Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Detoksikacija od droge

Detoksikacija od droge je ključni korak u prevazilaženju zavisnosti od droge. Skidanje sa droge je složen proces koji započinje sistematskim uklanjanjem adiktivnih supstanci iz organizma uz upravljanje simptomima apstinencijalne krize. Dobro isplanirana i sprovedena detoksikacija je osnova za dalje tretmane i lečenje psihičke zavisnosti od droge.Kada je u pitanju droga detoks program Beograd nudi više mogućnosti. Jedna od njih je i detoksikacija od droge na našoj klinici Vip Vorobjev. Klinika Vip Vorobjev poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa pacijentima kojima je potrebno odvikavanje od droge i može se pohvaliti visokim procentom izlečenja uz minimum recidiva.

detoksikacija od droge

Šta je detoksikacija od droge?

Detoksikacija od droge je proces čišćenja organizma od droge tj. uklanjanje narkotika iz tela. Cilj detoksikacije je oslobađanje od fizičke zavisnosti uz svođenje simptoma apstinencijalne krize na minimum.

Šta je apstinencijalna kriza kod upotrebe droge?

Skidanje sa droge podrazumeva prekid uzimanja psihoaktivnih supstanci. Svako naglo prekidanje upotrebe droge izaziva niz simpotma apstinencijalne krize koji mogu varirati od blagih do životno ugrožavajućih. Zbog toga detoksikacija organizma od droge zahteva medicinski nadzor i upotrebu medikamenata i drugih sredstava da bi se simptomi apstinencijalne krize ublažili ili u potpunosti uklonili. Cilj je da pacijent, dok traje detoksikacija od narkotika, prođe sa što manje neprijatnosti i trauma.

Protokol za detoksikaciju droge

Kada je u pitanju odvikavanje od droge lečenje zahteva precizan plan i program koji je prilagođen potrebama pacijenta. Zbog toga je, pre nego što se sprovede detoksikacija od droge, neophodna precizna i detaljna dijagnostička analiza. Dijagnostikom se utvrđuju psihofizičko stanje pacijenta, težina njegove zavisnosti, posledice koje je zavisnost ostavila, kao i da li pacijent pati od propratnih fizičkih i mentalnih bolesti. Detaljna dijagnostika obuhvata:

iskren razgovor sa psihologom
detaljan pregled psihijatra
pregled interniste
preglede specijalista ako postoji potreba
detaljne biohemijske analize (analize krvi i urina)

Na osnovu rezultata se kreira individualni plan lečenja, kao i program detoksikacije koji je u potpunosti prilagođen pacijentu i njegovom stanju.

Indikacija za proceduru

Indikacija za proceduru detoksikacije je postojanje fizičke zavisnosti od narkotika. Ukoliko dijagnostičke analize pokažu da se kod pacijenta razvila fizička zavisnost tj. da se njegov organizam u tolikoj meri navikao na prisustvo droge da bi svaki nagli prekid uzimanja izazvao simptome apstinencijalne krize, detoksikacija od droge je neophodna.

Kontraindikacije

Kontraindikacije za detoksikaciju se odnose na situacije u kojima sprovođenje detoksikacije predstavlja rizik. Kontraindikacije variraju u odnosu na vrstu droge i psihofizičko stanje pacijenta. Sledeća stanja zahtevaju ozbiljno razmatranje:

kardiovaskularne bolesti
bolesti jetre i bubrega
trudnoća
teške mentalne bolesti
uzimanje određenih lekova
alergije i na medikamente koji se koriste pri detoksikaciji
nedostatak volje i motivisanosti

Brze i ultra brze metode detoksikacije od droge

Pored tradicionalne metode detoksikacije, postoje i novije, naprednije metode koje u velikoj meri ubrzavaju proces detoksikacije i svode simptome apstinencijalne krize na najmanju moguću meru. To su:

