Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od narkotika “Spice”

Poslednjih godina zabrinjavajuće raste zavisnost od „Spajsa“, novog narkotika popularnog među adolescentima. Do skora se u svetu prodavao legalno, kao „zdrava“ zamena za marihuanu, te je zbog niske cene i pristupačnosti odvela u zavisnost na hiljade mladih. Iako je sada zabranjen, pojedine varijacije „Spajsa“ se još uvek reklamiraju kao „legalna marihuana“ i mogu se legalno nabaviti preko interneta. Time su vrata za zavisnost od „Spajsa“, nažalost, još uvek širom otvorena i broj zavisnika se uvećava iz dana u dan.

Lečenje zavisnosti od narkotika - “Spice”

Šta je “Spajs”

„Spajs“ je mešavina osušenih biljaka i začina poprskana sintetičkim kanabinoidima koji izazivaju dejstvo slično marihuani. U odnosu na marihuanu, ovaj narkotik je mnogo opasniji jer su sintetičke supstance koje se u njemu nalaze često nepoznate i nisu uvek iste. Niko zapravo ne zna od čega je ova sintetička marihuana napravljena. Uvreženo je mišljenje da je zdrava i potpuno bezopasna, posebno zato što je ponegde još uvek legalno dostupna, a zapravo je mnogo snažnija i opasnija od marihuane. Poseban rizik predstavlja uverenje da je zavisnost od „Spajsa“ nemoguća.

Efekti zloupotrebe “Spajsa”

Budući da ne postoji jedinstvena formula, već mnogo različitih vrsta ovog narkotika, niko ne zna šta se u njemu nalazi. Pored osušenog bilja, tu se može naći bilo šta, od sintetičkih kanabionida do raznih toksičnih supstanci iz domaćinstva. Iz tog razloga i dejstvo „Spajsa“ nije uvek isto.

Korisnici „Spajsa“ žele da dobiju efekat sličan dejstvu marihuane, međutim, „Spajs“ je psihodelična droga koja menja i percepciju stvarnosti. Glavni efekti koje konzumacija „Spajsa“ izaziva su:

euforija
blaženstvo
radost
raspoloženje
kreativno razmišljanje

Pored prijatnih doživljaja, korisnici „Spajsa“ mogu iskusiti i neprijatne efekte kao što su:

mučnina i povraćanje
tahikardija
vrtoglavica
konfuzija
deluzija
halucinacije
nasilno ponašanje

Pored rizika od trovanja zbog prisustva nepoznatih supstanci i predoziranja, duža upotreba neminovno vodi u razvijanje tolerancije i zavisnost od „Spajsa“.

Simptomi i znaci zavisnosti od “Spajsa”

Simptomi i znaci koji ukazuju na zavisnost od „Spajsa“ mogu biti vrlo različiti. Na njih utiču psihofizičko stanje korisnika, količina koja se konzumira i vremensko trajanje uzimanja „Spajsa“. Najčešći fizički simptomi koji ukazuju na zavisnost od „Spajsa“ su:

bledilo
drhtanje i konvulzije
mučnina i povraćanje
pojačano znojenje
nekontrolisani pokreti
visok pritisak
tahikardija

Psihički i bihevioralni simptomi koji mogu ukazati da postoji zavisnost od „Spajsa“ su:

uznemirenost
agresivnost
konfuzija
gubitak kontrole
utučenost
otežan govor
promene u ponašanju
nezainteresovanost za uobičajene aktivnosti

Posledice upotrebe narkotika

Pošto je „Spajs“ relativno nov narkotik, dugoročne posledice koje izaziva zavisnost od „Spajsa“ još uvek nisu dovoljno ispitane. Ipak, na osnovu prijavljenih slučajeva, može se tvrditi da su posledice vrlo ozbiljne i opasne. Između ostalog, dugotrajna upotreba i zavisnost od „Spajsa“ mogu dovesti do:

kardiovaskularnih problema
trajnih neurloških oštećenja
oštećenja jetre
srčanog udara
konvulzije
kome
oštećenja bubrega
psihotičnih epizoda
deluzija i paranoja
teške depresije
samoubistva

Zbog težine posledica do kojih može doći, izuzetno je važno što pre prepoznati zavisnost od „Spajsa“ i zatražiti adekvatnu pomoć.

