Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Bipolarni poremećaj: Tipovi, simptomi, uzroci i lečenje

Kada je u pitanju bipolarni poremećaj lečenje je jedino i neizbežno rešenje. Iako je ovaj poremećaj nemoguće izlečiti, moguće je držati simptome pod kontrolom. Bipolarni poremećaj izaziva ekstremne promene raspoloženjam koji variraju od depresivnih do maničnih. Ovi simptomi mogu ozbiljno ugroziti život i funkcionisanje oosobe koja ima bipolaran poremećaj ličnosti. Zato je važno što pre potražiti pomoć čim se primete simptomi bipolarne bolesti.

Bipolarni poremećaj

Šta je bipolarni poremećaj?

Bipolarni poremećaj je ozbiljan mentalni problem koji izaziva ekstremne promene raspoloženja u kojima se simptomi maničninih epizoda smenjuju sa simptomima depresivnih epizoda. Te promene se mogu dešavati retko ili nekoliko puta godišnje, a kada se simptomi pojave, obično traju od nekoliko nedelja do nekoliko meseci.

Bipolarni poremećaj izaziva promenu energije, raspoloženja, razmišljanja i ponašanja. Tokom ovih epizoda veoma je teško obavljati svakodnevne obaveze i održavati normalne odnose sa ljudima. Zato bipolarni poremećaj lečenje predstavlja jedini način da se osoba vrati uobičajenom životu i funkcionisanju.

Tipovi bipolarnih poremećaja

Postoji nekoliko tipova bipolarnog poremećaja. Svaki od njih ima svoje osobenosti prema kojima se određuje bipolarni poremećaj dijagnoza i koji se međusobno razlikuju.

Bipolarni poremećaj I – Osobe za koje bipolarni poremećaj test pokaže da imaju ovaj tip bolesti su iskusile bar jednu ili više intenzivnih maničnih epizoda, dok epizoda depresije nije neophodna za dijagnozu. Manična epizoda mora da traje namanje sedam dana ili da je toliko ozbiljna da je neophodna hospitalizacija.

Bipolarni poremećaj II – Osobe koje imaju ovaj tip bipolarnog poremećaja doživljavaju depresivne i hipomanične epizode. Nikada nemaju ekstremne, manične epizode punog intenziteta koje se javljaju kod maničen depresije tipa I, ali je hronična depresija mnogo češća.

Ciklotimija – Osobe sa ovom vrstom bipolarnog poremećaja imaju hronično nestabilno raspoloženje. Da bi se postavila dijagnoza i započelo bipolarni poremećaj lečenje potrebno je da simptomi traju bar 2 godine. Mogući su i periodi normalnog raspoloženja, ali ti periodi ne traju više od 8 nedelja.

Dijagnoza za bipolarni poremećaj

Kako se postavlja dijagnoza za bipolarni poremećaj? Da bi se prepoznala bolest i otpočelo bipolarni poremećaj lečenje, neophodno je obratiti pažnju na simptome koji su karakteristični za ovu bolest. Dijagnoza zahteva da pacijent obavi bipolarni poremećaj test kojim se pažljivo ispituju simpotmi i da prođe kroz detaljni pregled lekara. Često je potrebno uključiti i porodicu da bi se bliže upoznalo i razumelo ponašanje osobe koja se dijagnostikuje.

Uzroci bipolarnog poremećaja

Koji su uzroci bipolarnog poremećaja? Ne zna se tačno šta izaziva ovu vrstu poremećaja. Veruje se da postoji veoma jaka genetska komponenta bolesti jer je bipolarna bolest psihijatrijski poremećaj koji se najčešće prenosti na potomke. Oko 70% pacijenata koji pate od ovog poremećaja imaju bar jednog bliskog rođaka koji boluje od ove bolesti. Ipak, to ne znači da će se bolest svakako razviti i da će osoba morati doživotno da kontroliše simpotme i prolazi kroz bipolarni poremećaj lečenje.

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju mogućnost da osoba oboli od bipolarnog poremećaja mogu biti:

Genetika – Genetika igra važnu ulogu u pojavi bolesti. Ukoliko jedan roditelj ima bipolarni poremećaj, u 1 od 10 slučajeva i dete će ga razviti. Ako ga oba roditelja imaju, šanse su 1 u 4 da ga razvije i dete. Medicinska istraživanja su usmerena na bolje razumevanje genetskih faktora u razvoju ove bolesti.

Hemijski disbalans – Bipolarni poremećaj se može javiti i usled nesposobnosti organizma da proizvodi ili koristi određene neurotransmitere, kao što su adrenalin, dopamin, acetilkolin, serotonin i GABA.

Okidači – Kod pojedinih osoba koje su sklone bipolarnom poremećaju, okidač može da bude neki traumatičan događaj ili stresne okolnosti kao što su narušeni porodični odnosi, emocionalno ili seksualno zlaostavljanje i slično.

