Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Valijuma

Valijum pripada grupi benzodiazepina, a ima široku primenu u medicini, uključujući i tretiranje anksioznosti, grčeva, nesanice, ali i simptoma apstinencijalne krize, što ga čini sastavnim delom mnogih supstitucionih terapija.

, Valijum takođe ima svojstva koja mogu izazvati zavisnost, te je uzimanje ovog leka neophodno strago kontrolsati. U ovom članku, moći ćete da saznate kako da prepoznate znake zavisnosti, ali i da naučite koji je najbolji način za lečenje zavisnosti od ovog leka.

Valijum pripada grupi benzodiazepina, a ima široku primenu u medicini, uključujući i tretiranje anksioznosti, grčeva, nesanice, ali i simptoma apstinencijalne krize, što ga čini sastavnim delom mnogih supstitucionih terapija. Ipak, Valijum takođe ima svojstva koja mogu izazvati zavisnost, te je uzimanje ovog leka neophodno strago kontrolsati. U ovom članku, moći ćete da saznate kako da prepoznate znake zavisnosti, ali i da naučite koji je najbolji način za lečenje zavisnosti od ovog leka.

Šta je Valijum

Ovaj diazepam u upotrebu ulazi šezdesetih godina dvadesetog veka, a od tada zauzima mesto među najčešće korišćenim lekovima tog tipa. Valijum deluje tako što utiče na rad neurotransmitera gama-aminobutirična kiselina (GABA), prilikom čega dolazi do pojačanog lučenja dopamina, odnosno „hormona sreće“.

Nažalost, u slučaju nepravilne upotrebe Valijuma, u organizmu se javlja stalna želja za tim osećajem euforije i zadovoljstva. Vremenom dolazi i do rasta tolerancije na ovaj lek, pa se samim tim javlja i nepresušna potrebna za Valijumom, odnosno dolazi do zavisnosti.

Alternative Valijuma

Budući da Valijum pokriva veliki spektar upotreba u medicini, jako je teško pronaći medikament koji je podjednako efikasan u svim tim oblastima. Usled toga, upotreba Valijuma je i dalje itekako prisutna i na najpriznatijim svetskim klinikama.

Naravno, moguće je pronaći određene lekove koji su alternative Valijumu, a to su Prozak, Gablofen, Tegretol i Paksil, između ostalih. Većina ovih lekova ima manji potencijal za razvijanje zavisnosti od Valijuma, ali im je i dejstvo slabije, odnosno nemaju toliko široku primenu u lečenju.

Efekti zloupotrebe Valijuma

Prilikom zloupotrebe Valijuma, pojedinci često uzimaju daleko veće doze leka od prepisanih. Takođe, moguće i mrviti Valijum tablete, te zatim konzumirati ušmrkavanjem dok je u formi praha, gde brže dolazi do željenih efekata.

Valijum lek se neretko i kombinuje sa drugim psihoaktivnim supstancama kao što su alkohol ili heroin, budući da ove supstance imaju sličan depresantski efekat na nervni sistem. Nekih od efekata koji se mogu javiti tom prilikom su:

Opuštenost
Euforija
Prijatan umor
Blaženstvo

Znaci i simptomi zavisnosti od Valijuma

U slučaju neodgovarajuće upotrebe Valijuma, prijatni efekti brzo blede, a vremenom se javljaju sve više prisutni neželjeni efekti. Takođe, postoje mnogi znaci koji Vam mogu pomoći da kod sebe ili Vaših voljenih osoba na vreme otkrijete da postoji problem sa zavisnošću od Valijuma.

Ti simptomi se mogu deliti na fizičke i psihološke.

Fizički simptomi

Fizički simptomi postaju intenzivniji kako i uzimanje Valijuma raste a najčešće se ogledaju na sledeći način:

Vrtoglavice
Hronična insomnija
Slabost
Nedostatak koordinacije
Problemi sa disanjem

Psihološki simptomi

Pored fizičkih simptoma, nuspojave uzimanja Valijuma se iskazuju i kroz čitav niz psiholoških simptoma, kao što su:

Česte promene raspoloženja
Smanjena koncentracija
Sklonost rizičnom ponašanju
Izolacija od porodice i prijatelja
Jaka želja za uzimanjem sve većih doza
Ignorisanje ličnh obaveza

Simptomi ponašanja

Pojedinci koji pate od zavisnosti od Valijuma su neretko skloni rizičnim oblicima ponašanja. To uključuje obmanjivanje voljenih osoba kako bi se zavisnost skrila što duže, nelegalna kupovina leka od neovlašćenih lica, kao i svesno kršenje zakona da bi se utolila želja za Valijumom.

Osobe koje pate od ovog tipa zavisnosti takođe dugo ne žele da prihvate da imaju problem, misle da mogu da prestanu svakog momenta, iako je realnost sasvim drugačija. Iz tog razloga je neophodno što pre započeti sa lečenjem zavisnosti, budući da tada značajno rastu i šanse za oporavkom.

Posledice upotrebe Valijuma

Zavisnost od Valijuma dolazi sa mnogim fizičkim i psihološkim posledicama. Često se i celokupna ličnost menja usled zavisnosti, pa dolazi i do gubitka poverenja najbližih, i doprinosi osećaju izolovanosti zavisnika. U ovoj situaciji, bez ikakve potpore okoline, zavisnik nema izbora već da mir potraži uvećanjem doza, što donosi do još većih problema.

Jako je teško izaći iz ovog vrtloga, a kako vreme odmiče, situacija postaje sve gora. Na taj način, zavisnost od Valijuma polako preuzima kontrolu nad svakim aspektom života, pa samostalno lečenje postaje gotovo nemoguće.

