Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od lorazepama

Lorazepam je benzodiazepin, i jedan od često prepisanih lekova koji se koristi za lečenje raznih problema kao što su anksioznost, ali i nekih vrsta epilepsije. Iako često dostupni samo preko recepta, posledice zavisnosti usled dugotrajnog korišćenja su česte. Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od lorazepama će zavisiti od dužine uzimanja, kao i opšteg zdravstvenog stanja pacijenta.

Zloupotreba, ali i regularna dugotrajna upotreba lorazepama može prvenstveno dovesti do rezistencije na lek. U tom slučaju se simptomi originalno lečeni vraćaju, dok se naglim prekidom često i povećava uticaj ovih simptoma na pacijenta, naročito u slučaju anksioznosti i razdražljivosti.

Korišćenje duže od šest meseci je poznato da dovodi do zavisnosti koja pored primarnih simptoma koje pacijent ima mogu dovesti i do drugih simptoma povlačenja sa benzodiazepina kao što su vrtoglavica, hipertenzija, mutan vid, glavobolje, ali i depersonalizacija i paranoja.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od lorazepama

Šta je lorazepam

Lorazepam, takođe poznat pod imenima Ativan, Tavor i Tamesta, je lek iz grupe benzodiazepina i često se koristi u smirivanju problema kao što je anksioznost, otežan san, ili drastično uvećana agitacija. Koristi se i u procesu lečenja nekih vrsta epilepsije kao i neželjenih posledica sindroma alkoholne apstinentske krize.

Tokom kratkotrajnog korišćenja su šanse za stvaranje bolesti zavisnosti relativno retke, dok se nuspojave kao što je pospanost i nizak pritisak ponekada vide kao prednosti u nekim tretmanima. Ipak, ako se lorazepam uzima duže od četiri nedelje, može da dođe do zavisnosti.

Lorazepam se može administrirati oralno, intramuskularno, intravenosno i transdermalno, kao i stavljanjem pod jezik. Ali, kako je apsorbcija kroz jetru čak 85%, najčešće dolazi u obliku pilule koja se guta.

Alternative lorazepama

Kako je primarna svrha lorazepama sprečavanje nasumičnog formiranja kratkoročne memorije kroz uticaj na GABA receptore, šta je često uzrok anksioznosti i epilepsije, ovaj lek ima širok spektar upotreba u medicini, ali i veliki broj zamena u zavisnosti od specifičnih simptoma i oboljenja koji se leče.

Hemijski, najčešća zamena za lorazepam je sličan lek iz porodice benzodiazepina poznat kao diazepam i često prodavan pod imenom Valijum.

Druga najčešća zamena je alprazolam, ili Ksanaks, koji je iz iste grupe i ima slično dejstvo. Nažalost i slične tendencije za stvaranje bolesti zavisnosti.

Sa druge strane, za rešavanje bihevioralnih problema pacijenta, pored lorazepama mogu da se koriste tehnike kao što je kognitivna bihevioralna terapija, ali i tretmani uljem lavande ili muzikom. Nažalost, ovi tretmani ne rešavaju problem hemijske zavisnosti od leka.

Efekti zloupotrebe lorazepama

U zavisnosti od intenziteta i dužine korišćenja, efekti zloupotrebe lorazepama mogu da variraju od blagih, koji isključivo utiču na vraćanje simptoma krize, do veoma ozbiljnih koji mogu drastično da ugroze zdravlje i kvalitet života korisnika.

Tokom korišćenja, lečeni simptomi se postepeno vraćaju, čak i posle povećanja doze. U slučaju naglog prestanka korišćenja, ili drastičnog smanjenja, naročito u slučajevima lečenja anksioznosti ili nesanice, simptomi mogu da se vrate znatno uvećani.

Posle dugoročne zloupotrebe je obavezno postepeno odvikavanje od lorazepama. Čak i u tim slučajevima pacijent može da očekuje simptome kao što su glavobolje, slabost, umor, uvećana osetljivost, ali i disforija, depersonalizacija, opsesivno-kompulsivni poremećaj i tahikardija, kao i mnoge druge.

Usled iznenadnog prestanka nakon dugoročne zloupotrebe lorazepama može doći do drastičnih simptoma, koji mogu uključiti konvulzije, psihoze, manije, katatoniju i smrt.

Simptomi i znaci zavisnosti od lorazepama

Primarni znaci zavisnosti od lorazepama su prestanak primarnog željenog dejstva i potreba za povećanjem doze. Već u tim slučajevima je najbolje konsultovati se sa lekarom o promeni leka i traženju alternative vrste terapije.

Takođe, usled narušavanja ćelijske membrane neurona i smanjene regulacije neurotransmisije, neki od prvih pokazatelja zavisnosti mogu da budu i psihički simptomi, kao što su manija ili depresija, mada se ovi simptomi retko pojavljuju pre prestanka uzimanja leka.

Posledice upotrebe lorazepama

U nervnom sistemu svih živih bića postoji gama-animobuturenka kiselina ili GABA, koja služi za regulaciju neurona. Lorazepam utiče na inhibiciju ove kiseline čime smanjuje razne probleme sa kojima osoba može da se suočava.

Tokom kratkoročne upotrebe, lorazepam može da pomogne u stabilizaciji i pripremi za druge vrste terapija, uključujući i psihoterapiju.

Ukoliko se lek koristi dugoročno, dejstvo leka se postepeno smanjuje dok se stvara fizička zavisnost. U ovom slučaju, postepeno skidanje sa lorazepama je obavezno raditi pod nadzorom lekara.

