Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od psihostimulanata

Stresan i brz način života neretko teraju ljude da deluju na svoje psihičko stanje upotrebom različitih vrsta tableta i lekova.

Nažalost, nekontrolisano uzimanje lekova “na svoju ruku” može lako da dovede do stvaranja zavisnosti, a zavisnost od psihostimulanata jedna je od najrasprostranjenijih bolesti modernog doba.

Ipak, zavisnost od psihostimulanata je rešiv problem.

Ipak, zavisnost od psihostimulanata je rešiv problem.

Šta su psihostimulanti

Psihostimulanti su jedinjenja koja deluju na centralni nervni sistem, te podstiču budnost, koncentraciju, snagu, pažnju.

Oni imaju široku primenu u medicini, ali su jednako često i zloupotrebljavani, pa se zavisnost od psihostimulanata sve više javlja kao problem, naročito kod mladih.

Posledice upotrebe psihostimulanata

Posledice upotrebe psihostimulanata vidljivi su relativno brzo nakon uzimanja leka, i mogu da se iskažu kao:

Poboljšana koncentracija
Euforija
Razdraganost
Pričljivost
Izraženo samopouzdanje
Snaga

Simptomi i znaci zavisnosti od psihostimulanata

Simptomi zavisnosti od psihostimulanata uključuju:

Smanjen apetit
Anoreksiju
Nervozu
Glavobolju
Insomniju
Potrebu za čestim i pojačanim konzumiranjem leka
Znojenje
Rasejanost
Loše pamćenje

Efekti zloupotrebe psihostimulanata

Rezistentnost na psihostimulante se brzo razvija, pa i doza potrebna da bi se postigli željeni efekti jako brzo raste.

Ali kako raste doza, tako rastu i simptomi i neželejni efekti, a oni uključuju:

Znojenje
Aritmija
Suva usta
Groznica
Povišena temperatura
Teškoće u govoru
Paranoja
Halucinacije
Nesanica

Vrste lečenja zavisnosti od psihostimulanata

Kod zavisnosti od psihostimulanata, lečenje je neophodno sprovoditi u više faza i na više načina kako bi lečenje bilo celovitije i potpunije, pa stoga imamo lečenje:

01
Uz pomoć lekova
02
Psihoterapijom
03
Stacionarno
04
Ambulantno

Lečenje zavisnosti od psihostimulanata uz pomoć lekova

Prvi korak kod lečenja zavisnosti od psihostimulanata je uvođenje supstitucione terapije lekovima.

Budući da i drugi lekovi koji se koriste kao zamena psihostimulantima u procesu lečenja zavisnosti mogu da izazovu zavisnost sami po sebi, terapija lekovima mora biti strogo kontrolisana, nadgledana i blagovremeno prilagođavana pojedincu i njegovim potrebama.

Takođe, neophodno je pratiti reakcije svakog pojedinačnog pacijenta na posledice apstinencije od psihostimulanata, ali i nuspojave nove terapije.

Bihevioralna terapija za zavisnost od psihostimulanata

Najbolji pratilac lečenju zavisnosti od psihostimulanata lekovima je bihevioralna terapija koja pomaže pacijentu da sagleda svoje stanje i ponašanja koja su ga dovela do razvijanja zavisnosti, ali takođe i uči pacijenta da razvije mehanizme odbrane i da izbegava situacije koje su ga dovele u trenutnu poziciju, kao i, ako se u takvim situacijama ipak nađe, kako da se izbori i reaguje na zdrav način.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od psihostimulanata

Pri lečenju zavisnosti od psihostimulanata preporučuje se kombinacija stacionarnog i ambulantnog lečenja.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje se najtoplije preporučuje kod lečenja bolesti zavisnosti generalno, pa i kod lečenja zavisnosti od psihostimulanata, a naročito na samom početku lečenja.

Kod stacionarnog lečenja, lekari i stručno osoblje imaju mogućnost da se potpuno posvete pacijentu tokom celog dana i nadgledaju njegov progres, kao i da na vreme reaguju ukoliko se javi neki problem ili da dodatno prilagode terapiju pacijentu.

Takođe, celodnevna podrška koju pacijent dobija prilikom stacionarnog lečenja je presudna u prvim fazama odvikavanja od psihostimulanata.

