Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Sve što treba da znate o terapiji za mentalne zavisnosti

Lečenje psihičke zavisnosti je obavezan korak i spada u teži deo lečenja, jer je psihička zavisnost jedno stanje organizma u kome je osoba naviknuta na korišćenje određene supstance.

Šta je to lečenje psihičke zavisnosti?

Lečenje psihičke zavisnosti spada u složen i dugotrajan postupak koji se preduzima kako bi se osoba izlečila od zavisnosti. Psihička zavisnost je zavisnost od osećaja koji supstanca izaziva i praćena je neodoljivim porivom da se supstanca opet uzme. Lečenje psihičke zavisnosti podrazumeva lečenje posebnog stanja svesti koje čini želja i potreba da se osete efekti supstance.

Lečenje psihičke zavisnosti kod upotrebe narkotika

Droge koje pretežno izazivaju psihičku zavisnost su kokain, heroin, kanabis i neke vrste halucinogena.

Psihička zavisnost kod narkotika nastaje kao posledica reakcije osobe na delovanje same droge. Osoba oseća zadovoljstvo i snažan nagon da ponovo konzumira narkotike i ponovi doživljeno iskustvo. Opsesija potpuno obuzima osobu i dovodi do toga da osoba postaje zavisnik koji ne može da funkcioniše bez konzumiranja narkotika.

Lečenje psihičke zavisnosti kod upotrebe alkohola

Lečenje psihičke zavisnosti kod upotrebe alkohola je, kao i kod upotrebe narkotika, veoma izazovno.

Psihička zavisnost od alkohola manifestuje se kao snažna potreba i žudnja da se konzumira alkohol kao način postizanja zadovoljstva ili način izbegavanja problema.

Osim toga, alkohol počinje da se uključuje u brojne aktivnosti a osoba se ne oseća spremnom da ih isprati ukoliko tokom njih ne konzumira alkohol.

Lečenje psihičke zavisnosti kod zavisnosti od kocke

U društvu se kockanje toleriše kao način zabave i razonode, ali može postati više od toga i prerasti u mentalni poremećaj koji je kao takav prepoznat i od strane Svetske zdravstvene organizacije.

Lečenje psihičke zavisnosti kod zavisnika od kocke podrazumeva duži vremenski period i puno strpljenja.

Lečenje psihičke zavisnosti od interneta i igrica

Povremeno i umereno korišćenje interneta i igrica kao načina razonode nije ništa loše. Međutim, ukoliko se u ovome preteruje i zapostavljaju se ostali segmenti života javlja se zavisnost.

Psihička zavisnost od interneta i igrica prvenstveno pogađa omladinu, ali nije ograničena samo na ovu uzrasnu grupu. Prisutna je preokupiranost internetom i igricama, laganje bliskih ljudi o učestalosti korišćenja, osećanje dosade, uznemirenost i nervoza kada se osoba ne bavi ovim aktivnostima i nemogućnost da se smanji korišćenje interneta i igrica.

Lečenje psihičke zavisnosti – šansa za novi početak

Život sa osobom koja je zavisna nije lak. Međutim, upravo ponašanje njenih bližnjih je ključno za ishod bolesti. Zavisnika treba prihvatiti kao ljudsko biće ali istovremeno zahtevati da se uključi u proces lečenja.

Lečenje psihičke zavisnosti može da se sprovodi na razne načine, ambulantno, delimično stacionirano ili na stručnim klinikama poput naše. Kada su bolesti zavisnosti u pitanju, uvek je uključen multidisciplinarni pristup i stručnjaci različitih profila. Ukoliko osoba zaista želi da se izleči, uz stručnu pomoć to može da postigne. Na našoj klinici nudimo neophodnu pomoć da bi se osobe izborile sa navedenim tipovima psihičke zavisnosti.

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image