Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Ksanaksa

Zavisnost od benzodiazepina je sve više prisutna i danas ova bolest pogađa više miliona ljudi širom planete. Ksanaks je među globalno najčešće korišćenim lekovima, a usled svog potencijala za razvijanje zavisnosti, može biti problematičan ukoliko se ne koristi prema uputstvima.

Neželjeni efekti korišćenja Ksanaksa se najčešće javljaju nakon duže zloupotrebe supstance, a kada pojedinci primete da nisu u stanju da samostalno smanje doze koje uzimaju, to predstavlja siguran znak da je došlo do javljanja zavisnosti.

Lečenje zavisnosti od Ksanaksa je komplikovan proces, ali uz stalni medicinski nadzor i korišćenje modernih medikamenata i terapija, moguće je prevazići sve poteškoće.

U ovom tekstu možete saznati više detalja o Ksanaksu, efektima koje izaziva i potencijalu za razvijanje zavisnosti. Takođe ćemo objasniti na koji način Vam stručni medicinski tim sa klinike Vip Vorobjev može pomoći da se izborite sa svim postojećim problemima i okrenete se zdravom životu.

Centar za liječenje i rehabilitaciju ovisnosti o Xanaxu

Šta je Ksanaks

Ksanaks pripada grupi lekova koji se klasifikuju kao benzodiazepini. Ovaj medikament utiče na nervni sistem tako što uvećava aktivnost određenih neurotransmitera. Izdaje se uz lekarski recept, nalazi se u formi tableta ili kapsula, a u praksi ima široku upotrebu i koristi se za lečenje anksioznih i paničnih poremećaja, ali i zbog svojih sedativnih karakteristika.

Ksanaks alternative

Ukoliko koristite Ksanaks, ali niste zadovoljni njegovim efektima ili osećate efekte koji su slični onima kod zavisnosti, možete pokušati sa nekim drugim lekom. U konsultaciji sa Vašim lekarom, možete probati da koristite neke slične lekove iz grupe benzodiazepina, kao što su Klonazepam, Alprazolam, Zoloft ili drugim medikamentima koji se dobijaju na recept.

Efekti zloupotrebe Ksanaksa

Ukoliko se Ksanaks zloupotrebljava, može doći do javljanja zavisnosti. Tada se nervni sistem navikava na prisustvo ove supstance u organizmu, a u situacijama kada ona nije prisutna, javljaju se simptomi apstinencijalne krize. O tome kako možete prepoznati prve simptome koji ukazuju na zavisnost od Ksanaksa, saznajte više u tekstu ispod.

Simptomi i znaci zavisnosti od Ksanaksa

Postoje mnogi znakovi koji mogu ukazati na zavisnost od Ksanaksa. Ti simptomi su:

Nesanica
Anksioznost
Grčevi mišića
Drhtanje
Dijareja
Tinitus
Bol u stomaku
Stalna želja za uzimanjem Ksanaksa
Nervoza

Ovi simptomi se mogu javljati i do mesec dana nakon prestanka uzimanja Ksanaksa i drugih benzodiazepina.

Posledice upotrebe Ksanaksa

U slučaju da se Ksanaks konzumira duže od preporučenog perioda ili u većim dozama, pre ili kasnije, počeće da se javljaju neželjeni efekti. Ovi efekti mogu takođe varirati i u ozbiljnosti, a ukoliko problemi postoje dugo vremena, može doći do ozbiljnih posledica. Efekti dugoročne upotrebe Ksanaksa su:

Psihoza
Amnezija
Oštećenje mozga
Halucinacije
Slaba koncentracija
Depresija
Uticaj na donošenje odluka
Kognitivni problemi

Vrste lečenja zavisnosti od Ksanaksa

Zavisnost od Ksanaksa je problem koji pogađa hiljade ljudi širom sveta, a danas postoje jako efikasni programi lečenja. Nažalost, ogroman broj pojedinaca i dalje će najpre pokušati da se samostalno izleči od ove zavisnosti, pre nego što zatraži bilo kakav vid pomoći.

S drudge strani, pojedinci koji se obrate za pomoć u stručnoj medicinskoj ustanovi imaju daleko veće šanse da se reše ovog upornog problema. Takav vid lečenja najčešće obuhvata stacionarni i ambulantni vid lečenja koji uključuje i druge metode poput farmakoterapija i psihoterapija koji dovode do ubrzanog oporavka celog organizma.

Lečenje zavisnosti od Ksanaksa uz pomoć lekova

Ksanaks je lek, ali kao i većina drugih lekova iz klase benzodiazepina, sadrži komponente koje mogu izazvati zavisnost. U toku lečenja ovog oboljenja, mogu se koristiti lekovi kako bi se ublažili neželjeni simptomi apstinencijalne krize.

