Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Ksanaksa

Kod osoba koje često koriste benzodiazepine uvek mora postojati doza opreza prema leku, a ukoliko se ove supstance zloupotrebljavaju vrlo lako mogu da se jave veliki problemi kao što je zavisnost od Ksanaksa, o kojoj ćemo detaljnije govoriti u ovom tekstu.

Centar za liječenje i rehabilitaciju ovisnosti o Xanaxu

Šta je Ksanaks

Ksanaks je benzodiazepinski lek koji sadrži alprazolam kao aktivnu supstancu. Utične na nervni sistem kroz umanjenje aktivnosti nervnih ćelija, usled čega je izuzetno efikasan za tretiranje anksioznih i paničnih poremećaja. Pored toga, poseduje i mišićno-relaksantne i hipnotičke efekte, te je stoga Ksanaks među najčešće korišćenim medikamentima današnjice.

Ukoliko uzimate ovaj lek izuzetno je bitno da to radite prema uputstvima koje ste dobili od doktora. U suprotnom raste rizik da dođe do zavisnosti. Lečenje zavisnosti od Ksanaksa nije nimalo jednostavna procedura, te je stoga prevencija izuzetno važna, a pravovremena reakcija na nuspojave može biti od ključne važnosti u ranim fazama razvoja ovog oboljenja.

Ksanaks alternative

Kod osoba koje koriste lek Ksanaks dejstvo medikamenta može biti suprotno u odnosu na očekivanja, a može doći i do brojnih nuspojava. U tim situacijama se obično traže alternative ovom medikamentu koje bi bile podjednako efikasne, a ne bi rezultirale istim problemima. Ukoliko doktor proceni da je pacijent u visokom riziku od razvijanja zavisnosti od benzodiazepina, može se primeniti i kombinacija više različitih medikamenata, ali je veoma važno da zamenske supstance nemaju izražen adiktivni potencijal.

Efekti zloupotrebe Ksanaksa

Ksanaks se može zloupotrebljavati kako bi se doživeli efekti koji u početku deluju kao pozitivni. Nažalost, prijatni efekti se ubrzo smanjuju u intenzitetu, a nuspojave i negativne stvari koje prate uzimanje leka dobijaju na snazi. Zato zloupotrebu leka Ksanaks obično prate sledeće pojave:

Opuštenost i smirenost nakon uzimanja leka
Anksioznost
Panični napadi
Stalna razmišljanja o leku
Mučnina i vrtoglavice

Simptomi i znaci zavisnosti od Ksanaksa

Ako i sami koristite Ksanaks ili neko vama blizak uzima ovaj lek, a iskusio je nuspojave koje se tada mogu javiti, sada ćemo objasniti koji znaci mogu ukazati na potencijalni problem sa zavisnošću. To mogu biti:

Razvoj smanjene osetljivosti na lek
Rast potrebe za čestim uzimanjem
Pospanost i umor koji vode u bezvoljnost
Problemi sa održavanjem budnosti
Simptomi krize kada se lek ne uzme

Bilo koji od ovih simptoma predstavlja jak razlog da se hitno obratite rehabilitacionom centru ili vašem izabranom lekaru radi dobijanja stručne pomoći. Ako se ovo uradi na vreme, mogu se izbeći posledice koje dolaze sa progresijom ove bolesti.

Posledice upotrebe Ksanaksa

Kao i sa drugim medikamentima i zloupotreba leka Ksanaks može dovesti do niza posledica koje se samo pogoršavaju ukoliko dođe do bolesti zavisnosti. Nažalost, ovaj benzodiazepin je izuzetno jak i čak i u slučaju savesnog uzimanja može rezultirati brojnim nuspojavama. Za Ksanaks nuspojave, odnosno posledice mogu uključivati:

Uvećan rizik od povreda i saobraćajnih nesreća
Problemi sa koncentracijom i pad učinka na poslu ili u školi
Opsednutost lekom i sklonost ilegalnom pribavljanju istog
Narušen porodični i socijalni život
Problemi sa zdravljem i oboljenja vitalnih organa

