Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od gabapentina

U ovom tekstu objasnićemo šta je zavisnost od gabapentina, na koje načine se može na vreme prepoznati i kako započeti lečenje zavisnosti od gabapentina, ako do istog dođe.

Lečenje zavisnosti od tableta

Šta je gabapentin?

Gabapentin spada u grupu lekova koji se zovu antikonvulzanti, a koristi se za sve od tretiranja epileptičnih napada do umanjenja neuropatskih bolnih stanja, a primenu ima i radi smirenja, kod tretiranja migrena i poremećaja spavanja.

Važno je pri korišćenju ovog leka pratiti smernice lekara ili farmaceuta, jer ovaj medikament može biti potencijalno opasan ukoliko dođe do reakcija sa drugim medikamentima ili psihoaktivnim supstancama. Iako retka, zavisnost od gabapentina može da se javi, naročito u slučajevima istovremenog uzimanja više supstanci ili neadekvatnog načina konzumiranja.

Efekti zloupotrebe gabapentina

Karakteristične nuspojave koje prate uzimanje ovog leka kao što su vrtoglavica, gubitak koordinacije i pospanost se znatno češće javljaju kod pojedinaca koji medikament ne koriste prema uputstvima. U svakom slučaju, kada su posledice gabapentina u pitanju, najveća je zavisnost od ovog leka. Ona može nastati i u kratkom vremenskom roku, pa se preporučuje opreznost kod korišćenja na naznake problema. Ukoliko do zavisnosti dođe, lečenje zavisnosti od gabapentina u stručnoj ustanovi postaje neophodnost.

Znaci i simptomi zavisnosti od gabapentina

Ovaj lek za kontrolu neuropatskih bolova i epilepsije može izazvati i čitav niz zdravstvenih posledica ukoliko u organizmu dođe do zavisnosti. Kada se zloupotrebljavaju gabapentin tablete neželjena dejstva mogu biti fizičke i psihološke prirode, ali neretko se kod zavisnika primećuju i promene u ponašanju koje ukazuju na postojanje problema.

Fizički simptomi

U nedostatku gabapentina, telo može prolaziti kroz fizičke simptome kao što su:

Mučnina
Povraćanje
Glavobolja
Netolerancija na bol
Drhtanje ruku
Bol u stomaku

Psihološki simptomi

Iako psihološki simptomi mogu varirati od osobe do osobe, najčešće se javljaju:

Problemi sa fokusom i pažnjom
Žudnja za novim dozama
Strah
Nervoza
Anksioznost
Frustriranost i razdražljivost

Simptomi ponašanja

Zavisnost izaziva karakteristične promene u ponašanju kao što su:

Sklonost agresivnim ispadima
Socijalna povučenost
Loša radna sposobnost
Nedostatak motivacije
Niska energija
Sklonost rizičnom ponašanju

Posledice upotrebe gabapentina

Mada gabapentin uopšteno govoreći ne spada u red medikamenata koji izazivaju ogroman broj nuspojava kao kod recimo benzodiazepinskih lekova, i dalje postoji rizik od posledica kao što su gore navedeni simptomi ili pojava zavisnosti. Zato vas savetujemo da ako primetite bilo kakvu nazaku problema sa ovim lekom pod hitno o tome obavestite svog lekara ili naše medicinske savetnike.

Vrste lečenja zavisnosti od gabapentina

Kada je u pitanju lek kao što je gabapentin predoziranje nije prevelika opasnost, jer zloupotreba ove supstance ne dovodi do euforije zbog koje bi osobe mogle preterati sa njenim uzimanjem. Iz tog razloga, moguće je lečenje zavisnosti od gabapentina obavljati i vanbolničkim putem. Ipak, praksa je pokazala da se najbolji rezultati i dugoročan recidiv postiže uz stacionaro odvikavanje. Ovo je najpouzdaniji i najbezbedniji način da se zavisnosti stane na kraj.

zavisnost od tableta

Lečenje zavisnosti od gabapentina uz pomoć lekova

Medikamenti koji su bezbedni, odnosno nemaju adiktivni potencijal mogu se koristiti radi otklanjanja bilo kakvih poteškoća sa kojima se pacijent susreće tokom lečenja. Njihova upotreba i doziranje se određuje prema potrebama pacijenta i dobijenim rezultatima terapije. Po završetku lečenja pacijenti mogu dobiti dodatnu korektivnu terapiju koja će im pomoći tokom osetljivog perioda po izlasku sa klinike.

