Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Odvikavanje od benzodiazepina i apstinencijalna kriza

Odvikavanje od benzodiazepina je neophodno sprovesti ukoliko osoba razvije stalnu opsesivnu potrebu za lekovima i nije više u stanju da funkcioniše bez uzimanja novih doza ove supstance. U ovom članku, moći ćete da pročitate kako da prepoznate simptome koji ukazuju na pojavu zavisnosti, ali i naučite više o apstinencijalnoj krizi koja se može javiti u toku odvikavanja i najboljim metodama lečenja ove vrste zavisnosti.

Odvikavanje od benzodiazepina i apstinencijalna kriza

Šta je to detoksikacija od benzodiazepina

Detoksikacija od benzodiazepina predstavlja proceduru u toku koje se preko korišćenja medikamenata i infuzija ubrzava proces uklanjanja toksina i štetnih supstanci iz tela. U lečenju zavisnosti, ovaj proces je neophodan jer prisustvo benzodiazepina sprečava primenu terapija koje vode ka oporavku a može uzrokovati i brojne neželjene simptome.

Uspešno sprovedena detoksikacija od benzodiazepina ne dovodi samo do uklanjanja toksina, već je neophodno da u toku procedure pacijenti ne osećaju nikakav bol i druge simptome nelagode. Iako je detoksikacija sa benzodiazepina neophodan element lečenja, ovim se ne završava kompletan plan odvikavanja, koji u sebi mora sadržati i tretmane za psihološku stranu zavisnosti. Drugim rečima, potrebno je stvoriti averziju prema daljem uzimanju benzodiazepina i kreirati mehanizme odbrane koji će smanjiti rizik od pojave recidiva u budućnosti.

Protokol za odvikavanje

Protokol za odvikavanje od benzodiazepina na klinici VIP Vorobjev uključuje obavezan stacionarni deo lečenja u trajanju do mesec dana i 12 meseci dodatnih ambulatno sprovođenih terapija i kontrola. Stacionarni deo lečenja je neophodan, budući da u toku ove faze lečenja, pod vođstvom doktora, zavisnici potpuno prevazilaze želju za benzodiazepinom. Uz metode kao što su detoksikacija sa benzodiazepina i moderne terapije koje su sastavljene prema potrebama svakog pojedinačnog pacijenta, moguće je potpuno ukloniti potrebu za lekovima, bez obzira na kompleksnost zavisnosti.

Ambulantni deo lečenja uključuje redovne kontrole koje se obavljaju na mesečnom nivou, na kojima se i terapija može korigovati, ako parametri pokažu da je to neophodno, ili ako se sama osoba požali na postojanje bilo kakvog problema. Naš krajnji cilj je da se po završetku ovog perioda osoba potpuno osposobi za život bez ikakve želje za benzodiazepinima i okrene zdravom životu.

Indikacija za procedure

Ako se razvije zavisnost od benzodiazepina, primetna je stalna potreba za unošenjem novih količina lekova u organizam, a ako se to ne učini na vreme, može doći do izraženih simptoma apstinencijalne krize kada se pokuša samostalna detoksikacija od benzodiazepina. To je stanje u kom pojedinci iskazuju sledeće simptome:

Napadi panike
Anksioznost
Prekomerno znojenje
Nervoza
Drhtavica
Glavobolja
Bol u mišićima

Naravno, ovo su samo neki od simptoma koji dolaze sa apstinencijalnom krizom od benzodiazepina, dok je i sama izraženost simptoma veća kod onih osoba koje imaju dugoročnu zavisnost ili uzimaju veće doze supstance.

Da bi se ovome stalo na put na vreme, neophodno je da se odradi detoksikacija od benzodiazepina i potom pristupi kompletnom odvikavanju pod nadzorom stučnih lica.

Kontraindikacije

S druge strane, postoje i određene kontraindikacije koje ukazuju kada je neophodno pažljivo pristupiti detoksikaciji. Ukoliko osoba pati od određenih kardiovaskularnih oboljenja hronične prirode ili ima druge propratne bolesti zavisnosti, lečenje i detoksikacija sa benzodiazepina traje duže, kako bi organizam imao dovoljno vremena da se navikne na odsustvo leka, bez jačih simptoma krize i zdravstvenih komplikacija.

Brze i ultra brze metode odvikavanja od benzodiazepina

U odvikavanju od benzodiazepina, otklanjanje svih tragova toksina iz organizma, odnosno detoksikacija od benzodiazepina se uzima za jedan od prioriteta. U odnosu na zdravstveno stanje osobe, kao i potencijalno prisustvo politoksikomanije, odnosno kod zavisnosti od više supstanci, mogu se obavljati brze i ultra brze metode detoksikacije.

Dok se kod brzog odvikavanja rezultati primećuju posle nekoliko dana, u slučaju ultra brze procedure, već nakon jedne terapije, koja obično traje 5 – 8 sati, moguće je u potpunosti ukloniti benzodiazepin iz tela. Naravno, brzo obavljanje detoksikacije znači da je moguće u najkraćem roku pristupiti sprovođenju psihoterapije i drugih procedura, kako bi došlo do potpunog oporavka.

