Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Psihoterapija: Savetovanje o zavisnostima

Psihoterapija na klinici VIP Vorobjev ima veliku ulogu, jer pored pacijenata koji imaju neki vid psihičke disfukncionalnosti (depresija, anksioznost, napadi panike, fobije...) predstavlja nezaobilazan tretman lečenja bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam, kockanje, tabletomanija...).

Dakle, psihoterapija je značajna kod prevazilaženja svih vrsta problema.

Svaki čovek je priča za sebe, i svako od nas ima probleme, strahove i nedoumice koje se razgovorom najbolje leče. Upravo zato, na našoj klinici, pravimo individualni plan, kojim pristupamo rešavanju problema.

Zašto je psihoterapija korisna?

Psihoterapija pomaže pojedincu da izađe na kraj sa problemima i da dođe do željene promene u svom životu. Promena jeste nešto čemu svi teže u nekom periodu života ali put do promene nije uvek lak i potrebna nam je asistencija.

Osim što je metod izbora kod psihičkih poremećaja, ona nije ograničena samo na polje patologije. Psihoterapija takođe pomaže zdravim ljudima da povrate zadovoljstvo i unaprede svoj život.

Danas je stres, nažalost, deo svakodnevnice, a problemi sa kojima se svakodnevno susrećete, svakako utiču i na psihu. Upravo zato je psihoterapija od krucijalne važnosti! Ona je način ličnog rasta i koristi od nje može imati svako. Pomaže u rešavanju porodičnih i partnerskih odnosa, vladanja stresom, kao i poboljšanja radne sposobnosti.

U procesu psihoterapije, pomažemo Vam da sagledate i prihvatite sebe, steknete uvid u svoje ponašanje i postupke, kao i realan uvid u svet koji Vas okružuje.

Psihoterapija i bolesti zavisnosti

Kada su bolesti zavisnosti u pitanju, psihoterapija omogućava osobi da nađe alternativu za nezdrave načine funkcionisanja. To jeste vrlo izazovan zadatak kada se radi o bolestima zavisnosti ali ne i nemoguć. Psihoterapija je neophodna da bi se izgradila zdravija ličnost nekadašnjeg zavisnika.

Svi ljudi su različiti, to važi i za zavisnike. Zbog toga plan tretmana i ciljeve treba uvek iznova prilagođavati svakom konkretnom slučaju kako bi se postigao najbolji mogući rezultat. Psihoterapija u velikoj meri zavisi od volje i posvećenosti osobe koja je pomoć zatražila, i slobodno možemo reći da kada ta dva faktora postoje, njen uspeh je neizostavan.

Odnos između psihoterapeuta i klijenta

Ono čega se ljudi najčešće pribojavaju kada se odluče za psihoterapiju jeste to da li će ono što je rečeno ostati između njih i terapeuta.

Psihoterapija otvara bolne i teške teme. Osoba često saopštava o postupcima i osećanjima kojih se stidi i koja teško priznaje i sama sebi, a kamoli drugima.

Da bi se psihoterapija odvijala kako treba ključno je poverenje između terapeuta i klijenta, kao i poverljivost. Sve što je rečeno ostaje između terapeuta i klijenta. Možete biti sigurni da je na našoj klinici VIP Vorovjev diskrecija zagarantovana.

Cilj psihoterapije je resocijalizacija i reintegracija

Cilj psihoterapije je postepeno menjanje ponašanja pacijenta, kao i njegovih uverenja. Osim toga, njegov povratak u društvenu sredinu, odnosno resocijalizacija i reintegracija.

Zavisnost ostavlja fizičke, psihičke i socijalne posledice. Dok se fizičke posledice uklanjaju metodom detoksikacije, psihoterapija uklanja psihičke i socijalne posledice. Neke od njih su:

Poremećen san;
Promena ličnosti;
Smanjeno interesovanje za sve osim supstance;
Anksioznost;
Paranoja;
Depresija;
Psihotične reakcije;
Misli o suicidu;
Gubitak smisla života;
Gubitak posla;
Razvod i raspad porodice;
Sklonost ka kriminalnim radnjama;
Panični napadi;
Stres;
Strahovi;
Socijalna izolacija;
Opsesivno-kompulzivne misli i radnje.

Sve ove posledice moguće je prevazići radom na sebi i saradnjom sa psiholozima i psihijatrima sa naše klinike, sledeći uputstva i preporuke, koje vode ka potpunom ozdravljenju i rehabilitaciji.

Psihoterapija Vam pruža mogućnost da bez osude i "prekih" pogleda izgovorite neizgovoreno, pomaže da dođete u kontakt sa sobom i svojim istinskim emocijama i ojačate unutrašnje snage i potencijal koji imate, da poboljšate i kreirate bolje odnose sa drugim ljudima, ali Vas takođe uči kako da se u budućnosti na lakši način nosite sa nepredviđenim životnim okolnostima, problemima, stresovima i izazovima.

Na našoj klinici VIP Vorobjev faza resocijalizacije i reintegracije traje nekoliko meseci i u toku nje osoba postepeno preuzima odgovornost za sebe i vraća se normalnom životu. U svemu tome naši stručnjaci, zajedno sa porodicom pružaju konstantnu podršku koja je na putu do izlečenja najbitnija.

Psihoterapija na našoj klinici

Strogo vodimo računa da privatnost svakog pacijenta bude zaštićena. Na našoj klinici pomoć, svakome kome je potrebna, pruža se anonimno i možete se prijaviti pod bilo kojim imenom.

Klinika VIP Vorovjev ima dugogodišnju tradiciju i reputaciju u uspešnom tretiranju lečenja bolesti zavisnosti, kao i svih drugih mentalnih poremećaja i psihičkih problema, koje nosi svakodnevni život.

Pomoć psihologa je nekada potrebna i kada želimo da sagledamo i prihvatimo svakodnevne probleme, koji nam stvaraju stres i onemogućuju normalno funkcionisanje. Zahvaljujući stručnosti, volji i višegodišnjem iskustvu naših zaposlenih izlaz je uvek moguć, bez obzira o kakvoj vrsti problema se radi.

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image