Bihevioralna terapija za zavisnost od gabapentina

Budući da svaka zavisnost uvek ima svoju emocionalnu i psihološku komponentu, bihevioralna terapija može biti od velikog značaja u toku odvikavanja. Pronalaženjem aktivatora koji su doprineli zavisnosti i potencijalnih negativnih misli i uverenja, postaje moguće otkloniti ih i tako stvoriti dodatnu zaštitu od potencijalnih recidiva. Učenjem adekvatnih strategija suočavanja, pacijenti će znati šta moraju da urade u situacijama koje bi mogle biti rizične i na koji način da sebe ne dovedu u iskušenje, bilo da je u pitanju gabapentin ili bilo koja druga psihoaktivna supstanca.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Već smo ranije napomenuli da mi iz iskustva tvrdimo da je stacionarno lečenje neophodno kako bi se zavisnost efikasno tretirala. Naravno, na našoj klinici po završetku stacionarnog dela sledi i ambulantni oporavak. Na ovaj način, lečenje ostaje fleksibilno, a pacijenti dobijaju kompletnu uslugu.

Stacionarno lečenje

Medicinsko osoblje koje danonoćno vodi računa o stanju pacijenta predstavlja neizostavan deo stacionarnog lečenja. Upravo zahvaljujući ovoj stalnoj podršci moguće je detaljno voditi računa o stanju pacijenta, reagovanju na prepisane terapije i u slučaju potrebe mogu se praviti dodatne korekcije u lečenju. Uz inidividualni pristup, vreme oporavka se znatno skraćuje a pacijenti na vreme dobijaju pomoć čime se eliminušu osećanja nelagode.

Ambulantno lečenje

Tek kada pacijent završi stacionarni deo lečenja, a bilo kakva želja i potreba za lekom biva otklonjena, sledi ambulantni deo oproavka. Traje godinu dana, a u toku ovog vremena, pacijenti dolaze na kliniku jednom mesečno, radi kontrole stanja. Takođe se mogu videti i sa svojim ličnim psihoterapeutom koji je pratio lečenje i zakazati dodatne seanse kako bi se utvrdili postignuti rezultati.

Faze lečenja zavisnosti od gabapentina u klinici Vip Vorobjev

Lečenje zavisnosti od gabapentina može se podeliti na sledeće faze:

Iako konkretan plan lečenja može donekle odstupati u odnosu na potrebe pacijenta, ovo je najčešća struktura odvikavanja. Prvo je neophodno odrediti stadijum zavisnosti, razumeti probleme sa kojima se pacijent susreće, ukloniti supstancu iz organizma, a zatim i stvoriti barijeru od vraćanja lošim navikama putem psihoterapija. Na ovaj način, pacijent se oporavlja psihofizički, ali i dobija konkretan plan kako nastaviti sa zdravim navikama i nakon izlaska iz klinike.

Postavljanje anamneze
Detaljni medicinski pregledi
Započinjanje detoksikacije
Rad na otklanjanju psihičke zavisnosti
Stvaranje averzije ka supstanci
Planiranje oporavka po izlasku sa lečenja

Dijagnoza zavisnosti od gabapentina

Pravilno postavljena dijagnoza predstavlja neophodnost za svako lečenje, a naročito u oporavku od bolesti zavisnosti. U našem rehabilitacionom centru, i pre prijema na odvikavanje od gabapentina, pacijenti i njihovi bližnji prolaze kroz razgovor sa medicinskim konsultantom. Potom, i odmah nakon prijema, obavlja se razgovor sa psihologom i pacijenti prolaze kroz više medicinskih testova, kako bi se postavila anamneza i na osnovu toga kreirao dalji plan lečenja.

