Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje zavisnosti od droga alfa-PVP “Flakka”

“Flakka” je postala poznata kroz jezive medijske priče o pojavi užasnog, novog narkotika od koga ljudi polude, bizarno i nekontrolisano se ponašaju, trče po ulicama nagi, napadaju druge ljude s kanibalističkim tendencijama i postaju ekstremno nasilni. Zbog toga je i dobila naziv “Zombi droga”. Do nedavno je u SAD bila dostupna u slobodnoj prodaji kao sredstvo za čišćenje nakita ili prihrana za biljke, u kesicama sa oznakom „nije za ljudsku upotrebu“.

I pored šokantnih efekata ovog narkotika, broj korisnika je sve veći zbog njene veoma pristupačne cene i dugotrajnog dejstva. Za razliku od kokaina čije dejstvo traje oko 30 minuta, dejstvo „Flakke“ može da traje i do 5 sati. Cena od 3-5 dolara po paketiću ga je učinila veoma popularnim među tinejdžerima, siromašnima i beskućnicima.

Lečenje zavisnosti od droga alfa-PVP “Flakka”

Šta je alfa-PVP

“Flakka” je napravljena od jedne vrste sintetičkog katinona, sličnog amfetaminima, pod nazivom Alfa-PVP. Sintetički katinon je supstanca prirodno prisutna u biljci kat koja raste u Istočnoj Africi i Arabiji. Lokalno stanovništvo žvaće listove ove biljke da postigne blago stimulativni efekat. Sintetički katinoni imaju mnogo jače i opasnije dejstvo. Napravljeni su da bi oponašali droge poput kokaina, LSD-a ili ekstazija. Zavisnost od Alfa-PVP narkotika se razvija brzo i lako.

Efekti zloupotrebe alfa-PVP

Poželjni efekti Alfa-PVP narkotika su slični efektima kokaina i metamfetamina. To su:

pojačana društvenost
pričljivost
nalet samopouzdanja
pojačana seksualna želja
euforija

Negativni efekti koji se mogu javiti su:

problemi sa srcem
otežano disanje
halucinacije
paranoja
agresija

Prestanak dejstva izaziva umor i depresiju koji mogu trajati danima pa se obično poseže za sledećom dozom da bi se ti simptomi uklonili i tako ulazi u začarani krug koji stvara zavosnost od Alfa-PVP narkotika.

Simptomi i znaci zavisnosti od alfa-PVP

Od velike je važnosti što pre otpočeti lečenje zavisnosti od Alfa-PVP narkotika jer posledice konzumiranja mogu vrlo brzo postati tragične. Da bi se prepoznala zavisnost od Alfa-PVP narkotika, treba obratiti pažnju na pojavu određenih simptoma. Fizički simptomi koji ukazuju da postoji zavisnost od alfa-PVP su:

ubrzan rad srca
hipertermija
pojačana snaga
budnost
gubitak težine

Ako postoji zavisnost od Alfa-PVP narkotika, mogu da se jave sledeći psihički i kognitivni simptomi:

hiperaktivnost
razdražljivost
agresivnost
deluzije
halucinacije
paranoja
delirijum

Problemi u ponašanju koji ukazuju da može postojati zavisnost od Alfa-PVP narkotika su:

dezinhibicija
bizarno ponašanje
ekstremna nesmotrenost
nepredvidivi obrasci ponašanja
neisprovociran bes

Posledice upotrebe alfa-PVP

Pošto se radi o novom narkotiku, još uvek nisu dovoljno ispitane posledice dugotrajne upotrebe. Ono što se zna jeste da je vrlo adiktivan i da se zavisnost od Alfa-PVP narkotika može razviti vrlo brzo. Pored toga, posledice predoziranja mogu lako postati kobne. Zabeležen je značajan broj ubistava i samoubistava učinjenih pod dejstvom ove droge. Ostale teške posledice po fizičko i mentalno zdravlje do kojih može dovesti zavisnost od Alfa-PVP narkotika mogu biti:

trajno oštećenje mozga
prestanak rada organa
unutrašnje krvarenje
psihotične epizode
srčani udar
paranoja
depresija
samoubilačke tendencije
povećan rizik od pojave šizofrenije, bipolarnog poremećaja, antisocijalnog poremećaja ličnosti