Vrste lečenja zavisnosti od “Spajsa”

„Spajs“ je nov i nedovoljno poznat narkotik, ali nam je zbog njegove nagle popularnosti i uvećanja broja zavisnika dostupno mnogo podataka o njegovom dejstvu i adiktivnosti. Poznato je da se zavisnost od „Spajsa“ može brzo razviti, da su simptomi apstinencijalne krize vrlo neprijatni, i da se lečenje zavisnosti od „Spajsa“ može sprovoditi na uobičajeni način lečenja bolesti zavisnosti – farmakoterapiom i psihoterapijom.

Lečenje zavisnosti od narkotika uz pomoć lekova

Lekovi se u lečenju zavisnosti od „Spajsa“ primenjuju u cilju ublažavanja simptoma apstinencijalne krize i čišćenja organizma od prisustva opasnih i adiktivnih supstanci. Sprovođenje terapije lekovima se odvija pod nadzorom stručnih lica jer je izuzetno važno dobiti odgovarajuće medikamente koji su ispravno dozirani. Lekovi koji se primenjuju za zavisnost od „Spajsa“ nisu opasni i ne izazivaju zavisnost.

Bihevioralna terapija za zavisnost od “Spajsa”

Kada se organizam očisti od prisustva „Spajsa“ i oslobodi fizike zavisnosti, neophodno je lečenje psihičke zavisnosti i uspostavljanje novih, zdravijih obrazaca ponašanja da ne bi došlo do recidiva. U tu svrhu se sprovodi bihevioralna terapija koja je srž psiholoških programa kojima se tretira zavisnost od „Spajsa“ i bilo kog drugog narkotika.

Bihevioralna terapija ima za cilj da pomogne pacijentu da:

preispita svoja mišljenja, stavove i postupke
otkrije razloge koji su ga uveli u zavisnost od „Spajsa“
stekne veštine koje će mu pomoći da se izbori sa stresom i traumom
prepozna pogrešne obrasce ponašanja i zameni ih novim, boljim obrascima

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Postoje dva načina lečenja za zavisnost od „Spajsa“. To su stacionarno i ambulantno lečenje. Stacionarno obuhvata detoksikaciju organizma koja se mora odvijati uz prisustvo lekara. Ambulantno lečenje sledi nakon toga i traje najmanje godinu dana. Kroz razne programe rehabilitacije pacijent jača, rešava probleme koji su u korenu njegove zavisnosti, stiče odgovarajuće veštine i trajno pobeđuje zavisnost od „Spajsa“.

Stacionarno lečenje

U prvoj fazi, lečenje zavisnosti od „Spajsa“ obuhvata proces detoksikacije. Stacionarno lečenje je neophodno jer detoksikacija zahteva neprekidno kontrolisanje stanja pacijenta i prilagođavanje terapije na osnovu njegovih reakcija i potreba. Pacijent ima najveći mogući komfor jer gotovo trenutno može da se požali na određene tegobe ili neprijatnosti i odmah dobije adekvatnu pomoć. Stacionarno lečenje se odvija u atmosferi punog poverenja i neprekidne podrške što je dodatna pomoć pacijentu da uspešno prebrodi detoksikaciju i pobedi zavisnost od „Spajsa“.

Ambulantno lečenje

Nakon stacionarnog lečenja, pacijenta očekuje oko 12 meseci rehabilitacije kroz ambulantno lečenje. Pošto fizička zavisnost od „Spajsa“ više ne postoji, potrebno je suočiti se sa psihičkom zavisnošću i uhvatiti se u koštac sa problemima koji su doveli do toga da se razvije zavisnost od „Spajsa“. U tu svrhu se sprovode razni oblici psihoterapije, pre svega bihevioralna, zatim savetodavne aktivnosti i obuke u veštinama potrebnim za uspešno savladavanje stresa. Kroz te programe stiče se samopouzdanje, rešavaju se traume i uče mehanizmi zaštite od recidiva tj. povratka u zavisnost od „Spajsa“.