Vrste lečenja zavisnosti od Ksanaksa

Zavisnost koju izaziva Ksanaks može se uspešno otkloniti isključivo uz kombinovanje stacionarnog i ambulantnog pristupa lečenju. Samostalna odvikavanja ili traženja rešenja kroz grupe za podršku u najvećem broju slučajeva samo produžuju agoniju zavisniku i dozvoljavaju bolesti da se razvija. U bolničkom delu oporavka, osobe prestaju da osećaju želju za Ksanaksom i opsesivne misli o supstanci nestaju. Ipak, kako bi se osigurala dodatna sigurnost, nakon stacionarnog sledi vanbolničko lečenje, gde se kroz psihoterapije i potencijalno i primenu dodatnih terapija ostvaruje potpuna stabilnost i bez uzimanja lekova.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Ksanaksa

Lečenje zavisnosti od Ksanaksa uz pomoć lekova

Naglo obustavljanje uzimanja leka kod osoba koje su razvile zavisnost dovodi do simptoma nelagode i niza neprijatnosi koje su poznate kao apstinencijalna kriza. Ovi simptomi mogu izazvati i zdravstvene komplikacije, a u najtežim slučajevima mogu dovesti i do padanja u komu. Zato se u toku bolničkog lečenja koriste lekovi kako bi se za Ksanaks lek dejstvo krize izbeglo i iskontrolisalo. Iz tog razloga možemo odgovorno da tvrdimo da je odvikavanje u rehabilitacionom centru Vip Vorobjev bezbolno, bezbedno i izuzetno efikasno.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Ksanaksa

Mentalni aspekat zavisnosti je gotovo nemoguće samostalno otkloniti, a upravo ove stalne opsesivne misli o uzimanju leka Ksanaks pre ili kasnije vode ka recidiviranju. Bihevioralnom terapijom, koja služi kao vid edukacije i samospoznaje ovaj deo ličnosti se direktno adresira, čime postaje moguće otkloniti negativne obrasce ponašanja koji su doveli do zloupotrebe lekova.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od Ksanaksa

Prva faza lečenja uključuje boravak pacijenta u našoj ustanovi gde se obavlja čišćenje organizma, postiže psihički balans i uklanja opsesivna želja za lekovima. Kada se uspostavi stabilno stanje pacijenta i kada on spozna štetnost medikamenata bez ikakve želje za vraćanjem starim i štetnim navikama, stacionarni deo lečenja može se okončati.

Vanbolničko lečenje traje godinu dana, što se po statistici pokazalo za period najvećeg rizika od recidiviranja. Zato svi naši pacijenti ostaju u kontaktu sa našim lekarima i psiholozima, kojima se mogu trenutno požaliti ukoliko osete i najmanju želju da ponovo uzmu lekove. Sa ovakvim pristupom, šanse za recidiviranje se gotovo u potpunosti otklanjaju.

Faze lečenja zavisnosti od Ksanaksa u klinici Vip Vorobjev

Zavisnost koju izaziva lek Ksanaks delimo na psihološku i fizičku komponentu. Telo razvija potrebu za lekom, ali isto tako i mozak postaje naviknut na efekte Ksanaksa i u tome prepoznaje trenutni izvor nagrade i bekstva iz negativnih situacija i posledica. Samim tim, kako bi se iz života uklonila potreba i želja za ovim benzodiazepinom, lečenje se mora podeliti u sledeće faze:

Prijem u rehabilitacioni centar
Pregledi i kompletna provera zdravstvenog stanja
Eliminisanje toksina iz organizma
Terapije usmerene na fizički oporavak
Vraćanje balansa hormona i neurotransmitera u mozgu
Otklanjanje psihičke zavisnosti
Stvaranje averzije ka supstanci

Po uspešnom okončanju svih ovih terapija postaje moguće otpustiti pacijenta iz klinike. U ovoj fazi osoba ne oseća nikakvu potrebu da konzumira Ksakans i razvila je odbrambene mehanizme koji će sprečiti recidiviranje. Dodatna zaštita od recidiva uključuje i redovne mesečne kontrole, gde pacijent dolazi na kliniku, deli svoja iskustva sa psiholozima i dobija dalje savete kako da nastavi sa stvaranjem zdravih životnih navika.

