć i započne odvikavanje što pre je moguće.

Vrste lečenja zavisnosti od kreka

Pošto je ovaj tip oboljenja izuzetno opasan i potencijalno smrtonosan, lečenje zavisnosti od kreka se mora sprovoditi unutar rehabilitacionog centra. Na taj način, u svakom trenutku se može kontrolisati zdravstveno stanje osobe, a mogu se primeniti i brojne terapije kako bi se pacijent brže oporavio. Uporedo sa tim, otklanja se potreba da se uzima krek i stvara se jaka averzija ili gađenje ka uzimanju narkotika.

Kada se ova faza oporavka okonča prelazi se na vanbolničko lečenje, odnosno održavanje postignutih rezultata. Ova faza traje godinu dana, a u tom vremenskom periodu naši pacijenti svaku i potencijalno rizičnu situaciju prevazilaze uz pomoć razgovora sa psiholozima ili dobijanjem odgovarajućih dodatnih terapija.

Lečenje zavisnosti od kreka uz pomoć lekova

Ukoliko se zloupotrebljava supstanca kao što je krek posledice se javljaju vrlo brzo, a kako bi se načinjena šteta otklonila u najkraćem mogućem periodu, koristi se kombinacija terapija, uz neizostavno uzimanje medikamenata. Ovim se otklanjaju elementi krize, prevazilaze psihofizičke poteškoće sa kojima se pacijent suočava i stvara balans unutar mozga koji je neophodan kako bi se odvikavanje uspešno sprovelo.

Bihevioralna terapija za zavisnost od kreka

Kao cilj bihevioralne terapije uzima se razumevanje okidača koji pokreću osobu da nešto uradi. Za zavisnost od kreka, psihofizička potreba za supstancom je nešto što tera osobu da se iznova vraća uzimanju narkotika, ali kada se to uspešno otkloni putem terapije, i dalje ostaju određeni mehanizmi delovanja koji bi mogli navesti osobu da se ponovo okrene lošim navikama. Kroz psihoterapeutski rad, osobe mogu sebe isprogramirati da podsvesno teže akcijama koje su dobre po njih.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od kreka

Kada je u pitanju krek droga dejstvo se ogleda i kroz izuzetno jaku zavisnosti koju izaziva nakon svega nekoliko uzimanja. Otklanjanje potrebe za ovim narkotikom se stoga mora sprovoditi kroz korišćenje stacionarnih metoda lečenja, gde se osoba nalazi pod stalnim medicinskim nadzorom. Na taj način moguće je sprovoditi i kompleksne medicinske procedure koje dovode do ubrzanog oporavka organizma.

S druge strane, ambulantno lečenje ima ograničenja koja sprečavaju ovakav pristup. Iz tog razloga, u rehabilitacionom centru Vip Vorobjev ova faza oporavka sledi tek nakon završetka stacionarnog dela odvikavanja. Tada je želja da se uzme krek već otklonjena, pa osobe u svom okruženju ponovo spoznaju kako izgleda život bez droge. U odnosu na potrebe svakog pojedinca, tada se može sprovoditi dodatna terapija kojom se otklanjaju sve trenutne poteškoće na vreme.

Faze lečenja zavisnosti od kreka u klinici VIP Vorobjev

Zavisnost od kreka se mora lečiti postpuno u više faza, kako pacijent ne bi osećao simptome apstinencijalne krize. Zbog toga, pre započinjanja terapija, na našoj klinici sprovodimo psihofizičke testove, kako bismo utvrdili stanje osobe i stadijum zavisnosti u kojoj se nalazi. Potom se posle dobijene dijagnoze sprovodi detoksikacija, odnosno procedura u kojoj se krek kokain i drugi toksini uklanjanju iz organizma.

Stacionarno lečenje se ovde ne okončava, jer posle toga sledi rad na otklanjanju psihičke zavisnosti, odnosno podsvesne želje za narkoticima. Da bi se ovo postiglo, koriste se različiti vidovi psihoterapije, a po potrebi i farmakohipnoze i farmakoterapije. Šta ovo znači u praksi?

Zavisnik kroz rad sa psiholozima otkriva druge strane svoje ličnosti, bolje razume mehanizme zavisnosti i korake koji su do nje doveli. Takođe uči i tehnike zaštite od recidiva za ubuduće, odnosno kako da se zaštiti od teških perioda po izlasku sa lečenja. U tome svim našim pacijentima i posle lečenja u toku od 12 meseci pomažu psiholozi, koji mogu pružiti izuzetno važne savete u toku ovog osetljivog perioda. Na taj način, osobe dobijaju najbolju šansu da se zauvek okrenu zdravom životu i da svaku potrebu i želju za narkoticima ostave iza sebe za sva vremena.

