Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Gamahidroksibutirata (GHB)

Statistika kaže da je zavisnost od GHB najčešća među tinejdžerima i mladima do 30 godina starosti. Povezuje se sa brojnim smrtnim slučajevima jer zahteva precizno doziranje pa je lako predozirati se. GHB droga je poznata i kao „droga za silovanje“ jer je efikasna u onesposobljavanju žrtava. Može da izazove amneziju te se žrtva često ne seća incidenta. Dostupna je kao tečnost bez ukusa i mirisa pa je zloupotreba GHB vrlo laka tj. ova droga se s lakoćom može neprimetno podmetnuti u piće. Obično se stavlja u istu grupu sa ekstazijem, ketaminom, metamfetaminom i rohipnolom.Dugoročna upotreba neminovno vodi u zavisnost, a prekidanje upotrebe izaziva simptome apstinencijalne krize. Pojava ovih simptoma je jasan pokazatelj da je potrebno odvikavanje od GHB tj. lečenje zavisnosti od GHB.

lecenje i rehabilitacija zavisnosti od gamahidroksibutirata

Šta je GHB?

GHB ili gamahidroksibutirat je depresant centralnog nervnog sistema. Proizvodi se prirodno u telu u malim količinama. Kada je otkriven 60-ih godina 20. veka, smatralo se da će biti anestetik brzog dejstva. Međutim, pokazalo se da lek nema očekivano dejstvo i da nosi veliki rizik od pojave konvulzija. Zbog toga je njegova upotreba u medicinske svrhe uglavnom napuštena.GHB droga je nastavila da se koristi kao lek protiv insomnije, kao sredstvo za gubitak težine ili povećanje mišićne mase. Devedesetih godina je povučena sa tržišta zbog velikog broja trovanja koji su dovedeni u vezu sa GHB. Ipak, GBH droga je pronašla svoj put do novih korisnika. Postala je popularna na klupskoj sceni i žurkama kao „tečni ekstazi“.

Indikacije za upotrebu

Trenutno, GHB se u medicinske svrhe koristi izuzetno retko i to za tretiranje narkolepsije ili ublažavanje simptoma katalepsije. Ponegde je dozvoljenja njegova upotreba kao anestetika za veterinarske potrebe.

Alternative GHB

Za tretiranje narkolepsije i katalepsije, postoje i alternativni lekovi. Delotvornim su se pokazali Modafinil i Armodafinil. Ipak, odabir leka zavisi od mnogo faktora kao što su specifični simptomi, zdravstveno stanje pacijenta ili potencijalne komplikacije. Zato je neophodno konsultovati se sa svojim lekarom i ne raditi ništa na svoju ruku. Iako nije retko mišljenje da GHB droga nije adiktivna, ghb narkomanija je česta pojava među njenim korisnicima.

Efekti zloupotrebe GHB

GHB droga se uobičajeno konzumira u vidu tečnosti i efekti se mogu osetiti već nakon 15-30 minuta i traju oko 3-6 sati. Kratkoročni efekti ghb mogu biti vrlo prijatni, ali neretko dolazi i do raznih nuspojava i predoziranja koje može biti fatalno. Dugoročno, zloupotreba GHB izaziva niz ozbiljnih zdravstvenih problema.

Kratkoročni efekti

Korisnici najčešće zloupotrebljavaju GHB zbog njegovih prijatnih efekata kao što su:

opuštenost
euforija
hiperseksualnost
smanjena anksioznost

Ipak, efekti mogu biti i veoma neprijatni, pa čak i kobni. Najčešće nuspojave su:

ošamućenost
mučnina
vrtoglavica
gubitak pamćenja
agresivnost
konvulzije
problemi s disanjem
koma
smrt

Dugoročni efekti

Dugotrajna upotreba izaziva promene u mozgu slične onima koje izazivaju alkohol ili benzodiazepini. Vremenom, telo se navikava na prisustvo droge i razvija toleranciju. Tada su potrebne sve veće količine da bi se postigao isti efekat što vodi direktno u zavisnost od GHB. Pored zavisnosti, kada je u pitanju ghb droga efekti koji se javljaju dugoročno mogu biti:

problemi sa pamćenjem
amnezija
kognitivni problemi
poremećaji raspoloženja
agresivnost
anksioznost
depresija
neuralgija u ekstremitetima
tremori ili tup osećaj

Simptomi i znaci upotrebe GHB

GHB delovanje izaziva različite fizičke, psihološke i bihejvioralne simptome koji variraju od blagih do opasnih po život. Vrlo je bitno prepoznati ih na vreme i započeti odvikavanje od GHB pre nego što zavisnost u potpunosti uzme maha.

Fizički simptomi

Fizički simptomi koji se mogu primetiti kada se zloupotrebljava GHB droga mogu biti:

znojenje
umor
otežan govor
varirajuća telesna tempertura
tremori i mišićni spazam
pojačana seksualna uzbuđenost
mučnina i povraćanje
dijareja
otežano i plitko disanje
tahikardija

Psihološki simptomi

Psihološki simotomi koji ukazuju na zavisnost od GHB mogu biti:

insomnija
konfuzija
zbunjenost
promene raspoloženja
razdražljivost
anksioznost
halucinacije
psihoza
delirijum
amnezija

Simptomi ponašanja

Simptomi ponašanja koji se mogu primetiti kod zavisnika od gamahidroksibutirata i najčešće zahtevaju lečenje zavisnosti od GHB su:

kompulzivna potreba da se uzme GHB droga
stalno povećavanje doza
nemogućnost da se prestane i pored loših efekata
zanemarivanje svakodnevnih obaveza
udaljavanje od porodice i prijatelja
rizična ponašanja
napuštanje aktivnosti u kojima se nekada uživalo
lečenje zavisnosti

Opcije lečenja zavisnosti od GHB

GHB droga je, naravno, adiktivna i svako naglo prekidanje vodi u krizu. Zavisnost od GHB izaziva jaku apstinencijalnu krizu koja može biti opasna i zahtevati hospitalizaciju jer postoji rizik od smrtnog ishoda. Zato se nikako ne preporučuje skidanje sa gamahidroksibutirata samostalno kod kuće. Najbolje je potražiti adekvatnu pomoć u nekoj od renomiranih klinika za lečenje bolesti zavisnosti.