Dijagnoza zavisnosti od Ksanaksa

Određivanje tačnog stadijuma zavisnosti u kom se osoba nalazi moguće je isključivo tek po prijemu na lečenje. Zapravo, ovo je i prvi korak u odvikavanju i izuzetno je bitno postaviti preciznu dijagnozu, jer se na osnovu toga pravi dalji metodični plan lečenja.

Iz tog razloga, pacijenti koji kod nas dolaze na lečenje ovu proceduru obavljaju u nekoliko faza kao što su:

Razgovor sa psihologom
Obavljanje psiho testova
Testovi urina
Testovi krvi
Pregled kod lekara specijaliste

Po potrebi, mogu se uvesti i dodatna ispitivanja kako bi se zdravstveno stanje pacijenata sagledalo iz svih tačaka. Tek tada je moguće uspostaviti anamnezu i započeti lečenje zavisnosti od Ksanaksa.

Detoksikacija od Ksanaksa

Da bi se iz tela u najkraćem roku bezbolno uklonio Ksanaks nuspojave maksimalno umanjile ili eliminisale, a pacijent ubrzo počeo da se oseća daleko bolje nego ranije, primenjuje se procedura detoksikacije organizma. Kod benzodiazepinskih lekova, ova procedura je izuzetno kompleksna i uključuje precizno prepisane količine infuzija i medikamenata, što je jedino moguće odraditi preko stacionarnog bolničkog odvikavanja.

Uz moderne terapije, ova procedura je maksimalno ubrzana, ali i dalje je potrebno nekoliko dana pre nego što benzodiazepini potpuno napuste organizam. Stanje pacijenta se u toku detoksikacije pomno prati, i u slučaju javljanja bilo kakve nelagode, terapija se prilagođava, kako bi se postiglo sigurno i bezbolno čišćenje organizma od toksina.

Učinkovitost lečenja zavisnosti od benzodiazepina

Za Ksakans lek dejstvo u slučaju zavisnosti se može primetiti i na fizičkom i na psihičkom polju. Samim tim, kompletan oporavak mora uzeti u obzir sve ove parametre i konkretno ih adresirati i ukloniti, kako bi osoba imala najbolje šanse da ostavi zavisnost iza sebe. Statistika po pitanju izlečenja pokazuje da je više od 85% pacijenata uz pomoć naše ustanove uspelo u nameri da ovo oboljenje prebrodi i okrene se zdravom životu.

Troškovi lečenja zavisnosti od benzodiazepina

Benzodiazepini kao što je Ksanaks se leče uz stacionarne tretmane koji traju od 14 do 28 dana. Dužina lečenja se određuje prema potrebama pacijenta, a u odnosu na to se kreira i cena. Pozovite nase medicinske konsultante kojima možete opisati vaš slučaj da biste dobili informacije o ceni, uslovima boravka u našem rehabilitacionom centru i dodatnim detaljima u vezi sa terapijama koje nudimo.

lečenje zavisnosti

Patenti i sertifikati

Sve terapije koje se u klinici Vip Vorobjev koriste za lečenje zavisnosti od Ksanaksa potpadaju pod kontrolu Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a naša ustanova za sve poseduje i neophodne pripadajuće sertifikate, čime se garantuje potpuna sigurnost svih naših pacijenata.

Doktori

Od prijema na kliniku pa sve do otpusta sa lečenja, doktori prate stanje naših pacijenata i pružaju im neophodnu podršku i savete kako bi što lakše prebrodili probleme sa kojima se suočavaju tokom odvikavanja.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image