• Srpski jezik
  • Engleski jezik
  • Francuski jezik
  • Nemački jezik
  • Ruski jezik
  • Španski jezik
  • Italijanski jezik
  • Bugarski jezik
  • Grčki jezik
  • Albanski jezik
Đorđa Čutukovića 48, Belgrade, Srbija
Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje kockara – Pobedite ovu zavisnost jednom zauvek!

Lečenje kockara

Kockanje predstavlja jedan od najpodmuklijih oblika ljudskih poroka. Ova vrsta aktivnosti pruža čoveku iluziju, odnosno zabludu o tome da bukvalno preko noći može steći veliku količinu novca. Međutim, činjenica je da kockanje, kao takvo, može za posledicu imati kompletnu finansijsku i ličnu propast individue. Za mnoge ljude kockanje, zapravo, predstavlja bezazlenu zabavu, ali, tokom vremena, ono može prerasti u ozbiljan psihički problem. Taj problem je – zavisnost od igara na sreću, odnosno zavisnost od kocke. S obzirom na to da zavisnost od kockanja može u svakom segmentu upropastiti i unišiti život čoveka, neophodno je medicinsko lečenje kockara.

Zavisnost od kocke, odnosno kompulzivno (patološko) kockanje, predstavlja nekontrolisanu želju ili poriv za igranjem različitih igara na sreću. Kockanje, zapravo, podrazumeva da ste spremni da rizikujete nešto što cenite, u nadi da ćete zauzvrat dobiti drugu, još vredniju stvar. Treba istaći da je kockanje raznovrsna aktivnost. S tim u vezi, postoje i različite vrste, odnosno tipovi zavisnosti od kocke. Suprotnoi opštem i uvreženom mišljenju, čin kockanja nije ograničen samo na automate, rulete, slot mašine i kockarnice. Naprotiv. Čak i kupovina kartica za lutriju, igranje tombola ili najobičnija opklada sa prijateljem predstavljaju oblik kockanja.

Međutim, bez obzira koja vrsta kockanja je u pitanju, ovakav vid aktivnosti u potpunosti može obuzeti život pojedinca, uzrokujući jednu od najvećih pošasti današnjice – zavisnost od kockanja. Uvek treba imati u vidu da je lečenje kockara i te kako moguće. Mnogi ljudi koji su se borili sa zavisnošću od kocke, uspešno su savladali ovu vrstu zavisnosti, kroz profesionalni medicinski tretman.

lečenje kockara Klinika VIP Vorobjev 2

Šta uzrokuje nastanak zavisnosti od kocke?

Pre svega, kockanje može podstaći sistem nagrađivanja u mozgu, što mogu prouzrokovati i droga i alkohol, takođe. Ali, usled dugotrajnog klađenja i igranja igara na sreću gotovo sigurno dolazi do razvitka zavisnosti od kockanja. Zavisnost od kocke se može pojaviti kada osoba oseti da se nalazi u finansijskoj krizi. U takvim trenucima, veliki broj ljudi misli da svoje novčane probleme može rešiti kroz kockanje, u nadi da će za kratko vreme dobiti ogromnu svotu novca.

Nažalost, ovakvo ponašanje uvek rezultira svojom suprotnošću. Drugim rečima, to dovodi do začarnog kruga, u kojem kockar iznova pokušava da povrati svoje gubitke. Najteži oblici zavisnosti od kockanja javljaju se kada je nekoj osobi očajnički i hitno potreban novac. Pored želje za brzim sticanjem novca, postoje i brojni drugi faktori koji utiču na nastanak zavisnosti od kockanja. To su, na primer, želja za doživljajem uzbuđenja, društveni status povezan sa uspešnim kockanjem i slično.

Istraživanja su pokazala da ljudi koji pate od kompulzivnog kockanja imaju tendenciju da stalno traže novine u svom životu. S druge strane, smatra se da je zavisnost od kockanja rezultat kombinacije urođene biopsihološke ranjivosti, načina razmišljanja i uticaja sredine.

Lečenje kockara - Koji su znaci i simptomi zavisnosti od igara na sreću?

Simptomi zavisnosti od kockanja gotovo su isti, odnosno identični kao i simptomi bilo koje druge vrste zavisnosti. Uobičajeni znaci zavisnosti podrazumevaju sledeće simptome, ali se, svakako, ne ograničavaju na njih.

Postojanje potrebe da se aktivnosti oko kockanja kriju i taje;
Problemi sa kontrolom nagona, odnosno potrebe za kockanjem;
Konstantno planiranje kako zaraditi što više novca za kockanje;
Igranje igara na sreću čak i slučaju kada zavisnik ne može finansijski to da priušti, zbog čega pada u dugove;
Potreba da se kocka sa sve većim iznosima novca, kako bi se doživelo isto uzbuđenje;
Osećaj nemira ili razdražljivosti kada dođe do pokušaja da se kockanje smanji;
Pokušaj da se izgubljeni novac na kockanju povrati još intenzivnijim kockanjem;
Laganje članova porodice kako bi se problem i količina kockanja prikrila;
Igranje igara na sreću kako bi se izbegli problemi ili osećaj bespomoćnosti, krivice, anksioznosti ili depresije.

