• Srpski jezik
  • Engleski jezik
  • Francuski jezik
  • Nemački jezik
  • Ruski jezik
  • Španski jezik
  • Italijanski jezik
  • Bugarski jezik
  • Grčki jezik
  • Albanski jezik
Đorđa Čutukovića 48, Belgrade, Srbija
Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od bromazepama

Bromazepam

Bromazepam je benzodiazepinski lek koji se najčešće propisuje kao anksiolitički (anti-anksiozni) lek, mada se takođe može koristiti za ublažavanje napetosti i postizanje opuštanja pre manjih hirurških zahvata. Za razliku od nekih drugih lekova u ovoj klasi, kao što je alprazolam (Ksanaks), bromazepam ne nema toliko visok potencijal zloupotrebe. Uprkos tome, uzimanje bromazepama može dovesti do zloupotrebe supstanci i zavisnosti kada se lek uzima nepravilno.

Ovaj članak će vas naučiti o razlozima usled kojih bromazepam izaziva zavisnost i kako prepoznati simptome i ponašanje povezano sa zavisnošću. Takođe ćete saznati o više rizicima od predoziranja i otkriti mogućnost lečenja zavisnosti od bromazepama koja vam može pomoći da zauvek ostavite probleme zloupotrebe ovog leka iza sebe.

Šta je bromazepam i zašto izaziva zavisnost?

Ovaj benzodiazepinski lek dugotrajnog delovanja ima sedativna svojstva koja ga čine korisnim za smanjenje anksioznosti i napada panike i podsticanje osećaja smirenosti. Bromazepam ima sličan mehanizam delovanja kao i drugi benzodiazepinski lekovi i deluje aktiviranjem receptora gama-amino-maslačne kiseline (GABA) u mozgu. Ovo smanjuje aktivnost u centralnom nervnom sistemu inhibirajući komunikaciju između neurona, što smanjuje anksioznost i uzrokuje osećaj opuštenosti i uma i tela.

Iako se često smatra da bromazepam ima manji potencijal zloupotrebe od ostalih benzodiazepina, on i dalje može prouzrokovati snažne efekte na nervni sistem usled čega pojedini korisnici mogu postati zavisni. Čak i kada se bromazepam uzima prema uputstvima, to može dovesti do stvaranja tolerancije, što znači da se vremenom moraju uzimati sve veće doze kako bi se osetili isti efekti. Formiranje tolerancije može dovesti do zavisnosti od leka ako korisnik uzima supstancu u većim dozama, češće ili duže nego što je preporučeno. Zbog toga se bromazepam često propisuje samo za kratkotrajnu upotrebu i važno je uzimati ga samo prema propisanom receptu.

Pakovanje tableta bromazepama

Ljudi koji rekreativno koriste bromazepam ili ga mešaju sa drugim supstancama takođe će verovatnije imati problema sa potencijalnim razvijanjem zavisnosti. Rekreativna upotreba može da uključuje uzimanje bromazepama kada to nije propisano, korišćenje alternativnog načina konzumiranja, kao što je drobljenje i ušmrkavanje tableta, ili mešanje sa supstancama kao što je alkohol kako bi se povećali efekti.

Ako se ovaj lek nepravilno uzima, postoji mnogo veća šansa da se razvije zavisnost jer se korisnik počinje oslanjati na bromazepam da bi normalno funkcionisao. Ova vrsta oslanjanja na supstancu naziva se zavisnost od lekova. Jednom kada se formira zavisnost i neprekidno se zloupotrebljava lek, dolazi do stanja koje zahteva stručnu medicinsku pomoć za lečenje.

Farmaceutski i sleng izrazi za bromazepam

Bromazepam (generičko ime) može se prodavati pod raznim brendovima kao što su Brazepam, Bromage, Lectopam, Lexaurin, Lexilium, Lexotan, Lexotanil, Rekotnil i Somalium, između ostalog. Budući da se bromazepam prodaje pod toliko različitih brendova, izgled tableta može da varira u velikoj meri, iako tablete obično dolaze u tabletama od 1,5 mg do 6 mg.

S obzirom da bromazepam nije toliko često zloupotrebljavan kao mnogi drugi benzodiazepini, ne postoji sveobuhvatna lista žargonskih termina specifičnih za ovu supstancu. Neki žargonski izrazi koji se uopšte mogu koristiti za označavanje benzodiazepina su „benzos“, „slatkiši“, „tablete za spavanje“, „bluz“, „spuštalice“.

