Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Detoksikacija od amfetamina

Detoksikacija od amfetamina je jedan od najvažnijih koraka u lečenju zavisnosti od amfetamina. Amfetamini su stimulansi koji deluju na centralni nervni sistem i utiču na neurotransmitere u mozgu. Stimilišu lučenje određenih supstanci, prvenstveno dopamina i norepinefrina koji su od kljunog značaja za raspoloženje, pažnju i budnost.

Amfetamini imaju svoju primenu u tretiranju određenih medicinskih stanja, poput hiperaktivnog poremećaja, narkolepsije i ponekad, gojaznosti. Međutim, poznati su i po zloupotrebi. Pojedinci ih koriste rekreativno za poboljšanje budnosti, pažnje, energije i raspoloženja. Dugotrajna zloupotreba amfetamina može izazvati niz zdravstvenh problema i odvesti u zavisnost.

Detoksikacija od amfetamina

Šta je detoksikacija od amfetamina?

Kako očistiti organizam od amfetamina? Najbolji i najefikasniji način jeste detoksikacija. Detoksikacija od amfetamina ili amfetamin detoks je proces uklanjanja amfetamina iz organizma i upravljanje simpotmima apstinencijalne krize koji se javljaju kada zavisnik naglo prekine sa upotrebom amfetamina. Taj proces je nabolje sprovesti pod nadzorom lekara i medicinskog osoblja.

Ako tražite odgovarajući amfetamin detoks program Beograd poseduje više klinika za lečenje bolesti zavisnosti na kojima se detoksikacija može sprovesti. Jedan od tih klinika je i naša klinika Vip Vorobjev. Naši lekari su vrhunski stručnjaci sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa pacijentima i možete bii sigurni da ćete dolaskom kod nas dobiti najbolju moguću medicinsku uslugu.

Šta je apstinencijalna kriza kod upotrebe amfetamina?

Svaki nagli prekid uzimanja amfetamina, ukoliko postoji fizička zavisnost, izaziva niz simptoma apstinencijalne krize. Apstinencijalna kriza kod upotrebe amfetamina je vrlo neprijatan i mučan proces tokom kojeg telo pokušava da se prilagodi nedostatku amfetamin droga.

Kako amfetamini deluju na serotonin, dopamin i norepinefrin, intoksikacija od amfetamina ima za posledicu prestanak prirodnog lučenja ovih hormona. Na taj način, mozak počinje u potpunosti da se oslanja na veštački priliv amfetamina. Vremenom, organizam se adaptira i potrebne su sve veće doze da bi se postigao isti efekat. Unošenjem sve većih doza, razvija se zavisnost, a jedini način da se zavisnost pobedi je amfetamin detoks.

Protokol za detoksikaciju amfetamina

Pre nego što se donese odluka da li da se sprovede detoksikacija od amfetamina, neophodno je uraditi detaljne dijagnostičke analize da bi se utvrdilo da li kod pacijenta postoji fizička zavisnost. Te dijagnostičke analize obuhvataju razgovor sa psihologom, pregled psihijatra, preglede interniste i specijalista, kao i detaljne analize krvi i mokraće.

Protokol za detoksikaciju tj. kako očistiti organizam od amfetamina zavisi od više faktora, kao što su psihofizičko zdravlje pacijenta, težina zavisnosti ili propratne bolesti. Protokol za čišćenje organizma od amfetamin droga obuhvata više mera i postupaka koji imaju za cilj uklanjanje amfetamina iz tela i umirivanje simpotma apstinencijalne krize.

Indikacija za proceduru

Indikacija za proceduru je fizička zavisnost od amfetamina. Ukoliko se utvrdi da postoji fizička zavisnost koju su izazvali amfetamini detoks je prvi korak ka ozdravljenju. Za svakog pacijenta se na osnovu rezultata analiza pravi individualni plan za detoksikaciju i program za odvikavanje od amfetamina koji će se postepeno sprovesti nakon što se završi amfetamini detoks.

Kontraindikacije

Postoje određena stanja koja su prepreka za sprovođenje detoksikacije zbog rizika od raznih komplikacija. Kontraindikacije obuhvataju:

ozbiljne kardiovaskularne bolesti, kao što su hipertenzija i oboljenja srca
ozbiljni mentalni problemi, kao što su šizofrenija ili bipolarni poremećaj
trudnoća zbog opasnosti po fetus
bolesti bubrega i jetre zbog komplikacija
alergije na određene komponente koje se upotrebljavaju pri detoksikaciji
određeni medikamenti propisani pacijentu koji potencijalno mogu negativno delovati u kombinaciji sa lekovima za detoks

U svim ovim situacijama, mora se razmotriti prilagođavanje protokola za detoksikaciju i lekova koji se koriste, kao i odlaganje procesa detoksikacije ukoliko je potrebno prvo sanirati neke druge probleme.

Brze i ultra brze metode detoksikacije od amfetamina

Za razliku od uobičajenih načina detoksikacije, detoksikacija od amfetamina se može sprovesti i pomoću modernih i inovativnih metoda kao što su brza i ultra-brza detoksikcija.

Brza detoksikacija (ili ROD) je proces koji traje znatno kraće od detoksikacije prirodnim putem. Ubrzava se pojava apstinencijalne krize, a zatim se njeni simptomi tretiraju nizom mera i medikamenata da bi pacijent imao što manje neprijatnosti.
Ultra-brza detoksikacija (ili UROD) je, kako sam naziv, kaže, izuzetno brza detoksikacija koja se sprovodi dok je pacijent pod potpunom anestezijom. Može trajati od 6-12 sati i pacijent nije svestan najvećeg dela procesa.

I u jednom i u drugom slučaju, kada su u pitanju amfetamini detoks zahteva pažljiv nadzor lekara koji treba da prate vitalne i sve druge parametre i prilagođavaju terapiju na osnovu tih parametara.

