fbpx
 • Srpski jezik
 • Engleski jezik
 • Francuski jezik
 • Nemački jezik
 • Ruski jezik
 • Španski jezik
 • Italijanski jezik
 • Bugarski jezik
 • Grčki jezik
 • Araapski jezik
 • Iranski jezik
 • Albanski jezik
Đorđa Čutukovića 48, Belgrade, Srbija
Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od Klobazama (Onfi)

Klobazam

Klobazam, takođe poznat pod imenom brenda Onfi, je benzodiazepinski lek koji se prvenstveno koristi u lečenju epileptičnih napada. Iako se smatra da ovaj lek ima mali potencijal za razvijanje zavisnosti u odnosu na neke druge benzodiazepinske lekove, i dalje može predstavljati rizik, posebno za one koji ga ne koriste prema uputstvima.

Ovaj članak će vam pomoći da naučite više o uzrocima usled kojih klobazam može izazivati zavisnost i kako možete prepoznati situaciju ukoliko dođe do predoziranja. Takođe ćete bolje razumeti postupak lečenja zavisnosti i korake koje možete preduzeti da biste jednom zauvek izlečili zavisnost od ovog leka.

Šta je klobazam (Onfi) i zašto izaziva zavisnost?

Klobazam se najčešće koristi kao pomoćna terapija za epilepsiju, što znači da se propisuje zajedno sa drugim lekovima za lečenje napada koji su povezani sa Lenoks-Gastaut ​​sindromom (LGS). Kao i drugi benzodiazepinski lekovi, i klobazam deluje aktiviranjem receptora gama-aminobuterne kiseline (GABA) u mozgu koji inhibiraju komunikaciju između neurona. Ovo smanjuje verovatnoću i ozbiljnost napada, a često proizvodi i umirujući anti-anksiozni efekat.

U nekim slučajevima uzimanje Onfija takođe može izazvati euforični ili sedativni efekat koji ljudi žele da ponove, što može dovesti do zloupotrebe. Ostali faktori koji uvećavaju rizik od zloupotrebe i razvijanja zavisnosti uključuju uzimanje Onfija tokom dužeg vremena, češće ili u većim dozama od preporučenih. Kada se klobazam ne uzima prema uputstvima, mnogo je verovatnije da će korisnik razviti toleranciju, što znači da su se njegovo telo i mozak navikli na lek i da se moraju konzumirati sve veće doze da bi se postigli isti efekti.

Organizator pilula koji sadrži klobazam i druge lekove protiv epileptičnih napada.

Jednom kada se formira tolerancija i korisnik počne da uzima više klobazama nego što je preporučeno, rizikuje da razvije zavisnost, što znači da može postati fizički i mentalno zavisan od leka da bi normalno funkcionisao.

Jednom kada neko razvije zavisnost od droge, verovatno će iskusiti simptome apstinencijalne krize nakon pokušaja prestanka, što će odvikavanje učiniti mnogo težim. Da biste sprečili zavisnost, važno je uzimati klobazam samo onako kako vam je preporučio lekar i odmah rasčistiti sve nedoumice u vezi sa tolerancijom ili zavisnošću.

Farmaceutski i sleng termini za klobazam

Klobazam se prodaje pod brendovima Onfi, Simpazan, Frisium i Urbanol, između ostalih. Dostupni nazivi robnih marki se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje. Klobazam može biti u obliku tableta okruglog ili ovalnog oblika i bele boje, ili u obliku oralnog filma koji je rastvoren u ustima.

Since clobazam is not an extremely well-known drug, it does not have many specific slang terms, but it may be referred to by the street names associated with benzodiazepines including “benzos”, “blues”, “downers”, “tranks”, “chill pills”, “sleeping pills”, “candy”, “french fries” and “totem poles”.S obzirom na to da klobazam nije izuzetno poznat lek, nema mnogo specifičnih žargonskih izraza, ali se na njega mogu odnositi ulični nazivi koji su povezani sa benzodiazepinima, uključujući „benzos”, „bluz”, „trank”, „tablete za spavanje“ i „bombone“.

Muškarac koji pati od ekstremne pospanosti usled zlostavljanja Onfija.

Simptomi i znaci zavisnosti od klobazama (Onfi)

Čak i kada se uzima prema uputstvima, klobazam može imati neke neželjene efekte, uključujući drhtanje ili nestabilnost, probleme sa koordinacijom i pospanost. Kada se Onfi zloupotrebi, ovi neželjeni efekti mogu postati ozbiljniji ili mogu trajati duže nego što bi trajali tokom uobičajenog uzimanja leka. Neki dodatni fizički i psihološki simptomi zloupotrebe klobazama su:

Vrtoglavica
Neobičan umor
Problemi sa mišićnom koordinacijom
Teškoće sa ravnotežom
Usporeni refleksi
Mogući problemi sa pamćenjem
Napadi konfuzije i dezorijentacije
Problemi sa mentalnim zdravljem
Moguće smanjenje respiratorne funkcije

Neko ko pati od zavisnosti takođe će verovatno pokazivati neka nekarakteristična ponašanja. Upoznavanje sa ovim pojavama moglo bi vam pomoći da prepoznate da li voljena osoba prolazi kroz zavisnost od klobazama i čak bi vam moglo pomoći da shvatite da i vi sami možda imate problem. Neki od najčešćih znakova ponašanja povezani sa zavisnošću od klobazama uključuju:

1. Uzimanje klobazama u većim dozama, češće ili duže nego što je lekar propisao.

2. Razgovor sa nekoliko lekara da biste dobili više recepata za klobazam ili pokušaj ilegalnog pribavljanja klobazama.

3. Nastavak korišćenja klobazama, uprkos spoznaji da to negativno utiče na vaš kvalitet života.

4. Zanemarivanje obaveza u kući, školi i na radnom mestu.

5. Rasprave sa voljenima zbog zloupotrebe klobazama.

6. Uzimanje klobazama rekreativno ili na način koji nije propisan, uključujući uzimanje sa drugim supstancama da bi se pojačali efekti.

