Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od zolpidema

Usled brzog i stresnog života potreba za dodatnim vidom opuštanja je sve češća, a jedno od “rešenja” neki često pronalaze u tabletama.

Zolpidem lek za spavanje je jedna od tih tableta, ali nesavesno i prekomerno uzimanje leka dovodi do stvaranja zavisnosti.

Klinika VIP Vorobjev tu je da pomogne u lečenju kada stvari odu predaleko.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od zolpidema

Šta je zolpidem

Lek zolpidem pripada grupi hipnotika i najčešće se korsiti kao lek protiv nesanice.

Međutim, ovo je lek namenjen za kratkotrajnu upotrebu, i duže uzimanje leka može da izazove ozbiljne posledice po organizam.

Alternative zolpidema

Neke od alternativa zolpidem leku mogu biti:

Ambien
Trazodon
Ramelteon
Doksilamin

Strogo naglašavamo da ovo nisu lekovi za opuštanje i da, pre nego što posegnete za bilo kojim lekom, posetite svog lekara koji će Vam izraditi terapiju u skladu sa Vašim potrebama i životnim stilom.

Efekti zloupotrebe zolpidema

Zloupotreba zolpidem tableta u početku možda može da pomogne pri opuštanju, ali prekomerno uzimanje leka čini da se organizam navikne na dozu, te da morate da je povećavate sve vise ne biste li proizveli iste efekte.

A ovo dalje može da dovede do pojave ozbiljnih, kako fizičkih tako i psihičkih simptoma kao što su:

Stegnuto grlo
Oticanje očiju i crvenilo
Teško disanje ili gutanje
Dezorijentisanost
Migrene
Nesanica
Povraćanje
Aritmija
Zamućen vid
Grčevi
Umor
Vrtoglavica

Znaci i simptomi zavisnosti od zolpidema

Zavisnost od zolpidema može da se iskaže na različite načine, te ako primetite neke od ovih simptoma kod sebe ili bližnjih, što pre se obratite svom lekaru.

Fizički simptomi

Mučnina
Dijareja
Konstipacija
Tremor
Peckanje po koži
Iscrpljenost i umor
Bol u grudima

Psihološki simptomi

Jaka potreba za uzimanjem leka
Uznemirujući snovi
Depresija
Insomnija

Simptomi ponašanja

Sklonost laganju
Tajanstvenost
Česte promene raspoloženja

Posledice upotrebe zolpidema

Prekomerna i produžena upotreba leka može da dovede do pojave zavisnosti od zolpidema, a neke od posledica su:

Umor
Migrene
Poremećaji u motorici
Loša ravnoteža
Gubitak apetita
Uznemirujući snovi
Jaki stomačni bolovi
Tinitus
Suvo grlo
Osip
Bol u mišićima

Vrste lečenja zavisnosti od zolpidema

Lečenje od zolpidema u klinici VIP Vorobjev sprovodi se po individualističkom principu (prilagođeno svakom pacijentu ponaosob), ali se ipak ističu neki osnovni vidovi lečenja, a to su:

01
Lečenje pomoću lekova
02
Bihevioralna terapija
03
Stacionarno lečenje
04
Ambulantno lečenje

Lečenje zavisnosti od zolpidema uz pomoć lekova

U prvim fazama lečenja neophodno je očistiti organizam od zolpidem leka i njegovog dejstva, pa je pojava apstinencijalne krize velika opasnost, budući da može izazvati ozbiljne posledice po organizam.

Stoga je neophodno uvesti terapiju lekovima, ne bi li ovi simptomi apstinencije bili što blaži i ne bi li se što lakše prevazišli.

Ipak, jako je važno strogo nadgledati pacijenta i pratiti njegovu reakciju na terapiju lekovima kako bi se izbegla svaka opasnost da se razvije nova vrsta zavisnosti.

Bihevioralna terapija za zavisnost od zolpidema

Prateći korak lečenju lekovima je bihevioralna terapija na kojoj pacijent uči da prepozna situacije koje su ga dovele do zavisnosti od zolpidema, ali i kako da se sa takvim situacijama u budućnosti izbori.

Ove terapije moguće je posećivati individualno ili u grupi, a preporučuje se da pacijent nastavi sa terapijom i do godinu dana od početka lečenja ili od izlaska iz stacionara.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti

Stacionarno i ambulantno lečenje imaju svoje prednosti, iako većina pacijenata smatra da im ovo prvo nije neophodno.

