Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od midazolama (Versed)

Midazolam spada u red benzodiazepina, lekova koji imaju široku primenu u medicini, a na tržištu se može naći pod imenom brenda Versed. Uprkos brojnim pozitivnim efektima koje ovaj lek izaziva, neodgovarajuća upotreba može dovesti do zavisnosti.

U ovom članku moći ćete da se upoznate sa efektima midazolama, razlozima zbog kojih može nastati zavisnost od midazolama, kao i najboljim dostupnim metodama lečenja.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od midazolama (Versed)

Šta je midazolam

Iako je lek midazolam dobio patent za korišćenje 1974. godine, u upotrebu je ušao tek 1984. Danas je midazolam lek koji se koristi širom sveta u svrhe anestezije i sedacije, ali i za smirivanje anksioznosti i lečenje poremećaja spavanja.

Midazolam ampule ili midazolam tablete se neretko mogu naći na crnom tržištu, te je teško stati na put nelegalnom korišćenju ovog leka. Takođe je moguće kupiti i midazolam sprej, ali se supstanca u ovom stanju retko zloupotrebljava.

Alternative midazolama

Midzolam može biti zamenjen drugim benzodiazepinima kao što su:

Xanax
Ativan
Valium
Klonopin
Dalmane

Efekti zloupotrebe midazolama

Efekti midazolama usled kojih može doći do zavisnosti uključuju:

Osećaj sigurnosti
Potpuna smirenost
Opuštanje celog tela
Nalet sreće

Simptomi i znaci zavisnosti od midazolama (Versed)

Simptomi koji se mogu javiti usled neodgovarajućeg korišćenja leka Versed mogu se podeliti na fizičke i psihološke simptome. U odnosu na dužinu zavisnosti i korišćenih doza, i simptomi mogu varirati u jačini.

Fizički simptomi

Fizički simptomi koji dolaze sa upotrebom midazolama su:

Glavobolje
Zamagljenje vida
Drhtanje
Podlivi i modrice
Grčevi

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi uključuju:

Anksioznost
Depresiju
Nagle promene raspoloženja
Promene celokupne ličnosti
Tajanstvenost
Zanemarivanje obaveza

Simptomi ponašanja

Iako nije lako odrediti tačne simptome ponašanja koji se javljaju usled zavisnosti od midazolama, ističe se nekoliko karakterističnih manifestacija kao što su:

Obmanjivanje voljenih osoba
Sklonost rizičnom ponašanju
Nedostatak energije
Izolovanost i asocijalnost

Posledice upotrebe midazolama

Borba sa zavisnošću od midazolama može biti izuzetno teška, a osobama koje su uvučene u ovaj vrtlog može delovati nemoguće da se izvuku i reše ove opsesije. Samim tim, može doći do ozbiljnih psihičkih oboljenja, kao što je depresija. Ukoliko se ovo desi, i proces izlečenja postaje daleko teži.

Vrste lečenja zavisnosti od midazolama

Prvo rešenje kojima mnogi zavisnici od midazolama pribegavaju je pokušaj da se samostalno izlečenje, ali usled simptoma krize i nepresušne želje za midazolamom, ovi pokušaju najčešće završavaju recidivom.

S druge strane, lečenje u rehabilitacionom centru obuhvata sve potrebne procedure kao što su dijagnostika, detoksikacija i lečenje psihičke zavisnosti. Usled toga, takav vid oporavka kada je u pitanju zavisnost od midazolama predstavlja jedini bezbedan i efikasan postupak.

Lečenje zavisnosti od midazolama uz pomoć lekova

U lečenju zavisnosti od midazolama, moraju se koristiti isključivo lekovi koji ne sadrže potencijal za razvijanje zavisnosti. Svrha medikamenata je da ublaže simptome apstinencijalne krize koji se javljaju kada se naglo prestane sa uzimanjem midazolama.

Bihevioralna terapija za zavisnost od midazolama

Kako bi se stvorile zdrave navike i potisnula zavisnost od midazolama, pristupa se psihoterapiji. Uz pomoć individualnih i grupnih terapija, pacijenti u sigurnom okruženju postepeno prevazilaze postojeće psihičke probleme koji su se javili usled zavisnosti od midazolama.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od midazolama

Lečenje zavisnosti od kodeina je kompleksan proces koji zahteva stacionaran deo tretmana, gde se procedure odvijaju u rehabilitacionom centru, kao i ambulantno lečenje, u toku kojeg se radi na resocijalizaciji u društvo.

Međutim, to nisu jedine razlike između ova dva pristupa lečenju.

