Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Detoksikacija od metadona

Detoksikacija od metadona predstavlja neophodan korak u lečenju zavisnosti od metadona. Metadon je sintetički opioid koji se često koristi kao tretman za zavisnost od opijata ili hronični bol. Iako se upotrebljava u lečenju zavisnosti, budući da je opioid, i metadon poseduje adiktivni potencijal i može izazvati zavisnost.Ukoliko vam je potreban efikasan metadon detoks program Beograd je mesto gde se nalazi naša klinika i gde možete dobiti izuzetno kvalitetnu medicinsku pomoć. Naš tim lekara i medicinskog osoblja je stručan i obučen za rad sa pacijentima koji pate od bolesti zavisnosti. Na klinici Vip Vorobjev možete pronaći sve što vam je potrebno da se uspešno obavi detoksikacija od metadona i odvikavanje od metadona.

Detoksikacija od metadona

Šta je detoksikacija od metadona?

Nagli prestanak upotrebe metadona, ukoliko postoji zavisnost, izaziva niz simptoma apstinencijalne krize koji su vrlo neprijatni, a mogu biti i opasni po život. Detoksikacija od metadona je proces čišćenja organizma od prisustva metadona uz ublažavanje ili potpuno eliminisanje simptoma apstinencijalne krize. Cilj detoksikacije je oslobađanje od fizičke zavisnosti što je neophodan korak u daljem lečenju bolesti zavisnosti.

Šta je apstinencijalna kriza kod upotrebe metadona

Mada se metadon koristi za tretiranje bolesti zavisnosti, često se dešava da zavisnik jednu zavisnost zameni drugom. Kada je u pitanju metadon zloupotreba vrlo brzo vodi u fizičku zavisnost. Kako telo razvija toleranciju, potrebne su sve veće količine metadona da bi se postigao isti efekat.Kada se telo toliko navikne na prisustvo metadona da ne može više da funksioniše bez njega, u potpunosti se razvila fizička zavinsot. U tom slučaju, svaki nagli prekid uzimanja metadona izaziva intenzivne i mučne simptome apstinencijalne krize. Zbog toga se zavisnicima od metadona preporučuje medicinska detoksikacija od metadona.

Protokol za detoksikaciju metadona

Metadon detoks zahteva određeni protokol koji se mora ispoštovati da bi ceo proces prošao bezbedno i sa što manje trauma. Pre svega, mora se uraditi detaljna dijagnostička analiza pre nego što se započne detoksikacija od metadona. Ona podrazumeva razgovor sa psihologom, pregled psihijatra, pregled interniste i biohemijske analize. Cilj ovih analiza je uspostavljanje precizne dijagnoze i utvrđivanje psihofizilkog stanja pacijenta da bi se napravio najadekvatniji plan kada je u pitanju detoksikacija od metadona.

Indikacija za proceduru

Detoksikacija od metadona se sprovodi kada se utvrdi da se kod pacijenta razvila fizička zavisnost od metadona. Da li fizička zavisnost postoji i u kolikoj meri, zaključuje se na osnovu detaljne dijagnostičke analize. Na osnovu tih rezultata se postavlja odgovarajuća dijagnoza i ukoliko postoji fizička zavisnost pravi se individualni plan lečenja, gde detoksikacija od metadona predstavlja jednu od najvažnijih procedura.

Kontraindikacije

U određenim slučajevima detoksikacija od metadona nije preporučljiva jer može da predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje pacijenta. Kontraindikacije najčešće obuhvataju sledeća stanja:

kardiovaskularne bolesti
ozbiljne mentalne bolesti
trudnoću
bolesti bubrega
bolesti jetre
alergije na sastojke koji se koriste u detoksikaciji
neophodnost uzimanja određenih lekova

Ukoliko je moguće, potrebno je prilagoditi detoks protokol da bi se sproveo bezbedno. Ponekad to nije moguće pa se detoksikacija od metadona mora odložiti dok se ne steknu uslovi da se obavi bezbedno i bez većeg rizika.

Brze i ultra brze metode detoksikacije od metadona

Vrlo često se može čuti pitanje kako se očistiti od metadona što brže i sa što manje neprijatnosti. Za razliku od tradicionalnih metoda, postoje i nove brze i ultra-brze metode detoksikacije.

      Brza detoksikacija od metadona obuhvata niz postupaka koji znatno ubrzavaju vreme detoksikacije, najčešće upotrebom opiodnih antagonista. Apstinencijalna kriza se izaziva blokiranjem opioidnih receptora, a zatim se njeni simptomi ublažavaju i tretiraju medikamentima ili drugim raspoloživim sredstvima
      Ultra-brza detoksikacija je još brža i bezbolnija jer se obavlja pod punom anestezijom. Pacijent nije svestan postupka, niti simpotma apstinencijalne krize. Ceo postupak traje između 6 i 12 sati i pored toga što se organizam čisti od toksina, stabilizuje se i balans hormona, poboljšava cirkulacija krvi i snabdevanje ćelija hranom i kiseonikom.

Proces detoksikacije metadona u klinici Vip Vorobjev

Nakon detaljnih analiza, utvrđuje se da li je metadon zloupotreba izazvala zavisnost i da li je pacijent kandidat za metadon detoks. Ukoliko jeste, kreira se detaljan individualni plan lečenja za odvikavanje od metadona koji je prilagođen stanju i potrebama pacijenta.Pacijent dolazi na kliniku gde se u posebnim uslovima sprovodi metadon skidanje uz stalno prisustvo lekara i medicinskog osoblja. Neprekidno se prate vitalne funkcije pacijenta, kao i drugi neophodni parametri.Organizam se čisti od toksina odgovarajućom metodom uz ublažavanje simptoma apstinencijalne krize upotrebom medikamenata i drugih pomoćnih sredstava. Istovremeno se vodi računa da organizam bude hidriran i snabdeven neophodnim nutrijentima.

