Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od kanabinoida

Kanabionidi su supstance koje utiču na čovekov endokanabinoidni sistem koji je povezan sa mnogim važnim funkcijama tela kao što su glad, spavanje, stabilnost emocija i mogućnost pokreta. Kanabinoidi se vezuju za kanbionoidne receptore u telu. Prirodni izvor kanabinoida je kanabis ili konoplja, ali postoje i sintetički kanbinoidi. Pored toga što se može koristiti u medicinske svrhe, zloupotreba dovodi do zavisnosti od kanbinoida.

Lečenje zavisnosti od kanabinoida

Vrste kanabinoida i njihovo dejstvo na telo

Postoji preko 100 identifikovanih kanabinoida. Osnovni i najpoznatiji kanabinoidi su THC i CBD. THC je supstanca koja je odgovorna za psihoaktivno dejstvo kanabisa, dok CBD ima suprotno dejstvo i smatra se da poseduje lekovita svojstva, posebno za lečenje hroničnih bolova i anksioznosti. Veruje se da CBD, kao i CBC kanabinoid, ne dovode do zavisnosti od kanabinoida. THC, kao i neki drugi kanabinoidi kao što su CBN i CBDL, slično opioidima, deluju na receptore u mozgu, imaju psihoaktivno dejstvo i izazivaju zavisnost. Najčešće se pod njihovim uticajem javljaju:

euforija
zadovoljstvo
uzbuđenje i smeh
društvenost
opuštenost

Sintentički kanabinoidi su nezakonite sintetičke supstance koje izazivaju dejstvo slično prirodnim kanabinoidima, odnosno THC-u, ponekad dosta jače. To dejstvo može biti propraćeno nizom ne baš prijatnih nuspojava. Sintetički kanabinoid nosi veliki rizik od stvaranja zavisnosti od kanabinoida.

Simptomi i znaci zloupotrebe kanabinoida

Znaci da neka osoba konzumira kanabinoide i pati od zavisnosti od kanabinoida mogu biti fizički, psihološki i bihevioralni.

Kod zavisnosti od kanabinoida, često se mogu primetiti sledeći fizički simptomi:

zakrvavljenost očiju
suva usta
umor i letargija
preterana pospanost
aritmija
loša koordinacija
pojačan apetit

Psihički simpotmi koji se javljaju kod zavisnosti od kanabinoida mogu biti:

problemi sa koncentracijom
loše rasuđivanje
neodlučnost
nervoza
uznemirenost
nagle promene raspoloženja
anksioznost
depresija
paranoja

Promene u ponašanju koji se mogu primetiti kod zavisnosti od kanabinoida su:

udaljavanje od porodice i prijatelja
teškoće u obavljanju svakodnevnih obaveza
nedostatak motivacije
loša higijena
gubitak interesovanja za aktivnosti u kojima se ranije uživalo

Metode lečenja zavisnosti od kanabinoida

Lečenje zavisnosti od kanbinoida se sprovodi kroz stacionarno i ambulantno lečenje. Stacionarno lečenje podrazumeva boravak na klinici i prolazak kroz proces detoksikacije. Ambulantno lečenje zavisnosti od kanabinoida se odvija oko godinu dana i predstavlja lečenje od psihičke zavisnosti, oporavak od posledica zavisnosti i učenje tehnika i metoda za prevazilaženje stresa, jačanje volje i sprečavanje ponovne zloupotrebe kanabinoida.

Lečenje uz pomoć lekova

Lekovi se u lečenju zavisnosti od kanabinoida upotrebljavaju, ukoliko je potrebno, prilikom detoksikacije da bi se pacijentu što više olakšali simptomi apstinencijalne krize. Doziranje i odabir lekova se vrši pod strogom kontrolom lekara, a pacijentu je omogućeno da u svakom trenutku ukaže na probleme i teškoće da bi lekari promenili ili prilagodili terapiju.

