Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Ugrađeni blokatori u lečenju zavisnosti od droge

Kada zavisnik od narkotika prođe detoksikaciju i započne period apstinencije, postoje izvesne šanse da dođe do relapsa, to jest, povratka u kandže zavisnosti. U takvoj situaciji postoji i opasnost od predoziranja što predstavlja rizik po život pacijenta. Da do toga ne bi došlo i da bi se što duže održala apstinencija, preporučuje se ugradnja blokatora za drogu.

Ugrađeni blokatori u lečenju zavisnosti od droge

Šta su blokatori za drogu i kako deluju

Blokatori za drogu su opiodni antagonisti koji blokiraju aktivaciju opiodnih receptora. Oni sprečavaju narkotik da izazove željeni euforični efekat. Najpoznatiji je Nalterxone koji postoji u različitim oblicima i sprečava dejstvo morfina, heroina, kodeina, oksikontina, dentanila, tramadola, i sintentičkih opioida. Pored toga, postoje i polu-antagonisti, kao što je buprenorfin koji delimično eliminiše dejstvo narkotika i ublažava simptome apstinencijalne krize. Ugradnja blokatora za drogu se pokazala kao izuzetno uspešna metoda u lečenju bolesti zavisnosti i njihova primena je široko rasprostranjena.

Indikacije za upotrebu ugrađenih blokatora za zavisnost od droge

Ugradnja blokatora za drogu se preporučuje kada je dijagnostikovana fizička zavisnost od narkotika, ali se primenjuje tek nakon što je urađena detoksikacija organizma, to jest, telo je u potpunosti očišćeno od prisustva droge. Cilj je da pacijent što duže ostane u stanju apstinencije i da se spreči recidiv.

Kontraindikacije za upotrebu blokatora droge

Ugradnja blokatora za drogu se ne preporučuje u slučaju:

da još uvek nije urađena detoksikacija
alergije na neke od sastojka blokatora
problema sa jetrom
problema sa štitnom žlezdom
postojanja tumora
postojanja mentalnih boleti poput psihoze
trudnoće

i sličnih stanja koja mogu ugroziti zdravlje i život pacijenta ukoliko se dopusti ugradnja blokatora za drogu. Lekar je dužan da uradi detaljan pregled pacijenta i utvrdi da li je dobar kandidat za blokator, da li da mu se odobri ugradnja blokatora za drogu i koja vrsta je za njega najbolja.

Tehnologija korišćenja blokatora droge

Blokatori za drogu su dostupni u nekoliko različitih oblika. Pre svega, tu su tablete koje se moraju uzimati svakodnevno i koje su popularne u praksi, ali imaju izvesne nedostatke. Pacijent mora da bude redovan u uzimanju terapije i ne sme da propušta doze, što se ipak dešava, nenamerno ili namerno.

Iz tog razloga su patentirani tečni implantati u vidu injekcije čije dejstvo traje oko mesec dana. Ugradnja blokatora za drogu ove vrste osigurava dugotrajniju zaštitu koja ne zavisi od volje pacijenta i tako sprečava manipulacije ili nenamerno preskakanje doza.

Na kraju, imamo najnovije tehnološko dostignuće, a to je „čip protiv narkotika“ koji se ugrađuje pod kožu i obezbeđuje zaštitu od nekoliko meseci do godinu dana. Ugradnja blokatora za drogu koja pruža tako dugotrajnu zaštitu je zaista napredak na polju lečenja zavisnosti i izuzetno je efikasna.

Preparati za kodiranje zavisnosti od droge implantacijom

Dva preparata koji se danas koriste kada je u pitanju ugradnja blokatora za drogu su naltrexone i buprenorfin. I jedan i drugi lek imaju svoje prednosti i mane i javljaju se pod različitim nazivima i u različitim oblicima. Na pacijentu je da u dogovoru sa lekarom, odluči koji blokator je za njega najbolji i u kom obliku će ga primeniti. Lekar je dužan da pacijentu, pre bilo kakve primene blokatora, detaljno objasni pacijentu šta su blokatori za drogu i šta može očekivati njihovom primenom.

Naltrexone blokator od droge

Naltrexone se već dugo vremena koristi u lečenju zavisnosti i predstavlja odlično pomoćno sredstvo koje blokira euforično i opuštajuće dejstvo alkohola i droga. Na taj način, pacijent gubi smisao dalje konzumacije droga jer izostaje ono zbog čega ih uzima. Naltrexone ne smanjuje želju za drogom niti ublažava simptome apstinencijalne krize. On jednostavno sprečava dejstvo droge na receptore u mozgu.