Simptomi i znaci bipolarni poremećaj

Kako prepoznati bipolarni poremećaj? Najbolji pokazatelj da postoji ovaj poremećaj su bipolarni poremećaj simptomi. Različiti simptomi se pojavljuju kod maničnih i depresivnih epizoda. Manija i hipomanija imaju iste simpotme, ali različitog intenziteta. Manija je ozbiljnija od hipomanije koja izaziva manje primetne probleme. Manija može dovesti i do psihotičnog stanja u kome osoba gubi kontakt sa realnošću. Tada je neophodna hospitalizacija.

Kod osoba koje imaju bipolarni poremećaj lečenje se često odlaže je one nisu svesne svoga stanja ili ne žele da se leče. Zato je važno da i njihovi bližnji budu upoznati sa simptomima i znacima ove bolesti.

Fizički simptomi

Fizički simptomi manične faze bipolarnog poremećaja mogu biti:

problemi sa spavanjem
povećan ili smanjen apetit
ubrzan rad srca
povišen krvni pritisak
pojačan libido

Fizički simptomi manične faze bipolarnog poremećaja mogu biti:

umor i fizička slabost
mučnina i povraćanje
bol u stomaku
kardiovaskularni problemi

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi manične faze bipolarnog poremećaja mogu biti:

osećaj sreće i uzbuđenja
euforija
pojačana energija
ubrzane misli
obilje novh ideja
pojačana kreativnost
problemi sa fokusiranjem
razdražljivost

Psihološki bipolarni poremećaj simptomi depresivne faze su:

tuga
briga
beznađe
nezainteresovanost
problemi s koncentracijm
anksioznsot
depresija
samoubilačke misli

Simptomi ponašanja

Simptomi ponašanja u maničnoj fazi bipolarnog poremećaja:

previše brz govor
neuobičajena pričljivost
preterana samouverenost
impulsivno i rizično ponašanje
neuobičajena živahnost
čudno ponašanje
nerealne želje i aspiracije

Simptomi ponašanja u depresivnoj fazi bipolarnog poremećaja:

umor i iscrpljenost
problemi sa fokusiranjem
problemi sa spavanjem
promene u apetitu
Narušeno donošenje odluka

Kada osoba kod kojih bipolarni poremećaj test pokaže prisustvo većine ovih simpotma, vrlo je verovatno da je neophodno bipolarni poremećaj lečenje.

Tipovi bipolarnih poremećaja

Opcije lečenja bipolarnih poremećaja

I pored ekstremnih promena raspoloženja, osobe sa bipolarnim poremećajem često ne prepoznaju koliko su emotivno nestabilne i koliko im to narućava normalno funkcionisanje. Osećaj euforije i naleta energije može biti vrlo prijatan i poželjan. Ipak, često se završava slomom i depresivnom epizodom.

Bipolarni poremećaj neće nestati sam od sebe. Zato je neophodno, ukoliko kod sebe ili nekog od svojih bližnjih, primetite odgovarajuće simptome, potražite stručnu pomoć i započnete bipolarni poremećaj lečenje. Kada je u pitanju bipolarni poremećaj terapija pomaže osobi da drži simptome pod kontrolom i vodi normalan život.

Medicinski tretman

Bipolarni poremećaj simptomi se mogu popraviti odgovrarajućom terapijom. Medikametozna terapija je ključna. Lekovi koji se koriste za za bipolarni poremećaj su:

stabilizatori raspoloženja
antidepresivi
anksiolitici
antipsihotici

Stabilizatori raspoloženja, od kojih je se najčešće propisuje litijum, regulišu neuravnotežene moždane signale. Budući da se kod osoba koje imaju bipolarni poremećaj ličnosti simptomi mogu razlikovati, potrebno je pronaći odgovarajući lek tj. terapija mora biti odabrana sa oprezom, a bipolarni poremećaj lečenje se mora pažljivo pratiti.

Psihoterapija

Psihoterapija je izuzetno važna za bipolarni poremećaj lečenje. Ako osoba prolazi kroz maničnu epizodu, psihoterapija ne može mnogo da pomogne, ali je izuzetno efikasna tokom depresivnih stanja ili u periodima između manije i depresije. Vrste terapije koje su pokazale uspeh kada je u pitanju bipolarna bolest su:

kognitivno-bihejvioralna terapija
psiho-edukacija
interpersonalna terapija
bračna i porodična terapija

Samostalni oporavak u odnosu na bolničko lečenje

Bipolarni poremećaj neće proći sam od sebe i ne može se osetiti poboljšanje bez stručne pomoći. Ukoliko bipolarni poremećaj simptomi ozbiljno narušavaju svakodnevno funksionisanje, neophodno je potražiti medicinsku pomoć i započeti lečenje.

