Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od narkotika “Soli”

Narkotici „soli“ pripadaju grupi narkotika koji su označeni kao „nove psihoaktivne supstance“ (NPS). To su supstance koje nemaju nikakvu medicinsku upotrebu, a napravljene su da podražavaju efekte kontrolisanih psihoaktivnih supstanci. „Soli“ su jeftin narkotik u poređenju sa kokainom ili amfetaminima i, stoga, su brzo postigli popularnost. Zavisnost od narkotika „so“ se razvija brzo, a posledice zloupotrebe mogu biti fatalne.

Lečenje zavisnosti od narkotika “Soli”

Šta je narkotik “So”

Sintetski katinoni, poznatiji kao „soli“, su veštački stimulanti hemijski povezani sa psihoaktivnom supstancom katinon koja se prirodno javlja u biljci kat, opojnoj cvetnici koja raste u istočnoj i južnoj Africi. Žvakanje biljke kat izaziva blagu euforiju ili stimulaciju. Sintetski katinon je nastao u laboratoriji i ima mnogo jače dejstvo.

Sintetski katinoni imaju oblik belog ili braon kristalnog praha. Pakuju se u kesice sa oznakom „nije za ljudsku upotrebu“. Obično se prodaju kao soli za kupanje, prihrana za biljke, sredstvo za čišćenje nakita ili čistač ekrana za mobilne telefone. Sintetski katinon koji se najčešće može naći u „solima“ je 10 puta jači stimulant od kokaina. Zavisnost od narkotika „so“ je, stoga, vrlo jaka i opasna.

Efekti zloupotrebe narkotika “So”

„Soli“ utiču na centralni nervni sistem tako što podižu nivo dopamina u mozgu. Sličnog su dejstva kao kokain, amfetamini, MDMA. Uzimanje „soli“ izaziva:

euforiju
nalet energije
povećanu društvenost
pojačanu seksualnu želju
pojačane čulne doživljaje
halucinacije

Negativni efekti koji se mogu osetiti pri kozumiranju „soli“ mogu biti:

povišena telesna temperatura
ubrzan rad srca
rašitrene zenice
znojenje i znoj čudnog mirisa
mučnina i povraćanje
trzanje mišića

Vrlo opasni efekti kao što su:

napadi panike
paranoja
agresija
delirijum

Svi ovi simptomi mogu dovesti do situacija u kojima korisnik „soli“ može ozbiljno povrediti sebe i druge.

Simptomi i znaci zavisnosti

Ukoliko sumnjate da je neko od Vaših bližnjih razvio zavisnost od narkotika „so“, obratite pažnju na fizičke i psihičke simptome koji ukazuju da postoji zavisnost. Fizički simptomi koji ukazuju na zavisnost od narkotika „so“ su:

gubitak apetita
spazam mišića
vrtoglavice
tremori
nepravilan rad srca
otežano disanje
znojenje

Psihički simptomi koji se javljaju kada postoji zavisnost od narkotika „so“ su:

nesanica
depresija
anksioznost
paranoja
suicidalne misli
nasilno ponašanje

Ukoliko primetite ove simptome, imajte u vidu da je ovaj narkotik vrlo opasan i da je neophodno što pre otpočeti lečenje od narkotika „soli“ u nekoj od klinika koje su upoznate sa ovom drogom.

Posledice upotrebe narkotika “So”

Dugotrajna upotreba, sasvim očigledno, vodi u zavisnost od narkotika „so“. Ali zavisnost nije jedina posledica. Korišćenje ovog narkotika, izaziva niz teških posledica po fizičko i psihičko zdravlje. Posledice koje ostavljaju upotreba i zavisnost od narkotika „so“ su:

kardiovaskularni problemi
problemi sa želucem
oštećenje bubrega
oštećenje jetre
oštećenje zuba
slabost u mišićima, bol u kostima
ekstremna anksioznost
psihotično ponašanje
teška depresija

Vrste lečenja zavisnosti od narkotika “So”

Budući da je narkotik „so“ nova i nedovoljno poznata psihoaktivna supstanca, još uvek se ne zna dovoljno o njegovoj adiktivnoj moći. Ipak, iz dosadašnjih saznanja, može se pouzdano zaključiti da je zavisnost od narkotika „so“ vrlo jaka, a simptomi apstinencijalne krize burni. Pacijenti koji žele da okončaju svoju zavisnost od narkotika „so“, prolaze kroz isti proces kao zavisnici od kokaina ili amfetamina. Preporučuju se farmakoterapija i psihoterapija koje se sprovode kroz stacionarno i ambulantno lečenje.