Vrste lečenja zavisnosti od lorazepama

Lečenje zavisnosti od lorazepama će zavisiti od intenziteta zavisnosti, kao i od simptoma pacijenta. S obzirom da prestanak uzimanja može da ima razne negativne posledice u zavisnosti od psihofizičkog stanja, ne postoji identično lečenje za dva pacijenta.

Lečenje se zasniva ili na postepenom umanjenju i zameni lekova, šta dovodi do detoksikacije organizma, ili pomoću bihevioralne terapije. Najbolji rezultati su najčešće proizvod oba pristupa u određenoj meri.

Lečenje zavisnosti od lorazepama uz pomoć lekova

Lečenje zavisnosti od lorazepama najčešće počinje postepenim prelaženjem na druge lekove iz kategorije benzodiazepina (Ksanaks, Valijum) ili azapirona (Buspar), u zavisnosti od primarnog problema pacijenta.

U toku lečenja je moguće korišćenje i antipsihotika i antidepresiva kao prepreke stvaranja ozbiljnijih simptoma prestanka uzimanja.

Bihevioralna terapija za zavisnost od lorazepama

Bihevioralna terapija je preporučeno neinvazivno rešenje većine simptoma prestanka uzimanja lorazepama. Ova terapija može biti višemodelna i uključivati vežbe opuštanja, vežbe asertivnosti, sistemsku desenzibilizaciju, kao i razne tehnike emotivne bihevioralne terapije.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od lorazepama

U zavisnosti od ozbiljnosti bolesti zavisnosti, lečenje može biti stacionarno ili ambulantno. Ova odluka će zavisiti od psihofizičkog stanja pacijenta, kako neki od simptoma prestanka uzimanja mogu negativno da utiču na zdravlje i bezbednost, kako pacijenta tako i drugih osoba.

Stacionarno lečenje

U slučajevima učestalih napada i opasnosti pacijenta po sebe i druge, stacionarno lečenje je obavezno kako zbog intenziteta lečenja tako i sigurnosti pacijenta. Stalni nadzor od strane stručnjaka je obavezan kako bi se na vreme sprečile negativne posledice simptoma.

Ambulantno lečenje

U slučajevima gde pacijent ne predstavlja opasnost po sebe i druge, ambulantno lečenje predstavlja komfornije rešenje za pacijenta, ali je i efikasnost lečenja umanjena u odnosu na tradicionalne metode lečenja.

Faze lečenja zavisnosti od lorazepama u klinici VipVorobjev

Lečenje bolesti zavisnosti od lorazepama je dugotrajno i često može da traje duže od samog uzimanja leka. U klinici Vip Vorobjev se ovaj proces odvija u više faza koje, nakon primarne diagnostifikacije bolesti zavisnosti prate farmakoterapeutske i psihoterapeutske terapije u zavisnosti od trenutnog stanja pacijenta.

Cilj tretmana u ovom slučaju nije samo detoksikacija i prestanak želje i potrebe za uzimanjem supstance, već i sprečavanje originalnih simptoma koji su doveli do potrebe za uzimanjem lorazepama u početku.

Dijagnoza zavisnosti od lorazepama

Prilikom postavljanja dijagnoze, lekar će izvršiti intervju sa potencijalnim pacijentom kako bi se ustanovila dužina uzimanja lorazepama, ali i trenutni nivoi anksioznosti, nesanice, ili frekvencije epileptičnih napada.

Ukoliko se ustanovi da je prisutna zavisnost od lorazepama, lekar će u tom trenutku predložiti terapiju koja bi najbolje odgovarala pacijentu.

Detoksikacija od lorazepama

Detoksikacija od lorazepama može da traje mesecima i vrši se uz stalno praćenje telesnog i psihičkog zdravlja pacijenta. Terapija može da bude etapna, sa različitim pristupima farmakoterapije, psihoterapije i bihevioralne terapije.

Cilj terapije je kompletna nezavisnost nervnog sistema pacijenta od prisutnosti lorazepama u organizmu, kao i sprečavanje neželjenih desjtava apstinentske krize.

Uspešnost lečenja zavisnosti od lorazepama

Ambulatno ili stacionarno lečenje zavisnosti od lorazepama se vrši postepeno, ali uz kooperaciju pacijenta ima veoma visok procenat uspešnosti. Sa modernim lekovima i psihoterapeutskim metodama dolazi do efektivnog sprečavanja simptoma apstinenske krize i postepenog poboljšanja zdravlja i kvaliteta života pacijenta.

Troškovi lečenja zavisnosti od lorazepama

Zbog razlika u broju tretmana i intenziteta lečenja, cena tretmana do izlečenja može da varira od pacijenta do pacijenta. Kako biste saznali sve uslove lečenja, kao i cene tretmana, potrebno je kontaktirati naše medicinsko osoblje.

Patenti i sertifikati

U službi lečenja bolesti zavisnosti, uključujući i zavisnost od lorazepama, klinika Vip Vorobjev koristi moderne i proverene metode sa dokazanom efikasnošću. Za ostvaren napredak u oblasti lečenja bolesti zavisnosti, klinika je nagrađena priznanjem Rose of Paracelus, kao i Zlatnom nagradom za kvalitet iz Njujorka.

Doktori

Kompletno medicinsko osoblje klinike Vip Vorobjev ima višegodišnje iskustvo u lečenju zavisnosti. Tokom ili stacionarnog ili ambulantnog lečenja, pacijenti održavaju stalni kontakt sa lekarom ili osobljem koje osigurava pravilno sprovođenje procedura.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image