Iako je ovo doživotno stanje koje se ne može izlečiti, dobro odabrani medikamenti i odogovarajuća bipolarni poremećaj terapija mogu mnogo olakšati život i svesti pojavu epizoda na najmanju moguću meru.

Proces i faze lečenja bipolarni poremećaj u klinici Vip Vorobjev

Kada je u pitanju bipolarni poremećaj kako se leči je jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja. Klinika Vip Vorobjev, iako poznata po velikom uspehu u lečenju bolesti zavisnosti, podjednako uspešno sprovodi i bipolarni poremećaj lečenje. Proces lečenja započinje dijagnostičkim analizama koje obuhvataju i bipolarni poremećaj test kojim se utvrđuje da li postoji bolest. Za osobu koja ima bipolarni poremećaj dijagnoza koja je pravilno uspostavljena je od ključnog značaja.

Sledeći korak je pravljenje individualnog plana za bipolarni poremećaj lečenje koje obuhvata medikametoznu terapiju i psihoterapiju. Ponekad je potrebno malo vremena da se utvrdi koji lekovi najbolje deluju na pacijenta i koja vrsta psihoterapije je najdelotvornija. Kada se pronađe idealno rešenje za pacijenta koga muči bipolarna bolest život postaje mnogo lakši i prijatniji.

Da li je moguće samostalno se rešiti bipolarnog poremećaja?

Bipolaran poremećaj ličnosti se mora tretirati odgovorajućim lekovima i zahteva stručnu pomoć. Ipak, kada je dijagnostikovan bipolarni poremećaj alternativno lečenje, uz medicinsko, može takođe pomoći.

S obzirom da je cilj medikametozne terapije i psihoterapije da pomogne osobi koju muče bipolarni poremećaj simptomi da drži te simptome pod kontrolom, određene promene u načinu života mogu biti veoma korisne.

Pre svega, zdrava ishrana, dovoljno sna, redovno vežbanje i uzimanje određenih suplemenata su se pokazali efikasnim. Supementi koji se preporučuju kada je u pitanju bipolarni poremećaj lečenje su Omega-3, magnezijum, vitamin C, vitain D i folna kiselina.

Ipak, još uvek traju istraživanju koja pokušavaju da otkriju u kojoj meri kod osoba koje imaju bipolarni poremećaj ličnosti simptomi mogu biti ublaženi upotrebom suplemenata.

Prosečno trajanje lečenja bipolarnog poremećaja

Iako svaki pacijent ima posebno iskustvo ove bolesti, bipolarni poremećaj terapija obično traje oko 18 meseci, ali može potrajati i mnogo duže, posebno ako je osoba koristila alkohol ili psihoaktivne supstance.

Dijagnoza za bipolarni poremećaj

Delotvornost lečenja bipolarnog poremećaja

Bipolarna bolest se ne može izlečiti, ali osobama koje imaju bipolarni poremećaj lečenje donosi veliko olakšanje i pomaže da se simptomi svedu na najmanju moguću meru. Takođe, odgovarajuća terapija znatno proređuje manične i depresivne epizode. Stoga je veoma važno potražiti stručnu pomoć. Za porodicu osobe za koju se sumnja da pati od ovog poremećaja, izuzetno je važno da se informiše kako prepoznati bipolarni poremećaj i njegove simptome da bi pomogli lekaru da postavi dijagnozu i odredi odgovarajuću terapiju.

Troškovi lečenja bipolarnog poremećaja

Za bipolarni poremećaj terapija koja je pažljivo odabrana i prilagođena stanju i potrebama pacijenta je od ključnog značaja. Zato je za bipolarni poremećaj lečenje vrlo individualno i zahteva tesnu saradnju pacijenta, lekara i porodice da bi se postigao uspeh. Troškovi lečenja se ne mogu unapred proceniti, ali ako vas zanima lečenje na našoj klinici, pozovite naše medicinske savetnike koji će vas ljubazno uputiti u sve pojedinsoti i odgovoriti na vaša pitanja.

Lekari

Naša klinika je izuzetno ponosna na svoj tim lekara i svo svoje medicinsko osoblje. Pored toga što su vrhunski stručnjaci u svojim oblastima, veoma su posvećeni svojim pacijentima. Uz punu diskreciju i poverenje, ulažu velike napore da za svakog pacijenta pronađu odgovarajuće rešenje i pruže mu svu potrebnu podršku i pomoć. Naše medicinsko osoblje je stručno i obučeno za rad sa pacijentima. Cilj nam je da na našoj klinici stvorimo atmosferu u kojoj će se pacijenti osećati bezbedno, sigurno i dobiti svu potrebnu pomoć.

Patenti i sertifikati

Naša klinika poseduje sve potrebne patente i sertifikate za rad sa pacijentima koji imaju bipolarni poremećaj, kao i druge probleme koji se odnose na mentalno zdravlje.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image