Farmakološki tretmani

U ambulantnoj fazi lečenja, može se preporučiti upotreba određenih medikamenata koji mogu olakšati određene probleme ili pomoći u prevazilaženju izvesnih mentalnih poteškoća da bi lečenje bilo što lakše i uspešnije. To mogu biti anksiolitici, sedativi, antidepresivi ili neki drugi lekovi po potrebi. Farmakološki tretmani mogu znatno olakšati lečenje ako se primenjuju isključivo po savetu lekara.

Samostalno lečenje zavisnosti od kanabinoida

Samostalno lečenje zavisnosti od kanabinoida je moguće, ali je vrlo neprijatno i sa lošim prognozama da će se sprovesti do kraja. Nagli prekid upotrebe kanabinoida, kod postojanja zavisnosti od kanabinoida, izaziva niz neprijatnih simptoma kao što su mučnina, povraćanje, znojenje, drhtanje, glavobolja, dijareja, problemi sa spavanjem, nervoza, agresivnost, depresija itd.

Zbog toga se izuzetno preporučuje lečenje u nekoj od proverenih klinika za bolesti zavisnosti u kojima će uz adekvatnu medicinsku pomoć neprijatni simptomi biti svedeni na najmanju moguću meru.

Stadijum lečenja zavisnosti od kanabinoida u klinici VIP Vorobjev

U klinici VIP Vorobjev, zavisnost od kanabinoida se leči u tri stadijuma. To su:

01
dijagnostika
02
detoksikacija
03
rehabilitacija

Dijagnostika podrazumeva niz pregleda na osnovu kojih se utvrđuje psihofizičko stanje pacijenta koji pati od zavisnosti od kanabinoida. Dijagnostika obuhvata razgovor sa psihologom, pregled psihijatra, pregled lekara interniste, po potrebi i specijaliste, kao i niz laboratorijskih analiza.

Detoksikacija je proces ćišćenja organizma od prisustva kanabinoida tj. oslobađanje od fizičke zavisnosti od kanabinoida. Obavlja se uz strog lekarski nadzor i podrazumeva i primenu odgovarajućih lekova da bi se simptomi apstinencijalne krize sveli na minimum i ceo proces prošao sa što manje trauma.

Rehabilitacija je proces koji traje oko 12 meseci i podrazumeva savetodavne programe, psihoterapiju, pre svega, kognitivno-bihevioralnu terapiju, i po potrebi farmakoterapiju koje imaju za cilj da se zavisnost trajno pobedi tj. da ne dođe do recidiva.

Delotvornost lečenja zavisnosti od kanabinoida

Lečenje zavisnosti od kanabinoida je vrlo efikasno i daje odlične rezultate. S obzirom da deo rehabilitacije čini rad na rešavanju problema koji se nalaze u korenu zavisnosti od kanabinoida i rad na jačanju volje i otpornosti prema stresu, ishod lečenja je najčešće pozitivan i dugoročan.

Trošak lečenja zavisnosti od kanabinoida

Troškovi lečenja zavisnosti od kanabinoida variraju jer se, zbog individualnog pristupa, plan i program lečenja pravi za svakog pacijenta ponaosob. Na osnovu precizne dijagnostike, utvrđuje se tačan tok lečenja i sve što u lečenje treba uključiti da bi se došlo do cilja. Ukoliko ste zainteresovani za lečenje zavisnosti od kanabinoida u našoj klinici, kontaktirajte naše medicinske savetnike koji će Vas uputiti u sve pojedinosti i moguće troškove.

Lekari

Lekari klinike VIP Vorobjev su vrhunski stručnjaci obučeni za rad sa svim vrstama bolesti zavisnosti. Lečenje zavisnosti od kanabinoida je nešto sa čim se susreću svakodnevno te poseduju ogromno iskustvo u radu sa takvim pacijentima. Uporedo, prate najnovija dostignuća i metode u lečenju ove zavisnosti pa možete biti sigurni da će Vam biti omogućeni najbolji mogući tretmani i terapije.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev poseduje sve potrebne patente i sertifikate neophodne za lečenje bolesti zavisnosti od kanabinoida.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image