Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Libriuma (hlordijazepoksid)

Librium ili hlordijazepoksid je lek iz grupe benzodiazepina i najčešće se koristi kod lečenja anksioznosti i alkoholizma.

Međutim, budući da ovaj lek menja stanje svesti, on se sve češće koristi i kao rekreativna droga, te je opasnost od pojave zavisnosti sve veća.

Ipak, i zavisnost od Libriuma moguće je lečiti.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Libriuma (hlordijazepoksid)

Šta je Librium (hlordijazepoksid)

Librium je lek iz grupe benzodiazepina koji deluju opuštajuće na centralni nervni sistem i menja stanje svesti pojedinca.

Lek se najčešće koristi kod lečenja anksioznosti, ali i kod lečenja alkoholizma ili kao sredstvo za smirivanje pred operacije.

Alternative Libriuma

Kao alternative Libriuma najčešće se koriste:

Diazepam
Gabapentin
Valium
Atenolol
Klonidin

Iako svi ovi lekovi imaju svoju bogatu i značajnu primenu u medicini, oni nisu potpuno bezopasni ili rekreativne droge, te je pre upotrebe neophodno posavetovati se sa lekarom.

Efekti zloupotrebe Libriuma

Svaki lek u prekomernim količinama ili bez nadzora lekara izaziva ozbiljne posledice po organizam, a kod zloupotrebe Libriuma te posledice mogu da se iskažu kao:

Ekstremne glavobolje
Zbunjenost
Problem sa motorikom i ravnotežom
Promene u raspoloženju
Suicidne misli
Migrene
Aritmija
Poremećaji disanja

Znaci i simptomi zavisnosti od Libriuma

Zavisnost od Libriuma može da se ispolji na mnogo načina, a mnogi od njih izgledaju upravo suprotno od onoga na šta lek uzet u kontrolisanim dozama treba da deluje.

Ukoliko Vi, ili neko iz Vaše okoline koristi Librium, obratite pažnju na sledeće simptome.

Fizički simptomi

Vrtoglavica
Povraćanje
Osip
Migrene
Promene u ciklusu
Nadimanje
Umor

Psihološki simptomi

Depresija
Halucinacije
Potreba za češćim uzimanjem leka
Zbunjenost
Depresija

Simptomi ponašanja

Rasejanost
Promene u libidu
Problem sa motorikom
Problem sa govorom

Posledice upotrebe Libriuma

Upotreba Librium leka može da izazove različite posledice po organizam, a neke od njih su:

Vrtoglavica
Mučnina
Povraćanje
Umor
Osip
Depresija
Halucinacije
Insomnija

Vrste lečenja zavisnosti od Libriuma

Klinika VIP Vorobjev lečenje zavisnosti od Libriuma sprovodi na više načina, ne bi li lečenje bilo sveobuhvatno.

Te procedure su u skladu sa najsavremenijim svetskim metodama, i uključuju:

01
Lečenje lekovima
02
Lečenje bihevioralnom terapijom
03
Stacionarno lečenje
04
Ambulantno lečenje

Lečenje zavisnosti od Libriuma uz pomoć lekova

Lečenje zavisnosti od Libriuma podrazumeva čišćenje organizma od Librium leka, što može da dovede do pojava simptoma apstinencije, a što dalje može da proizvede veliku štetu organizmu i na psihičkom, i na fizičkom nivou.

Stoga je kod zavisnosti od Libriuma i njegovog lečenja neophodno uvesti supstitucionu terapiju lekovima, koja je strogo nadgledana i redovno korigovana od strane lekara.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Libriuma

Važan pratilac lečenju zavisnosti od Libriuma lekova, a možda i još značajniji za dugoročno izlečenje, je bihevioralna terapija.

Redovnim posetama i učestvovanjem u bihevioralnim terapijama, grupnim i individualnim, pacijent uz pomoć stručnog lica uči da sagledava svoje stanje, stresore i izazivače, ali što je najbitnije, uči i kako da se sa njima izbori na zdrav način koji neće ugroziti njegovo/njeno zdravlje.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Mnogi pacijenti insistiraju na tome da je ambulatno lečenje za njih dovoljno pri lečenju bolesti zavisnosti od Libriuma, ali stručnjaci preporučuju da se makar prve faze lečenja sprovode stacionarno.

