Informacije od 07.30h do 15.30h Ponedeljak – Nedelja od 00h do 24h

Detoksikacija od alkohola i droga

Dugotrajna i preterana upotreba alkohola koja vodi u različite psihičke, fizičke i socijalne probleme, znak je da postoji zavisnost od alkohola. Zavisnost od alkohola ili alkoholizam je nesposobnost da se kontroliše upotreba alkohola uprkos negativnim i štetnim posledicama. Na nju ukazuju i pojačana žeđ za alkoholom, tolerancija na njegovo dejstvo, pojačavanje doza i pojava apstinencijalne krize ukoliko se prestane sa konzumiranjem na kraće ili duže vreme.

Detoksikacija od alkohola

Šta je detoksikacija od alkohola

Detoksikacija od alkohola je prvi korak u lečenju od alkoholizma. To je proces čišćenja organizma od prisustva alkohola i svih toksina nagomilanih u organizmu usled preterane, dugotrajne upotrebe alkohola. Cilj koji alkohol detox treba da postigne je prestanak fizičke zavisnosti i prevazilaženje simptoma apstinencijalne krize. Nakon toga, moguće je uspešno raditi na menjanju ustaljenih obrazaca razmišljanja i ponašanja koji su povezani sa zloupotrebom alkohola.

Protokol za detoksikaciju

Da bi detoksikacija od alkohola bila sprovedena efikasno i sa što manje posledica, neophodno je najpre izvršiti dijagnostičke analize koje će precizno pokazati u kom stanju se nalazi pacijent, koliki je njegov problem sa alkoholom i u kolikoj meri se razvila zavisnost. Te analize obuhvataju razgovore sa psihologom, pregled psihijatra, interniste i lekara specijalista ukoliko je potrebno, kao i razne laboratorijske analize. Nakon precizne dijagnostike, može se pristupiti izradi individualnog plana za alokohol detox koji se zatim sprovodi na način koji najviše odgovara pacijentu i njegovom stanju.

Indikacija za procedure

Alkohol deluje na centralni nervni sistem tako što ga usporava i umiruje. Kada se mozak navikne na redovne doze alkohola, prestaje da proizvodi supstance koje dobija iz alkohola i u potpunosti postaje zavisan od alkohola. Ako apstinencija izaziva niz neprijatnih simptoma, koje ublažava samo nov unos alkohola u organizam, to znači da se razvila jaka fizička zavisnost koja se mora tretirati na poseban način, kroz alkohol detox. Urađene dijagnostičke analize pružaju dodatne, precizne informacije o stanju organizma i težini zavisnosti.

Kontraindikacije

Detoksikacija od alkohola je glavni korak na putu oslobođenja od zavisnosti, ali nije nimalo lak. Ukoliko je u pitanju dugotrajna zloupotreba, proces detoksikacije može biti vrlo traumatičan, pa čak i opasan po život. Detoksikacija može biti dodatno rizična ukoliko postoje propratne bolesti, kao što su kardio-vaskularne bolesti ili anemija. Iz tog razloga je najbolje da se detoksikacija od alkohola sprovodi uz neprekidan nadzor stručnih lica. Iako se detoksikacija može sprovesti i van klinike, klinika za odvikavanje od alkohola pruža mnogo bolje, bezbednije i prijatnije uslove za uspešno prolaženje kroz proces detoksikacije.

Brze i ultra brze metode detoksikacije od alkohola

Detoksikacija od alkohola se na klinici može sprovesti brzim i ultra-brzim metodama koje u velikoj meri pomažu da detoksikacija organizma od alkohola prođe što brže i sa što manje neprijatnosti. Brza metoda može podrazumevati:

upotrebu antikonvulzanata, hipnotika, antipsihotika i sedativa da bi se umanjili anksioznost i strah i drugi simptomi apstinencijalne krize
infuzije sa elektrolotima i vitaminima da se spreči dehidratacija i poboljša opšte stanje organizma
upotreba hepatoprotektora da se zaštiti jetra
neurometabolička terapija da se spreči encefalopatija

Ultra-brza metoda za detoksikaciju od alkohola se najčešće koristi ukoliko zavisnik uz alkohol uzima i opijate, a podrazumeva:

vrlo brzu detoksikaciju u roku od 1-3 dana
primenu potpune anestezije
blokadu opioidnih receptora

Proces detoksikacije alkohola u klinici Vip Vorobjev

Detoksikacija od alkohola na klinici VIP Vorobjev se već dugi niz godina vrši veoma uspešno najsavremenijim metodama. Tokom procesa, alkohol se u potpunosti odstranjuje iz organizma, na način koji je najprijatniji i najefikasniji za pacijenta. Alkohol detox se vrši potpuno bezbedno pod budnim okom naših lekara. Pacijent ima neprekidnu negu i pažnju medicinskog osoblja i u mogućnosti je da odmah ukaže na bilo kakav problem koji se pojavi. Lekari su tu da adekvatno odreaguju i ublaže i otklone svaku neprijatnost.

