Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od klobazama (Onfi)

Klobazam se na tržištu može naći pod imenom brenda Onfi, a kao i u slučaju mnogih drugih medikamenata, moguće je razviti zavisnost ka ovoj supstanci. U ovom tekstu, obratićemo više pažnje na efekte leka klobazam, ali i simptome koji ukazuju na zavisnost i najboljim načinima lečenja ovog oboljenja.

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od klobazama

Šta je klobazam

Poput drugih benzodiazepina, i klobazam lek se u medicini koristi za tretiranje oboljenja kao što su između ostalih i epilepsija. Ovaj lek se smatra bezbednim za upotrebu, ali se strogo preporučuje praćenje pravila po pitanju doziranja. U slučaju uzimanja prevelikih doza ili neodgovarajućeg načina konzumacije leka, može doći do bolesti zavisnosti.

Indikacije za upotrebu

Doktori najčešće prepisuju upotrebu leka klobazam ukoliko pacijenti imaju problema sa epileptičnim napadima. Ovaj benzodiazepinski lek aktivira GABA (gama-aminobuterne) receptore u mozgu, usled čega se smanjuje verovatnoća za doživljavanjem napada, ali se neretko javlja i blaži sedativni efekat na organizam.

Alternative klobazama

Alternative leka Onfi, odnosno leka poznatijeg pod imenom klobazam uključuju sledeće supstance:

Felbatol
Rufinamid
Epidioleks
Topiramat
Trokendi XR

Efekti zloupotrebe klobazama

Kod zavisnosti od klobazama, primećuje se progresivno pogoršanje stanja ukoliko se sa lečenjem ne krene odmah po javljanju problema. U početku, javljaju se kratkoročni efekti, ali vremenom može doći do javljanja hroničnih zdravstvenih posledica koje nije tako jednostavno otkloniti.

Kratkoročni efekti

Kratkoročni efekti zloupotrebe klobazama mogu delovati pozitivno, što navodi pojedince da se vraćaju ovim lošim navikama. Uz želju za postizanjem opuštenosti koju donosi uzimanje leka, može biti lako zanemariti sve znake upozorenja, a jednom kada se problem zavisnosti javi, postaje daleko teže naprasno prestati sa uzimanjem novih doza.

Dugoročni efekti

Kao i kod drugih vrsta zavisnosti, i u slučaju klobazama javljaju se opsesivne misli za supstancom, koje mogu biti toliko izražene da bi pojedinci bili u stanju sve da učine kako bi zadovoljili ovaj nagon. U skladu sa tim, može doći do narušavanja odnosa sa voljenim osobama, izolovanosti, finansijskih problema ali i brojnih zdravstvenih problema.

Simptomi i znaci upotrebe klobazama

Simptomi i znaci uzimanja klobazama mogu se iskazati kroz fizičke i psihološke simptome. Iako mnogi zavisnici pokušavaju da ih prikriju, usled jake želje za supstancom, gotovo je nemoguće potpuno ih iskontrolisati.

Fizički simptomi

Fizički simptomi koji se vezuju za zloupotrebu klobazama uključuju:

Dezorijentaciju
Hronični umor
Otežano disanje
Vrtoglavice
Konfuzna stanja
Narušenu motoriku

Psihološki simptomi

Što se tiče psihičkih simptoma, mogu se javiti sledeći problemi:

Otežano pamćenje
Paranoja
Neprestana želja za novim dozama
Stalna nervoza i napetost
Depresija

Simptomi ponašanja

Kod osoba koje imaju problem sa zavisnošću od leka Onfi, primetne su i promene u ponašanju, koje mogu varirati od jedva primetnih do izuzetno izraženih. Želja za supstancom je neprestana i izaziva promenu ličnosti pojedinca. U tom stanju, dolazi do brojnih svađa sa najbližima, zanemarivanja svakodnevnih obaveza, ali je primetna i sklonost ka manipulativnom ponašanju, kako bi se došlo do novih količina leka.

Opcije lečenja zavisnosti od klobazama

Odvikavanje od klobazama može se obavljati samostalno, ali ovaj vid oporavka dolazi sa mnogim poteškoćama koje mogu voditi ka recidivu ili komplikacijama koje mogu biti opasne po život. Iz tog razloga, lečenje u stručnoj ustanovi predstavlja najbolji mogući izbor.

