Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od lorazepama

Zavisnost od lorazepama nije retko stanje, budući da je ovaj lek jedan od najčešće korišćenih medikamenata na svetu, a usled činjenice da zbog neadekvatnog konzumiranja može izazvati rast tolerancije i stalnu potrebu kod osobe da mu se vraća. U ovom tekstu ćete moći da saznate zašto do toga dolazi, kako se zavisnost razvija i na koje načine se ova bolest može sprečiti i izlečiti.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od lorazepama

Šta je lorazepam

Usled umirujućeg dejstva na nervni sistem, lek lorazepam se koristi za tretiranja anksioznosti, paničnih poremećaja, depresije, ali i neuropatskih bolova i nesanice. Već 30 minuta nakon uzimanja leka osobe počinju da osećaju njegovo dejstvo, što ga svrstava u red najčešće korišćenih benzodiazepina na svetu. Kada je reč o načinu primene, lorazepam se obično unosi putem tableta, ali ako je neophodno hitno doziranje, može se pribeći i intravenskoj primeni. Dugotrajna upotreba ili konzumiranje sa drugim lekovima se obično ne preporučuje, usled rizika od javljanja zavisnosti od ovog medikamenta. Iz tog razloga je neophodno pratiti uputstva lekara kada je u pitanju uzimanje lorazepama.

Alternative lorazepama

Kod pojedinaca koji imaju prepisanu terapiju za anksiozne poremećaje, nesanicu i druge poteškoće, a negativno reaguju na lorazepam, može se pribeći korišćenju alternativnih medikamenata kao što su:

Anksiolitici – tretiranja generalne anksioznosti putem uvećanja serotonina i dopamina.
SSRI i SNRI – lečenje anksioznosti i depresije preko delovanja na neurotransmitere u mozgu.
Antileptički lekovi – umanjenje neuropatskih bolova i paničnih napada.
Beta blokatori – kontrolisanje fizičkih simptoma anksioznosti.
Kognitivno-bihevioralna terapija – psihoterapija kojom se poremećaji tretiraju bez uzimanja lekova.

Alternativne terapije mogu biti efikasne i bezbedne isključivo ako su prepisane od strane stručnog lica i ako se njihov efekat detaljno prati i kontroliše.

Efekti zloupotrebe lorazepama

Zloupotreba benzodiazepina poput lorazepama može rezultirati brojnim nuspojavama. U najtežim slučajevima, dolazi do tolerancije na efekte leka i razvoja fizičke i psihičke zavisnosti. Samim tim, i kada osoba pokuša da obustavi uzimanje leka, simptomi apstinencijalne krize počinju da se javljaju, što osobu samo još dublje gura u zavisnost, strah i neizvesnost.

Prekomerno korišćenje lorazepama može dovesti i do pospanosti, vrtoglavice, problema sa disanjem i umanjenih kognitivnih sposobnosti. Pošto je ovaj lek depresant nervnog sistema, osoba koja ga zloupotrebljava deluje usporeno, bezvoljno, ima probleme sa izražavanjem i jasnoćom misli. Stoga mnogi tvrde da zavisnost utiče i na ličnost pojedinca i njegovo poimanje sveta.

Simptomi i znaci zavisnosti od lorazepama

Kod osoba koje uzimaju lorazepam, izuzetno je važno da se ovaj medikament koristi prema dobijenim uputstvima i da se izbegava kombinovanje leka sa alkoholom i drugim psihoaktivnim supstancama. U suprotnom, receptori u mozgu mogu postati manje reaktivni na lorazepam, što će dovesti do uzimanja većih doza, čime raste rizik od javljanja zavisnosti. Pored toga, ako osoba oseti opsesivne misli za uzimanjem novih doza leka, to predstavlja siguran znak upozorenja.

Pravovremeno reagovanje na negativne simptome je od ključne važnosti, pa ako primetite bilo kakve promene nakon uzimanja leka, obavezno se obratite doktoru radi dobijanja odgovarajuće terapije. U sledećoj sekciji ćemo objasniti na koje simptome morate obratiti pažnju kada je u pitanju zavisnost od lorazepama.