Medicinski tretman za zavisnost od GHB

Medicinski tretman za zavisnost od GHB je najčešće kombinacija farmakoterapije i psihoterapije. Proces detoksikacije se sprovodi na klinici pod nadzorom lekara da bi se osigurala bezbednost pacijenta i da bi proces prošao sa što manje neprijatnosti.Kognitivno-bihejvioralna terapija igra vrlo važnu ulogu u procesu rehabilitacije. Rešavanje psiholoških posledica koje izaziva GHB droga i razvijanje mehanizama za prevenciju relapsa su ključni za potpuni oporavak.

Stručno lečenje u odnosu na lečenje bez nadzora za zavisnost od GHB

Stručno lečenje tj. odvikavanje od GHB droga pod nadzorom lekara nudi stručno i jasno struktuiran plan i program lečenja što u velikoj meri povećava šanse da se lečenje uspešno okonča i ne dođe do recidiva. Nasuprot tome, samostalnom lečenju bez nadzora nedostaju adekvatna pomoć i odgovarajuća podrška što uvećava rizik od komplikacija i neuspeha.

Proces i faze lečenja zavisnosti od Gamahidroksibutirata (GHB) u klinici Vip Vorobjev

Lečenje zavisnosti od GHB na klinici Vip Vorobjev započinje detaljnom dijagnostičkom analizom koja obuhvata niz pregleda. Prvi korak je razgovor sa psihologom, a zatim slede pregledi psihijatra, interniste i specijalista. Pored toga, potreban je uzorak krvi i mokraće da bi se uradile detaljne biohemijske analize. Svi prikupljeni podaci imaju za cilj da pruže jasnu sliku o psihofizičkom stanju pacijenta i težini njegove zavisnosti. Na osnovu tih podataka se prave precizan plan i program lečenja.

Sledeća faza lečenja je detoksikacija tj. čišćenje organizma od GHB i drugih toksina. Cilj ove faze je oslobađanje od fizičke zavisnosti. Simptomi apstinencijalne krize koje izaziva GHB droga mogu biti ozbiljni i opasni po život pa se detoksikacija vrši pod neprekidnim nadzorom lekara i medicinskog osoblja. Prate se vitalne funkcije i reakcije pacijenta na medikametoznu terapiju. Ukoliko dođe do komplikacija ili većih neprijatnosti, terapija se menja ili prilagođava da bi ceo proces prošao sa što manje posledica.

Poslednja faza je rehabilitacija koja se sprovodi u narednih godinu dana kroz povremene dolaske na kliniku. Pacijentima su dostupne razne vrste terapija čiji je cilj oslobađanje od psihološke zavisnosti i tretiranje pratećih mentalnih problema koji su već postojali ili su ih proizveli ghb droga efekti.

Kroz psihoterapiju, savetovanja i programe podrške pacijentu se pomaže da se suoči sa uzrocima i korenima zavisnosti koju izaziva GHB droga, stekne otpornost i samopouzdanje i ovlada veštinama koje će mu pomoći da se nosi sa izazovima svakodnevnog života bez pribegavanja narkoticima. Najefikasnijom se do sada pokazala kognitivno-bihejvioralna terapija.

Uspešnost lečenja zavisnosti od GHB droga

GHB narkomanija se može uspešno tretirati i izlečiti. Koliko će lečenje zavisnosti od gamahidroksibutirata biti uspešno zavisi od težine zavisnosti, volje pacijenta da se leči, psihofizičkog stanja pacijenta itd. Klinika Vip Vorobjev ima dugu istoriju uspešnog lečenja od raznih bolesti zavisnosti. Zavisnost od GHB nije izuzetak. Procenat izlečenih pacijenata je izuzetno visok, a rizik od recidiva sveden na minimum.

Cena lečenja zavisnosti od GHB

Cena za lečenje zavisnosti od GHB droga zavisi od više faktora. Težina zavisnosti i psihofizičko stanje pacijenta utiče na odabir odgovarajuće metode lečenja. Plan i program lečenja neće za svakog pacijenta biti isti. Zato se i cene mogu razlikovati. Ukoliko vas muči GHB droga i želite da se oslobodite zavisnosti na našoj klinici, obratite se našim medicinskim savetnicima koji će vas pažljivo saslušati, pružiti sve potrebne informacije i uputiti u mogući trošak.

Lekari

Naši lekari nisu samo eksperti u lečenju bolesti zavisnosti, već i brižni vodiči na putu ka oporavku. Njihovo znanje i posvećenost stvaraju atmosferu ispunjenu razumevanjem i podrškom koji su izuzetno važni u borbi protiv zavisnosti koju izaziva GHB droga. Iskrena briga za pacijente čini proces oporavka manje zastrašujućim, a podrška i diskrecija stvaraju poverenje i jačaju volju za ozdravljenjem. Na našoj klinici, dobićete sve što vam je potrebno za lečenje zavisnosti od GHB, kao i bilo koje druge bolesti zavisnosti.

Patenti i sertifikati

Klinika Vip Vorobjev poseduje sve potrebne patente i sertifikate za metode i aparate koje koristi u lečenju bolesti zavisnosti.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image