Ipak, u klinici VIP Vorobjev podstičemo pacijente da se podvrgnu sprovođenju početnih faza lečenja u stacionaru.

Stacionarno lečenje

Glavna prednost stacionarnog lečenja je ta što je pacijent u toku celog dana okružen stručnjacima i lekarima koji mu mogu pružiti podršku, poverenje, i uliti hrabrost, ali su i tu uvek da što brže koriguju terapiju ako pacijent ne reaguje na nju najbolje.

Zbog velikog pritiska i stresa u prvim fazama lečenja, jako je važno da pacijentovo okruženje bude kontrolisano, a to je upravo najveća prednost stacionarnog lečenja.

Ambulantno lečenje

Sa ambulantnim lečenjem nužno je nastaviti po izlasku iz stacionara. Ovo je prirodni nastavak lečenja, i trebalo bi nastaviti sa ambulantnim posetama lekaru i terapeutu i do 12 meseci nakon prestanka lečenja u bolnici.

Ovim putem pacijent nastavlja da dobija brigu i negu, i redovno korigovanu terapiju radi lakšeg konačnog izlečenja zavisnosti od zolpidema.

Faze lečenja zavisnosti od zolpidema u klinici Vip Vorobjev

Zavisnost od zolpidema u našoj klinici se leči kroz nekoliko faza, a one su:

01
Dijagnoza
02
Detoksikacija
03
Odvikavanje

Dijagnoza zavisnosti od zolpidema

Dijagnoza zavisnosti postavlja se pre samog početka lečenja i formiranja plana lečenja kroz sprovođene iscrpnih analiza psihičkog i fizičkog stanja pacijenta.

Budući da zolpidem lek može izazvati različite posledice po organizam, ali i u različitoj meri kod različitih pacijenata, neophodno je tačno utvrditi psihofizičko stanje pojedinca, ne bi li program lečenja bio što uspešniji.

Detoksikacija od zolpidema

Naredna faza je detoksikacija, i ono što je jako bitno kod ove faze je da se sprovodi pod budnim okom lekara i uz njihovu punu moralnu podršku.

Detoksikacija od zolpidem tableta može da prouzrokuje simptome apstinencijalne krize, te se često ova faza lečenja sprovodi uz pomoć supstitucione terapije lekovima. Stoga je bitno da pacijent bude pod stalnim nadzorom, ne bi li se smanjila opasnost od relapsa, ali i od zamene jedne vrste zavisnosti drugom.

Odvikavanje od zolpidema

Konačno, faza odvikavanja je najduža faza, te je nužno da pacijent, pored svoje redovne terapije, prisustvuje i individualnim ili grupnim bihevioralnim terapijama.

Ovim se osigurava da će pacijent naučiti, i kontinuirano sticati nova znanja i mehanizme odbrane koji će mu služiti u svakodnevnom životu i stresornim situacijama koje su ga dovele do prekomerne upotrebe, te i stvaranja zavisnosti od zolpidema.

Uspešnost lečenja zavisnosti od zolpidema

Lečenje zavisnosti od zolpidema, iako deluje teško ili čak nemoguće sa strane zavisnika, zapravo je relativno lako i brzo sprovesti. Ipak, potrebno je posvetiti oko 12 meseci na lečenje, kao i malo volje i truda, ali uz pomoć stručnog i brižnog osoblja, kao i predanih lekara punih podrške, potpuno izlečenje je sasvim izvodljivo.

Troškovi lečenja zavisnosti od zolpidema

Lečenje zavisnosti od zolpidema sprovodi se na takav način da je plan lečenja prolagođen svakom pojedincu ponaosob. A budući da nemaju svi pacijenti jednake potrebe, pa samim tim ni plan lečenja, i troškovi lečenja moraju biti individualni.

Ohrabrujemo Vas da nas pozovete kako bismo Vam pružili dodatne informacije i posavetovali Vas za početak Vašeg lečenja od zavisnosti od zolpidem leka.

Doktori

U klinici VIP Vorobjev zaposleni su samo vrhunski stručnjaci koji svojim vrednim angažovanjem neprestano stiču nova znanja iz oblasti lečenja bolesti zavisnosti. Svojom pažnjom i poverenjem, oni će Vam pomoći da zavisnost od zolpidema ostavite u prošlosti.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev odlikovana je raznim sertifikatima i svetski je priznata u oblasti lečenja zavisnosti. Neke od najprestižnijih nagrada koje krase kliniku VIP Vorobjev su Zlatna nagrada za kvalitet iz Njujorka i Rose of Paracelsus iz Brisela.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image