Ambulantno lečenje

Ambulantno lečenje je nužan nastavak stacionarnom lečenju zavisnosti od psihostimulanata i preporučuje se da pacijent nastavi sa ambulantnim lečenjem najmanje još godinu dana po prestanku stacionarnog lečenja.

Redovnim posetama lekaru i psihoterapeutu osigurava se da će pacijent dobiti prilagođenu terapiju lekovima, a u skladu sa promenjenim potrebama i stanjem njegovog organizma, kao i da će nastaviti da stiče mehanizme odbrane i psihičku podršku ne bi li se mogućnost recidiva dovela na minimum.

Faze lečenja zavisnosti od psihostimulanata u klinici Vip Vorobjev

Sve faze lečenja zavisnosti od psihostimulanata u klinici VIP Vorobjev sprovode se korenito i slojevito, pa se kod nas ističu 3 glavne faze lečenja, a to su:

01
Dijagnoza zavisnosti
02
Detoksikacija od psihostimulanata
03
Odvikavanje od psihostimulanata

Dijagnoza zavisnosti od psihostimulanata

Prva faza kod svakog lečenja, pa i kod zavisnosti od psihostimulanata, mora da bude dijagnoza, odnosno utvrđivanje bolesti.

Ova faza odvija se tako što pacijentu radimo opsežne analize kako psihičkog, tako i fizičkog stanja, i na osnovu rezultata pomenutih analiza utvrđujemo da li zavisnost postoji, u kojoj meri, i koliku je štetu nanela celokupnom organizmu.

S tim u vezi se dalje formira plan lečenja.

Odvikavanje od psihostimulanata

Poslednja faza kod lečenja zavisnosti od psihostimulanata je odvikavanje. Ovo je ujedno i najduža faza, a nekima možda i najteža.

U ovoj fazi neophodno je redovno posećivati lekara radi korekcije terapije, kao i posećivati svog psihoterapeuta radi bolje i sveobuhvatne podrške lečenju.

Detoksikacija od psihostimulanata

Sledeća faza, faza detoksikacije, podrazumeva da se organizam pacijenta zavisnog od psihostimulanata očisti od izvora zavisnosti. Međutim, apstinencija svake vrste može izazvati ozbiljne posledice po pacijenta i njegov organizam, pa se faza detoksikacije često sprovodi uz korišćenje supstitucione terapije. Ova faza mora biti najstrože kontrolisana, budući da je lako jednu vrstu zavisnosti zameniti drugom.

Uspešnost lečenja zavisnosti od psihostimulanata

Zavisnost od psihostimulanata sprovodi se relativno brzo i lako, a pored pomoći i podrške lekara i stručnog osoblja iz klinike VIP Vorobjev, i uz plan lečenja prilagođen Vašem životu i potrebama, potrebna je još samo Vaša dobra volja i malo rada kako bi lečenje bilo uspešno i konačno.

Troškovi lečenja zavisnosti od psihostimulanata

U klinici VIP Vorobjev, lečenje zavisnosti od psihostimulanata prilagođeno je svakom pojedincu ponaosob, a samim tim i cena lečenja zavisi od stanja pacijenta i njegovih potreba.

Iz ovog razloga, pozivamo Vas da se lično obratite našim stručnjacima na klinici, koji će Vam postupno objasniti proces formiranja plana lečenja i dati Vam sve neophodne informacije kako bi proces Vašeg konačnog izlečenja što brže počeo.

Doktori

Naši lekari prvoklasni su stručnjaci u svom polju i svojim predanim zalaganjem poslu i pacijentima, osiguravaju da svaki pacijent u klinici VIP Vorobjev dobije jedinstven, stručan i prilagođen plan lečenja zavisnosti od psihostimulanata.

Kontinuiranim obrazovanjem naši lekari neprestano stiču znanja o novim istraživanjima i metodama relevantnim za polje lečenja zavisnosti.

Patenti i sertifikati

Svojim radom i zalaganjem, klinika VIP Vorobjev zaslužila je da bude u samom vrhu među klinikama koje se bave lečenjem bolesti zavisnosti, pa i zavisnosti od psihostimulanata. Naročito su nam važne Zlatna nagrada za kvalitet koju je klinika dobila 2018. godine u Njujorku i Rose of Paracelsus iz Brisela iz 2020. godine.

Recenzije

j

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image