Navedeni lekovi kao i njihovo doziranje moraju biti strogo kontrolisani od strane medicinskih radnika. Takođe, lekovi koji se koriste u toku terapija nemaju potencijal za razvijanje zavisnosti, te su bezbedni za pacijente koji se suočavaju sa problemom zavisnosti.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Ksanaksa

Zavisnost je bolest progresivnog karaktera koja se samo produbljuje i dobija na težini vremenom. Usled toga, kako bismo lečenje zaista mogli nazvati uspešnim, neophodno je promeniti šablone ponašanja koji su i doveli do postojećih problema. To se najbolje obavlja uz pomoć bihevioralne terapije, gde pacijenti uz saradnju sa psihologom pronalaze koreni uzrok zavisnosti. Tek nakon toga moguće je pristupiti izgradnji odbrambenih mehanizama koji će sprečiti da ponovo dođe do relapsa.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od Ksanaksa

Mnogi ljudi nisu svesni kakvo zapravo Ksanaks lek dejstvo ima, odnosno koliko ozbiljnu zavisnost može da izazove. U najvećem broju slučajeva, pojedinci jednostvno nisu u stanju da iskontrolišu sopstvene postupke, pa se zbog stalne želje za supstancom iznova vraćaju starim lošim navikama i tada dolazi do relapsa. Iz tog razloga, u najvećem broju slučajeva se prepisuje stacionarno lečenje.

Ambulantno lečenje

Nakon sprovođenja svih procedura i okončanja stacionarnog dela lečenja, prelazi se na amulantno lečenje koje traje godinu dana. Tokom ovog perioda, pacijenti su u stalnom kontaktu sa našim članovima osoblja, kako bi se dodatno smanjila šansa za recidivom. Takođe se pacijentima prepisuje i redovna terapija, a obavljaju se i mesečne kontrole na kojima se prati stanje i održavaju postignuti rezultati.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje za zavisnost od benzodiazepina podrazumeva stalan nadzor pacijenata u toku lečenja. Na taj način se osigurava najveći stepen bezbednosti, gde se zdravstveno stanje pacijenata nadzire i terapija menja u skladu sa postignutim napretkom. Ovaj vid lečenja predstavlja najbolji izbor za lečenje zavisnosti od Ksanaksa.

Faze lečenja zavisnosti od Ksanaksa u klinici Vip Vorobjev

Lečenje zavisnosti od Ksanaksa na klinici Vip Vorobjev se obavlja u više faza. Dijagnoza predstavlja prvi korak, a zatim se prelazi na farmakoterapiju i psihoterapiju. Cilj je da se po zavšetku lečenja potpuno ukloni želja za supstancom i stvore uslovi za povratak zdravom životu.

Dijagnoza zavisnosti od Ksanaksa

Ksanaks tablete imaju jako dejstvo, a njihovo stalno uzimanje može vremenom uzrokovati zavisnost.

Osobe koje pate od zavisnosti od Ksanaksa mogu iskazati sledeće simptome:

Anksioznost
Napadi panike
Nesanica
Depresija
Grčevi mišića
Halucinacije

Ukoliko na vreme primetite znake koji ukazuju na potencijalno postojanje zavisnosti, potrebno je što pre reagovati i obratiti se za pomoć u medicinskoj ustanovi. Tada se sprovode testovi kako bi se odredio tačan nivo zavisnosti i napravio plan za dalje sprovođenje lečenja.

Detoksikacija od Ksanaksa

Čak i legalno prepisani lekovi mogu dovesti do javljanja zavisnosti ako se ne konzumiraju prema uputstvima. Detoksikacija od Ksanaksa sprovodi se kako bi se iz organizma uklonili svi tragovi psihoaktivnih supstanci.

U medicinskoj ustanovi, korišćenjem medikamenata, moguće je ukloniti simptome apstinencijalne krize koji se inače javljaju u procesu detoksikacije. Kada se detoksikacija uspešno završi, prelazi se na sledeće faze lečenja koje uključuju psihoterapije.

Učinkovitost lečenja zavisnosti od benzodiazepina

Lečenje zavisnosti od benzodiazepina pod nadzorom stručnih lica u medicinskoj ustanovi je jedini i najbezbedniji tretman koji vodi ka oporavku. Uz pomoć prilagođenih terapija, u najkraćem mogućem roku uklanja se želja za supstancom i dovodi do poboljšanja zdravstvenog stanja. Visoka stopa uspeha se postiže i uz pomoć stalnih kontrola i terapija koje traju 12 meseci po završetku stacionarnog lečenja.

Troškovi lečenja zavisnosti od benzodiazepina

Svaki slučaj zavisnosti je karakterističan i zahteva individualni pristup lečenju. Iz tog razloga i dužina trajanja lečenja može varirati. Kako biste saznali sve uslove lečenja u Vašem slučaju kao i cenu tretmana, kontaktirajte naše medicinske konsultante.

Patenti i sertifikati

Klinika VipVorobjev za lečenje zavisnosti od Ksanaksa koristi samo proverene moderne metode lečenja. Za napredak koji smo ostvarili u polju lečenja zavisnosti, nagrađeni smo nagradama Rose of Paracelsus i Zlatnom nagradom za kvalitet iz Njujorka.

Doktori

Svi doktori i članovi medicinskog osoblja na našoj klinici imaju višegodišnje iskustvo u oblasti lečenja zavisnosti. Za vreme stacionarnog lečenja, pacijenti su pod stalnim nadzorom osoblja, koje se stara o pravilnom sprovođenju procedura.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image