Faze lečenja zavisnosti od u klinici Vip Vorobjev

Zavisnost od „Spajsa“ se u klinici VIP Vorobjev leči u nekoliko faza. To su:

01
dijagnostika
postavljanje dijagnoze za zavisnost od „Spajsa“ i provera psihofizičkog stanja pacijenta
02
detoksikacija
čišćenje organizma od prisustva „Spajsa“ i oslobađanje od fizičke zavisnosti
03
rehabilitacija
proces oporavka kroz psihoterapiju, savetovanja, programe podrške

Dijagnoza zavisnosti od “Spajsa”

Dolaskom na našu kliniku sa željom da zavisnost od „Spajsa“ postane prošlost, učinjen je prvi i najvažniji korak ka izlečenju. Sledeće što se dešava je jedan iskren i detaljan razgovor sa lekarima na osnovu koga se dobijaju sve potrebne inforamcije o pacijentu i njegovim problemima. Nakon psihološke procene, slede biohemijske analize i ostale analize poput EKG-a, testova na hepatitis ili HIV, zatim specijalistički pregledi, ukoliko za tim postoji potreba. Cilj dijagnostike je da se utvrdi kakvo je psihofizičko stanje pacijenta i kakve posledice je na njega ostvila zavisnost od „Spajsa“. Zatim, da se utvrdi u kolikoj meri se razvila zavisnost od „Spajsa“. Sve to je neophodno da bi se osmislio poseban individualni program za lečenje zavisnosti od „Spajsa“ u potpunosti prilagođen stanju i potrebama pacijenta.

Detoksikacija od droge

Detoksikacija je proces oslobađanja organizma od prisustva narkotika i fizičke zavisnosti. Kada postoji zavisnost od „Spajsa“, svako prekidanje uzimanja ove droge, izaziva neprijatne simptome apstinencijalne krize. Zato se pacijent nalazi pod stalnom brigom i negom naših lekara koji prate tegobe sa kojima se pacijent susreće i kako na njega deluju medikamenti. To im omogućava da gotovo trenutno promene ili prilagode terapiju ukoliko nije adekvatna ili ne deluje na odgovarajući način. Pored toga, pacijent dobija punu podršku i ohrabrenje da uspe u svojoj borbi i prevaziđe zavisnost od „Spajsa“.

Uspešnost lečenja zavisnosti od “Spajsa”

Zavisnost od „Spajsa“ se može uspešno izlečiti. Iako je ova psihoaktivna supstanca nedovoljno poznata, metode koje se uspešno primenjuju za lečenje zavisnosti od drugih narkotika, pokazale su se delotvornima i kada se leči zavisnost od „Spajsa“. Klinika VIP Vorobjev poseduje ogromno iskustvo i primenjuje najsavremenije metode lečenja. Naše izuzetno stručno osoblje i atmosfera poverenja i podrške garantuju da će Vaša volja da se izlečite uroditi plodom. Zavisnost od „Spajsa“ će na našoj klinici za Vas postati prošlost.

Troškovi lečenja zavisnosti

Budući da se za svakog pacijenta pravi odogvarajući plan individualnog lečenja, metode i troškovi lečenja nisu za sve pacijente isti. Ukoliko odlučite da na našoj klinici lečite zavisnost od „Spajsa“, javite se našim medicinskim savetnicima. Oni su tu za Vas, spremni da ljubazno odgovore na svako Vaše pitanje i upute Vas u sve pojedinosti.

Doktori

Klinika VIP Vorobjev je vrlo ponosna na svoj tim lekara. Pored toga što su izuzetni stručnjaci i poseduju godine radnog iskustva sa bolestima zavisnosti, veoma su posvećeni svom poslu i pacijentima i njihovu borbu doživljavaju kao svoju borbu. Pažljivo prate napredak pacijenata, pružajući im punu podršku i ohrabrenje. Naši lekari se neprekidno usavršavaju i prate najnovija dostignuća u svojim oblastima pa možete biti sigurni da ćete na našoj klinici dobiti vrhunsku uslugu i najbolje uslove za lečenje zavisnosti od „Spajsa“ ili bilo kog drugog narkotika.

Patenti i sertifikati

Naš uspeh u oblasti lečenja bolesti zavisnosti je mnogo puta potvrđen kroz razne nagrade za doprinos u oblasti lečenja bolesti zavisnosti. Vrlo smo ponosni na nagrade Rose of Paracelsus i Zlatnu nagrada za kvalitet iz Njujorka.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image