Posledice upotrebe lorazepama

Kod lekova koji pripadaju klasi benzodiazepina, postoji mnoštvo nuspojava koje se mogu javiti u svakom trenutku. Iako ovi medikamenti mogu biti jako efikasni i korisni, ovo se smatra za njihov glavni nedostatak. Posledice uzimanja mogu biti sledeće:

Povećana otpornost tela na efekte leka
Javljanje fizičke i psihološke zavisnosti
Narušena koncentracija
Umanjena koordinacija
Problemi sa disanjem
Rupe u pamćenju
Rizik od padova
Pogoršanje simptoma mentalnih oboljenja

Vrste lečenja zavisnosti od lorazepama

Kućno odvikavanje je moguće sprovesti, ali je procenat uspešne apstinencije jako mali. Da problem bude još veći, ovakav vid odvikavanja nije bezbedan, budući da organizam naviknut na lek može negativno reagovati bez prisustva medikamenta, odnosno da tom prilikom može doći do grčeva, bolova, paničnog straha i brojnih drugih simptoma koji otežavaju lečenje. Zato se u našem rehabilitacionom centru uvek insistira na bolničkom lečenju, jer je praksa pokazala da je uz ovakav pristup procenat uspešnosti najveći i da se pacijenti uz pravovremene intervencije osećaju najbolje i izbegavaju simptome apstinencijalne krize.

Lečenje zavisnosti od lorazepama uz pomoć lekova

Eliminisanje štetnih materija iz organizma se ubrzava uz korišćenje lekova i preko infuzija. Na ovaj način se takođe pod kontrolu stavljaju i simptomi apstinencijalne krize, odnosno umanjuje se teskoba, bolovi i anksioznost koja bi inače pratila odvikavanje. Veoma važan detalj u vezi sa korišćenjem lekova je da propisivanje odgovarajuće terapije mora biti obavljeno od strane stručnog lica koje je dobro upoznato sa stanjem pacijenta, kako bi se izbegle potencijalne nuspojave koje izazivaju lekovi.

lorazepam

Bihevioralna terapija za zavisnost od lorazepama

Bihevioralna terapija se fokusira na psihološki deo bolesti zavisnosti, odnosno na razumevanje misli i akcija koje su rezultirale prekomernim uzimanjem lekova. Pored toga, u stanju gde se posle dugo vremena ne oseća nikakva potreba za lekom postaje moguće objektivno sagledati poguban uticaj zavisnosti na život i stvoriti dalji plan delovanja kako do ovakvog razvoja situacije više nikada ne bi došlo.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od lorazepama

Ambulantno lečenje se odvija tako što pacijenti dolaze na kliniku povremeno radi dobijanja terapija, ali provode veći deo dana u svom okruženju. Ovo može biti neproduktivno jer se osoba na ovaj način ne pomera iz situacije u kojoj je i došlo do problema, odnosno spoljni faktori koji mogu negativno uticati na oporavak tada i dalje postoje i otežavaju lečenje.

Stacionarno lečenje koje se odvija unutar rehabilitacionog centra eliminiše ovaj problem, jer se za vreme terapija ali i nakon toga osoba nalazi u sigurnoj okolini, daleko od stranih potencijalnih stresora. Tako joj se daje najveća šansa da se obavi postepeno skidanje sa lorazepama i osigura potpuna psihička stabilnost pre vraćanja kući.

Faze lečenja zavisnosti od lorazepama u klinici VipVorobjev

Kako bi se sprovelo kompletno skidanje sa lorazepama i postigao psihološki balans koji će omogućiti dugoročnu apstinenciju, lečenje zavisnosti od lorazepama na klinici Vip Vorobjev je podeljeno u više faza. To uključuje:

Razgovor sa medicinskim konsultantom
Obavljanje psiho testova sa psihologom
Medicinske testove i kontrolu zdravstvenog stanja
Uklanjanje toksina iz tela
Otklanjanje psihološke zavisnosti
Rad na planu oporavka po izlasku sa lečenja

Psihofizički oporavak se lakše postiže kada se lečenje ovako segmentira, jer je tada moguće pratiti sve reakcije na terapiju. U tim uslovima, mogu se dodatno prilagođavati tretmani potrebama svakog pacijenta.

