Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od oksazepama (Seraks)

Oksazepam (hemijsko jedinjenje), odnosno Seraks (lek) je lek namenjen osobama sa poremećajima anksioznosti i sličnih stanja.

>Budući da ovaj lek deluje ne nervni sistem i izaziva određene psihičke promene, nije retka zloupotreba leka, te i zavisnost od oksazepama.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od oksazepama (Seraks)

Šta je oksazepam

Oksazepam, poznatiji i kao Seraks, je jedan od lekova koji pripada grupi benzodiazepina.

Benzodiazepini, pa tako i oksazepam, deluju na centralni nervni sistem tako što usporavaju moždane aktivnosti.

Stoga se ovaj lek najčešće koristi kod tretiranja anksioznosti i nesanice, ali, nažalost, često dolazi i do zloupotrebe, pa se samim tim stvara i zavisnost od oksazepama.

Alternative oksazepama

Alternative oksazepam leka umnogome zavise od toga za šta je lek prepisan.

Ukoliko smatrate da se zavisnost od oksazepama javlja kod Vas ili Vama bliskih, potražite pomoć lekara i nikako nemojte menjate terapiju bez konsultacije sa stručnim licem.

Najbezbolnije i najčešće prepisano rešenje je psihoterapija. Međutim, ovo nije uvek opcija ili najbolje rešenje, te za pronalazak opcije najbolje prilagođene Vama, kontaktirajte izabranog lekara.

Neke of poznatijih alternativa (koje nikako ne preporučujemo da uzimate bez saveta lekara) su:

Antidepresivi (SNRIs i SSRIs)
Beta-Blokeri (lekovi za krvni pritisak)
Buspirone (Buspar)
Hidroksizin (Vistaril)

Efekti zloupotrebe oksazepama

U slučajevima kada se oksazepam tablete uzimaju prekomerno, ili tokom duge zloupotrebe ovog leka, može se javiti ozbiljna zavisnost od oksazepama, a neki od dugoročnih efekata na organizam su:

Depresija
Migrene
Anksioznost
Insomnija
Amnezija
Pojava suicidnih misli
Kognitivno propadanje

Znaci i simptomi zavisnosti od Seraksa

Budući da se zavisnost od oksazepama može javiti i u slučajevima kada uzimate tačno prepisanu dozu leka, dobro je da budete upoznati sa simptomima koje izaziva oksazepam lek.

Takođe, ako sumnjate da neko u Vašoj blizini razvija zavisnost od oksazepama, dobro je da budete upoznati sa simptomima.

Fizički simptomi

Slabost u mišićima
Poremećena ravnoteža i koordinacija
Pospanost
Slabi refleksi
Dijareja
Konstipacija
Poremećaj vida

Psihološki simptomi

Zaboravnost
Gubitak pamćenja
Rasejanost

Simptomi ponašanja

Jaka potreba za oksazepamom
Želja za povećanjem doze
Apstinencioni sindrom pri prestanku konzumiranja oksazepam leka

Posledice upotrebe oksazepama

Posledice upotrebe oksazepama mogu biti kratkoročne i dugoročne, te je dobro biti upoznat sa obe vrste. Sada ćemo više govoriti o zdravstvenim posledicama koje mogu nastati usled uzimanja leka oksazepam.

Kratkoročne posledice

Prekomerno spavanje
Vrtoglavica
Dezorijentisanost
Migrene

Dugoročne posledice

Anksioznost
Depresija
Insomnija
Amnezija
Gubitak libida

Vrste lečenja zavisnosti od oksazepama

Mnogi su pristupi lečenju zavisnosti od oksazepama, ali je najefikasniji način ipak lečenje na klinikama, gde svaki pacijent dobija, kako terapiju medikamentima, tako i psihoterapiju i neprestanu podršku od strane stručnih lica.

Lečenje zavisnosti od oksazepama uz pomoć lekova

Budući da apstinencija od lekova u slučaju zavisnosti od oksazepama može izazvati nebrojene psihofizičke tegobe kod pacijenta, neophodno je da se ovi simptomi ublaže drugim medikamentima, u strogo kontrolisanoj meri i uslovima.

Medikamenti u individualnim dozama pomažu pacijentima da faza apstinencije protekne sa što manje poteškoća, kako bi sledeća faza lečenja bila još uspešnija.

Bihevioralna terapija za zavisnost od oksazepama

Nakon čišćenja organizma, odnosno detoksikacije, sledi faza odvikavanja koja se sprovodi kroz programe i terapije namenjene da pacijentu daju podršku kroz proces odvikavanja.

Bihevioralna terapija pokazala se kao najuspešnija. Kroz ovaj proces, pacijent razotkriva i prepoznaje uzroke koji su ga doveli do zavisnosti, uči da se izbori sa procesom odvikavanja, kao i kako da reaguje, na nov i zdrav način, u situacijama koje su ranije izazivale prekomerno uzimanje leka, te razvijanje zavisnosti od oksazepama.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od oksazepama

Mnogi pacijenti smatraju da je moguće samostalno se izboriti sa zavisnošću. Nažalost, praksa pokazuje da je u velikom broju slučajeva ovo rešenje kratkoročno i retko stoprocentno uspešno.

