Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od klonazepama

Klonazepam se klasifikuje kao benzodiazepin, a u medicini se koristi protiv epileptičnih napada, radi smanjenja anksioznih poremećaja ali i kao antikonvulzant.

Nepravilna upotreba ovog leka može dovesti do zavisnosti, a ukoliko do toga dođe, neophodno je započeti dugotrajan proces lečenja. U ovom tekstu moći ćete da saznate više detalja o ovom potentnom medikamentu.

lečenje-i-rehabilitacija-zavisnosti-od-klonazepama

Šta je klonazepam

Pored već navedenih primena, lek klonazepam se može koristiti poput drugih benzodiazepina, u supstitucionim terapijama za lečenje zavisnosti, ali i za lečenje poremećaja sna.

Uprkos mnogim prednostima koje sadrži, klonazepam dejstvo ima i tamnu stranu. Posle dugotrajnog korišćenja ili neodgovarajuće upotrebe, u organizmu može doći do rasta tolerancije na lek, a stalno povećanje doza ume da dovede do zavisnosti, stanja u kom su neophodne ogromne količine klonazepama kako bi se normalno funkcionisalo.

Alternative klonazepama

Lekovi koji imaju slična dejstva kao klonazepam, te mogu poslužiti kao alternativa uključuju:

Gabapentin
Mirapex
Requip
Baclofen

Efekti zloupotrebe klonazepama

Zloupotreba klonazepama može u prvi mah dovesti do određenih prijatnih senzacija koje će ubediti pojedinca da nastavi sa uzimanjem ovog leka. Ti efekti mogu biti:

Dobro raspoloženje
Smirenost
Prijatna sedacija
Beg od stvarnosti

Znaci i simptomi zavisnosti od klonazepama

Nažalost, svi ovi efekti ubrzo nestaju, a bivaju zamenjeni neprijatnim simptomima zavisnosti. Mnogi ne žele da priznaju da su izgubili kontrolu nad svojim postupcima, te da je zavisnost postala prejaka da bi se lako iskontrolisala. Mogu se javiti fizički i psihološki simptomi koji će vremenom samo dobijati na snazi ako se ništa ne uradi po tom pitanju.

Fizički simptomi

Zavisnost od klonazepama se iskazuje kroz sledeće fizičke simptome:

Pospanost
Vrtoglavica
Zamagljen vid
Bol u zglobovima
Problemi sa koordinacijom

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi variraju od blagih do izuzetno ozbiljnih, ali svima je zajedničko da imaju tendenciju pogoršanja, ukoliko se osoba ne prijavi na lečenje. Klonazepam nuspojave mogu uključivati:

Anksioznost
Konfuziju
Poteškoće sa pamćenjem
Halucinacije

Simptomi ponašanja

Ukoliko sumnjate da neko Vama blizak ima problem sa zavisnošću od klonazepama, postoji nekoliko simptoma na koje možete obratiti pažnju. Simptomi ponašanja zavisnika od klonazepama uključuju:

Razdražljivost
Anksioznost
Izolovanost
Nerazgovetan govor
Lošu kontrolu emocija

Posledice upotrebe klonazepama

Dugotrajno uzimanje klonazepama može biti opasno po život, budući da može doći do kome, stanja koje zahteva hitno lečenje. Zavisnici od klonazepama takođe su skloniji korišćenju drugih lekova i psihoaktivnih supstanci, kako bi sebi olakšali tešku svakodnevicu. Nažalost, ovim se problem samo dodatno produbljuje.

Vrste lečenja zavisnosti od klonazepama

Lečenje zavisnosti od klonazepama mora se podjednako fokusirati na tretiranje psiholoških i fizičkih poteškoća koje prate zloupotrebu ovog leka. Samim tim, jedino sveobuhvatno lečenje, koje podrazumeva svaku fazu terapija, od dijagnostike, do detoksikacije i psihoterapije može dati očekivane rezultate.

Lečenje zavisnosti od klonazepama uz pomoć lekova

Zavisnost od klonazepama neophodno je tretirati i umanjiti ili potpuno ukloniti simptome apstinencijalne krize koji se javljaju u situacijama kada se naglo obustavi uzimanje ovog leka. Stoga se koristi terapija lekovima, nakon čega slede druge procedure.

