Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti odlukom suda

Poznato je da zavisnici često mogu biti počinioci određenih krivičnih dela i da se mogu naći pred sudom i odgovarati za ono što su učinili. Pored kazne za učinjeno krivično delo, sud može narediti i obavezno lečenje. S obzirom na to da je zavisnost bolest, lečenje zavisnosti po sudu je vrlo razumna mera i može biti višestruko korisna za zavisnika koji je krenuo putem kriminala.

Lečenje zavisnosti odlukom suda

Pravni aspekt obaveznog lečenja od droge

Lečenje zavisnosti po sudu je regulisano odredbom člnana 511 Zakonika o krivičnom postupku. Stav 1 člana 511 Zakona o krivičnom postupku se odnosi na postupak izricanja mere lečenja, dok se stav 2 člana 511 odnosi na postupak izvršenja kada je lečenje zavisnosti po sudu određeno uz uslovnu kaznu, a osuđeni se ne podvrgne dobrovoljnom lečenju.

Šta je obavezno lečenje

Obavezno lečenje se sprovodi odlukom suda. Lečenje zavisnosti po sudu se izriče kada se na osnovu mišljenja veštaka i neuropsihijatra utvrdi da je optuženi izvršio krivično delo pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i da je velika verovatnoća da postoji šansa da će se krivično delo ponoviti.

Osnov za lečenje zavisnika bez pristanka

Obavezno lečenje narkomana je regulisano članom 83 Zakonika o krivičnom postupku i lečenje zavisnosti po sudu se može izreći pod sledećim uslovima:

01
počinilac krivičnog dela mora biti zavisnik od droge
02
mora postojati veza između krivičnog dela i zavisnosti od droge
03
mora postojati opasnost da će optuženi zbog svoje zavisnosti nastaviti da čini krivična dela

Lečenje zavisnosti po sudu se nikada ne izriče samostalno već kao deo zatvorske kazne, uslovne kazne ili opomene, pa i kao uslov oslobađanja od kazne.

Da li obavezno lečenje funkcioniše

Ne postoji dovoljan broj naučnih i istraživačkih radova koji bi dali pouzdane podatke o tome da li lečenje zavisnosti po sudu funkcioniše ili ne. Podaci koji su dostupni su različiti i u pojedinim slučajevima pokazuju da lečenje zavisnosti po sudu može dati pozitivne rezultate, u drugim, pak, da nema poboljšanja u ponašanju ili čak da ima i negativnih posledica. U svakom slučaju, uvek se preporučuje da zavisnik dobrovoljno prihvati lečenje jer je tada veća verovatnoća da će doći do pozitivnog ishoda u lečenju.

Vrste lečenja

Lečenje zavisnosti po sudu se može odvijati sa slobode, kroz individualno ili grupno lečenje i podrazumeva učešće zavisnika u određenom programu lečenja bolesti zavisnosti. Kada su u pitanju teža krivična dela, lečenje podrazumeva lišavanje slobode i hospitalizaciju. Tada se lečenje od zavisnosti sprovodi u zatvorskim ili psihijatrijskim bolnicama i ne zahteva izričitu saglasnost zavisnika za lečenje.

Alternativa direktnom obaveznom lečenju zavisnosti od droge

Lečenje koje se može ponuditi kao alternativa za lečenje zavisnosti po sudu jeste dobrovoljno lečenje na nekoj od klinika za bolesti zavisnosti. Lečenje zavisnosti po sudu ima jednu veliku manu, a to je nedostak odgovarajućeg motiva, posebno ako je lečenje naloženo u potpunosti bez saglasnosti zavisnika. Zbog toga je uvek bolja alternativa da zavisnik sam prepozna svoj problem i oseti duboku potrebu da se leči. Uspešnost lečenja je direktno proporcionalna želji zavisnika da ponovo bude zdrav i slobodan od zavisnosti.

Takođe, u korenu zavisnosti se obično uvek nalaze izvesne nerazrešene traume ili mentalni problemi koje je neophodno lečiti i rešavati da bi se zavisnost u potpunosti pobedila. Na našoj klinici postoje razni, veoma efikasni, programi lečenja koji se formiraju u zavisnosti od ličnosti pacijenta i težine njegove zavisnosti. Ti programi poštuju integritet pacijenta i njegovu slobodu, ali ga na sve načine motivišu da istraje u svojoj borbi protiv bolesti zavisnosti.

Troškovi lečenja zavisnosti

Budući da se na našoj klinici za svakog pacijenta pravi individualni plan lečenja, nakon detaljne dijagnostike i procene psihofizičkog stanja pacijenta i težine njegove zavisnosti, troškove lečenja nije tako lako predvideti. Ipak, ukoliko ste zainteresovani za lečenje na našoj klinici, pozivamo Vas da kontaktirate naše medicinske savetnike koji će vas detaljno uputiti u mogućnosti koje vam se nude i troškove koje te mogućnosti nose. Takođe nas možete posetiti i razgovarati direktno sa našim lekarima i medicinskim radnicima koji će Vam dati najbolje preporuke i savete za lečenje.

Lekari

Naši lekari su visoko kvalifikovani za lečenje bolesti zavisnosti. Pored toga, poseduju ogromno iskustvo u radu sa pacijentima i od njih možete očekivati potpunu diskreciju, razumevanje i posvećenost. Biće Vam uvek na usluzi, da pomognu ili odgovore na Vaše pitanje. Možete biti potpuno uvereni da ćete na našoj klinici biti u sigurnim rukama i dobiti sve što Vam je potrebno. Vašem izlečenju će doprineti i pozitivna i prijatna atmosfera poverenja koja vlada na našoj klinici i koju izuzetno revnosno negujemo. Posetite nas i uverite se sami.

Patenti i sertifikati

Naša klinika poseduje sve potrebne patente i sertifikate za lečenje bolesti zavisnosti i upotrebu svih pomoćnih sredstava u lečenju bolesti zavisnosti. Svo naše osoblje je stručno i sertifikovano za rad.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image