Naltrexone blokator postoji u dva oblika –kao injekcija i kao implantat. Ugradnja blokatora za drogu u vidu injekcije se vrši ubrizgavanjem rastvora naltrexona u tkivo. Dejstvo traje 28 dana i nema ozbiljnijih nuspojava.

Implanti za drogu koji sadrže naltrexone se hirurški ugrađuju u potkožno masno tkivo u predelu stomaka. Ugrdnja blokatora za drogu u vidu implantata je bezbolna i traje vrlo kratko, a obezbeđuje zaštitu od nekoliko meseci do godinu dana. Implantati su bezopasni i veoma efikasni.

Buprenorfin blokator od droge

Buprenrofin delimično blokira dejstvo opijata, umanjuje žudnju za opijatima i u izvesnoj meri ublažava simpotme apstinencijalne krize. Odlično je pomoćno sredstvo u lečenju bolesti zavisnosti i pokazao se vrlo delotvornim u praksi.

Buprenorfin blokator je prilično efikasniji i dosta bezbediniji kada se primenuje u vidu implantata. Ugradnja blokatora za drogu sa buprenorfinom se obično odobrava pacijentima koji su već uzimali buprenorfin u nekom drugom obliku.

Ugradnja blokatora za drogu koji sadrži buprenorfin podrazumeva implementaciju putem injekcije pod kožu nadlaktice. Ukupno se ugrađuju 4 implantata i njihovo dejstvo traje oko 6 meseci.

Ugradnja blokatora za drogu koji sadrži buprenorfin je bezbolna i bezbedna. Neželjeni efekti koji se javljaju su uglavnom vrlo blagi i nestaju posle kraćeg vremena.

Prednosti i delotvornost implantata za zavisnost od droge

Ugradnja blokatora za drogu, bilo da je reč o naltrexonu ili buprenrofinu, se smatra izuzetno bezbednom procedurom koja ima značajne prednosti u odnosu na upotrebu tableta. Pre svega, ne postoji mogućnost da se nenamerno preskoči doza i tako oslabi dejstvo leka.

Sa druge strane, pacijent nema mogućnost da namerno preskoči dozu ili prekine upotrebu leka da bi se vratio konzumaciji droge. Implantati pružaju psihičko rasterećenje pacijentu koji ne mora neprestano da razmišlja o uzimanju leka ili da se bori sa iskušenjem da prekine njegovo uzimanje.

Kada je u pitanju buprenorfin, ugradnja blokatora za drogu ima još jednu prednost. Buprenorfin je adiktivna supstanca i kada se uzima u obliku tableta postoji opasnost od zloupotrebe i predoziranja. Implantat buprenorfina dozira lek na bezbedan i adekvatan način tako da lek ne može nikako ugroziti zdravlje pacijenta.

Delotvornost naltrexona i buprenorfina kada je u pitanju ugradnja blokatora za drogu je mnogo puta dokazana u raznim istraživanjima. Studije pokazuju da su implantati nekoliko puta efikasniji od tableta i da pacijenti mnogo bolje reaguju na lek kada se primenjuje u vidu implantata.

Troškovi blokatora droge

Ugradnja blokatora za drogu zahteva detaljan pregled pacijenta i njegovog psihofizičkog stanja da bi se utvrdilo da li je dobar kandidat za ugradnju implantata. Ukoliko jeste, potrebno je u saradnji sa lekarima odlučiti koji blokator je odgovarajući i predstavlja najbolje rešenje.

Ukoliko Vas interesuje ugradnja blokatora za drogu i razmišljate da to uradite na našoj klinici, molimo Vas da kontaktirate naše ljubazne medicinske savetnike koji će Vas uputiti u proceduru i troškove koje podrazumeva ugradnja blokatora za drogu.

Lekari

Veoma smo ponosni na naš, pažljivo izabrani, tim lekara koji poseduje izuzetnu stručnost i iskustvo na polju lečenja bolesti zavisnosti. Ugradnja blokatora za drogu je samo jedan od tretmana za koji su visoko kvalifikovani i koji obavljaju stručno i odgovorno. Veoma su posvećeni svojim pacijentima i uvek spremni da vam pruže sve potrebne informacije o proceduri, postupcima, različitim mogućnostima i potencijalnim nuspojavma.

Patenti i sertifikati

Posedujemo sve potrebne sertifikate koji garantuju da će ugradnja blokatora za drogu na našoj klinici biti izvedena stručno i bezbedno. O našem uspehu u lečenju bolesti zavisnosti svedoče brojne nagrade i priznanja od kojih su nam najdraže nagrada Rose of Paracelsus dobijena u Briselu i Nagrada za kvalitet dobijena u Njujorku.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image