Žena koja pati od nekih neprijatnih mentalnih i fizičkih simptoma zavisnosti od bromazepama.

Simptomi i znaci zavisnosti od bromazepama

Zavisnost od bromazepama često dolazi sa neprijatnim fizičkim i psihološkim simptomima koji mogu dugoročno uticati na korisnika. Neki često prijavljeni neželjeni efekti kod onih koji uzimaju bromazepam na propisani način su pospanost, sedacija, ataksija, oštećenje memorije i vrtoglavica. Kada se bromazepam zloupotrebljava duži vremenski period, ovi neželjeni efekti mogu postati intenzivniji ili trajati duže nego inače. Neki drugi simptomi zavisnosti od bromazepama su i:

Umor i letargija
Glavobolja
Mučnina i povraćanje
Konfuzija
Problemi sa memorijom
Smanjena sposobnost učenja
Loša koordinacija i spori refleksi
Depresija i pogoršanje mentalnog zdravlja
Problemi sa ravnotežom i vrtoglavica
Smanjena respiratorna funkcija

Verovatno će postojati i sporni znaci u ponašanju koji ukazuju na zavisnosnost, jer korisnici koji doživljavaju gore navedene simptome i prolaze kroz psihološke promene nisu u stanju to da sakriju. Neki uobičajeni znaci ponašanja povezani sa zavisnošću od bromazepama uključuju:

1. Uzimanje bromazepama u većim dozama, češće ili duže nego što je lekar propisao.

2. Pokušaj dobijanja recepata od različitih lekara radi nabavke veće količine bromazepama ili pokušaj dobijanja drugih nedozvoljenih sredstava.

3. Neprekidna upotreba bromazepama, iako to negativno utiče na kvalitet života, zdravlje i odnose sa voljenima.

4. Neispunjavanje obaveza na poslu, u školi ili kod kuće zbog upotrebe bromazepama.

5. Rekreativno uzimanje bromazepama, uključujući kombinovanje sa drugim supstancama da bi se pojačali efekti.

6. Nekoliko neuspelih pokušaja obustavljanja uzimanja bromazepama i prisustvo simptoma apstinencijalne krize nakon pokušaja prestanka.

7. Prolaženje kroz ekstremnu želju za drogom.

Važno je napomenuti da je zavisnost kod svih različita, a simptomi i znaci ponašanja se mogu razlikovati u individualnim slučajevima.

Predoziranje bromazepamom

Kao i svaki benzodiazepin, i bromazepam može da izazove predoziranje ako se uzima previše često ili ako se pomeša sa drugim supstancama koji se dobijaju na recept ili nedozvoljenim supstancama. Predoziranja se javljaju kada telo nije u stanju da obradi količinu konzumirane supstance. Ovo se obično smatra najopasnijim rizikom povezanim sa zavisnošću od bromazepama.

Kako zavisnost i dalje traje, korisnik će verovatno nastaviti da povećava doze kako bi osetio željene efekte. Pored toga, kada korisnici pokušaju da obustave uzimanje, a zatim recidiviraju, mogu uzeti svoju normalnu dozu ne znajući da njihovo telo više nije naviklo na nju. To korisnika stavlja u veći rizik od predoziranja.

Šanse za predoziranje rastu kada se bromazepam pomeša sa drugim supstancama kao što su alkohol, opioidi i drugi benzodiazepinski lekovi. Mešanje supstanci može pojačati efekte bromazepama i izazvati ozbiljnu respiratornu depresiju i druge simptome predoziranja. Neki znaci predoziranja bromazepamom su i:

Intenzivna pospanost
Dezorijentacija
Usporeni refleksi i problemi sa motoričkom koordinacijom
Nerazgovetan govor
Vrtoglavica i loša ravnoteža
Problemi sa disanjem
Drhtanje
Gubitak svesti
Koma

Da biste izbegli predoziranje, neophodno je uzimati bromazepam prema uputstvima i ne povećavati doze bez razgovora sa lekarom. Bromazepam može predstavljati rizik od predoziranja čak i u manjim dozama ako je pomešan sa drugim supstancama i nikada ga ne treba kombinovati bez odobrenja zdravstvenog radnika. Odmah se obratite hitnoj medicinskoj službi ako sumnjate da Vi ili voljena osoba preterujete bromazepamom.