Odvikavanje od benzodiazepina

Proces lečenja zavisnosti od benzodiazepina u klinici VIP Vorobjev

Na klinici VIP Vorobjev, zavisnost od benzodiazepina lečimo kroz kombinaciju stacionarnih i ambulantnih pristupa, a jedna od ključnih terapija je detoksikacija od benzodiazepina. U praksi, to znači da pacijenti dolaze na kliniku i tu ostaju tokom prvog dela lečenja, gde se primenom terapija otklanja potreba za benzodiazepinima i postiže psihička stabilnost.

Faze lečenja u našoj ustanovi su:

01
Dijagnostika
02
Detoksikacija
03
Psihoterapija
04
Evaluacija rezultata
05
Ambulantna podrška

Priprema pacijenta za odvikavanje od benzodiazepina

Bezbedno uklanjanje benzodiazepina mora otpočeti postavljanjem detaljne dijagnostike. U toku ove faze lečenja, pacijent se priprema za dalje procedure tako što se obavljaju testovi kojima se određuje njegovo zdravstveno stanje. Tek po dobijanju rezultata, nastavlja se ka sledećem koraku, odnosno sastavlja se detaljan plan lečenja, gde se uključuje detoksikacija od benzodiazepina i određuju tačne doze medikamenata i psihoterapija potrebnih da se prevaziđe zavisnost.

Da li je bezbedno vršiti odvikavanje kod kuće

Odvikavanje u kućnih uslovima se ne preporučuje kod lečenja bilo koje vrste zavisnosti, ali može biti naročito opasno u slučaju zavisnosti od lekova. Nagla promena hemije unutar organizma može dovesti do burnih reakcija, a bez mogućnosti za hitno reagovanje od strane medicinskog tima, osoba može zapasti u kritična stanja. Stoga se kućno odvikavanje i detoksikacija od benzodiazepina apsolutno moraju izbegavati.

Simptomi apstinencijalne krize od benzodiazepina

Apstinencijalna kriza nastaje kada organizmu koji je naviknut na prisustvo benzodiazepina ukinemo pristup ovoj supstanci. To se može desiti u slučaju nemogućnosti nabavljanja nove doze, ili u situacijama gde osobe odluče da pokušaju naglo da obustave uzimanje benzodiazepina.

Simptomi krize uključuju:

Zamućen vid
Bol u grudnom košu
Hipertenziju
Nesanicu
Povišen pritisak
Premor
Tahikardiju

Da bi se ovi simptomi izbegli, može se koristiti medicinska detoksikacija od benzodiazepina koja podrazumeva kombinovanje korišćenja medikamenata i medicinskih aparata, što je moguće uraditi u slučaju stacionarnog lečenja u stručnoj ustanovi.

Prednosti sveobuhvatnog lečenja zavisnosti od benzodiazepina

Zavisnost od benzodiazepina utiče na sve aspekte života, od stalnih opsesivnih misli za supstancom do razvijanja pratećih oboljenja koje mogu uticati na rad vitalnih organa ili dovesti do psihičkih poteškoća. Sveobuhvatni pristup, koji podjednako utiče na otklanjanje svih simptoma uzrokovanih zavisnošću od benzodiazepina je jedini način da se istovremeno otklone sve ove poteškoće koje stoje na putu ka zdravom životu.

Dužina lečenja zavisnosti od benzodiazepina

Prevazilaženje želje za benzodiazepinom je izuzetno komplikovan zadatak, jer osoba izmučena ovom vrstom zavisnosti može potpuno promeniti ličnost i razviti nove šablone ponašanja. Kako bi se to ispravilo, neophodno je ne samo ukloniti potrebu za supstancom, već i posvetiti vreme stvaranju zdravih navika.

Usled toga, dužina tretmana u koji je uključena i detoksikacija od benzodiazepina traje između dve i četiri nedelje, a najbitnije je da se nakon tog vremena postigne potpuna psihička stabilnost. U odnosu na potrebe pacijenta, moguće je korigovati program lečenja dok se ne postignu očekivani rezultati.

Troškovi detoksikacije

Svako lečenje se prilagođava potrebama pacijenta, a uključuje neophodne terapije koje vode ka potpunom oporavku od zavisnosti. Budući da se i plan lečenja menja za svakog pacijenta, cena se takođe menja u odnosu na potreban broj terapija i dužinu boravka na klinici. Stupite u kontakt sa našim medicinskim savetnicima da biste saznali više detalja o svim stavkama lečenja.

Doktori

Doktori zaposleni na klinici Vorobjev imaju višegodišnje iskustvo u lečenju zavisnosti od benzodiazepina, a sa godinama su usavršili i primenu jedinstvenih terapija koje sprovodimo. Osim velike stručnosti, posebnu pažnju obraćamo i na stvaranje odnosa uzajamnog poverenja sa pacijentima tokom lečenja, usled čega uspevamo da ostvarimo i ljudsku povezanost i stvorimo prijateljstva koja traju godinama nakon uspešno obavljenog lečenja.

Patenti i sertifikati

Radi unapređivanja kvaliteta lečenja na našoj klinici, stalno posećujemo sve vodeće medicinske sajmove, a znanja stečena tom prilikom koristimo kako bismo unapredili lečenje i pacijentima pružili najbolje moguće uslove za postizanje potpunog oporavka. Iz tog razloga smo tokom godina stekli veliki broj sertifikata za sprovođenje modernih procedura, a pored toga aktivno radimo na prijavljivanju za više patenata u oblasti lečenja zavisnosti.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image