Stacionarno lečenje

U cilju što bržeg oporavka i eliminisanja zavisnosti, naši klijenti dolaze na lečenje u rehabilitacioni centar, gde pod vođstvom medicinskog tima prolaze sve potrebne terapije kako bi zavisnost postala stvar prošlosti.

Smatra se da je lečenje uspešno isključivo ukoliko po završetku terapija ne postoji nikakva želja za konzumiranjem narkotika i vraćanjem samim uzrocima zavisnosti.

Ambulantno lečenje

Ambulantno lečenje je faza oporavka koja počinje odmah po završetku lečenja na klinici. U tom stadijumu, zavisnost postaje prošlost, a osobe stiču potrebno samopouzdanje da se vrate svojim svakodnevnim obavezama.

Smatra se da je prva godina po završetku lečenja najosetljiviji period, a da bi se predupredili problemi i izbegao recidiv, pristupa se ambulantnom lečenju. U toku ove faze, na redovnim mesečnim kontrolama se utvrđuju postignuti rezultati i nastavlja sa formiranjem zdravih navika.

Faze lečenja zavisnosti od midazolama u klinici Vip Vorobjev

Midazolam je kompleksna supstanca, pa se i lečenju zavisnosti koje izaziva mora prići studiozno. Zbog toga je lečenje podeljeno u više faza, kao što su:

01
Dijagnostika
02
Detoksikacija
03
Psihoterapija
04
Farmakoterapija
05
Ambulantno lečenje

Dijagnoza zavisnosti od midazolama

Radi utvrđivanja stepena zavisnosti, tokom dijagnoze rade se testovi na midazolam lek i količinu prisustva istog u organizmu. Takođe se tada utvrđuje i potencijalno prisustvo drugih narkotika u sistemu, koji mogu zakomplikovati dalje lečenje. Tek kada se detaljno utvrdi zdravstveno stanje pacijenta, moguće je pristupiti narednim fazama lečenja.

Detoksikacija od midazolama

Kada se naglo prestane sa uzimanjem midazolama, organizam naviknut na ovaj lek može burno reagovati. Stoga se pribegava detoksikaciji u medicinskoj ustanovi gde se uz upotrebu lekova uklanjaju neprijatni simptomi krize i uz pomoć vitamina i aminokiselina dovodi do ubrzanog oporavka organizma.

Odvikavanje od midazolama

Pojedincima koji se bore sa zavisnošću od midazolama može biti izuzetno teško da samostalno prekinu sa uzimanjem ovog leka. Pa čak i u situacijama kada deluje nemoguće pronaći izlaz, uz kompletan program odvikavanja u rehabilitacionom centru, moguće je preokrenuti čitav tok lečenja.

Stacionarna faza lečenja može potrajati do mesec dana, dok se smatra da je potrebno do godinu dana kako bi se postignuti rezultati utvrdili i sa sigurnošću moglo tvrditi da su svi problemi ostali u prošlosti.

Uspešnost lečenja zavisnosti od midazolama

Dok se lečenje zavisnosti od midazolama jako teško leči samostalno u kućnim uslovima, uz primenu modernih terapija na klinici VIP Vorobjev, procenat uspešnosti značajno raste. Uz saradnju pacijenta koji je voljan da prati uputstva medicinskog osoblja, moguće je naći izlaz i iz naizgled najtežih situacija.

Troškovi lečenja zavisnosti od midazolama

Lečenje zavisnosti na klinici VIP Vorobjev obavlja se po individualnom pristupu, gde se svakom pojedinačnom pacijentu pravi jedinstvena terapija koja daje najefikasnije rezultate.

U skladu sa tim, dužina lečenja, kao i metode koje se koriste su takođe jedinstvene za svakoga, te i cena nije uvek ista. Ako želite da dobijete tačne informacije po pitanju troškova u Vašem slučaju, kontaktirajte nas ili ostavite Vaše informacije na našem vebsajtu, a medicinski savetnici će stupiti u kontakt sa Vama u najkraćem roku.

Doktori

Tim doktora sa klinike VIP Vorobjev radi zajedno već dugi niz godina i ima nezamenljivo iskustvo u lečenju svih vrsta zavisnosti. Smatramo da je prijateljski odnos koji vlada na našoj klinici izuzetno bitan faktor koji doprinosi boljim rezultatima lečenja.

Patenti i sertifikati

Metode koje koristimo su jedinstvene u svetskim okvirima, a naš inovativni pristup lečenju je prepoznat osvojenim nagradama poput zlatne nagrade za kvalitet iz Njujorka i Rose of Paracelsus iz Brisela.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image