Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Klinika za lečenje zavisnosti od metadona

Metadon je sintetički opioid produženog dejstva koji se prvenstveno koristi kao zamena za heroin u procesu lečenja zavisnosti od heroina, ali i kao analgetik kod intenzivnih bolova.

Lek je nastao u Nemačkoj desetak godina pre Drugog svetskog rata. Dva nemačka naučnika su napravila lek protiv bolova koji je, po njihovom mišljenju, bio mnogo efikasniji i bezbedniji od morfijuma. Intenzivno se koristio tokom rata kao zamena za morfijum čije količine su bile ograničene.

Nakon rata, započinje proizvodnja metadona u Sjedinjenim Američkim Državama. U početku je reklamiran kao jak lek protiv bolova, a vremenom se pokazao efikasnim u lečenju zavisnosti od heroina. Dobio je i zvanično odobrenje za upotrebu u terapijama lečenja zavisnosti od heroina i drugih opijata.

Zbog relativno niske cene, lekari ga i dalje propisuju kod hroničnih bolova. Veliki broj novih korisnika je doveo i do povećanja broja zavisnika. Svake godine, sve je više zavisnika od metadona i smrtnih slučajeva od predoziranja metadonom. Mnogi medicinski radnici su zato počeli glasno da ukazuju na veoma štetne, pa i pogubne, posledice zloupotrebe metadona.

Lečenje zavisnosti od metadona

Efekat metadona

Metadon se koristi kao pomoćno sredstvo u lečenju zavisnosti od heroina od šezdesetih godina 20. veka. Daje se zavisnicima umesto heroina zbog nekoliko bitnih efekata:

znatno umanjuje ili potpuno uklanja simptome apstinencijalne krize
smanjuje želju za heroinom
ne izaziva euforična stanja kao heroin
ne izaziva jaku fizičku zavisnost kao heroin
ima produženo dejstvo pa je dovoljno uzimati ga jednom dnevno

U supstitucionoj terapiji, zavisnicima od heroina se propisuje metadon kao zamena, a potom se doza postepeno smanjuje dok se lek potpuno ne ukine.

Simptomi i znaci zavisnosti od metadona

Osoba koja je razvila zavisnost od metadona može pokazivati sledeće simptome i znakove:

ošamućenost
smanjene zenica
znojenje
usporen rad srca
otežano disanje
tremor
svrab i osip
dijareju i povraćanje
letargiju
promene raspoloženja

Promene u ponašanju takođe mogu ukazati na zavisnost od metadona. Potrebno je obratiti pažnju na sledeće znakove:

povećavanje doze bez konsultovanja lekara
preuveličavanje simptoma da bi se dobila jača doza
prikrivanje upotrebe leka
uzimanje metadona sa drugim substancama
nedostatak rasuđivanja
loše održavanje lične higijene

Posledice upotrebe metadona

Dugotrajna zavisnost od metadona izaziva teške posledice po fizičko i mentalno zdravlje. Mogu se javiti:

problemi sa potencijom kod muškaraca
stvaranje fizičke zavisnosti
anskioznost
promene u mozgu u vezi sa učenjem i pamćenjem
problemi sa srcem
problemi sa disanjem
bolovi u mišićima i zglobovima
neredovni menstrualni ciklusi kod žena
depresija
koma
smrt

Vrste lečenja zavisnosti od metadona

Zavisnost od metadona se mora lečiti uz pomoć i nadzor stručnih lica. To je složen proces koji mora biti prilagođen zdravstvenom stanju pacijenta i stepenu u kome se zavisnosti od metadona razvila. Lečenje zavisnosti od metadona zahteva primenu farmakoterapije, a nakon procesa detoksikacije, biheviralnu terapiju u cilju promene obrazaca ponašanja koji su odveli u zavisnost od metadona.

Lečenje zavisnosti od metadona uz pomoć lekova

Na osnovu dijagnostičkih rezultata, procenjuje se vrsta i količina medikamenata koji će biti korišćeni u terapiji za zavisnost od metadona. Medikamenti pomažu kod:

simptoma apstinencijalne krize
bolova i drugih neprijatnosti
nervoze i razdražljivosti
nesanice
depresije

Zavisnost od metadona ponekad izaziva poremećaje u ishrani pa se u terapiju uvode vitamini i aminokiseline. Osim toga, postoje i terapije za uklanjanje posledica koje je izazivala dugotrajna zavisnost od metadona, kao što su:

inhalacije za čišćenje pluća
infuzije sa neurometabolicima
infuzije sa hepatoprotektorima itd.

Bihevioralna terapija za zavisnost od metadona

Po završetku detoksikacije, pacijentu se preporučuju terapije i programi koji će mu biti pomoć i podrška u daljoj borbi da zavisnost od metadona postane prošlost. Najefikasnijom se pokazala bihevioralna terapija koja ima za cilj da pacijentu pomogne da prepozna koren svoje zavisnosti i izgradi odbrambene mehanizme koji će mu pomoći da se na drugačiji način suoči sa problemima koji su doveli do zavisnosti.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od metadona

Lečenje zavisnosti od metadona može biti stacionarno i ambulantno. Zbog potrebe za stalnim nadzorom lekara u procesu detoksikacije, preporučuje se stacionarno lečenje u pouzdanoj klinici za odvikavanje koja može pružiti stručnu pomoć prilagođenu individualnim potrebama pacijenta.