Vrste lečenja zavisnosti od Valijuma

Jedini način da se lečenje zavisnosti od Valijuma obavi na kvalitetan način, je ukoliko pojedinac dođe na lečenje u medicinsku ustanovu. U toku lečenja, podjednaka pažnja mora se obratiti na fizičke, ali i na psihičke posledice sa kojima se osoba suočava.

Detoksikacija, odnosno čišćenje organizma od Valijuma predstavlja samo jedan deo terapije. Pored toga, neophodno je vratiti narušeni hemijski balans u mozgu, kako bi se ponovo uspostavilo normalno svakodnevno funkcionisanje.

Lečenje zavisnosti od Valijuma uz pomoć lekova

Gotovo je nemoguće samostalno se rešiti zavisnosti od Valijuma, budući da je izuzetno teško zanemariti opsesivnu potrebu za ovim lekom, kao i neprijatne simptome apstinencijalne krize. Iz tog razloga, lečenje zavisnosti od Valijuma je moguće isključivo obaviti u medicinskoj ustanovi, pod stalnim nadzorom osoblja i uz primenu bezbednih terapija i procedura.

U tu svrhu, koristi se farmarkoterapija, gde se nuspojave uzimanja Valijuma umanjuju ili potpuno otklanjaju, a to je jedino moguće postići uz precizno doziranje bezbednih lekova koji nemaju potencijal za razvijanje zavisnosti.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Valijuma

Bihevioralna, kao i kognitivna i averzivna terapija imaju za cilj da potpuno eliminišu loše navike koje su dovele do javljanja zavisnosti. Pored toga, značajno doprinose uvođenju psihičke stabilnosti i stvaranju odbojnosti prema psihoaktivnim supstancama i uživanja u štetnim navikama koje mogu dovesti do javljanja recidiva.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

U odnosu na vrstu i ozbiljnost zavisnosti, ovo oboljenje je moguće tretirati putem ambulantnog i stacionarnog lečenja. Najpouzdanije metode tretiranja zavisnosti obuhvataju i stacionarno i ambulantno lečenje. Na klinici VIP Vorobjev, stacionarno lečenje može trajati od dve nedelje do mesec dana, dok ambulantni deo oporavka traje 12 meseci.

Stacionarno lečenje

Zavisnost od Valijuma je izuzetno kompleksna, a kako bi pojedinci sebi dali najbolje šanse za oporavak, neophodno je posvetiti se stacionarnom lečenju u medicinskoj ustanovi. Na klinici VIP Vorobjev, stacionarno lečenje obuhvata tretmane koji se fokusiraju na psihičku i fizičku stranu zavisnosti i dovode do ubrzanog oporavka organizma.

Ambulantno lečenje

Po okončanju stacionarnog dela lečenja, započinje i ambulantna podrška. Na klinici VIP Vorobjev, ova faza lečenja traje 12 meseci, kako bi se pacijentu pružile najbolje šanse za oporavak, a mogućnost recidiva svela na minimalan nivo.

Faze lečenja zavisnosti od Valijuma u klinici Vip Vorobjev

Prilikom lečenja zavisnosti od Valijuma, medicinski tim na klinici Vip Vorobjev pristupa procesu iz nekoliko različitih faza koje mogu uključivati sledeće procedure:

01
Dijagnostika
02
Detoksikacija
03
Psihoterapija
04
Farmakoterapija
05
Ambulantno lečenje

Dijagnoza zavisnosti od Valijuma

Pre započinjanja lečenja, neophodno je postaviti dijagnozu i utvrditi zdravstveno stanje pacijenta. U skladu sa dobijenim rezultatima, naš tim doktora zatim pravi detaljan plan lečenja koji je individualno prilagođen potrebama svakog pojedinca.

Detoksikacija od Valijuma

Detoksikacija od Valijuma uključuje čišćenje organizma od ove supstance. U toku same detoksikacije, koriste se različiti lekovi koji ne izazivaju zavisnost kako bi se iskontrolisali simptomi apstinencijalne krize, kao što su bol i grčenje mišića.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Valijuma

Individualnim radom sa lekarima, psiholozima i drugim medicinskim osobljem, naši pacijenti uspevaju da nadvladaju zavisnost u preko 85% slučajeva. Naš glavni cilj je potpuno ozdravljenje naših pacijenata, pa se u toku lečenja podjednako fokusiramo na same uzroke zavisnosti, lečenje postojećih zdravstvenih problema i stvaranje dobrih navika koje će osigurati budući uspeh u borbi protiv recidiva.

Kako bismo našim pacijentima dali najbolje moguće šanse za oporavak, i po završetku stacionarnog dela lečenja, pružamo godinu dana podrške. To uključuje stalne mesečne kontrole, ali i korigovanje terapije i razgovore sa psiholozima kako bi proces vraćanja svakodnevnim obavezama protekao bez poteškoća.

Troškovi lečenja zavisnosti od Valijuma

Troškovi lečenja mogu se menjati usled neophodne dužine tretmana, kao i kompleksnosti korišćenih terapija. Ukoliko su Vam potrebne tačne informacije o troškovima koje možete očekivati, kontaktirajte nas preko telefona ili putem slanja email poruke.

Doktori

Ljubaznost i stručnost doktora i medicinskog osoblja sa klinike VIP Vorobjev je ono na šta smo ponosni. Smatramo da se uz primenu najmodernijih terapija i u prijateljskom odnosu punom uzajamnog poverenja mogu prebroditi i najteži oblici zavisnosti.

Patenti i sertifikati

Lekari koji su zaposleni u klinici VIP Vorobjev imaju višedecenijsko iskustvo, a sama klinika poseduje sve neophodne sertifikate za sprovođenje najnaprednijih metoda lečenja zavisnosti. Ustanova poseduje i modernu medicinsku opremu koja osigurava visoku uspešnost lečenja.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image