Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Lečenje i rehabilitacija zavisnosti od Estazolama (Prosom)

Zavinost od estazolama je opasno oboljenje koje mora biti ozbiljno shvaćeno, a u ovom tekstu moći ćete bolje da razumete nastanak ovog stanja i da saznate najpouzdanije opcije za lečenje zavisnosti od estazolama, kao i kako da započnete put ka zdravom životu.

Lečenje zavisnosti od Estazolama

Šta je estazolam?

Uzimanje leka estazolama se obavlja po preporuci doktora, ali se usled svojih psihoaktivnih svojstava neretko i zloupotrebljava. Ovaj medikament pripada grupi benzodiazepina, supstanci koje imaju sedativna i hipnotična svojstva, a u slučaju estazolama, postoje i anksiolitička svojstva po kojima je lek poznat.

Indikacije za upotrebu

Poput sličnih lekova iz grupe benzodiazepina i upotreba estazolama se uglavnom preporučuje ljudima koji se suočavaju sa anksioznim poremećajima, a primenu ima i zarad svojih sedativnih svojstava. Ovaj medikament se koristi uglavnom kratkoročno za otklanjanje negativnih simptoma. Ukoliko se to prekrši ili ako se lek zloupotrebljava, može se javiti i zavisnost od estazolama.

Alternative estazolama

Ako se estazolam ispostavi kao nedovoljno efikasan, ili ukoliko dođe do određenih poteškoća kao što su razvoj tolerancije na medikament, moguće je izabrati neki alternativni lek, kao što je:

Zolpidem
Zalepion
Sertalin
Melatonin
Trazodon

Efekti zloupotrebe estazolama

Pojedinci koji uzimaju benzodiazepine mogu gotovo iznenadno razviti zavisnost, usled toga što veliki broj ljudi veruje da su ovi lekovi potpuno bezopasni, te se ne obazire na neželjene efekte koje osećaju prilikom njihovog uzimanja. Ipak, što zavisnost od estazolama duže traje, i posledice postaju vidljivije, pa tako razlikujemo kratkoročne i dugoročne efekte.

Kratkoročni efekti

Prvi znaci problema sa ovim medikamentom mogu predstavljati naredni efekti:

Rast tolerancije na lek
Uvećana anksioznost
Nervoza
Drhtavica
Problemi sa koncentracijom

Dugoročni efekti

Ako konzumiranje ovog medikamenta potraje više vremena uprkos negativnim posledicama, postaje očigledno da je neophodno započeti odvikavanje od estazolama. To mogu biti sledeći efekti:

Razvijanje fizičke i mentalne zavisnosti od leka
Uvećan rizik od nesreća zbog narušene koordinacije
Oštećenja kognitivnih funkcija
Narušen kvalitet života osobe
Pojava nesanice

Dugoročni efekti su naročito opasni ako se pored zloupotrebe leka estazolam narkomanija takođe javi, pa je tada hitno lečenje neophodno.

Simptomi i znaci upotrebe estazolama

Sigurni znaci da je došlo do zavisnosti su stalna i neprestana potreba da se u organizam unose nove doze ovog leka. Pored toga, zavisnost od estazolama takođe može ostaviti i manje očigledne, ali itekako prisutne i ozbiljne fizičke i psihološke simptome, ali i dovesti do nekarakterističnih promena u ponašanju.

Fizički simptomi

Za estazolam delovanje leka može ostaviti sledeće fizičke simptome:

Umor
Pospanost
Umanjena koordinacija
Problemi sa kratkoročnim pamćenjem
Gastrointestinalni problemi

Psihološki simptomi

Mogu se javiti psihološki simptomi kao što su:

Emocionalna nestabilnost
Simptomi depresije
Socijalna anksioznost
Gubitak motivacije i energije
Smanjene kognitivne sposobnosti

Simptomi ponašanja

Određene negativne promene u ponašanju pojedinaca koje nastaju usred zloupotrebe supstanci i ukazuju da je poželjno započeti lečenje zavisnosti od estazolama uključuju:

Izbegavanje socijalnih interakcija
Povećana impulsivnost i agresivnost
Problemi sa snom
Zanemarivanje obaveza
Konflikti sa voljenim osobama
Zavisnosti od Estazolama

Opcije lečenja zavisnosti od estazolama

Zavisnost od estazolama može biti lečena samostalno, uz grupe podrške i amulantno, ali se i dalje smatra da je lečenje unutar rehabilitacionog centra najbolji način da se zloupotreba estazolama zauvek obustavi. Pored toga, ovaj vid lečenja je bezbolan, ali i daleko najbezbedniji, jer se o stanju pacijenta tokom odvikavanja stara čitav tim medicinskih eksperata.

