Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Klinika za lečenje i rehabilitaciju zavisnosti od leka Suboxone

Pored metadona i subuteksa, Suboxone je lek koji se koristi kao deo farmakološke terapije u lečenju zavisnosti od heroina i morfijuma. Predstavlja kombinaciju dva leka - buprenorfina i naloksona. Prvi je opijatski analgetik i prepisuje se za tretiranje slabih do umerenih bolova, dok je nalokson opijatski antagonist, tj. neutrališe i uklanja posledice opijata u organizmu.

Upotreba Suboxone donekle je slična s metadonom, a kao lek za lečenje zavisnosti standardizovan je 2002. godine. Od tada je deo programa lečenja, ali i sve češće zloupotrebe. Zavisnici koji zloupotrebljavaju ovu supstancu najčešće je kombinuju s drugim opijatima kao što su metadon, alkohol i kokain.

Lečenje zavisnosti od leka Suboxone

Efekat leka Suboxone

Budući da spada u depresive, Suboxone na organizam deluje usporavajuće i umirujuće. Nakon uzimanja ove supstance, osoba će osetiti:

osećaj manje zabrinutosti i stresa
efekat znatno smanjenog bola
iracionalni osećaj mira
neobičan osećaj blagostanja
euforiju slabog intenziteta koja traje i do 8 sati

Suboxone je supstanca koju ubrajamo u opioide s produženim delovanjem, to znači da su efekti slabijeg intenziteta, ali da traju znatno duže - i do 72 sata nakon uzimanja.

Simptomi i znaci zavisnosti od medikamenta Suboxone

Čak i kada se koristi pod strogim nadzorom lekara, postoje velike šanse da će osoba razviti zavisnost od Suboxoneu. Usled uzimanja, telo postepeno razvija toleranciju na supstancu, pa će vremenom biti potrebne veće doze da bi se izazvao isti osećaj s početka.

Znaci koji su primetni kod osobe koja prolazi kroz simptome koji ukazuju na zavisnost od Suboxoneu su različitog karaktera, ali neki od najočiglednijih su:

poremećena koordinacija i motorika
otežana mogućnost govora
nemogućnost jasnog razmišljanja
povraćanje
mučnina
svrab
proširene zenice
pojačano znojenje
grčevi u mišićima
groznica
poremećaj apetita i sna

Sve ovo ukazuje da se uzimanje Suboxone otelo kontroli i da je osoba razvila zavisnost. Nakon toga sledeći korak ka ponovnom uspostavljanju zdravog psihofizičkog funkcionisanja je lečenje zavisnosti od Suboxone.

Posledice upotrebe supstance Suboxone

Ako osoba nastavi, bez nadzora lekara, da konzumira ovu vrstu supstance, neizbežno će se javiti i posledice. One mogu imati kratkotrajan efekat i uglavnom su u pitanju nizak krvni pritisak, nesanica, konstipacija, problemi s respiratornim organima kao što je plitak dah ili otežano disanje.

Međutim, Suboxone izaziva i dugoročne posledice po zdravlje zavisnika, a javljaju se u vidu:

gubitka kose
smanjenog libida
nemogućnosti da prepozna i kontroliše svoje emocije
nesposobnosti da se osoba izbori sa svakodnevnim stresom

Vrste lečenja zavisnosti od Suboxone

Iako je deo supstitucione terapije lečenja zavisnosti od opijata i koristi se strogo medicinski kontrolisano, nije neuobičajeno da Suboxone postane predmet zloupotrebe, naročito u kombinaciji s drugim supstancama. Usled svega toga osoba se suočava s pitanjem lečenja zavisnosti od Suboxoneu.

Sve to uključuje bolničko lečenje, proces detoksikacije i ambulantno lečenje radi praćenja napretka. Veoma je rizično i kontraproduktivno ako zavisnici pokušavaju da se samostalno leče od zavisnosti. Taj pokušaj se uglavnom završava apstinencijalom krizom i njenim negativnim simptomima. Sve to rezultira recidivom, tj. ponovnim uzimanjem supstance.