Dijagnoza zavisnosti od kreka

Pre započinjanja bilo kakvih procedura, mora se obratiti posebna pažnja na zdravstveno stanje osobe. Ovo se obavlja kroz proces dijagnostike, koji obuhvata detaljne preglede kod doktora, sprovođenje testova krvi i urina, a po potrebi i dodatna ispitivanja kod lekara specijaliste. Tek kada se dobije jasan uvid u rezultate testova i istraže moguće kontraindikacije se pristupa sledećim fazama lečenja kao što su detoksikacija, farmakoterapija i psihoterapija.

Detoksikacija od kreka

Detoksikacija predstavlja neizostavan deo kada je u pitanju lečenje zavisnosti od kreka. Kao što smo već naveli, krek kokain se dobija mešanjem raznoraznih supstanci, pa tako neretko sadrži i mnoštvo toksina koji se nakon unošenja dugo vremena zadržavaju u organizmu, razaraju imuni sistem i imaju štetno dejstvo na rad vitalnih organa.

Prirodni način eliminisanisanja ovih toksina moguće je obaviti kroz obustavljanje uzimanja droge, i tada traje više nedelja. Nažalost, u toku ovog vremenskog perioda se javljaju i najveći elementi apstinencijalne krize kao što su bol, grčevi, paničan strah, anksioznost i brojni drugi. Jedini način da se ovo izbegne i krek bezbedno ukloni je kroz medicinsku detoksikaciju.

Pacijent se tokom ove procedure nadgleda, a dobijanjem propisanih lekova i kroz efekte medicinskih aparata, telo se čisti od tragova narkotika. Što je najvažnije, uz primenu medikamenata, apstinencijalna kriza se uspešno eliminiše, pa na taj način osobe nisu prinuđene da prolaze kroz ovaj bolan i težak period. Posle svega nekoliko tretmana, krek se uklanja iz tela u potpunosti, a tada i želja za uzimanjem novih doza umnogome opada.

Uspešnost lečenja zavisnosti od kreka

Krek kokain spada u red narkotika koji izazivaju izuzetno velike zdravstvene posledice koje se vremenom samo uvećavaju. Kako bi se smanjio rizik od trajnih hroničnih oboljenja i povećale šanse za uspešnim izlečenjem, savetujemo vas da što pre kontaktirate naš rehabilitacioni centar radi započinjanja lečenja. U proseku, 85% naših pacijenata uspešno prevazilazi svoju zavisnost, ali je put do psihofizičkog blagostanja daleko lakši ako se na vreme stane na kraj ovoj bolesti.

Troškovi lečenja zavisnosti od kreka

Individualan plan za lečenje zavisnosti od kreka se na klinici Vip Vorobjev kreira za svakog pacijanta ponaosob, u odnosu na njegovo zdravstveno stanje, postojanje potencijalnih pratećih bolesti i težinu zavisnosti, a na osnovu toga se kreira i cena lečenja. Razgovorom sa našim medicinskim savetnicima možete saznati sve ove detalje i podeliti specifičnosti vašeg slučaja sa stučnim licima koja vam mogu pružiti pomoć.

Doktori

Doktori koji pomažu pacijentima klinike Vip Vorobjev da se oslobode opsesivnih misli i zavisnosti od psihoaktivnih supstanci već su izlečili na hiljade ljudi i otvorili im put ka zdravom životu. Ukoliko već shvatate da krek uništava vaš život i želite da se otarasite ove zavisnosti, ali niste sigurni na koji način to možete postići, lekari klinike Vorobjev će vam objasniti kako se ova bolest može prevazići i biti sa vama sve vreme, do potpunog ozdravljenja.

Patenti i sertifikati

Lečenje zavisnosti od kreka efikasno sprovodimo kombinacijom stacionarnih i vanbolničkih metoda lečenja. Mnoge od ovih procedura razvijene su od strane doktora klinike Vorobjev, te smo stoga u procesu pribavljanja patenata za te metode lečenja. Pored toga, u lečenju se koriste medikamenti koji su sertifikovani i bezbedni i nemaju adiktivni potencijal.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image