Medicinski tretman za zavisnost od estazolama

Bolničko lečenje zavisnosti od estazolama mora obuhvatati procedure koje čiste organizam od toksina, otklanjaju fizičke poteškoće nastale usled zloupotrebi supstanci, ali i uklanjaju psihičku i fizičku potrebu za istom. U tome nema mnogo razlika kada je u pitanju estazolam narkomanija ili alkoholizam, za cilj se uvek uzima potpuna stabilnost i stvaranje zdravih navika.

S druge strane, lečenje zavisnosti od estazolama je donekle i specifično jer je u toku lečenja potrebno obratiti dodatnu pažnju na korišćenje lekova u procesu oporavka, kako bi se izbegle neželjeni efekti koji dolaze sa apstinencijalnim sindromom.

Samostalno odvikavanje u odnosu na lečenje pod nadzorom

Kada je u pitanju zavisnost od estazolama, samostalno odvikavanje se nikako ne preporučuje usled simptoma apstinencijalne krize koji mogu biti opasni po život. S druge strane, ako se odvikavanje od estazolama sprovede unutar klinike, bezbednost pacijenta se uvek uzima za apsolutni prioritet, a rezultati i procenti uspešnosti su svakako značajno bolji.

Proces i faze lečenja zavisnosti od estazolama (Prosom) u klinici Vip Vorobjev

Svako lečenje zavisnosti na klinici Vip Vorobjev započinje inicijalnim razgovorom sa našim medicinskim savetnicima. Nakon toga, pacijent dolazi na prve konsultacije sa psihijatrom naše klinike, a tom prilikom se dodatno upoznaje sa metodama lečenja, uslovima boravka na klinici i dužinom trajanja procedura.

To može uključivati faze lečenja kao što su:

Medicinski testovi
Opšti pregledi
Postavljanje dijagnoze
Terapija lekovima i medicinskim aparatima
Rad sa psihoterapeutima
Otklanjanje želje i potrebe za supstancom

Uz ovakav pristup neželjeni efekti estazolama uklanjaju se bezbolnim metodama ubrzo po prijemu na lečenje, a ostatak oporavka bazira se na otklanjanju potrebe za supstancom i stvaranju mehanizama odbrane od recidiva.

Uspešnost lečenja zavisnosti od estazolama

Ukoliko se na vreme reaguje i zaustavi zloupotreba estazolama, uspešnost je samim tim i veća. Ipak, bez obzira na stadijum zavisnosti, uz stacionarno lečenje sa klinike Vip Vorobjev, statistika pokazuje da procenat raste i iznad 85%

Cena lečenja zavisnosti od estazolama

Lečenje zavisnosti od estazolama se prilagođava svakom pacijentu, kako bi se u najkraćem vremenskom roku uklonili okidači zavisnosti, povratio balans svih telesnih funkcija i ugasila želja za supstancom. Stoga cena lečenja može varirati, a za dobijanje tačnih informacija o iznosu lečenja za vas ili vama blisku osobu, pozivamo vas da stupite u kontakt sa našim medicinskim savetnicima.

Lekari

Saveti lekara mogu biti od nemerljive važnosti kada se sprovodi skidanje sa estazolama, a na klinici Vip Vorobjev pacijenti u svakom trenutku uz sebe imaju članove medicinskog osoblja koji se staraju da lečenje prođe u skladu sa očekivanjima.

Patenti i sertifikati

Za lečenje bolesti zavisnosti, među koje svakako spada i zavisnost od estazolama, klinika Vip Vorobjev primenjuje jedinstven splet tradicionalnih i modernih pristupa lečenju, a sve procedure koje koristimo su sertifikovane od strane nadležnih organa Republike Srbije.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image