Stacionarno lečenje

Pri stacionarnom lečenju, pacijent ima dvadesetčetvoročasovnu podršku lekara, što je izuzetno važno u prvim danima i prvim fazama lečenja.

Redovne kontrole, nadgledanje, prilagođavanje terapije i podrška kod pojave apstinencije, jako su važni za nastavak i dalje faze lečenja.

Ambulantno lečenje

Ambulantno lečenje nastavlja se do 12 meseci nakon prestanka stacionarnog lečenja, i jako je važno da pacijent nastavi sa posetama lekaru, kao i psihoterapeutu.

Ovim se osigurava da će terapija biti redovno prilagođavana, kao i da će pacijent nastaviti da stiče sve zdravije i jače mehanizme odbrane.

Faze lečenja zavisnosti od Libriuma u klinici Vip Vorobjev

Lečenje zavisnosti od Libriuma u klinici VIP Vorobjev sprovodi se u nekoliko faza, od kojih svaka ima izražen značaj, ali i nosi svoje izazove.

Uz jedinstveni program lečenja i podršku osoblja, težimo tome da se izazovi svedu na minimum, a izlečenje protekne lako i bezbolno.

Dijagnoza zavisnosti od Libriuma

Prva faza pri lečenju zavisnosti od Libriuma je faza dijagnoze, odnosno utvrđivanja stepena zavisnosti.

Lečenje započinjemo iscrpnim testovima koji služe za utvrđivanje psihičkog i fizičkog stanja pacijenta, odnosno utvrđivanje štete koju je zavisnost nanela, a radi celovitijeg i tačnijeg formiranja jedinstvenog plana lečenja.

Detoksikacija od Libriuma

Sledeća faza je faza detoksikacije, često najteža faza kod onih kod kojih postoji jako izražena zavisnost od Libriuma.

U ovoj fazi, Librium lek se čisti iz organizma, što može da dovede do pojave simptoma apstinencijalne krize. Stoga se u ovoj fazi koristi farmakoterapija uz strogo nadgledanje pacijenta od strane lekara i stručnog osoblja, i blagovremeno prilagođavanje terapije reakcijama i potrebama pojedinca.

Odvikavanje od Libriuma

Najduža faza kod lečenja zavisnosti od Libriuma je faza odvikavanja.

U ovoj fazi, glavni zadatak je da se redovno prisustvuje bihevioralnoj terapiji i uče mehanizmi kojima će se boriti protiv ponovnog uzimanja leka, i koristiti ih u situacijama koje su stresorne ili izazivaju želju za korišćenjem Libriuma.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Libriuma

Lečenje zavisnosti od Libriuma u klinici VIP Vorobjev sprovodi se lako i relativno brzo uz podršku naših vrhunskih lekara i stručnjaka.

Uz prilagođen proces lečenja i bezuslovno poverenje, za potpuno izlečenje potrebno je samo malo Vašeg vremena i istinske želje da se oslobodite zavisnosti od Libriuma zauvek.

Troškovi lečenja zavisnosti od Libriuma

Kako se u klinici VIP Vorobjev svaki pacijent posmatra i leči kao pojedinac u skladu sa njegovim/njenim jedinstvenim stanjem i potrebama, tako se i cena lečenja zavisnosti od Libriuma formira u skladu sa tim jedinstvenim potrebama.

Posetite ili pozovite našu kliniku, gde će Vam stručno osoblje pružiti sve nužne informacije vezane za process lečenja, te da Vaše konačno oslobođenje od zavisnosti od Libriuma uskoro postane realnost.

Doktori

Vrhunski lekari i stručnjaci zaposleni na klinici VIP Vorobjev svojim vrednim radom, interesovanjem, i kontinuiranim obrazovanjem osiguravaju da naši pacijenti dobiju neprevaziđen kvalitet u svom lečenju najnovijim svetskim metodama, kao i bezuslovnu podršku u vođenju lečenja zavisnosti od Libriuma.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev ponosni je nosilac Zlatne nagrade za kvalitet iz Njujorka i nagrade Rose of Paracelsus iz Brisela, između ostalog, što oslikava vredan rad klinike i zaposlenih lekara u polju lečenja bolesti zavisnosti.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image