Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Test na drogu – Dijagnoza zavisnosti

Test na drogu je jedini pouzdan način da se otkrije da li osoba uzima psihoaktivne supstance. To se radi na više načina, ali svi podrazumevaju uzimanje uzorka od osobe i dalje sprovođenje procedura koje daju definitivne rezultate.

U ovom tekstu moći ćete da saznate više detalja o trenutno najdostupnijim metodama testiranja, razmatrajući prednosti i mane svake od ovih procedura, kao i njihovu primenu.

Test na drogu

Kome je potreban test na drogu i zašto

Problem sa kojima se većina zavisnika suočava je da ne žele da priznaju gubitak kontrole, pogrešno misleći da mogu da prekinu sa uzimanjem narkotika kad god požele. Često uspešno prikrivaju svoju zavisnost i od svojih najbližih, a tek zatraže pomoć kada shvate da su u bezizlaznoj situaciji. Nažalost, zavisnost u tom momentu već uzima maha, pa je i odvikavanje kompleksnije nego da se lečenje počelo na vreme.

Iz tog razloga, test na drogu može biti jako značajan. Ukoliko sumnjate da neko Vama blizak ima problem sa uzimanjem supstanci, test na drogu može služiti kao pouzdan saveznik da potvrdite ili otklonite sve sumnje.

Glavne indikacije za sprovođenje testova

U određenim situacijama, poslodavci mogu insistirati da njihovi zaposleni urade testove na droge, naročito u slučajevima gde zaposleni rade u farmaceutskoj ili medicinskoj industriji, odnosno gde imaju svakodnevni pristup psihoaktivnim supstancama.

Test na drogu se takođe najčešće sprovodi prilikom saobraćajnih nezgoda, kako bi se utvrdilo prisustvo supstanci u organizmu koje mogu otežati upravljanje motornim vozilom.

Test na drogu preko krvi

U situacijama kada su nam potrebni brzi i pouzdani rezultati, test na drogu preko krvi daje najbolje rezultate. Ovakav tip testova zahteva malo veću saradnju same osobe, iako se uzimanje uzorka krvi iz vene obavlja za svega nekoliko sekundi i nije previše bolno.

Test za drogu iz kose

Ukoliko postoji sumnja da osoba ima dugoročnu zavisnost od narkotika, to se na najsigurniji način može potvrditi preko testova iz kose. Istraživanja su pokazala da test na drogu može otkriti prisustvo narkotika u roku do čak 12 meseci nakon uzimanja. Ipak, ovi testovi nisu pouzdani ako pojedinci samo povremeno uzimaju psihoaktivne supstance, ili ako koriste male doze, a potreban je brzi test na drogu.

Test na drogu preko urina

Test mokraće na drogu najduže je u upotrebi, budući da daju pouzdane rezultate i do 30 dana nakon što je osoba uzela narkotik. Za razliku od mnogih drugih testova, ova procedura se fokusira na pretragu metabolita, odnosno supstanci koje ostaju u organizmu kao proizvod apsorpcije droge.

Mogućnost za manipulacije je doduše veća kod ovog tipa testova u odnosu na testove preko krvi, budući da osobe mogu pokušati da podmetnu uzorak druge osobe u nadi da prikriju svoje uzimanje droge..

Test na drogu preko pljuvačke

Uzimanje uzroka iz usta se obavlja za svega nekoliko sekundi, putem brisa. Prednost ove procedure je u tome što nije invazivna i daje brze rezultate, ali su u odnosu na druge testove poput onih uzetih iz vlasi kose, nema dug period detekcije i to se uzima kao njen glavni nedostatak.

DNK test na drogu

DNK test na drogu se takođe uzima putem brisa, ali ova tehnologija je tek u povoju i za sada još nema pouzdanih informacija o njenoj efikasnosti. Uprkos tome, mnogi svetski priznati eksperti smatraju da će ovaj vid testiranja postati izuzetno precizan u budućnosti, sa neizostavnim napretkom tehnologije.

Šta može da utiče na rezultate testa

Testovi na narkotike se smatraju izuzetno pouzdanim, ali postoji više faktora koji mogu uticati na rezultate, kao što su:

Neodgovarajuće sprovođenje testova
Neodgovarajuće tumačenje dobijenih rezultata
Korišćenje uzoraka druge osobe kako bi se prikrila zavisnost
Predugo čekanje od momenta uzimanja uzorka do testiranja

Troškovi testiranja na drogu

U odnosu na tip testa na drogu koji se vrši, i cena može biti različita. Kako biste saznali cenu testova koji će se obavljati u Vašem slučaju, molimo Vas da stupite u kontakt sa našim medicinskim savetnicima, koji će Vas uputiti u sve pojedinosti ove procedure, računajući i troškove.

Lekari

Na klinici Vorobjev rade svetski poznati stručnjaci iz oblasti lečenja zavisnosti, uključujući anesteziologe, lekare opšte prakse i lekare specijaliste. Uz pomoćno medicinsko osoblje, oni čine neraskidiv lanac, a svi zajedno se staraju da naši pacijenti u svakom trenutku u toku lečenja imaju najbolju moguću negu. Jedino zaduženje pacijenta u toku lečenja je da se pridržava plana lečenja koji im je specijalno propisan u skladu sa njihovim potrebama. U takvim uslovima, ne postoji problem koji ne može da se prevaziđe.

Patenti i sertifikati

Patenti i sertifikati koje klinika VIP Vorobjev poseduje nas s pravom svrstavaju među najpriznatije rehabilitacione centre na svetu. Pored toga, internacionalna priznanja kao što su Zlatna nagrada za kvalitet iz Njujorka i Briselska nagrada Rose of Paracelsus samo nam potvrđuju da smo na pravom putu.

Ipak, svedočenja hiljada zadovoljnih klijenata koji su uspeli da prevaziđu svoje probleme sa zavisnošću uz našu pomoć su nešto na šta smo najviše ponosni i čemu ćemo nastaviti da težimo i u godinama pred nama.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image