Stacionarno lečenje

Zavisnost od metadona izaziva jake i neprijatne simptome apstinencijalne krize. Zbog toga je za pacijenta najbezbednije i najkomfornije da se proces detoksikacije obavi na klinici uz stalno prisustvo lekara. Osim što će imati punu pažnju i podršku medicinskog osoblja, pacijent će biti u mogućnosti da ukaže na svaku promenu u svom stanju i dobije pomoć za svaku tegobu ili problem koji se jave tokom procesa detoksikacije.

Ambulantno lečenje

Nakon uspešno obavljene detoksikacije, sledi 12 meseci ambulantnog lečenja. U tom periodu, pacijent u saradnji sa terapeutima, dobija pomoć u vidu psihoterapija i savetovanja da bi zavisnost od metadona bila u potpunosti i konačno prevaziđena.

Terapije, podrška i merenje napretka su važni koraci na putu ozdravljenja.

Faze lečenja zavisnosti od metadona u klinici VIP Vorobjev

U klinici VIP Vorobjev svakom pacijentu pristupamo na poseban način trudeći se da mu obezbedimo sva potrebna sredstva za lečenje zavisnosti od metadona. I pored ovog individualnog pristupa, postoje određene faze lečenja kroz koje prolazi svaki pacijent. To su:

01
dijagnostika
02
detoksikacija
03
rehabilitacija

Da bi zavisnost od metadona postala prošlost potrebno je uspešno proći kroz sve tri faze. Na tom putu, u našoj klinici ćete dobiti punu podršku i pažnju našeg medicinskog tima.

Dijagnoza zavisnosti od metadona

Da bi se ispravno dijagnostikovala zavisnost od metadona, neophodno je uraditi testove za procenu fizičkog i psihičkog stanja pacijenta. Nakon pregleda lekara interniste i testova poput biohemijskog ispitivanja krvi i EKG-a, utvđuje se opšte zdravstveno stanje pacijenta i u kojoj meri je zavisnost od metadona narušila njegovo fizičko zdravlje.

Psihološki testovi utvrđuju psihičko stanje pacijenta - na koji način je zavisnost od metadona uticala na njegovo psihičko zdravlje, kakva je motivacija de se izleči zavisnost od metadona, koliko su očuvani voljni mehanizmi itd.

Nakon svih potrebnih testova, naš tim lekara pristupa pravljenju individualnog plana. Cilj individualnog plana je da proces lečenja bude što efikasniji i što prilagođeniji potrebama pacijenta da bi se zavisnost od metadona pobedila što brže i bezbolnije.

Detoksikacija od metadona

Sledeći korak koji je neophodan za lečenje zavisnosti od metadona jeste detoksikacija. Metoda detoksikacije se određuje na osnovu dijagnostičkih rezultata i prilagođava potrebama svakog pacijenta ponaosob. Organizam se čisti od prisustva metadona uz napor da se simptomi apstinencijalne krize svedu na minimum.

U zavisnosti od stepena u kome se razvila zavisnost od metadona, proces detoksikacije može obuhvatiti:

UROD – ultra brzu detoksikaciju tokom koje se pacijent nalazi pod anestezijom 6-8 sati dnevno i postepeno oslobađa štetnih supstanci
NET – neuro detoks terapiju tokom koje se posebnim impulsima deluje na neurone i normalizuje nivo endorfina i dopamina u mozgu
farmakoterapiju
infuzije vitaminima i hepatoprotektorima

Uspešnost lečenja zavisnosti od metadona

Klinika VIP Vorobjev se može pohvaliti da zavisnost od metadona leči sa velikim uspehom. Uz savremene i efikasne metode detoksikacije i 12 meseci pune podrške nakon detoksikacije, stvorili smo idealne uslove da zavisnost od metadona bude pobeđena u potpunosti.

Pored toga, naša klinika ulaže napor da Vam pruži toplu atmosferu sigurnosti i poverenja i sasluša svaku Vašu nedoumicu ili problem bez osuđivanja. Na taj način, stvaramo zdravo okruženje u kome će se svako osećati bezbedno i prihvaćeno što umnogome povećava šanse da zavisnost od metadona bude uspešno prevaziđena.

Doktori

Naši doktori su izuzetno kvalifikovani za lečenje bolesti zavisnosti. Poseduju sva potrebna znanja i veštine, dugogodišnje iskustvo u lečenju bolesti zavisnosti i želju za stalnim usavršavanjem. Na raspolaganju su Vam 24 sata dnevno i, pored izuzetne stručne pomoći, pružiće Vam i neophodnu emocionalnu podršku i pažnju. Možete u njih imati puno poverenje i biti sigurni da će Vas u svakom trenutku saslušati i pružiti odgovarajuću pomoć.

Vaš cilj – da zavisnost od metadona nestane iz Vašeg života – je i njihov cilj i daće svoj maksimum da vam lečenje zavisnosti od metadona prođe što prijatnije i bezbolnije.

Troškovi lečenja zavisnosti od metadona

S obzirom da program i tretman za zavisnost od metadona osmišljavamo u skladu sa stanjem i potrebama svakog pojedinačnog pacijenta, dužina, način i troškovi lečenja mogu varirati. Zbog toga preporučujemo da kontaktirate naše stručne i ljubazne medicinske savetnike koji će Vas uputiti u proces lečenja i dati sve potrebne informacije.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev leči zavisnost od metadona savremenim i provereno delotvornim metodama. Za trud i napredak ostvaren u oblasti lečenja zavisnosti, nagrađeni smo nagradama Rose of Paracelsus i Zlatnom nagradom za kvalitet iz Njujorka.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image