Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od klorazepata (Tranxene)

Mada spada u često korišćene benzodiazepine, Tranxene je daleko od bezopasne supstance, a ukoliko se zloupotrebljava, može doći i do zavisnosti od klorazepata. U ovom tekstu ćete naučiti koje posledice ostavlja ovo oboljenje i kako se rešiti zavisnosti na najsigurniji način.

lecenje-i-rehabilitacija-zavisnosti-od-klorazepata

Šta je klorazepat?

Organsko jedinjenje klorazepat spada u red benzodiazepina i poznat je po svojim anksiolitičkim, sedativnim, hipnotičkim i antikonvulzivnim svojstvima, a na tržištu se može pronaći pod imenom Tranxene. Iz tog razloga je jasno vidljivo zašto se danas preporučuje kao medikament izbora za mnoga oboljenja.

S druge strane, vremenom može doći do rasta tolerancije u organizmu na efekte leka, što je jasan znak upozorenja da može doći do zavisnosti. Ukoliko se na vreme ne reaguje, u takvim situacijama odvikavanje od Tranxene se uvek mora odvijati uz pomoć stručnih lica unutar ustanove koja se za to specijalizuje.

Indikacije za upotrebu

Kao i drugi benzodiazepini, i klorazepat (Tranxene) se može koristiti za širok spektar medicinskih stanja. To prvenstveno uključuje situacije u kojima se osobe suočavaju sa različitim oblicima anksioznosti, poremećajima spavanja, ali i stanjima kao što su epileptični napadi. Ipak, kada je u pitanju Tranxene delovanje se mora kontrolisati, a u slučaju javljanja nuspojava, modifikovati dobijena terapija.

Alternative za Tranxene

Ako se krene razvijati tolerancija prema efektima leka Tranxene, ili dođe do tačke gde je lečenje zavisnosti od Tranxene neophodno, može se pokušati sa uvođenjem neke alternative ovom medikamentu. To mogu biti različiti antidepresivi, beta blokatori i anksiolitici, a odgovarajuća terapija se isključivo može dobiti nakon konsultacija sa medicinskim radnicima i po obavljanju kompletnog pregleda.

Efekti zloupotrebe leka Tranxene

Što zavisnost od klorazepata, odnosno leka Tranxene duže traje i što su konzumirane doze veće to su i potencijalni problemi i neželjeni efekti izraženiji. Zbog toga se ovi efekti obično dele u dve grupe, kratkoročne i dugoročne.

Kratkoročni efekti

Kada je u pitanju klorazepat (Tranxene), najčešći kratkoročni efekti uključuju sledeće pojave:

Smanjena budnost
Osećaj opijenosti
Problemi sa koncentracijom
Uvećana tolerancija na lek
Česte mučnine

Dugoročni efekti

Dugoročna zloupotreba Tranxene leka može rezultirati pojavama kao što su:

Problemi sa pamćenjem
Narušeno mentalno zdravlje
Oštećenja jetre
Uvećan rizik od predoziranja
Smanjena radna sposobnost

Simptomi i znaci upotrebe klorazepata

Ukoliko osoba zloupotrebljava klorazepat ili razvije zavisnost usled preduge upotrebe, mogu se javiti fizički i psihološki simptomi nelagode, koji samim tim dovode i do neizostavnih promena u ponašanju. Sada ćemo detaljnije govoriti o problemima koji se tada mogu javiti.

Fizički simptomi

U slučaju zavisnosti od leka Tranxene, dolazi do sledećih fizičkih simptoma:

Pospanost
Dezorijentisanost
Problemi sa ravnotežom
Usporenost reakcija
Preterana pospanost

Psihološki simptomi

Psihološki simptomi zloupotrebe ovog leka obično variraju, ali mogu uključivati:

Stalna želja za lekom
Uvećana anksioznost
Nesanica
Razvoj mentalnih oboljenja
Emocionalna nestabilnost

Simptomi ponašanja

Kao što smo već naveli, bolest zavisnosti obično rezultira i promenama u ponašanju, što može biti iskazano sledećim simptomima:

Promene raspoloženja
Izlaganja rizicima
Ignorisanje problema
Gubitak kontrole
Odaljavanje od voljenih osoba
lečenje zavisnosti

Opcije lečenja zavisnosti od leka Tranxene

Tranxene je lek koji može izazvati jaku zavisnost čije lečenje zahteva profesionalni pristup. U retkim situacijama, pojedinci mogu pronaći snagu da se samostalno izbore sa svojim problemima, ali ovo se ne smatra sigurnim izborom, budući da usled apstinencije može nastati čitav niz zdravstvenih posledica i komplikacija.

Medicinski tretman za zavisnost od Tranxene

Zloupotreba klorazepata je progresivno stanje, ali ukoliko se na vreme dobije pristup odgovarajućem lečenju, moguće je zaustaviti ovu bolest i postići dugoročnu psihološku stabilnost. Medicinski tretman najčešće obuhvata stacionarne i vanbolničke tretmane, kako bi se osoba rešila potrebe za supstancom i stvorila averziju prema vraćanju lošim navikama.

