Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od mefedrona

Mefedron, na ulici bolje poznat kao “mjau”, vrsta je psihoaktivne supstance slična ekstaziju.

Budući da “skidanje” sa jednog leka može da izazove razne neželjene psihičke i fizičke posledice, nekada je neophodno jednu psihoaktivnu supstancu zameniti drugim lekom ne bi li period apstinencije što bezbolnije protekao.

Stoga je i opasnost od zavisnosti od mefedrona sve veća.

Lečenje zavisnosti od mefedrona

Šta je mefedron

Mefedron je psihoaktivna supstanca koja utiče na centralni nervni sistem tako što daje osećaj snage i budnosti, te je sve popularniji među mladima i na žurkama, gde je distribucija ove droge relativno laka i razvijena.

Alternative mefedronu

“Skidanje” odnosno odvikavanje od bilo kog leka vrlo je rizično ukoliko nije planski, kontrolisano i nadgledano od strane lekara, a naročito ako je to odvikavanje potpomognuto drugim lekovima.

Stoga preporučujemo da se umesto samostalnog uvođenja alternative mefedronu obratite stručnom licu koje će Vam pomoći da najlakše dobijete prikladnu alternativnu terapiju i rešite se zavisnosti od mefedrona.

Efekti zloupotrebe mefedrona

Usled prekomerne upotrebe mefedrona, moguće je doći do razvoja zavisnosti, te stoga i ozbiljnog pogoršanja opšteg psihofizičkog zdravlja pojedinca.

Neki od efekata zloupotrebe mogu biti:

Letargija
Kvarenje desni
Paranoja
Halucinacije
Psihoza
Insomnija
Gubljenje pamćenja
Napadi panike
Prekomerna želja za uzimanjem leka i povećanjem doze

Simptomi i znaci zavisnosti od mefedrona

Simptomi zavisnosti od mefedrona mogu biti mnogi i umnogome pogoršati opšte zdravlje pacijenta. Stoga, ako sumnjate da neko u Vašem okruženju može biti zavisan od mefedrona, obratite pažnju na sledeće simptome:

Depresija
Smanjen apetit
Opadanje kose
Mučnina
Škrgutanje zubima
Tremor
Migrene

Posledice upotrebe mefedrona

Zavisnost od mefedrona može se odraziti kako na psihu pojedinca, tako i na njegovo fizičko stanje, te je bitno biti upoznat sa ovim posledicama ukoliko Vi, ili ako smatrate da neko u Vašoj okolini upotrebljava ovu supstancu.

Fizičke posledice zavisnosti od mefedrona

Mučnina
Migrene
Bolovi u grudima
Opadanje kose
Odsustvo apetita
Anoreksija
Drhtavica
Aritmija

Psihičke posledice zavisnosti od mefedrona

Paranoja
Halucinacije
Depresija
Nesanica
Loša koncentracija
Amnezija

Vrste lečenja zavisnosti od mefedrona

U klinici VIP Vorobjev, jedan pristup lečenju nije dovoljan. Kako bismo lečenje učinili što celovitijim, naš pristup je holistički, te i podrazumeva:

Lečenje uz pomoć lekova
Bihevioralnu terapiju
Stacionarno lečenje
Ambulantno lečenje

Lečenje zavisnosti od mefedrona uz pomoć lekova

Budući da “skidanje” sa jednog leka može da izazove razne neželjene psihičke i fizičke posledice, nekada je neophodno jedan lek zameniti drugim ne bi li period apstinencije što bezbolnije protekao.

Tako je neophodno napraviti pravi plan i terapiju za lecenje zavisnosti od mefedrona, ne bi li se nuspojave, ako ne potpuno poništile, barem umanjile u što većoj meri.

Bihevioralna terapija za zavisnost od mefedrona

Dodatni korak u lečenju je i bihevioralna terapija. Lečenje nikada neće biti celovito ukoliko ne spoznate svoje izazivače i naučite na koji način da se borite sa stresorima i situacijama koje su na prvom mestu izazvale zavisnost.

Stoga se bihevioralna terapija pokazala kao najbolji pratilac lečenju lekovima kada je u pitanju zavisnost od mefedrona. Na terapiji, naučićete baš ovo – da prepoznate znake koji Vam govore da nešto nije u redu i mehanizme odbrane neophodne za izbegavanje naučenih obrazaca ponašanja u stresnim situacijama.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od mefedrona

Stacionarno i ambulantno lečenje usko su povezani i oba podjednako značajna kako bi se zavisnost od mefedrona što celovitije izlečila.