Detoksikacija od gabapentina

Nagli prekid uzimanja ovog medikamenta ukoliko postoji zavisnost može dovesti do burnih reakcija i simptoma apstinencijalne krize. Kako bi se to izbeglo, unutar rehabilitacionog centra, detoksikacija se odvija postepeno i pod nadzorom stučnih lica. Uz odgovarajuću primenu lekova, vitamina i terapija, simptomi kao što su anksioznost, mučnina i strah bivaju znatno ublaženi ili u potpunosti se uklanjaju.

Odvikavanje od gabapentina

Nakon detoksikacije, prelazi se na dalje procedure koje će omogućiti postizanje psihofizičkog oporavka, stvaranje zdravih navika, ali i averzije prema leku. Odvikavanje od gabapentina je prvenstveno psihičke prirode, pa se samim tim najveći rad u oporavku mora pružiti na tom polju. U tome postoji sličnost kod različitih vrsta zavisnosti, kao one koju izaziva gabapentin nakomanija ili alkoholizam. Sve dok osoba oseća pa makar i podsvesnu želju da se vrati lošim navikama, rizik postoji.

Stoga se lečenje zavisnosti od gabapentina u našoj ustanovi odvija isključivo u sigurnoj okolini, daleko od spoljašnjih uticaja koji bi pacijenta mogli poremetiti u ovoj osetljivoj fazi oporavka. Korišćenjem odgovarajuće farmakoterapije, podstiče se pravilan rad hormona i neurona, telo vraća u stanje balansa, a potreba za supstancom eliminiše.

Po okončanju svih ovih procedura, pacijent se otpušta sa lečenja, ali i dalje ostaje u kontaktu sa našim psiholozima radi ostvarivanja dodatne sigurnosti u narednih 12 meseci. U slučaju potrebe, moguće je u tom roku obaviti i dodatne kontrole i prepisati korektivnu terapiju kako bi se gotovo potpuno uklonila mogućnost recidiva.

Uspešnost lečenja zavisnosti od gabapentina

Zavisnost koju izaziva gabapentin sa uspehom se leči u preko 85% slučajeva na klinici Vip Vorobjev. Pod uspehom smatramo situacije u kojima zloupotreba gabapentina ostaje zauvek u prošlosti, a pacijenti više nikada ne dođu u iskušenje koje bi moglo dovesti do recidiva.

Troškovi lečenja zavisnosti od gabapentina

Lečenje zavisnosti od gabapentina može trajati 2 ili 4 nedelje, a od zdravstvenog stanja pacijenta zavisi odabir terapija. Kroz razgovor sa našim medicinskim savetnicima saznaćete preporučenu dužinu oporavka u vašem slučaju, cenu tretmana i uslove boravka u našem rehabilitacionom centru.

lečenje zavisnosti

Doktori

Doktori zaposleni u rehabilitacionom centru Vip Vorobjev eksperti su iz oblasti narkologije, anesteziologije, psihologije i psihijatrije. Od osnivanja do danas, insistiramo na sprovođenju sveobuhvatnog lečenja kojim će se ukloniti zavisnost, ali i omogućiti osobama da se osećaju zdravo i snažno nakon završetka oporavka.

Patenti i sertifikati

Iako nije čest slučaj da se kod osoba koje uzimaju lek gabapentin zavisnost javi, dobro smo svesni činjenice da je svačiji organizam drugačiji. Uz metode lečenja prilagođene svakom pojedinačnom slučaju i korišćenje jedinstvenih procedura lečenja na koje smo podneli pravo na patente, smatramo da se svaka zavisnost može uspešno otkloniti.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image