Samostalno odvikavanje u odnosu na lečenje pod nadzorom za zavisnost od klorazepata

Za osobu koja duže uzima klorazepat delovanje ove supstance može biti prividno oslobađajuće, jer jedino sa unosom novih količina leka, simptomi krize i opsesivne misli na trenutak nestaju. Ipak, ovakvo ponašanje samo povećava problem i jako je teško u takvoj situaciji iskontrolisati sve svoje porive i zaustaviti zavisnost od Tranxene.

S druge strane, uz dobijanje stručne pomoći unutar rehabilitacionog centra, lečenje zavisnosti od klorazepata je pre svega bezbednije, ali i mnogo efikasnije, jer se potreba za lekom eliminiše bez simptoma krize.

Proces i faze lečenja zavisnosti od klorazepata (Tranxene) u klinici Vip Vorobjev

Kako bi se klorazepat (Tranxene) u što kraćem roku eliminisao iz organizma i zavisnost od Tranxene leka definitivno uklonila, na klinici Vip Vorobjev sve tretmane individualno prilagođavamo svakom pacijentu. Na taj način osiguravamo da svaka osoba dobije najbolje moguće šanse da postigne potpuni oporavak u kratkom roku.

Po dolasku na kliniku, pre nego što se pacijent udobno smesti u svoju sobu, na prijemu se obavljaju inicijalni razgovori, sa ciljem opuštanja pacijenta i davanja opštih instrukcija o toku lečenja. Zapravo se smatra da je dijagnostika prva procedura za odvikavanje od klorazepata. U toku ove faze lečenja, pacijent prolazi kroz testove i pregled sa fizijatrom, kako bi se utvrdilo trenutno zdravstveno stanje.

Po dobijenim rezultatima, sastavlja se plan lečenja i po potrebi započinje detoksikacija, kada se klorazepat uklanja iz organizma. U toku odvijanja ove procedure, ali i svih drugih faza lečenja za zavisnost od klorazepata, o stanju pacijenata i sprovođenju terapija se danonoćno stara naš lekarski tim.

Kada se zloupotreba Tranxene medikamenta naglo obustavi, a u telu i dalje postoji potreba za ovom supstancom, može doći do apstinencijalne krize. Da bi se ovo izbeglo, pacijenti klinike Vip Vorobjev dobijaju farmakoterapiju kreiranu po njihovim potrebama, uz koju lečenje prolazi bez bolova i bilo kakvih drugih poteškoća.

Svakako, za tretiranje mentalne zavisnosti od Tranxene tableta, neophodno je raditi sa psiholozima na otklanjanju mentalnih prepreka zdravom životu, a na klinici Vip Vorobjev svaki pacijent dobija svog psihologa koji ga prati od početka do kraja lečenja i pruža stručnu pomoć, ali i ohrabrenje da se istraje i zavisnost od Tranxene trajno ukloni.

Takođe smatramo da se odvikavanje od klorazepata ne završava kada pacijent prestane da oseća bilo kakvu potrebu za supstancom. Pored tog neophodnog dela oporavka, i po završetku bolničnog lečenja pacijenti ostaju u kontaktu sa svojim psihologom u narednih 12 meseci, kako bi se rešile bilo kakve poteškoće i na vreme uklonile stavke koje bi mogle dovesti do recidiva. Nakon ovog vremena, možemo sa sigurnošću reći da je klorazepat stvar prošlosti i nastaviti sa stvaranjem zdravih navika.

Uspešnost lečenja zavisnosti od klorazepata

Lečenja benzodiazepinskih zavisnosti spadaju u najteže procedure odvikavanja, ali uz sertifikovane terapije za lečenje zavisnosti od Tranxene leka, naši pacijenti sa uspehom završavaju tretman u našem rehabilitacionom centru u više od 85% slučajeva.

Cena lečenja zavisnosti od leka Tranxene

Ukoliko ste zainteresovani da saznate više detalja o lečenjima i terapijama koje nudimo za zavisnost od klorazepata (Tranxene), stupite u kontakt sa našim medicinskim savetnicima koji će vam rado pomoći da zakažete pregled na našoj klinici ili dobijete dodatne informacije o našim uslugama.

Lekari

Budući da odvikavanje od Tranxene medikamenta nije jednostavna procedura, naši lekari svakodnevno vode računa o stanju pacijenata, pružaju im podršku da nastave sa oporavkom i daju im pravovremene savete da ostanu na putu oporavka. Smatramo da je pored primene terapija upravo ovaj odnos pun podrške i razumevanja neizostavan deo svakog prevazilaženja bolesti zavisnosti.

Patenti i sertifikati

Lečenje zavisnosti od klorazepata se na klinici Vip Vorobjev odvija unutar našeg rehabilitacionog centra, a sve procedure koje sprovodimo su sertfikovane i spadaju u kontrolu i nadležnost Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image