Medicinski tretman za zavisnost od klobazama

Za lečenje zavisnosti od klobazama, najbolja moguća opcija je stacionarno lečenje, u toku kog se pacijenti nalaze u bezbednom okruženju, gde se medicinski tim stara o svakodnevnom sprovođenju terapija. Ovakav vid lečenja uključuje terapiju lekovima, psihoterapije i korišćenje medicinskih aparata.

Samostalno lečenje u odnosu na lečenje pod nadzorom za zavisnost od klobazama

Uprkos činjenici da je moguće postići određene pozitivne rezultate u slučaju samostalnog odvikavanja, smatra se da je lečenje na klinici jedina bezbedna opcija koja vodi ka potpunom oporavku. Takođe, verovatnoća za recidiviranjem raste ako se sami uzroci zavisnosti ne uklone, što je jedino moguće postići uz savete stručnih lica i primenu odgovarajućih terapija.

Proces i faze lečenja zavisnosti od klobazama u klinici VIP Vorobjev

Oporavak od zavisnosti od klobazama u klinici VIP Vorobjev je podeljen u više faza, kao što su:

Dijagnoza i utvrđivanje zdravstvenog stanja pacijenta
Sastavljanje detaljnog personalizovanog plana lečenja
Sprovođenje medicinskih procedura
Sprovođenje psihoterapija i lečenje psihološke zavisnosti
Sprečavanje recidiva i održavanje postignutih rezultata

Dijagnoza zavisnosti od klobazama

Da bismo efikasno sproveli lečenje zavisnosti od klobazama, moramo prvo detaljno otkriti stepen zavisnosti pojedinca, ali i uraditi testove koji jasno ukazuju na trenutno zdravstveno stanje svakog pojedinca. Zato smatramo da proces postavljanja dijagnoze predstavlja prvi korak u lečenju, koji predstavlja samu osnovu oporavka.

Detoksikacija od klobazama

Kod benzodiazepinskih lekova kao što je Onfi, ne postoji klasičan proces detoksikacije, budući da se ove supstance svakako postepeno uklanjaju iz organizma. Umesto toga, pacijenti koji se odvikavaju od ove supstance u toku detoksikacije dobijaju lekove i vitamine koji im pomažu da se oporave od pratećih problema koji se javljaju uz zavisnost.

Odvikavanje od klobazama

Odvikavanje od klobazama odnosno supstance poznate pod imenom brenda Onfi u klinici VIP Vorobjev odvija se u dve faze, a to su stacionarno lečenje i ambulantni oporavak. Samo uz sveobuhvatno lečenje može se očekivati poboljšanje zdravstvenog stanja.

Uspešnost lečenja zavisnosti od klobazama

Lečenje zavisnosti od klobazama traje između 14 i 28 dana, uz obaveznih 12 meseci dodatne medicinske podrške. Po završetku lečenja, pacijent ne sme da oseća nikakvu želju za ovom i drugim psihoaktivnim supstancama i tada se smatra da je lečenje uspešno završeno. Kada je u pitanju zavisnost od klobazama, procenat uspešnosti lečenja je izuzetno visok, naročito ako se sa terapijama počne dok je ovo oboljenje još u začetku.

Cena lečenja zavisnosti od klobazama

Zavisnost od klobazama se sa uspehom leči na klinici Vorobjev zahvaljujući pojedinačno sastavljanim procesima lečenja. Naravno, pošto se i lečenje razlikuje od jednog pacijenta do drugog, i cena se uvek određuje u odnosu na zdravstveno stanje pacijenta. Kako biste saznali tačne troškove, pozovite naše medicinske konsultante, a oni će Vas detaljno obavestiti o svim pojedinostima lečenja.

Lekari

Doktori koji su zaposleni na klinici Vorobjev spadaju u uzak krug vodećih svetskih stručnjaka, a gotovo svi su zaposleni na našoj klinici više od 10 godina. Naši klijenti posebno ističu prijateljski odnos sa lekarima kao element koji im je pomogao da uklone strah od lečenja, na šta smo posebno ponosni.

Patenti i sertifikati

Iako naši doktori poseduju višegodišnje iskustvo u lečenju bolesti zavisnosti, smatramo da je uvek moguće ostvariti dodatni napredak. S tim na umu, stalno smo prisutni na velikim medicinskim konferencijama, gde naši stručnjaci stiču sertifikate za rad, ali najvažnije od svega i dodatna znanja koja će kasnije primetiti kako bi pacijentima pomogli da se izbore sa bolestima zavisnosti.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image