Proces detoksikacije amfetamina u klinici Vip Vorobjev

Proces detoksikacije od amfetamina na klinici Vip Vorobjev započinje detaljnom dijagnostikom. Sledi, kreiranje individualnog plana detoksikacije, uz uvažavanje potreba i želja pacijenta. Nakon toga, pacijent dolazi na kliniku i u strogo kontrolisanim uslovima, uz najveću moguću pažnju i podršku, sprovodi se program detoksikacije. Lekari sve vreme prate vitalne i druge parametre i menjaju i prilagođavaju terapiju po potrebi. Pacijent u svakom trenutku može da im se obrati i ukaže na tegobe koje ima.

Priprema pacijenta za detoksikaciju od amfetamina

Pre nego što se sprovede detoksikacija od amfetamina, pacijentu se preporučuje da ispoštuje nekoliko jednostavnih preporuka koji mu mogu pomoći da lakše izdrži detoksikaciju. To su na primer:

unošenje dovoljno tečnosti
zdrava ishrana bogata nutrijentima
This is the heading
dovoljno sna i odmora
izbegavanje alkoholnih pića i narkotika
dosledno uzimanje terapije, ako postoji

Ipak, pre svega toga, da bi se uspešno tretirala intoksikacija od amfetamina, neophodno je da pacijent bude pozitivno motivisan i da želi izlečenje. Upoznavanje sa metodama detoksikacije i čitavim procesom, kao i onim što ga očekuje, može pomoći pacijentu da se mentalno pripremi za detoksikaciju. Podrška i pomoć terapeuta, porodice ili prijatelja može odigrati važnu ulogu u uspešnom sprovođenju procedure.

detoksikaciju amfetamina

Da li je bezbedno vršiti detoksikaciju kod kuće?

Detoksikacija od amfetamina nosi određeni rizik i opasnost. Zbog toga se ne preporučuje detoksikacija od amfetamin droga kod kuće već u bezbednom okruženju uz adekvatnu medicinsku pomoć. Ako ste se pitali kako izbaciti amfetamin iz sebe i razmatrali opciju skidanja sa amfetamin droga samostalno, iskreno vam savetujemo da to ne činite, već nam se obratite za pomoć. Samostalna detoksikacija može izazvati niz zdravstvenih komplikacija usled teških simpotma apstinencijalne krize.

Simptomi detoksikacije od amfetamina

Kada su u pitanju amfetamini detoks može biti vrlo buran, a simptomi apstinencijalne krize intenzivni. Koliko će simptomi biti teški zavisi od niza faktora, ali je činjenica da se kod većine zavisnika javljaju:

groznica
mučnina i povraćanje
umor i iscrpljenost
problemi sa smavanjem
grčevi
uznemirenost
anksioznsot
razdražljivost
depresija
promene raspoloženja

Ovi simptomi se znatno ublažavaju, a pojedini u potpunosti uklanjaju primenom odgovarajućih medikamenata i procedura koje se koriste tokom medicinske detoksikacije.

Prednosti brze detoksikacije od amfetamina

Postoji više načina kako se očistiti od amfetamina. Kao što smo već napomenuli, brza i ultra-brza detoksikacija imaju mnoštvo prednosti. Te prednosti se ogledaju u znatno kraćem trajanju apstinencijalne krize i znatno blažim simtpomima apstinencijalne krize. Pacijent u dogovoru sa lekarima može odabrati metodu koja mu više odgovara ili koja je primerenija njegovom psihofizičkom stanju.

Lečenje zavisnosti nakon procesa detoksikacije

Nakon procesa detoksikacije, nema više fizičke zavisnosti i pacijent je spreman za program odvikavanja od amfetamina. To je zapravo period rehabilitacije koji obuhvata razne oblike lečenja kao što su psihoterapija, grupe podrške, savetodavna delatnost i medikametozna terapija.

U tretiranju bolesti zavisnosti naročito je uspešna kognitivno-bihevioralna terapija koja se fokusira na menjanje ustaljenih obrazaca mišljenja i ponašanja. Pomaže pacijentima da se oslobode negativnih obrazaca ponašanja i izgrade nove, pozitivne obrasce, kao i mehanizme koji će im pomoći da se nose sa stresom svakodnevnog života bez straha od recidiva. Ova vrsta terapije je korisna i za suočavanje pacijenta sa korenima adikcije i razumevanje razloga koji su do nje doveli.

Troškovi detoksikacije

Detoksikacija od amfetamina ne može biti ista za svakoga. Najuspešnija je kada se prilagodi stanju pacijenta i njegovim potrebama. Zato ne postoji jedinstvena cena detoksikacije. Ukoliko ste zainteresovani da amfetamini detoks obavite na našoj klinici, molimo vas da pozovete naše medicinske savetnike koji će vas uputiti u sve pojedinosti i moguće troškove .

Doktori

Naši doktori su vrhunski stručnjaci za lečenje bolesti zavisnosti, izuzetno obučeni za rad sa pacijentima na programima detoksikacije. Možete biti sigurni da će vam kreirati najbolji plan lečenja i sprovesti ga odgovorno i profesionalno. Godine iskustva u radu sa pacijentima, neprekidno praćenje najnovijih metoda lečenja i ogromna empatija su ono što doprinosi našem uspehu u lečenju bolesti zaviosnosti o čemu govori ogroman broj izlečenih pacijenata i vrlo malo recidiva. Detoksikacija od amfetamina je samo jedan u nizu procesa za koji su naši lekari vrhunski obučeni.

Patenti i sertifikati

Naša klinika poseduje sve potrebne patente i sertifikate za programe, procese i aparate koje koristi za lečenje bolesti zavisnosti.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image