Lečenje zavisnosti od bromazepama

Kao i kod ostalih benzodiazepinskih lekova, povlačenje bromazepama može biti neprijatno, a u nekim situacijama i opasno. Osim simptoma sličnih gripu, neki uobičajeni simptomi povlačenja uključuju drhtanje, bol u grudima, anksioznost i epileptične napade koji mogu naneti trajnu štetu. Da bi apstinencijalna kriza prošla što sigurnije, preporučuje se da ljudi leče zavisnost u specijalizovanoj medicinskoj ustanovi.

Bihevioralni terapeut koji pomaže pacijentu sa psihološkim aspektima zavisnosti.

Stacionarni tretman lečenja zavisnosti od bromazepama obično uključuje dve faze: detoksikaciju i terapiju/podršku. Pre faze detoksikacije, medicinski stručnjaci postaviće mnoštvo pitanja i pokrenuti nekoliko testova kako bi utvrdili stepen zavisnosti i formulisali individualizovani plan lečenja zavisnosti. Tokom detoksikacije, pacijentu se vremenom mogu davati sve manje doze bromazepama kako bi se postepeno uklonili svi tragovi supstance i sprečili najgori simptome odvikavanja. Neki lekovi se takođe mogu primenjivati kako bi se povećao komfor pacijenta i pomoglo im da se izbore sa žudnjom i drugim neželjenim simptomima povlačenja.

Jednako važan deo lečenja zavisnosti je obrazovanje o zavisnosti i lečenje psihičke zavisnosti. Ovo pomaže pacijentu da se kloni bromazepama dugo nakon detoksikacije i uči ga kako da stvori zdravije mehanizme za suočavanje sa problemima. Mnogo različitih vrsta terapije može se preporučiti kako bi se pacijentu pomoglo da se suoči sa osnovnim problemima i sazna više o zavisnosti, uključujući bihejvioralnu terapiju i grupe za podršku. Deo rešavanja osnovnih pitanja uključuje stvaranje boljih navika, suočavanje sa bilo kojim problemima mentalnog zdravlja i jačanje sistema podrške.

Cilj lečenja zavisnosti je da se pacijentima pruže najbolje moguće šanse za povratak zdravom životu, bez opsesivne želje za uzimanjem lekova.

Često postavljana pitanja

Nepravilno uzimanje bromazepama može dovesti do stvaranja tolerancije, što znači da se vremenom moraju uzimati sve veće doze kako bi se osetili isti efekti. Formiranje tolerancije može dovesti do zavisnosti od leka ako korisnik uzima lek u većim dozama, češće ili duže nego što je preporučeno. Ljudi koji rekreativno koriste bromazepam ili ga mešaju sa drugim supstancama takođe će verovatnije imati problema sa zavisnošću.

Zavisnost od bromazepama može dovesti do neprijatnih fizičkih i psiholoških simptoma, uključujući pospanost, sedaciju, oštećenje memorije, vrtoglavicu, konfuziju, smanjenu sposobnost učenja i depresiju, između ostalog. Ljudi koji pate od zavisnosti od bromazepama mogu takođe pokazivati nekarakteristična ponašanja poput čestog menjanja lekara, zanemarivanja obaveza i nastavka uzimanja leka uprkos negativnim efektima na kvalitet života. Nastavak zloupotrebe bromazepama takođe može povećati šanse za predoziranje, što može biti okarakterisano intenzivnom pospanošću i dezorijentacijom, nejasnim govorom, usporenim disanjem i gubitkom svesti.

Zbog poteškoća i potencijalnih opasnosti od povlačenja bromazepama, osobama se preporučuje da učestvuju u programu lečenja zavisnosti u stacionarnoj ustanovi. Proces lečenja uključuje i detoksikaciju i terapiju. Detoksikacija pod medicinskim nadzorom osigurava da se pacijent očisti od leka što je moguće sigurnije i udobnije kako bi se sprečili relapsi i bolni simptomi povlačenja. Nakon detoksikacije, terapija mentalne zavisnosti i obrazovanje o zavisnosti pomažu u očuvanju postignutih rezultata.