Stacionarno lečenje

U uslovima stacionarnog lečenja, doktori i stručno osoblje imaju mogućnost da prate svakog pacijenta ponaosob, da mu se celovitije posvete, kontrolišu i menjaju terapiju po potrebi, kao i da nadgledaju i kontrolišu stresne situacije, ne bi li se mogućnost recidiva svela na minimum.

Ambulantno lečenje

Kod lečenja zavisnosti od mefedrona, neophodno je nastaviti sa ambulantnim lečenjem još najmanje godinu dana. Redovnim posetama lekaru i psihoterapeutu osigurava se da će prepisana terapija biti blagovremeno prilagođena potrebama pojedinca, kao i da će svaki pojedinac dobiti neophodnu podršku u slučajevima kada celodnevni nadzor od strane stručnih lica više nije moguć.

Faze lečenja zavisnosti od mefedrona u klinici Vip Vorobjev

Zavisnost od mefedrona u klinici VIP Vorobjev odvija se u nekoliko faza formiranih u skladu sa najnovijim metodama lečenja bolesti zavisnosti, i prilagođenih svakom pacijentu ponaosob.

Tri faze kroz koje naši stručnjaci vode pacijente su:

01
Dijagnoza
02
Detoksikacija
03
Rehabilitacija

Dijagnoza zavisnosti od mefedrona

Prva faza pri lečenju zavisnosti od mefedrona podrazumeva sprovođenje iscrpnih testova, kako fizičkih, tako i psihičkih, ne bi li smo što bolje utvrdili nivo zavisnosti i kakvu je štetu zavisnost od mefedrona nanela čitavom organizmu.

U skladu sa rezultatima ovih testova, pristupamo formiranju jedinstvenog tretmana lečenja zavisnosti od mefedrona, prilagođenog pacijentu i njegovim potrebama.

Detoksikacija od mefedrona

Sledeća faza, faza detoksikacije, podrazumeva postepeno skidanje sa mefedrona, odnosno čišćenje organizma od prisustva leka mefedrona. Budući da nagli prestanak uzimanja leka kada postoji zavisnost od mefedrona može da izazove neželjene psihičke i fizičke posledice, proces detoksikacije organizma strogo se nadgleda i sprovodi uz terapiju drugim, supstitucionim lekovima.

Uz to, pacijentu se pruža bezrezervna podrška od strane našeg stručnog tima.

Rehabilitacija od mefedrona

Poslednja faza odvikavanja od mefedrona je faza rehabilitacije u sklopu koje pacijent nastavlja sa terapijom, kao i sa posetama psihoterapeutu koje mu mogu pomoći u formiranju novih navika i načina odbrane od rizičnih situacija koji su izazvali zavisnost od mefedrona.

Uspešnost lečenja zavisnosti od mefedrona

Uz pomoć naših stručnjaka i savremenih metoda lečenja zavisnosti od mefedrona, ova ružna “navika” uskoro će zauvek biti u Vašoj prošlosti. Savremene metode, stručno, srdačno i strpljivo osoblje, individualni pristup i poverenje koje u klinici VIP Vorobjev gradimo, uz malo Vaše dobre volje i rada pomoći će Vam da u roku od samo godinu dana zauvek zaboravite da je zavisnost od mefedrona ikada bila u Vašem životu.

Troškovi lečenja zavisnosti od mefedrona

Budući da se u klinici VIP Vorobjev vodimo individualnim pristupom lečenja, isto se odnosi i na lečenje zavisnost od mefedrona.

Svesni smo da svaki pacijent ima jedinstven životni put, pa tako i jedinstvene zahteve u lečenju, te preporučujemo da zakažete termin u klinici, gde će naši stručnjaci kroz razgovor bolje upoznati Vas, Vaše stanje i potrebe, pa i na osnovu toga formirati cenu za jedinstven pristup kako bi zavisnost od mefedrona zauvek postala prošlost.

Doktori

Lekari u klinici VIP Vorobjev vrhunski su stučnjaci u svom poslu, i kontinuiranim obrazovanjem stiču nova znanja i upoznaju se sa novim metodama iz oblasti lečenja bolesti zavisnosti, pa tako i lečenja zavisnosti od mefedrona.

Svojim predanim radom, i duboko individualnim pristupom, spremni su da se posvete i pomognu svakom pojedincu da prevaziđe teškoće u procesu lečenja.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev ponosi se najvećim stručnjacima iz oblasti lečenja bolesti zavisnosti, a to mogu potvrditi i brojni sertifikati kojima je klinika, svojim radom i zalaganjem, zaslužila da bude odlikovana.

Naročito su nam drage nagrade Rose of Paracelsus i Njujorška Zlatna nagrada za kvalitet.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image