Bihevioralna terapija za zavisnost od klonazepama

Kroz proces učenja o svim aspektima zavisnosti i izgradnjom odbrambenih mehanizama uz pomoć bihevioralne terapije, dolazi do trajnih promena ponašanja. Vremenom se postiže bolja kontrola emocija, uklanjaju negativne navike i radi na stvaranju kritičkog razmišljanja prema klonazepamu i drugim narkoticima.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od klonazepama

Iako se najbolji rezultati u lečenju zavisnosti postižu dok se pacijent nalazi pod nadzorom medicinskog osoblja u kontrolisanim uslovima, neophodno je posvetiti pažnju i stvaranju zdravih navika nakon izlaska sa klinike.

Upravo iz tog razloga lečenje je podeljeno na dva dela - stacionarni i ambulantni.

Stacionarno lečenje

Kao što i samo ime govori, stacionarna faza lečenja uključuje boravak na klinici, gde pacijenti imaju danonoćnu pomoć od strane medicinskog osoblja.

Svakodnevno se obavljaju terapije i procedure koje pomažu da se iz organizma uklone svi tragovi psihoaktivnih supstanci i eliminiše želja za vraćanjem lošim navikama.

Ambulantno lečenje

Ambulantnom lečenju se pristupa nakon završetka stacionarnog dela oporavka. U klinici VIP Vorobjev, period ambulantne podrške traje 12 meseci.

Tokom ovog vremena, naši klijenti dolaze na redovne mesečne kontrole, gde se proverava njihovo zdravstveno stanje i po potrebi koriguje i propisuje dodatna terapija.

Faze lečenja zavisnosti od klonazepama u klinici Vip Vorobjev

Lečenje zavisnosti od klonazepama na našoj klinici uključuje kombinaciju metoda koje se fokusiraju na tretiranje fizičkih i psiholoških simptoma zavisnosti. To može podrazumevati sledeće faze:

01
Dijagnozu
02
Detoksikaciju
03
Farmakoterapiju
04
Psihoterapiju
05
Ambulantno lečenje

Dijagnoza zavisnosti od klonazepama

Po prijemu pacijenta na kliniku VIP Vorobjev, prva faza terapije podrazumeva postavljanje medicinske dijagnoze. Svrha ove procedure je da se ustanovi postojeći nivo zavisnosti, ali i utvrdi potencijalno prisustvo drugih pratećih oboljenja. Tek po postavljanju dijagnoze, pristupa se izradi plana lečenja i detoksikaciji.

Detoksikacija od klonazepama

Detoksikacija uključuje sprovođenje terapija sa ciljem uklanjanja klonazepama iz organizma. Ukoliko se ovaj proces obavlja samostalno, dolazi do simptoma apstinencijalne krize. S druge strane, uz nadzor medicinskog osoblja i korišćenje lekova, moguće je ukloniti ove simptome ili iz značajno ublažiti. Samim tim i mogućnost recidiva se umanjuje.

Učinkovitost lečenja zavisnosti od klonazepama

Kako bi se uspešno prevazišla zavisnost, potrebna je odlučnost samog pacijenta, ali i vođenje stručnog tima, da bi se pružila odgovarajuća podrška tokom lečenja. Što se tiče zavisnosti od klonazepama, statistike pokazuju da je lečenje uspešno u više od 86% slučajeva, ali svakodnevno radimo na unapređivanju usluga kojih nudimo i stremimo ka još boljim rezultatima.

Troškovi lečenja zavisnosti od klonazepama

Svaka zavisnost je karakteristična, a da bi se postigli najbolji rezultati u toku lečenja, neophodno je svakom pacijentu pružiti odgovarajuće terapije koje odgovaraju njegovim potrebama. U skladu sa tim, i cena lečenja može se menjati. Ukoliko želite da saznate tačne troškove lečenja za Vas, nazovite naše medicinske konsultante ili nas kontaktirajte putem vebsajta.

Doktori

Lečenje zavisnosti od klonazepama zahteva nadzor doktora i drugih članova medicinskog osoblja, kako bi primena terapija protekla na bezbedan način. Na našoj klinici rade internacionalno priznati doktori sa godinama iskustva u lečenju zavisnosti od klonazepama i drugim psihoaktivnih supstanci.

Patenti i sertifikati

Ekspertiza doktora i primena modernih terapija za lečenje zavisnosti koje ispunjavaju sve najnovije standarde su nešto na šta smo ponosni. Klinika poseduje sve potrebne dozvole za rad, a trenutno smo u procesu dobijanja patenata za nekoliko terapija i procedura.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image