      Brza (ROD) detoksikacija – Pod ovim nazivom se podrazumeva nekoliko sličnih procedura koje znatno skraćuju vreme detoksikacije. Brza detoksikacija se obično vrši davanjem antagonista koji izazivaju apstinencijalnu krizu brže nego što bi se javila prirodno. Apstinencijalna kriza se potom reguliše pomoću medikamenata.
      Ultra-brza (UROD) detoksikacija – UROD je izuzetno brza i efikasna detoksikacija koja se sprovodi pod opštom anestezijom. Vreme provedeno pod anestezijom može biti od 6-12 sati. Pacijentu se obično daju medikamenti koji neutrališu uticaj droge, stabilizuju balans hormona, stabilizuju odnos vode i soli u organizmu, poboljšavaju cirkulaciju krvi u mozgu i snabdevanje nervnih ćelija kiseonikom i hranljivim materijama. Pacijent je uglavnom nesvestan celog procesa.

Proces detoksikacije droge u klinici Vip Vorobjev

Odvikavanje od droge se na klinici Vip Vorobjev vrši stručno i profesionalno pod strogim nadzorom lekara. Za svakog pacijenta se pravi poseban individualni plan detoksikacije u skladu sa njegovim potrebama i željama. Tokom samog procesa, lekari motre na vitalne parametre i stanje pacijenta koji je u svakom trenutku u mogućnosti da ukaže na tegobe koje ima. Lekari su tu da adekvatno odreaguju prilagođavanjem terapije i spreče da apstinencijalna kriza ostavi posledice na psihofizičko zdravlje pacijenta.

Priprema pacijenta za detoksikaciju od droge

Detoksikacija od droge podrazumeva izvesnu pripremu koja nije zahtevna, ali može znatno pomoći da ishod detoksikacije bude uspešan. Neophodno je, pre svega, ispoštovati sva uputstva dobijena od lekara. Pored toga, neposredno pre nego što počne detoksikacija od narkotika, preporučuje se:

unošenje dovoljno tečnosti
unošenje lagane hrane bogate antioksidantima
izbegavanje šećera i procesovane hrane
dovoljno odmora i sna
izbegavanje alkohola i drugih narkotika
uzimanje terapije, ukoliko je preporučena

Pored toga, od velikog značaja je pripremiti se mantalno za detoksikaciju kroz upoznavanje sa celim procesom i onim što se može očekivati tokom tog procesa. Preporučuju se i tehnike za smirivanje i umanjivanje stresa, poput meditacije ili joge, kao i razgovori sa terapeutom ukoliko je potrebno. Ako je moguće, važno je imati podršku porodice i prijatelja.

lečenje zavisnosti

Da li je bezbedno vršiti detoksikaciju kod kuće?

Kako očistiti organizam od droge? Odvikavanje od droge je dugotrajan proces koji nije nimalo lak. Detoksikacija može biti vrlo neprijatna, bolna, pa čak i opasna. Zbog toga se ne preporučuje skidanje sa droge na suvo kod kuće. Medicinska detoksikacija od droge ublažava simpotme apstinencijalne krize i omogućava da skidanje sa droge prođe sa što manje trauma. Takođe, što je još bitnije, sprečava opasne komplikacije koje mogu biti i životno ugrožavajuće.

Medicinska detoksikacija od narkotika je, stoga, najbezbolniji i najbezbedniji način detoksikacije. Detoksikacija kod kuće nosi veliki rizik od zdravstvenih komplikacija i, zbog težine simptoma apstinencijalne krize, vrlo često se završi relapsom. Zato se detoksikacija organizma od droge uz odgovarajuću medicinsku pomoć smatra najboljim mogućim rešenjem za problem narkomanije.

Simptomi detoksikacije od droge

Odvikavanje od droge izaziva niz neprijatnih simpotma apstinencijalne krize koji se razlikuju u zavisnosti od droge koja je zloupotrebljavana. Neki od uobičajenih fizičkih simptoma su:

groznica
znojenje
glavobolja
mučnina
povraćanje
umor
iscrpljenost
problemi sa spavanjem
ubrzan rad srca
grčevi

Zloupotreba droge utiče na razne neurotransmitere u mozgu koji regulišu raspoloženje i osećanja sreće i zadovoljstva. Stoga, česti psihološki simptomi koji se javljaju kada se sprovodi skidanje sa droge su:

uznemirenost
razdražljivost
emocionlana nestabilnost
intenzivni strah
intenzivna tuga
konfuzija
problemi da se razmišlja jasno
loša koncentracija
suicidalne misli