Vrste lečenja zavisnosti od alfa-PVP

Iako je Alfa-PVP relativno nov narkotik, podaci koji su nam dostupni o njegovom dejstvu i posledicama su dovoljni za kreiranje efikasne strategije za lečenje zavisnosti od Alfa-PVP. Poznat kao izuzetno adiktivan i poguban po fizičko i mentalno zdravlje, ovaj psihostimulant zahteva brzu reakciju ukoliko se posumnja da kod nekoga postoji zavisnost od Alfa-PVP narkotika. Neophodno je što pre pristupiti lečenju, a vrste lečenja koje se preporučuju su farmakoterapija i psihoterapija.

Lečenje zavisnosti od alfa-PVP uz pomoć lekova

Kada se leči zavisnost od Alfa-PVP narkotika, farmakoterapija ima važnu ulogu. Odgovarajući lekovi se upotrebljavaju u procesu detoksikacije da bi se organizam očistio, a simptomi apstinencijalne krize sveli na najmanju moguću meru. Ti lekovi su bezopasni, a njihovo doziranje se vrši pod strogom kontrolom lekara. Pored toga, mogu se koristiti i razne infuzije sa mineralima, vitaminima, aminokiselinama da bi se poboljšalo opšte fizičko stanje organizma koje je kod pacijenata kod kojih postoji zavisnost od Alfa-PVP narkotika obično vrlo narušeno.

Bihevioralna terapija za zavisnost od alfa-PVP

Nakon detoksikacije, prestaje fizička zavisnost od Alfa-PVP narkotika. Međutim, psihička zavisnost i ustaljeni oblici ponašanja su i dalje tu pa je mogućnost recidiva vrlo visoka. Iz tog razloga, pacijentima se preporučuje psihoterapija. Bihevioralna terapija je vrlo uspešna u osposobljavanju zavisnika da se ponovo uključe u život, ali na nov, konstruktivan način. Osnovni zadatak bihevioralne terapije je da pomogne pacijentu da:

otkrije koji se motivi i razlozi kriju iza njegove bolesti
uvidi šta ga je to odvelo u zavisnost od Alfa-PVP narkotika
uoči negativne i pogrešne obrasce svog ponašanja
zameni ih sa novim, pozitivnim obrascima
stekne veštine neophodne za svakodnevni život i stresne situacije

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od alfa-PVP

Stacionarno i ambulantno lečenje su dva vida lečenja za zavisnost od Alfa-PVP narkotika. Stacionarno lečenje podrazumeva boravak na klinici i preporučuje se u prvoj fazi, kada se odvija proces detoksikacije, dok ambulantno lečenje podrazumeva povremene odlaske na kliniku radi kontrole ili terapije.

Stacionarno lečenje

Proces čišćenja organizma od prisustva narkotika je neophodno proći boravkom na klinici. Stacionarno lečenje za zavisnost od Alfa-PVP narkotika omogućava pacijentu punu pažnju lekara i mogućnost da se terapija prilagodi specifičnim zahtevima ili stanjima pacijenta. Potpuno fokusiranje na cilj i atmosfera poverenja i podrške stvaraju idealne uslove za uspešno prevazilaženje najteže faze u lečenju, a to je fizička zavisnost od Alfa-PVP narkotika.

Ambulantno lečenje

Nakon stacionarnog, sledi dug period ambulantnog lečenja. Tada se odvija proces rehabilitacije i stvara sistem pomoći i podrške koji ima za cilj da i psihička zavisnost od Alfa-PVP narkotika bude u potpunosti pobeđena. Pacijent prolazi kroz psihoterapiju, programe za sticanje određenih životnih veština, savetovanja i kontrole. U tom periodu se prepozaju problemi koje treba rešiti i nedostaci koje treba popuniti. Ključni zadatak ambulantnog lečenja je da pacijent koji je razvio zavisnost od Alfa-PVP narkotika stekne samopouzdanje, nauči da se nosi sa stresom, rešava probleme i razvije mehanizme koji će mu pomoći da se odupre želji za vraćenjem u vrtlog zavisničkog života.