Dijagnoza zavisnosti od lorazepama

Uzimanje medikamenta kao što je lorazepam spada u svakodnevicu mnogih ljudi. Upravo iz ovog razloga mnogi imaju problem da prepoznaju momenat u kom su razvili zavisnost. Simptomi nelagode obično su prisutni duže vreme pre nego što do toga dođe, a osobe koje odluče da ih ignorišu su u najvećem riziku od razvijanja ovog stanja.

Dijagnoza predstavlja prvi korak kada je u pitanju odvikavanje od lorazepama. U toku ove procedure, naše medicinsko osoblje se upoznaje sa zdravstvenim stanjem pojedinca, stadijumom zavisnosti i drugim okolnostima koje bi mogle uticati na oporavak.

Detoksikacija od lorazepama

Dugotrajna zloupotreba lekova dovodi do velikih doza toksina u organizmu. Telo prestaje da ima mogućnost da ih ukloni, čime se oštećuju i vitalni organi i usporava njihovo funkcionisanje. Zbog toga, lečenje zavisnosti od lorazepama uključuje detoksikaciju kao obaveznu terapiju. Važno je sprovoditi postepeno skidanje sa lorazepama uz stalno korišćenje medikamenata, koji ubrzavaju uklanjanje toksina iz tela i ublažavaju simptome nelagode koji su izazvani apstinencijalnom krizom.

Sa čistim krvotokom dolazi i ubrazan oporavak tela, nestajanje upalnih procesa i bolje funkciosanje mozga. Samim tim, osobe već posle detoksikacije počinju da se osećaju znatno snažnije i raspoloženje im se poboljšava. Upravo ovo je prekretnica u lečenju, kada i sami pacijenti shvataju da mogu da bez posledica zaustave svoju zavisnosti. Uz sve druge procedure i terapije, zavisnost od lorazepama postepeno gubi kontrolu nad životom pojedinca.

Uspešnost lečenja zavisnosti od lorazepama

Zavisnost od lorazepama uz predanost pacijenta i postojanje želje za izlečenjem uspešno rešava više od 85% naših klijenata. Odluka da se započne sa lečenjem je možda i najteži deo oporavka, ali jednom kada se taj most uspešno pređe, postaje moguće izvući se i iz naizgled beizlaznih situacija.

lečenje zavisnosti

Troškovi lečenja zavisnosti od lorazepama

Cena za lečenje zavisnosti od lorazepama spada u najbitnije stavke kod većine ljudi, a u odnosu na naše iskustvo i uspehe, i dalje pokušavamo da naše usluge približimo što većem broju ljudi. Kontaktirajte nas u bilo kom trenutku kako biste saznali troškove lečenja u našem rehabilitacionom centru.

Patenti i sertifikati

Kada je u pitanju lorazepam, ili bilo koji drugi medikament koji poseduje adiktivni potencijal, potrebno je obaviti kompleksno lečenje koje uključuje procedure koje su sertifovane, bezbedne i donose rezultate brzo. Upravo to uzimamo i za apsolutni prioritet, jer ovakav pristup lečenju za zavisnost od lorazepama dokazano donosi najbolje rezultate.

Doktori

Na klinici Vip Vorobjev, doktori koji vode računa o sprovođenju terapija za odvikavanje od lorazepama prilagođavaju procedure tako da svaka osoba dobije sve što joj je potrebno radi postizanja potpunog oporavka. Na taj način uspevamo da lečenje svedemo na svega nekoliko nedelja, u odnosu na višemesečne tretmane koji prate tradicionalna odvikavanja.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image