Lečenje zavisnosti od droge “So” uz pomoć lekova

Lečenje zavisnosti od narkotika „soli“ podrazumeva bezbedno ublažavanje simptoma apstinencijalne krize i uklanjanje prisustva opasne supstance iz organizma. Da bi se to postiglo neophodna je upotreba određenih lekova pod strogom kontrolom stručnih lica. Ti lekovi su bezbedni za upotrebu i ne izazivaju zavisnost, ali njihovo propisivanje i doziranje mora biti precizno i stručno da bi se postigao željeni efekat.

Bihevioralna terapija za zavisnost od narkotika

Bihevioralna terapija je srž svakog programa za oporavak od bilo koje zavisnosti. Zavisnost od narkotika „so“ takođe zahteva dug proces rehabilitacije u kome se sprovodi ova vrsta terapije. Njen cilj je da izmeni loše obrasce ponašanja kod pacijenta i zameni ih novim, boljim, obrascima. To se postiže kroz razne bihevioralne tehnike koje su usmerene na rešavanje nekoliko ključnih problema koji se javljaju kod osoba koje leče zavisnost od narkotika „so“, ili bilo koju drugu zavisnost.

Bihevioralna terapija, pre svega, nastoji da pomogne pacijentu da:

otkrije uzroke svoje zavisnosti
preispita svoje mislii i uverenja
zameni destruktivne obrasce pozitivnim
uoči destruktivne obrasce mišljenja i ponašanja
nauči veštine koje mu nedostaju da bi se izborio sa stresom

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje

Da bi se uspešno pobedila zavisnost od narkotika „so“, neophodna je kombinacija stacionarnog i ambulantnog lečenja. Početna faza lečenja podrazumeva detoksikaciju i neprekidan nadzor lekara je tada neophodan. Faza rehabilitacije dopušta ambulantno lečenje koje podrazumeva povremene posete klinici i učestvovanje u raznim programima koji pomažu da se trajno okonča zavisnost od narkotika „so“.

Stacionarno lečenje

Boravak na klinici u prvoj fazi lečenja je veoma važan. Pacijentu su potrebni neprekidna briga i podrška, posebno u procesu detoksikacije, tako da je stacionarno lečenje najkomforniji i najbolji način da se započne lečenje zavisnosti od narkotika „soli“.

Pacijent može da se obrati za pomoć medicinskom osoblju 24 sata dnevno i odmah dobije adekvatnu pomoć ili podršku. Lekari, u skladu sa stanjem i potrebama pacijenta, mogu da prilagode ili promene terapiju, kao i da blagovremeno odreaguju na svaki problem koji zavisnost od narkotika „so“ može izazvati.

Ambulantno lečenje

Proces rehabilitacije se odvija nakon uspešno obavljene detoksikacije. Pacijent je oslobođen fizičke zavisnosti i predstoji mu 12 meseci borbe da i psihička zavisnost od narkotika „so“ bude pobeđena. Ambulantno lečenje podrazumeva povremene dolaske na kliniku radi kotrolnih pregleda, savetovanja, psihoterapije i rešavanja problema koji se mogu javiti na putu ka konačnom ozdravljenju.

Faze lečenja zavisnosti od droge “So” u klinici Vip Vorobjev

U klinici VIP Vorobjev, lečenje zavisnosti od narkotika „soli“ se odvija u tri faze. To su:

01
dijagnostika
02
detoksikacija
03
rehabilitacija

Najpre se utvrđuje u kojoj meri se razvila zavisnost od narkotika „so“, zatim se procesom detoksikacije organizam čisti od prisustva narkotika, i na kraju se u fazi rehabilitacije, koja je izuzetno važna i obuhvata terapiju i programe podrške, konačno pobeđuje zavisnost od „narkotika „so“ i sprečava recidiv.

