Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Magnetoterapija u lečenju zavisnosti od droge i alkoholizma

Magnetoterapija spada u red pomoćnih procedura koje se mogu sprovoditi radi ubrzanog telesnog oporavka i stoga predstavljaju važan deo rehabilitacionih tretmana. Više detalja o ovoj proceduri i prednostima korišćenja ove terapije možete saznati kroz ovaj tekst.

Terapija magnetnim poljem

Šta je magnetoterapija

Korišćenje magneta u svrhe tretiranja bolnih stanja nije nov koncept. Ipak, relativno skoro se otkrilo koliko magnetoterapija može biti delotvorna u tretiranju brojnih zdravstvenih problema. U ove svrhe, koriste se statički magneti, ali i pulsirajući magneti i elektromagneti. Brojna istraživanja se trenutno sprovode o efektivnosti ove terapije, a veliki napredak se tek očekuje u ovom polju u godinama pred nama. Svakako, pre započinjanja magnetoterapija neophodno je obaviti konsultacije sa doktorima koji osobu mogu dalje uputiti u pojedinosti ovih tretmana.

Različite vrste magnetoterapija

Magnetna terapija može se odvijati na više načina, u zavisnosti od željenih rezultata, stanja pacijenta i oboljenja koje se tretira. Stoga se magnetoterapija može podeliti na sledeće vrste:

Elektromagnetna terapija
Pulsirajuća magnetoterapija
Statička magnetoterapija
Magnetna rezonantna terapija
Transkranijalna magnetna stimulacija

Iako sve ove terapije koriste magnete, njihova primena može varirati. Ponekada se primenjuje lokalna terapija na bolnom mestu, dok je nekada neophodna terapija celog organizma. Takođe, intenzitet magnetoterapija može biti korigovan, ali i frekvencija koja se koristi prilikom generisanja magnetnog polja.

Nakon obavljenih pregleda i sastavljanja programa lečenja od strane specijalista, može se izabrati odgovarajući vid magnetoterapija. Kod blažih slučajeva, gde se koristi samo magnetna prostirka terapija se obično kombinuje sa fizikalnim vežbama, dok je u slučaju obavljanja kompleksnijih procedura stacionarno lečenje pod nadzorom lekara neophodno.

Indikacije magnetne terapije

U oporavku od bolesti zavisnosti, kada je u pitanju magnetoterapija indikacije mogu biti sledeće prirode:

Bolovi u mišićima i zglobovima
Upalna stanja
Artiritis ili tendinitis
Loša cirkulacija
Postojanje rana ili ožiljaka
Povrede tkiva
Narušena kontrola emocija
Simptomi depresije i anksioznosti

Kod velike većine osoba koje se suočavaju sa bolestima zavisnosti postoji jedan ili više ovih simptoma. Iz tog razloga, magnetoterapija se može efikasno sprovoditi u velikom broju tretmana namenjenih psihofizičkom oporavku.

Procedura magnetne terapije

Iako postoji više tipova magnetoterapija, kao što su pulsirajuća magnetna terapija ili procedura gde se koristi magnetna prostirka terapija se uglavnom sastoji od sledećih koraka:

Pregled opšteg zdravstvenog stanja pacijenta
Pronalaženje udobnog položaja za sprovođenje terapije
Postavljanje uređaja na odgovarajuće mesto
Usklađivanje intenziteta terapija sa potrebama pacijenta
Procena efekata terapije po završetku sprovođenja

Pošto se na našoj klinici magnetna terapija sprovodi uz druge procedure, pre započinjanja magnetoterapija je potrebno jasno usaglasiti plan i program oporavka. To se obavlja nakon obavljenog pregleda pacijenta i postavljanja anamneze. Dok se odvija lečenje magnetoterapijom, stanje pacijenta se kontroliše, a kada se procedura okonča, ponovo se vrše pregledi i obavljaju konsultacije kako bi se uvidela efektivnost terapije i u skladu sa time napravo dalji plan delovanja.

Terapija magnetnim poljem (Magnetoterapija)

Uticaj magnetoterapija na organizam

Ova terapija se uvek sprovodi uz druge metode koje se fokusiraju na otklanjanje želje za narkoticima ili alkoholom. Kada je u pitanju magnetoterapija dejstvo može da se ogleda kroz sledeće pojave:

Umanjenje bolova
Poboljšanja cirkulacije
Ubrzana regeneracija tkiva
Rešavanje upalnih procesa
Poboljšanje raspoloženja

Lečenje magnetoterapijom ima blagotvorna svojstva na otklanjanje bolova izazvanim hroničnim upalama ili povredama. Kroz pobošljanje cirkulacije lečenje elektro magnetnom terapijom rezultira bržim zarastanjem rana i opštim oporavkom oštećenih tkiva. Terapija magnetima može uticati i na opšte poboljšanje raspoloženja kroz uticaja na neurotransmitera u mozgu. Iz svega ovoga vidimo da je magnetoterapija jedna od univerzalnih metoda oporavka koja ima široku primenu u medicini.

Prednosti magnetoterapije: Kakvi se rezultati mogu postići u lečenju zavisnosti od droge i alkohola?

Pre svega, neophodno je znati da sve vrste zavisnosti, pa tako i one od droge i alkohola ostavljaju brojne zdravstvene posledice. Usled toga, u toku oporavka može se koristiti i lečenje magnetoterapijom kako bi što pre došlo do fizičkog napretka. Kada se koristi magnetna prostirka terapija se najčešće kombinuje sa fizikalnom terapijom, odnosno vežbama lakšeg intenziteta.

Sve ove procedure su prilagođene svakom pojedinačnom pacijentu, a za cilj imaju opuštanje, brži mišićni oporavak i uvećanje energije. Zato se danas terapija magnetima često obavlja uz rehabilitaciju, u svrhe ubrzanja fizičkog zaceljivanja.

Cena magnetne terapije

Ukoliko biste želeli da saznate više kada se koristi i koliko je magnetna terapija cena tretmana, odgovore možete dobiti putem razgovora sa našim medicinskim savetnicima koji su dostupni svakog dana na brojeve telefona koje možete pronaći na našoj kontakt stranici.

Lekari

Magnetna terapija se odvija pod nadzorom medicinskih radnika, kako bi se osigurala maksimalna iskorišćenost vremena i resursa, a pacijent oporavio u najkraćem roku. Zdravstveno stanje pacijenta prati tim doktora koji se sastoji od lekara opšte prakse, narkologa, psihologa i psihijatara. Uz ovakav multidisciplinarni pristup, oporavak se može ostvariti i u naizgled bezizlaznim situacijama.

Patenti i sertifikati

Sve procedure koje se sprovode na klinici Vorobjev, pa tako i magnetoterapija su dokazano efikasne i bezbedne. Rad klinike je pod nadzorom Ministarstva zdravlja, a metode lečenja su sertifikovane i sprovode se u skladu sa svim važećim propisima.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image