Priprema pacijenta za detoksikaciju od metadona

Da bi pacijent mentalno i fizički bio što spreman za proces detoksikacije, postoje izvesne preprouke koje treba ispoštovati. Neposredno pred detoks, preporučuje se:

dovoljno odmora i sna
umošenje lagane hrane bogate antioksidantima
unošenje dovoljno tečnosti
izbegavanje šećera i nezdrave hrane
izbegavanje alkohola i drugih psihoaktivih supstanci
redovno uzimanje terapije
lečenje zavisnosti

Da li je bezbedno vršiti detoksikaciju kod kuće?

Kako izbaciti metadon iz sebe u kućnim uslovima i da li je to bezbedno? Metadon detoks je najbezbedniji i najefikasniji kada se sprovedi na klinici za lečenje bolesti zavisnosti. Ne preproučuje se skidanje sa metadona samostalno kod kuće jer simptomi apstinencijalne krize mogu biti vrlo mučni, a ponekad dovesti i do nepredviđenih komplikacija koje se na klinici lako otkalanjaju upotrebom odgovarajućih medikamenata. Osim toga, medicinska detoksikacija se može sprovesti i inovativnim brzim metodama koje višestruko olakšavaju detoksikaciju.

Simptomi detoksikacije od metadona

Metadon skidanje se razlikuje od osobe do osobe i zavisi od više faktora. Na težinu simptoma apstinencijalne krize, kao i njihovo trajanje, utiču psihofizičko stanje pacijenta i težina zavisnosti. Simptomi su slični simptomima koji se javljaju kod skidanja sa heroina ili morfijuma. Obično su umereni i podsećaju na simptome gripa. Jedan od glavnih problema kada je u pitanju metadon detoks jeste to što metadon dosta dugo ostaje u telu pa detoksikacija od metadona može trajate duže nego kod drugih opioida.Najčešći simptomi koji se javljaju kada se sprovodi detoksikacija od metadona su:

groznica
bolovi u mišićima
mučnina
povraćanje
znojenje
ubrzan rad srca
stomačni grčevi
dijareja
insomnija

Pored toga, psihičke metadon nuspojave koje se mogu javiti kao simptomi apstinencijalne krize mogu biti:

anksioznost
depresija
razdražljivost
paranoja
halucinacije

Prednosti brze detoksikacije od metadona

U odnosu na uobičajene oblike detoksikacije za metadon skidanje brzim metodama nudi niz prednosti i pogodnosti. Najpre, ceo proces traje znatno kraće i prolazi sa mnogo manje neprijatnosti. Posebno je napredna ultra-brza detoksikacija koja se odvija pod punom anestezijom i pacijent nije svestan najvećeg dela procesa.

Lečenje zavisnosti nakon procesa detoksikacije

Nakon što je uspešno izvedena detoksikacija od metadona, nastavlja se program odvikavanja od metadona kroz proces rehabilitacije. On traje oko godinu dana i obuhvata razne vrste terapija i podrške da bi se pacijent oslobodio psihičke zavinosti od metadona i obrazaca zavisničkog ponašanja.Tokom perioda rehabilitacije, pacijentu su na raspolaganju psihoterapija, individualna, grupna i porodična terapija, programi podrške, savetodavni programi, kao i medikametozna terapija ukoliko je potrebna. Pacijentu se pomaže da sagleda korene svoje zavisnosti, uzroke i posledice zavisničkog ponašanja, uči se da fromira nove, zdravije obrasce ponašanja i izgradi mehanizme odbrane od stresa i problema svakodnevnog života bez pribegavanja psihoaktivnim supstancama.

Troškovi detoksikacije

Na našoj klinici proces detoksikacije, kao i celokupni program lečenja, u potpunosti se prilagođavaju psihofizičkom stanju i potrebama pacijenta. To obezbeđuje visok stepen uspešnosti detoksikacije uz minimalne metadon nuspojave. Iz tog razloga, cene detoksikacije mogu varirati. Ukoliko ste zainteresovani da detoksikaciju od metadona obavite na našoj klinici, molimo Vas da kontaktirate naše medicinske savetnike. Oni će Vas saslušati, uputiti u sve pojedinosti postupka, kao i moguće troškove lečenja.

Doktori

Lekari klinike Vip Vorobjev su pažljivo odabrani kao eksperti u oblastima kojima se bave. Želja nam je bila da okupimo najbolje medicinske radnike sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa bolestima zavisnosti. Pored toga što su priznati i uvaženi u svom radu, naši lekari su brižni, ljubazni i potpuno posvećeni svojim pacijentima. Naša klinika neguje pozitivnu atmosferu punu podrške i nastoji da svakog pacijenta i njegove probleme sagleda pojedinačno. Na našoj klinici možete očekivati najbolju moguću medicinsku uslugu i negu uz apsolutnu diskreciju i punu podršku.

Patenti i sertifikati

Naša klinika poseduje sve potrebne patente i sertifikate za programe, procese i aparate koje koristi za metadon detoks i lečenje zavisnosti od metadona.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image