Stoga, preporučuje se stacionarno lečenje, ali moguće je lečiti zavisnost od oksazepama i ambulantno.

Stacionarno lečenje

Kod stacionarnog lečenja, lekari i stručno osoblje imaju pristup pacijentu 24 sata, te mogu i reagovati blagovremeno na sve promene kod pacijenta i njegove/njene potrebe, kako u vidu psihološke podrške, tako i u korigovanju terapije.

Pri tome, kod stacionarnog lečenja, stresori su kontrolisani i svedeni na minimum, pa je i mogućnost ponovnog prekomernog uzimanja leka nepostojeća.

Ambulantno lečenje

Ambulantno lečenje je prateći korak stacionarnog lečenja i podrazumeva jednogodišnje redovne posete lekaru, učestvovanje u programima za rehabilitaciju i posete psihoterapeutu.

Kroz redovno ambulantno lečenje i posete psihoterapeutu, pacijent dobija korigovanu terapiju, kao i individualnu podršku namenjenu celovitom izlečenju.

Faze lečenja zavisnosti od oksazepama u klinici Vip Vorobjev

U klinici VIP Vorobjev, svaki pacijent i svako stanje se posmatraju kao jedinstveni, te i lečenje zavisnosti od oksazepama ima individualistički pristup.

Ovakav metod pokazao se kao najbolji za dugoročno rešavanje zavisnosti od oksazepama, budući da se naši stručnjaci trude da upoznaju stanje svakog pacijenta ponaosob, moguće poteškoće koje se mogu zadesiti tokom lečenja, okruženje i životne prilike koje su mogle biti izazivač.

U našoj klinici praktikujemo lečenje zavisnosti od oksazepama kroz 3 faze:

01
Dijagnoza
02
Detoksikacija
03
Odvikavanje

Dijagnoza zavisnosti od oksazepama

Ne bi li lečenje bilo potpuno i uspešno, prva faza odvikavanja od oksazepama je dijagnoza zavisnosti, pa stoga u klinici VIP Vorobjev pristupamo izradi iscrpnih dijagnostičkih testova, kako psihičkog tako i fizičkog stanja pacijenta.

Ovim takođe utvrđujemo mere u kojima je zavisnost od oksazepama naštetila pojedincu, i na šta se treba fokusirati u daljim fazama lečenja.

Detoksikacija od oksazepama

Ukoliko postoji zavisnost od oksazepama, nagli prestanak uzimanja leka može izazvati ozbiljne posledice po psihofizičko stanje pacijenta.

Stoga, u fazi detoksikacija pronalazimo najbezbolnije načine da se organizam očisti od prisustva leka kako bi i simptomi apstinencije bili što podnošljiviji pacijentu.

Odvikavanje od oksazepama

Zavisnost niti od jedne vrste supstanci nije laka, pa tako ni zavisnost od oksazepama, te u ovoj, najiscrpnijoj fazi, pacijenti zahtevaju najviše podrške, ali je i najveći rad potreban sa njihove strane.

U fazi odvikavanja od oksazepam leka, pacijenti dobijaju sve razumevanje i podršku koji su im potrebni ne bi li se trajno rešili zavisnosti, kao i jedinstven program i plan procesa lečenja, sastavljen baš po meri svakog pojedinca.

Uspešnost lečenja zavisnosti od oksazepama

Zavisnost od oksazepama je relativno lako savladati, a naročito uz podršku i stručnu pomoć lekara iz klinike VIP Vorobjev.

Sa našim stručnjacima na Vašoj strani, i najsavremenijim metodama izlečenja zavisnost od oksazepama, kroz samo godinu dana možete ponovo biti verzija sebe slobodna od svih poroka i zavisnosti.

Troškovi lečenja zavisnosti od oksazepama

U našoj klinici VIP Vorobjev, praktikujemo individualni pristup pacijentima. S toga i lečenje zavisnosti od oksazepama nosi različite cene u zavisnosti na potrebe naših pacijenata.

Pozivamo Vas da kontaktirate našu kliniku, gde će Vam naši stručnjaci pomoći u razotkrivanju problema, kao i formiranju jedinstvenog plana lečenja zavisnosti od oksazepama i cene za takav program.

Doktori

Ponosni smo na to što u klinici VIP Vorobjev radimo samo sa najboljim i najiskusnijim stručnjacima u svim poljima medicine, pa tako i u polju lečenja zavisnosti od oksazepama.

Kontinuiranim obrazovanjem i usavršavanjem, naši doktori idu u korak sa vremenom, prate nova istraživanja i metode lakog i bezbolnog lečenja, kao i načine na koje najbolje da podrže svoje pacijente i daju im maksimalnu pažnju kako bi lečenje bilo neosetno i potpuno.

Patenti i sertifikati

VIP Vorobjev klinika za lečenje bolesti zavisnosti naročito se ponosi nagradama Rose of Paracelsus i Zlatnom nagradom za kvalitet iz Njujorka.

Naša klinika pokazala je neverovatan uspeh na polju lečenja zavisnosti, čemu mnogobrojne nagrade i sertifikati mogu da posvedoče.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image