Kako se očistiti od droge sa što manje tegoba i neprijatnosti? Najbolje rešenje je odvikavanje od droge na klinici za lečenje bolesti zavisnosti uz odgovarajuću medicinsku pomoć. Medicinska detoksikacija ublažava simptome apstinencijalne krize, ali neke je nemoguće izbeći. To su, na primer:

uznemirenost
anksioznost
mučnina
promene raspoloženja
nesanica
problemi sa fokusiranjem

Prednosti brze detoksikacije od droge

Vreme trajanja simptoma apstinencijalne krize varira u zavisnosti od mnogih faktora, kao što su, na primer:

vrsta narkotika koji je izazvao zavisnost
vremensko trajanje zavisnosti
način upotrebe narkotika
količina narkotika
psihofizičko stanje pacijenta
prateće bolesti i stanja
porodična istorija

Kako očistiti organizam od droge, a skratiti vreme apstinencijalne krize i težinu njenih simptoma? Način na koji se to postiže jesu brza i ultra-brza detoksikacija od droge o kojima je već bilo reči. U dogovoru sa lekarima, pacijent može izabrati neku od ove dve metode detoksikacije i znatno ubrzati ceo proces uz svođenje neprjatnih simptoma na minimum.

Lečenje zavisnosti nakon procesa detoksikacije

Da bi se u potpunosti izlečila narkomanija bezbolna detoksikacija od droge je samo prvi, ali najvažniji korak. Nakon procesa detoksikacije, nema više fizičke zavisnosti i pacijent je spreman da se uhvati u koštac sa psihičkom zavisnošću. To je početak perioda rehabilitacije koji obuhvata razne programe lečenja i podrške kao što su psihoterapija, grupna, individualna i porodična, savetodavna podrška, medikametozna terapija.

Nakon što se obavi detoksikacija od droge, kognitivno-bihevioralna terapija se do sada pokazala vrlo uspešnom u tretiranju bolesti zavisnosti. Ova terapija se fokusira na menjanje ustaljenih obrazaca mišljenja i ponašanja. Pomaže pacijentima da se oslobode negativnih obrazaca ponašanja i izgrade nove, pozitivne obrasce, kao i mehanizme odbrane koji će im pomoći da izdrže stres svakodnevnog života i izbegnu relaps. Takođe, ova vrsta terapije pomaže pacijentima da se suoče sa korenima svoje adikcije i razumeju razoge koji su do nje doveli.

Troškovi detoksikacije

Na našoj klinici, detoksikacija od droge se može sprovesti na više načina. Vrsta i način detoksikacije zavise od mnoštva faktora, kao što su psihofizičko stanje pacienta, vrsta narkotika koji je izazvao zavisnost i težina zavisnosti. Budući da se detoksikacija od droge prilagođava specifičnim potrebama pacienta, troškovi detoksikacije se mogu razlikovati. Ukoliko ste zainteresovani za odvikavanje od droge na našoj klinici, pozovite naše medicinske savetnike koji će ljubazno odgovoriti na svako pitanje i uputiti Vas u moguće troškove.

Doktori

Lekari naše klinike su vrhunski stručnjaci sa godinama radnog iskustva u lečenju bolesti zavisnosti. Izuzetno su obučeni za rad sa pacijentima i neprekidno prate i primenjuju najnovija dostignuća u ovoj oblasti. Možete biti sigurni da ćete na našoj klinici dobiti vrhunsku medicinsku uslugu, kao i punu diskreciju i podršku na putu ka ozdravljenju. Naše medicinsko osoblje se trudi da Vam, u pozitivnoj i prijatnoj atmosferi punoj podrške, obezbedi sve što je potrebno da prođete kroz program odvikavanja od droga, u šta spada i detoksikacija od droge, što uspešnije i bez neprijatnosti.

Patenti i sertifikati

Naša klinika poseduje sve potrebne patente i sertifikate za programe, procese i aparate koje koristi za odvikavanje od narkomanije i pomoću kojih se sprovodi detoksikacija organizma od droge.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image