Dijagnoza zavisnosti

Kada pacijent poželi da zavisnost od narkotika „so“ trajno ostavi iza sebe, dijagnostika je prvi korak na tom putu. Početak dijagnostike je iskren i otvoren razgovor kroz koji se vrši psihološka evaluacija stanja pacijenta, zatim njegovih životnih okolnosti i okruženja.

Nakon toga, slede pregled interniste i biohemijske analize kojima se procenjuje fizičko zdravlje pacijenta, a zatim razni specijalistički pregledi i testovi na HIV i hepatitis, ukoliko su potrebni.

Cilj ovih analiza je da se utvrdi u kolikoj meri je zavisnost od narkotika „so“ narušila psihičko i fizičko zdravlje pacijenta, koje su posledice i koje korake treba preduzeti u lečenju. Kada se utvrdi u kojoj meri se razvila zavisnost od narkotika „so“, može se pristupiti kreiranju individualnog plana lečenja koji će biti u potpunosti prilagođen pacijentu.

Detoksikacija od narkotika „Soli“

Početak lečenja za zavisnost od narkotika „so“ obuhvata proces detoksikacije. Ovaj korak obuhvata čišćenje organizma od prisustva narkotika i smirivanje posledica apstinencijalne krize. Zavinost od narkotika „so“ ima jake simptome apstinencijalne krize, kao što su, na primer:

žeđ za drogom
insomnija
depresija
jaka anksioznost
psihotično ponašanje

Detoksikacija za zavisnost od narkotika „so“ obuhvata:

čišćenje organizma
psihološku podršku i pomoć
poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja pacijenta
davanje adekvatnih medikamenata i praćenje njihovog dejstva
ublažavanje simptoma krize kao što su bol, neprijatnosti, žeđ za drogom

Uspešnost lečenja zavisnosti

Klinika VIP Vorobjev ima visok stepen uspeha u lečenju svih oblika zavisnosti. Zavisnost od narkotika „so“ se na našoj klinici, takođe, vrlo uspešno pobeđuje. Pored neprekidne pažnje i brige lekara i ljubaznog medicinskog osoblja, pacijent dobija veoma stručnu medisinsku pomoć i tretmane prilagođene njegovom stanju i potrebama. Sve je usmereno na to da u atmosferi poverenja i sigurnosti, pacijent dobije sve što mu je potrebno da bi u potpunosti ostavio iza sebe zavisnost od narkotika „so“ i vratio se zdravom i normalnom životu.

Troškovi lečenja zavisnosti

Zavisnost od narkotika „so“ se na našoj klinici leči potpuno individualnim pristupom tj. program lečenja se prilagođava stanju i potrebama pacijenta. Iz tog razloga, cene u lečenju variraju. Ukoliko Vas interesuje lečenje zavisnosti od narkotika „soli“ na našoj klinici, pozovite naše medicinske savetnike za više informacija.

Doktori

Doktori klinike VIP Vorobjev su vrhunski stručnjaci, sa godinama radnog iskustva i ogromnim rezultatima na polju lečenja zavisnosti. Predani su svom poslu i neprekidno se usavršavaju prateći najnovije trendove i dostignuća u svojim oblastima. Pacijentima su posvećeni u potpunosti i uvek spremni da saslušaju njihove tegobe i probleme. Možete biti potpuno uvereni da ste na klinici VIP Vorobjev u sigurnim rukama i da će zavisnost od narkotika „so“, kao i bilo kog drugog narkotika, tu biti pobeđena.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev leči bolesti zavisnosti modernim i veoma uspešnim metodama. Taj uspeh je nekoliko puta potvrđen nagradama za doprinos u oblasti lečenja bolesti zavisnosti. Posebno ističemo nagrade Rose of Paracelsus i Zlatnu nagrada za kvalitet iz Njujorka.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image