Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Klinika za lečenje i rehabilitaciju zavisnosti od leka Subutex

Subutex je jedan od farmaceutskih naziva za parcijalni opiodni agonist buprenorfin. Buprenorfin se proizvodi modifikovanjem morfina i upotrebljava se za lečenje zavisnosti od opioda, kao i kod akutnih i hroničnih bolova.

Buprenorfin deluje na organizam na sličan način kao i drugi opioidi, ali ne izaziva zavisnost u istoj meri. Zbog toga se i koristi kao zamena za heroin ili druge opiode u lečenju bolesti zavisnosti. To, međutim, ne znači da ne može doći do zloupotrebe buprenorfina. Zavisnost od Subutexa je itekako moguća i mora se na vreme prepoznati.

Lečenje zavisnosti od Subutexa

Efekat medikamenta Subutex

Subutex je dobar izbor u lečenju bolesti zavisnosti zato što njegovo dejstvo na receptore u mozgu ograničava dejstvo drugih opijata. Osim toga, Subutex ostaje u organizmu dugo, čak i do tri dana. Njegovo prisustvo šalje signal mozgu da je opioid sve vreme prisutan i umanjuje potrebu za uzimanjem drugih narkotika. Takođe, Subutex ublažava simptome apstinencijalne krize.

Buprenorfin, iako dosta slabiji od heroina, fentanila i oksikodona, je ipak opioid. Mozak reaguje na Subutex na isti način kao na opioide. To znači da i Subutex, kada se zloupotrebljava, izaziva euforiju, s tim što je njegovo dejstvo slabijeg intenziteta. Učestala upotreba ili uzimanje prevelikih doza neminovno vodi u zavisnost od Subutexa.

Simptomi i znaci zavisnosti od Subutexa

Kao i svaku zavisnost, i zavisnost od Subutexa je važno primetiti na vreme. Ukoliko postoji sumnja da Vam je bliska osoba razvila zavisnost od Subutexa, obratite pažnju na sledeće simptome. Nakon početnog osećaja euforije i blaženstva, Subutex može izazvati:

glavobolju
povraćanje
bolove u telu
drhtanje
vrtoglavicu
nemir
simptome slične gripu
oticanje ruku i nogu

Kod osoba koje su razvile zavisnost od Subutexa obično se mogu primetiti i mentalni problemi kao što su:

razdražljivost
problemi sa spavanjem
promene raspoloženja
umor
nezainteresovanost za nekadašnje aktivnosti
nemogućnost ispunjavanja obaveza u školi ili na poslu

Posledice upotrebe Subutexa

Dugotrajna zloupotreba Subutexa može imati ozbiljne posledice po fizičko i mentalno zdravlje. Moguće dugoročne fizičke posledice koje izaziva zavisnost od Subutexa su:

taman urin
žućkasta koža
zućkaste beonjače
oštećenje jetre
visok krvni pritisak
problemi sa disanjem
bolovi u stomaku
gubitak apetita
intenzivni bolovi u mišićima

Posledice koje zavisnost od Subutexa može izazvati po mentalno zdravlje su:

insomnija
konfuzija
anksioznost
depesija

Vrste lečenja zavisnosti od leka Subutex

Kada prepoznate zavisnost od Subutexa, vrlo je važno što pre započeti lečenje. Najbolje je obratiti se klinici koja je provereno stručna i uspešna kada je u pitanju lečenje zavisnosti od Subutexa.

Lekari sa iskustvom će u potpunosti razumeti kroz šta pacijent prolazi, odrediti odgovarajuće terapije i tretmane i pružiti punu podršku na putu ka oporavku. Sam proces lečenja obično obuhvata upotrebu medikamenata i psihoterapiju.

Lečenje zavisnosti od Subutexa uz pomoć lekova

Terapija lekovima za zavisnost od Subutexa podrazumeva upotrebu različitih medikamenata, najčešće u procesu detoksikacije. Lekovi ublažavaju simptome apstinencijalne krize koji mogu biti vrlo neprijatni i mučni. Ne izazivaju zavisnost tako da je njihova upotreba potpuno bezbedna, ali se mora strogo kontrolisati njihovo doziranje. Cilj terapije lekovima je da se zavisnost od Subutexa pobedi trajno bez traumatičnih iskustava i sa što manje neugodnosti.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Subutexa

Zavisnost od Subutexa se leči i raznim psihoterapeutskim metodama, od kojih je najbitnija bihevioralna terapija. Njena primena je široko rasprostranjena, a stepen uspeha veliki. Suština biheviralne terapije je da pomogne osobi koja želi da pobedi zavisnost od Subutexa na sledeće načine:

da se suoči sa uzrocima svoje zavisnosti
da razvije nove obrasce ponašanja
da formira odbrambene mehanizme
da razume destruktivne obrasce svog ponašanja
da sagleda svoje probleme iz nove perspektive

Kroz proces izlečenja, pacijent stiče i razvija životne veštine za uspešno suočavanje sa problemima i stresnim situacijama koji su bili okidač za zavisnost od Subutexa.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od Subutexa

Pacijent koji uvidi svoju zavisnost od Subutexa i odluči da potraži pomoć, ima mogućnost stacionarnog i ambulantnog lečenja. Stacionarno lečenje podrazumeva boravak na klinici i punu pažnju lekara i medicinskog osoblja. Ambulantno lečenje se obično sprovodi nakon stacionarnog lečenja i predstavlja vid podrške u daljoj borbi do konačnog izlečenja.