Faze lečenja zavisnosti od alfa-PVP u klinici Vip Vorobjev

Na klinici VIP Vorobjev, zavisnost od Alfa-PVP narkotika se leči prolaskom kroz 3 faze lečenja. To su:

01
dijagnostika
utvrđivanje da li postoji zavisnost od Alfa-PVP i u kolikoj meri
02
detoksikacija
proces u kome se tretira fizička zavisnost od Alfa-PVP
03
rehabilitacija
proces u kome se tretira psihička zavisnost od Alfa-PVP

Kada se uspešno prođu sve tri faze, lečenje je završeno.

Dijagnoza zavisnosti od alfa-PVP

Na našoj klinici, raznim dijagnostičkim metodama utvrđujemo da li kod pacijenta postoji zavisnost od Alfa-PVP narkotika i koliko je narušeno njegovo fizičko i psihičko zdravlje. U tom cilju obavljaju se:

razgovor sa psihologom i psihološka procena
pregled interniste
pregled specijaliste ukoliko je potreban
analize krvi i urina
testovi na HIV, hepatitis B i C, ukoliko je potrebno
pregled psihijatra

Na osnovu rezultata, kreira se poseban program lečenja zavisnosti od Alfa-PVP narkotika, prilagođen opštem psihofizičkom stanju pacijenta i meri u kojoj se razvila zavisnost od Alfa-PVP.

Detoksikacija od alfa-PVP

Nagli prekid uzimanja Alfa-PVP izaziva vrlo snažne simptome apstinencijalne krize. Detoksikacija je način da se organizam oslobodi od fizičke zavisnosti uz što manje neprijatnosti. To se postiže upotrebom medikamentata i čišćenjem organizma koje se obavlja pod strogim nadzorom lekara. Pacijent u svakom trenutku može ukazati na svoje tegobe, a lekari prilagoditi terapiju. Fizička zavisnost Alfa-PVP narkotika na taj način postaje prošlost uz svođenje mučnih i neprijatnih stanja na najmanju moguću meru. Nakon toga mu se otvara put da, kroz proces rehabilitaije, konačno pobedi zavisnost od Alfa-PVP narkotika i vrati se normalnom životu.

Uspešnost lečenja zavisnosti od alfa-PVP

Klinika VIP Vorobjev poseduje veliko iskustvo u lečenju bolesti zavisnosti. Zavisnost od Alfa-PVP narkotika nije izuzetak. Iako je Alfa-PVP nova pojava na tržištu droga, naši lekari su u potpunosti upućeni u njegovo dejstvo i postupak lečenja tako da možete biti sigurni da ste na pravom putu da zavisnost od Alfa-PVP ostavite iza sebe. Procenat izlečenih na našoj klinici je veoma visok te možete biti uvereni da ste u sigurnim rukama.

Doktori

Dolaskom na našu kliniku, lečenje zavisnosti od Alfa-PVP narkotika prepuštate izuzetnim stručnjacima sa godinama radnog iskustva. Naši doktori su, pre svega, eksperti u svojim oblastima. Neprekidno se usavršavaju i prate najnovija dostignuća u oblasti lečenja bolesti zavisnosti. Obučeni su i vešti da se nose sa svim problemima koje zavisnost nosi. Možete im se u potpunosti prepustiti i biti sigurni da će pronaći najefikasniji način da pobedite zavisnost od Alfa-PVP ili bilo kog drugog narkotika.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev leči zavisnost od Alfa-PVP i ostalih psihoaktivnih supstanci modernim i provereno efikasnim metodama. Za ostvarene rezulate u lečenju bolesti zavisnosti, nagrađivani smo prestižnim nagradama Rose of Paracelsus i Zlatnom nagradom za kvalitet iz Njujorka.

Troškovi lečenja zavisnosti od alfa-PVP

Kako je lečenje za zavisnost od Alfa-PVP narkotika prilagođeno svakom pacijentu ponaosob i obuhvata različite tretmane i programe u skladu sa njegovim trenutnim psiho-fizičkim stanjem, tako se i cene lečenja razlikuju od pacijenta do pacijenta. Ukoliko želite da zavisnost od Alfa-PVP narkotika lečite na našoj klinici, preporučujemo Vam da se javite našim medicinskim savetnicima koji će Vas ljubazno uputiti u proceduru lečenja i moguće troškove lečenja.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image