Zato je najbolje rešenje da lečenje zavisnosti od Suboxoneu bude pod nadzorom lekara i u bolničkim uslovima.

Lečenje zavisnosti od medikamenta Suboxone uz pomoć lekova

Kad zavisnik otpočne lečenje zavisnosti od Suboxoneu, neizbežno će se pojaviti određeni simptomi apstinencijalne krize. Da takvo stanje ne bi dovelo do recidiva, u proces lečenja je uključena farmakološka terapija.

U zavisnosti od stanja pacijenta u njegovo lečenje će biti uključeni antidepresivi, hipnotici i psihostabilizatori. Njima se neutrališe depresija, anksioznost i nesanica, pa će pacijent moći nesmetano da funkcioniše.

Usled poremećenog apetita i ishrane, telo zavisnika je uglavnom slabo. Zato se uključuje terapija fermentima koji za sebe vezuju hranljive sastojke i pomažu oporavak organizma.

Bihevioralna terapija za zavisnost od Suboxone

Uklanjanje fizičke zavisnosti i oporavak tela nije jedini deo lečenja zavisnosti od Suboxone. Psihoterapeuti najčešće koriste bihevioralnu terapiju i to u kombinaciji s kognitivnom. Njom se rešava i uklanja veliki problem - psihička zavisnost. Pacijent uči kako da prepozna “krizne” periode i misli, kako da, na funkcionalan način, reši svoje probleme i usvaja zdrave obrasce ponašanja.

Stacionarno lečenje u odnosu na ambulantno lečenje zavisnosti od Suboxone

Da bi lečenje zavisnosti od Suboxone bilo uspešno, čitav proces mora biti sproveden dosledno, bez propuštanja koraka i izbegavanja terapija. Čitav program uključuje određen broj dana provedenih u bolnici. Tu se vrši detoksikacija organizma i uspešno prevazilazi apstinencijalna kriza. Nakon stacionarnog lečenja pacijent prelazi na ambulantno lečenje, odnosno dolazak na redovne kontrole i praćenje stanja.

Stacionarno lečenje

Kad je u pitanju lečenje zavisnosti, naročito od opijata, stacionarno lečenje predstavlja najbolji mogući izbor, i to iz više razloga:

neprekidni nadzor lekara
pravilna nega i ishrana tokom kriznih trenutaka
nedostupnost supstanci
bezbedno i udobno okruženje

Ambulantno lečenje

U ovoj fazi u procesu lečenja zavisnosti od suboxoneu pacijent i dalje ima podršku, ali nastavlja i samostalno da radi na oporavku. Redovnim kontrolama, radom s psihoterapeutom uspostavlja se siguran put resocijalizacije. Isto tako, tokom poseta lekaru i praćenja psihofizičkog stanja pacijenta koriguje se i farmakološka terapija.

Faze lečenja zavisnosti od leka Suboxone u klinici Vip Vorobjev

Budući da je u pitanju internacionalna klinika za lečenje bolesti zavisnosti, Klinika VIP Vorobjev uspostavlja i prati standardne protokole lečenja. To znači da je naš program lečenja zavisnosti od suboxoneu individualizovan, zavisi od opšteg stanja pacijenta, kao i od intenziteta i dužine zloupotrebe supstance. Osmišljen je tako da se zavisnik postepeno i bezbedno oslobađa zavisnosti, a sprovodi se u 3 faze:

01
Dijagnostika
02
Detoksikacija
03
Ambulantno lečenje

Dijagnoza zavisnosti od Suboxone

Nakon pristanka na proces lečenja, sledeći korak je uspostavljanje individualnog programa lečenja. To se postiže precizno odrađenom dijagnostikom. Njome lekari utvrđuju dužinu i oblik zavisnosti, a isto tako i opšte psihofizičko stanje pacijenta. Dijagnostika se sastoji od niza laboratorijskih testova, kao i detaljnih pregleda lekara specijalista - internista, kardiologa, anesteziologa.