Stacionarno lečenje

Stacionarno lečenje za zavisnost od Subutexa traje oko 14 dana i podrazumeva boravak na klinici. Klinika pruža pacijentu najbolje uslove za izlečenje uz neprekidnu brigu i pažnju lekara. S obzirom da se u tom periodu vrši detoksikacija organizma uz pomoć medikamenata, boravak na klinici omogućava pacijentu da svaku svoju tegobu ili potrebu saopšti lekaru i odmah dobije adekvatnu pomoć. Lekar može da prilagođava ili menja terapiju u skladu sa stanjem pacijenta. Na taj način stvara se atmosfera poverenja i sigurnosti u kojoj je mnogo lakše pobediti zavisnost od Subutexa nego samostalno u kućnom okruženju.

Ambulantno lečenje

Nakon uspešnog završetka stacionarnog lečenja, sledi ambulantno lečenje. Ono podrazumeva kontinuiranu podršku u trajanju od 12 meseci. Cilj ambulantnog lečenja je da pacijent tokom godinu dana ima snažan oslonac koji će mu pomoći da se uključi u svakodnevni život i suoči sa problemima bez povratka u kandže zavisnosti.

Pored određenih terapija lekovima, ambulantno lečenje za zavisnost od Subutexa podrazumeva kontrole, savetovanja i programe rehabilitacije koji su usmereni ka potpunom ozdravljenju i oslobođenju od zavisnosti.

Faze lečenja zavisnosti od Subutexa u klinici Vip Vorobjev

U klinici VIP Vorobjev, zavisnost od Subutexa se odvija u tri faze. To su:

01
dijagnostika
02
detoksikacija
03
rehabilitacija

Tokom sve tri faze, pacijent ima punu podršku i pažnju našeg medicinskog osoblja tako da će u svakom trenutku osećati da je u sigurnim rukama. Poverenje i sigurnost su važan faktor na putu ozdravljenja i pružaju dodatnu snagu i volju za izlečenjem.

Dijagnoza zavisnosti od Subutexa

Da bi se uopšte otpočelo lečenje zavisnosti od Subutexa, neophodno je proći kroz dijagnostičko testiranje. Dijagnostika obuhvata niz analiza kojima se utvrđuje psihofizičko stanje pacijenta. To mogu biti:

biohemija i krvna slika
testovi na hepatitis B, C i HIV
pregled interniste
psihološko testiranje
pregled psihijatra
specijalistički pregledi ukoliko postoji potreba

Na osnovu dijagnostičkih rezultata zaključuje se:

kakvo je opšte stanje pacijenta
u kojoj meri je razvijena zavisnost od Subutexa
koje posledice je zavisnost od Subutexa ostavila na mentalno i fizičko zdravlje pacijenta

Sve dobijene informacije imaju za cilj kreiranje individulanog plana detoksikacije i celokupnog lečenja.

Detoksikacija od leka Subutex

Detoksikacija je proces čišćenja organizma od prisustva Subutexa uz eliminisanje simptoma apstinencijalne krize. Zavisnost od Subutexa može imati jake i neprijatne simptome kada se upotreba leka naglo prekine. Cilj detoksikacije je da što više ublaži ili čak otkloni te simptome.

Tokom detoksikacije, pacijent dobija sve potrebne medikamente, infuzije i tretmane koji mu mogu pomoći da krize prebrodi što bezbolnije i sa što manje trauma.

Lekari klinike VIP Vorobjev su neprekidno prisutni tokom procesa detoksikacije, prate stanje pacijenta i njegove reakcije na tretman, prilagođavajući terapiju po potrebi.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Subutexa

Lečenje zavisnosti od Subutexa na klinici VIP Vorobjev ima visok stepen uspešnosti. Savremene metode lečenja i izuzetno obučeno i iskusno medicinsko osoblje daju vrhunske rezultate kada je u pitanju zavisnost od Subutexa. Možete biti sigurni da ćete imati sve potrebne uslove i sva potrebna sredstva da se oslobodite zavisnosti i uspostavite punu kontrolu nad svojim životom.

Troškovi lečenja zavisnosti od Subutexa

Na klinici VIP Vorobjev svakom pacijentu prilazimo na poseban način i prilagođavamo terapiju njegovom stanju i potrebama. Dužina i način lečenja su kod svakog pacijenta drugačiji. Ukoliko želite da zavisnost od Subutexa izlečite na našoj klinici i interesuju Vas detalji i troškovi lečenja, molimo Vas da kontaktirate naše medicinske savetnike. Oni će vas uputiti u sve pojedinosti i ljubazno odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Doktori

Doktori koji će Vas lečiti na našoj klinici su izuzetni stručnjaci sa godinama iskustva u lečenju zavisnosti od Subutexa i drugih bolesti zavisnosti. Potpuno su posvećeni svojim pacijentima i neprekidno se usavršavaju u svojim oblastima. Saslušaće Vas sa razumevanjem i bez osude i u atmosferi punog poverenja započeti proces lečenja koji će osmisliti posebno za Vas.

Naše ljubazno medicinsko osoblje biće Vam neprekidno na usluzi. Bilo da Vam je potrebna dodatna podrška ili Vas muče određene sumnje, budite sigurni da ćete u našoj klinici uvek dobiti adekvatnu pomoć u svojoj borbi jer imamo zajedniči cilj - da Vaša zavisnost od Subutexa postane prošlost.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev leči zavisnost od Subutexa savremenim i provereno uspešnim metodama. Za svoj doprinos u oblasti lečenja bolesti zavisnosti nagrađivani smo više puta. Nagrade koje nas čine posebno ponosnim su Rose of Paracelsus i Zlatna nagrada za kvalitet dobijena u Njujorku.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image