Priprema pacijenta za detoksikaciju od alkohola

Detoksikacija od alkohola zahteva izvesne pripreme koje počinju upoznavanjem pacijenta sa celom procedurom i mogućim rizicima. Zatim, sprovođenje dijagnostičkih analiza koje služe kreiranju preciznog individualnog plana detoksikacije. Sam pacijent se savetuje da:

izbegava veće količine alkohola neposredno pred detoksikaciju
izbegava uzimanje drugih narkotika
da se dobro odmori i naspava
da jede redovno i zdravo
da unosi dovoljno tečnosti

Da li je bezbedno vršiti detoksikaciju kod kuće

Iako se detoksikacija od alkohola može sprovesti i kod kuće, posebno kod lakših oblika zavisnosti, treba imati u vidu da su simptomi apstinencijalne krize nepredvidljivi i da mogu biti veoma mučni. Ako se to dogodi, neophodna je lekarska intervencija. Osim toga, detoksikacija od alkohola koja se vrši na klinici, osim neprekidne pažnje lekara, podrazumeva i medikamente i suplemente koji znatno olakšavaju simptome te ceo proces prolazi bez trauma i posledica.

Simptomi detoksikacije od alkohola

Kada se započne odvikavanje od alkohola simptomi koji se javljaju usled apstinencijalne krize mogu biti lakši i teži, u zavisnosti od raznih faktora. Najčešći simptomi su sledeći:

mučnina i povraćanje
drhtanje
groznica
pojačano znojenje
hipertenzija
aritmija
problemi sa jetrom i bubrezima
insomnija
konvulzije
anksioznost
depresija
halucinacije

Zbog mogućih teških simptoma, uvek je bolje da se detoksikacija od alkohola sprovodi uz nadzor i brigu stručnih lica nego samostalno kod kuće.

Prednosti brze detoksikacije od alkohola

Brza detoksikacija od alkohola je postupak koji ubrzava proces čišćenja organizma od prisustva alkohola i u velikoj meri ublažava simptome apstinencijalne krize kroz primenu medikamenata. Neprijatni simptomi nestaju mnogo brže i pacijent se za kratko vreme oslobađa fizičke zavisnosti i spreman je da nastavi lečenje kroz psihoterapiju i savetovanja.

Lečenje zavisnosti nakon procesa detoksikacije

Detoksikacija od alkohola je samo prvi korak u lečenju zavisnosti od alkohola, ali veoma bitan jer nakon detoksikacije, nema više fizičke zavisnosti od alkohola. Ono što sledi jeste period rehabilitacije kroz razne vidove psihoterapije, uz upotrebu medikamenata ukoliko je to potrebno. Bihevioralna terapija se pokazala posebno uspešnom. Njen cilj je sticanje uvida u uzroke koji su doveli do alkoholizma, rešavanje akutnih problema, napuštanje starih, pogrešnih obrazaca ponašanja i izgrađivanje novih, boljih i konstruktivnijih. Pacijentu se pomaže da izgradi mehanizme koji će mu biti korisni u borbi sa stresom i svakodnevnim problemima da bi se mogućnost relapsa sveo na minimum.

Troškovi detoksikacije

Na klinici VIP Vorobjev, detoksikacija od alkohola se prilagođava stanju i potrebama pacijenta. Nakon dijagnostike, pravi se individulani plan lečenja te stoga nije moguće dati procenu troškova koji bi važili za sve. Ukoliko ste zainteresovani za lečenje na našoj klinici, molimo Vas da kontaktirate naše medicinske savetnike koji će vas uputiti u sve pojedinosti i odgovoriti na sva vaša pitanja.

Doktori

Klinika VIP Vorobjev je poznata po tome što pažljivo bira svoje medicinsko osoblje. Naši doktori su izuzetno stručni i posvećeni svom poslu i pacijentima. Pored toga što poseduju godine iskustva u lečenju bolesti zavisnosti, neprekidno se usavršavaju i prate najnovija dostignuća i trendove da bi pacijentima pružili što bolju i efikasniju uslugu. Možete biti sigurni da ste u pravim rukama, a naši lekari će se pobrinuti da se osećate sigurno i zaštićeno tokom celog procesa lečenja.

Patenti i sertifikati

Klinika VIP Vorobjev je dobitnik raznih priznanja za svoj uspeh i doprinos u lečenju bolesti zavisnosti. Od brojnih nagrada izdvajamo Rose of Paracelsus i Zlatnu nagradu za kvalitet dobijenu u Njujorku.

Recenzije

Izaberite program za oporavak od zavisnosti

image