Psihološku procenu pacijenta vrše sertifikovani psiholozi i psihijatri, tako se određuje optimalan vid psihoterapije. Ukoliko je potrebno, ako to pokažu rezultati testova, lekari vrše i dodatne preglede, a sve u cilju određivanja najefektnijeg toka izlečenja u odnosu na pacijentovo stanje.

Detoksikacija od Suboxone

Centralni deo lečenja zavisnosti od Suboxone predstavlja proces detoksikacije. Budući da je u pitanju izazovna faza lečenja, usled simptoma apstinencijalne krize neretko dolazi do recidiva. Upravo je to ono po čemu se izdvaja proces lečenja na klinici VIP Vorobjev. Ukoliko ne postoje kontraindikacije, pacijentima je dostupan program Ultra-brze Detoksikacije od opioida (UROD).

U pitanju je precizno medicinski osmišljen proces detoksikacije kojim se eliminišu svi simptomi apstinencijalne krize. Poznato je da u tim trenucima dolazi do gastrointestinalnih bolova, ubrzanog rada srca, nesanice, anskioznosti i delirijuma. Da pacijent ne bi osetio ništa od navedenih simptoma, lekari ga uvode u anesteziju koja traje od 6-8 sati.

Za to vreme je pod strogim medicinskim nadzorom, svi vitalni parametri se pomno prate, a najteži deo lečenja zavisnosti od leka Suboxone nesmetano prolazi.

Prednosti ovog procesa su brojne, a najvažnije je da pacijent ni u jednom trenutku ne oseća bol, anksioznost ili depresiju. Nakon buđenja iz anestezije, moguča je pojava blagih simptoma apstinencijalne krize, ali oni se uklanjaju prepisanom farmakološkom terapijom.

Uspešnost lečenja zavisnosti od Suboxone

Zahvaljujući preciznoj dijagnostici, individualizovanom programu lečenja i brzoj detoksikaciji, klinika VIP Vorobjev je vodeća po stopi uspešnosti lečenja zavisnosti. Uspeh lečenja zavisnosti ogleda se u tome koliko je pacijenata izbeglo recidiv, tj. povratak psihoaktivnim supstancama. Kada govorimo u procentima, čak 80% naših pacijenata ne doživi recidiv dve godine nakon našeg programa lečenja.

Doktori

Da biste bili sigurni da ćete Vi ili Vaši bližnji dobiti najbolju negu, postarali smo se da o tome brine tim vrhunskih stručnjaka. Sastavljen od specijalista različitih oblasti medicine, psihologa i psihijatara, naš tim se može pohvaliti iskustvom u ovoj oblasti medicine i sjajnim odnosom koji izgrađujemo sa svojim pacijentima.

Troškovi lečenja zavisnosti od Suboxone

Kroz dijagnostiku, lekari određuju program lečenja u odnosu na stanje svakog pacijenta. To znači da troškovi lečenja zavise upravo od načina i procesa lečenja. Nekada je, pored osnovne dijagnostike, potrebno obaviti i dodatne preglede, tako da je troškove lečenja moguće utvrditi samo kroz razgovor s lekarima. Kontaktirajte nas kako biste saznali više detalja o troškovima u vašem specifičnom slučaju.

Patenti i sertifikati

Svetska zdravstvena zajednica prati naš rad, a potvrda da uspešno i pažljivo radimo svoj posao stigla je u vidu dve nagrade - Međunarodna nagrada za kvalitet u zlatnoj kategoriji, Njujork 2018. godine, kao i Rose of Paracelsus 2020. godine u Briselu. Pored svake pobede našeg pacijenta i izlečene zavisnosti, i priznanje svetske zdravstvene zajednice nam predstavljaju motivaciju da napredujemo.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image