7. Prisustvo simptoma apstinencijalne krize nakon pokušaja prestanka uzimanja klobazama, uključujući ekstremnu žudnju za supstancom.

Svako iskustvo sa zavisnošću je različito, a znaci i simptomi koje svaka osoba prikazuje variraju u zavisnosti od težine zavisnosti, njihovog ukupnog fizičkog i mentalnog zdravlja i još mnogo faktora.

Predoziranje klobazamom (Onfi)

Klobazam može izazvati smrtonosno predoziranje ako se uzme u prevelikim dozama. Često je mogućnost predoziranja najveća odmah nakon recidiva i kada se klobazam pomeša sa drugim supstancama.

Kako raste tolerancija korisnika prema klobazamu, oni počinju uzimati sve veće doze. Pokušaj prestanka i recidiva može biti opasan, jer korisnik može uzeti svoju poslednju dozu, koja može biti previsoka da bi je telo moglo bezbedno preraditi.

Mogućnost predoziranja je takođe veća kada se Onfi pomeša sa drugim supstancama koje imaju umirujući efekat na centralni nervni sistem kao što su alkohol, drugi benzodiazepini, opioidi i barbiturati. Ove supstance imaju slične efekte i kada se pomešaju, mogu izazvati ozbiljnu depresiju nervnog sistema, što može dovesti do otežanog disanja i drugih opasnih simptoma predoziranja. Neki znaci predoziranja klobazamom (Onfi) uključuju:

Ekstremni umor
Konfuziju / dezorijentaciju
Probleme sa ravnotežom, koordinacijom i motornom funkcijom
Zamagljen vid ili dvostruki vid
Usporeno disanje
Gubitak svesti
Komu

Da bi se sprečilo predoziranje, klobazam treba uzimati samo prema uputstvima i ne sme se mešati sa bilo kojim supstancama ukoliko to nije odobrio lekar. Predoziranje može biti fatalno, a ako sumnjate da vi ili voljena osoba preterujete sa uzimanjem klobazama, odmah se obratite hitnoj službi.

Lečenje zavisnosti od klobazama (Onfi)

Povlačenje benzodiazepinskih lekova je često neprijatno i može biti čak i opasno, jer ekstremne apstinencijalne krize mogu dovesti do napada. Iz tog razloga se preporučuje onima koji pate od zavisnosti od Onfija da se leče pod profesionalnom medicinskom negom. Ovo osigurava da je detoksikacija klobazamom što sigurnija i udobnija, a korisniku takođe daje veće šanse da izbegne recidiv i okrene se zdravom životu.

Psiholog pomaže pacijentu da razume i prevaziđe svoju zavisnost.

Lečenje zavisnosti od klobazama verovatno će obuhvatiti i fazu detoksikacije i širok spektar terapije i druge podrške.

Terapija psihičke zavisnosti i podrška tokom i nakon detoksikacije pomoći će pacijentu da se reši zavisnosti i obrati pažnju na osnovne probleme koji su možda imali ulogu u zloupotrebi droga. Pored toga, bihevioralna terapija i grupna terapija mogu pomoći pacijentu da nauče bolje mehanizme za suočavanje sa problemima, a podrška zajednice će im pomoći da se osećaju manje usamljeno u borbi protiv zavisnosti.

Uz medicinsku pomoć i stalne seanse sa psihologom, oni koji su nekada patili od zavisnosti od klobazama dobijaju šansu za novi život.

Često postavljana pitanja

Nepravilno uzimanje klobazama može dovesti do stvaranja tolerancije, što znači da se najednom moraju uzimati sve više i više lekova kako bi se osetili isti efekti. Ako korisnik uzme lek u većim dozama, češće ili duže nego što je preporučeno, može se razviti zavisnost. Jednom kada se formira zavisnost i kada telo i mozak korisnika počnu da zahtevaju klobazam da bi se normalno funkcionisalo, mogu se razviti ozbiljni zdravstveni problemi.

Neki neprijatni simptomi povezani sa zavisnošću od Onfija su, između ostalih, vrtoglavica, umor, usporeni refleksi i problemi sa koordinacijom. Oni zavisni od klobazama mogu se ponašati i na nekarakteristične načine, uključujući zanemarivanje odgovornosti i ličnih odnosa, nastavljajući sa uzimanjem klobazama uprkos negativnim efektima na njihov život, uključujući pokušaje da se ilegalno nabavi klobazam i rekreativno uzimanje ili konzumiranje drugačije od propisanog. Nastavak zloupotrebe Onfija takođe može dovesti do predoziranja, što je povezano sa problemima sa vidom, usporenim disanjem, dezorijentacijom i gubitkom svesti.

Povlačenje Onfija može biti opasno, zbog čega se preporučuje da se lečenje obavlja isključivo u specijalizovanoj ustanovi. Lečenje zavisnosti od klobazama verovatno će uključivati detoksikaciju i terapiju. Proces detoksikacije može uključivati postepeni pad doza klobazama dok se telo bezbedno ne očisti od leka. Tokom i nakon ovog procesa, može se predložiti nekoliko vrsta terapije kako bi se pacijentu pomoglo da razume i reši sve probleme u vezi sa zavisnošću.

Call Now Button