Imajte u vidu da kockanje nije finansijski, već emocinalno-psihološki problem koji ima finansijske posledice. Takođe, još neki od simptoma zavisnosti od kocke mogu biti ugrožavanje ili gubitak važnih društvenih odnosa, poput radnog, porodičnog, prijateljskog ili bračnog odnosa. Jedan od upečatljivih simptoma zavisnosti od kocke jeste i prihvatanje izvršenja kriminalnih radnji (krađe) ili prevare kako bi se stekao novac za kockanje.

Ako primetite bilo koji od navedenih simptoma, veoma je važno da se na vreme javite nadležnoj klinici za lečenje zavisnosti od kocke. Nikada ne zaboravite da se lečenje kockara veoma uspešno i efikasno provodi.

lečenje kockara Klinika VIP Vorobjev 3

Kakve su posledice zavisnosti od kocke?

Zavisnost od kockanja je, slobodno možemo reći, progresivni problem, koji može imati mnogo negativnih psiholoških, fizičkih i socijalnih posledica. Patološko kockanje, odnosno zavisnost od kocke može prouzrokovati psihičke probleme poput depresije, samoubilačkih misli i sklonosti. Zabeležene su, nažalost, i ekstremne situacije kada su kockari oduzeli ili, makar, pokušali sebi da oduzmu život.

Upravo iz ovih razloga je lečenje kockara jedini način da se zavisnik vrati na put zdravog i srećnog života.

S druge strane, depresija i anksioznost, izazvani zavisnošću od kockanja, mogu dovesti do gubitka sna (insomnije), akni, crnih krugova ispod očiju, gubitka težine ili, pak, dobitka kilaže. Posledice zavisnosti od kockanja uključuju i laku iritabilnost, osećaj beznađa, sporo razmišljanje i pamćenje, bes, ljutnju, konstantno razmišljanje o problemima, gubitak interesovanja za seks i slično. Statistika govori da se mnogi kockari okreću ka raznim opijatima, narkoticima ili alkolohu, kako bi ublažili stres koji osećaju zbog kockarskog načina života.

To, dalje, znači da je zavisnost od kockanja usko povezana sa alkoholizmom ili drugim oblicima zavisnosti, poput zavisnosti od kokaina ili heroina.

Rešenja ima - Lečenje kockara je svakako moguće!

Kockari olako previđaju činjenicu da je gubitak kod igara na sreću zagarantovan, kao i da do dobitaka veoma retko dolazi. Gubitak kontrole nad kockanjem, pojava apstinencijalnog sindroma (krize), potreba za ponovnim uzbuđenjem i, na kraju, faza očaja… Ovo su samo od nekih jasnih indikatora da je prisutna, odnosno da je formirana zavisnost od kocke. Na svu sreću, kao što smo na više mesta istakli, znajte da je lečenje kockara, pomoću inovativnih i savremenih metoda lečenja bolesti zavisnosti, i te kako ostvarivo!

Luksuzna i moderno opremljena klinika VIP Vorobjev već više od dve decenije uspešno leči svaki vid zavisnosti od kocke. U našoj klinici primenjuju se samo bezbedni i medicinski testirani tretmani lečenja kockara, čiji je osnovni cilj uklanjanje patološke potrebe za prisustvom u kockarskim krugovima.

lečenje alkoholičara Klinika VIP Vorobjev 4

Lečenje u klinici za odvikavanje od zavisnosti od igara na sreću VIP Vorobjev uključuje nekoliko faza:

1. Dijagnostika, putem koje se utvrđuje celokupno psihofizičko stanje pacijenta.

2. Farmakoterapija, čiji je cilj farmakološka stabilizacija psihičkog stanja pacijenta.

3. Lečenje medicinskim aparatima, koje obuhvata Neuro-jet terapiju, lateralnu terapiju i integrator pokreta očiju.

4. Psihoterapija, koja obuhvata individualnu psihoterapiju, edukativnu psihoterapiju, grupnu psihoterapiju i porodičnu psihoterapiju.

5. Faza mentalne blokade, koja ima elemente hipnoze, kada pacijent, u stanju transa, za veoma kratko vreme kao da ponovo proživljava svoj život.

6. Ambulantno lečenje, koje počinje nakon ispisa pacijenta iz bolnice i traje 12 meseci.

Vrhunski tretmani, od kojih bismo naročito izdvojili terapiju Ibogainom, koje izvodi tim naših svetski priznatih i poznatih stručnjaka, pomoći će vam da izgubite bilo kakvu želju za kockanjem. Na taj način,oslobodićete se bolesti zavisnosti jednom zauvek! Izaberite kliniku VIP Vorobjev, jer rešenje za sve vaše probleme je samo na korak od vas!