Alkoholizam – porodična terapija je jedan od koraka u oslobađanju zavisnosti.

Alkoholizam je najrasprostranjenija bolest zavisnosti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije nalazi se na 3. mestu, odmah iza malignih i kardiovaskularnih oboljenja. Naime, procenjuje se da je oko 2 milijarde ljudi doživelo akutno trovanje alkoholom. Dok je kod 76,3 miliona stanovnika u svetu registrovana hronična zloupotreba pića.

Alkoholizam je, posle depresije, psihički poremećaj koji dovodi do najvećeg broja slučajeva invalidnosti. Uključujući i veliki broj samoubistava, kao i smanjeni životni vek koje izazivaju teške posledice alkoholizma.

Poseban problem jeste alkoholizam kod tinejdžera. Gotovo 80 odsto mladih prekomerno pije, a 10 odsto već ima narušeno zdravlje.

S obzirom na to da na razvoj alkoholizma veliki uticaj imaju socijalni faktori, problem se ne može posmatrati isključivo sa medicinskog aspekta. Te u njegovom rešavanju moraju biti uključeni svi članovi porodice koje ova zavisnost direktno i indirektno pogađa.

Da veza alkoholizam – porodična terapija ima ključnu ulogu za lečenje zavisnosti otkriva vam luksuzna klinika za odvikavanje, VIP Vorobjev.

Šta je porodična terapija?

Da bismo uvideli važnost koju ima za alkoholizam – porodična terapija, trebamo, najpre, razumeti šta ona obuhvata.

Prema definiciji porodična terapija je “posebna oblast psihoterapije, koja se zasniva na primeni teorije sistema u shvatanju pojedinca i njegovih emocionalnih teškoća i problema”. Zapravo, ona svest pojedinca, njegovo ponašanje i emocije posmatra kroz odnose u porodici.

alkoholizam porodična terapija Klinika VIP Vorobjev 2

Porodičnu terapiju razvili su sredinom 20. veka Frojd i njegovi učenici Jung, Adler i Salivan za potrebe lečenja shizofrenih osoba i porodica sa delinkventom. Da bi se u narednoj deceniji njeno polje delovanja proširilo, obuhvativši i lečenje alkoholizma. Na taj način pacijenti su dobili motivaciju da započnu borbu sa zavisnošću, ali i ohrabrivanje da istraju u periodima krize. Ujedno, osigurana im je i puna podrška nakon lečenja kako bi se sprečila pojava recidiva.

Koji značaj ima za alkoholizam – porodična terapija?

Alkoholizam u porodici je sve češći problem u društvu. Odrastanje deteta u takvom okruženju nije sigurno. Iako postoji ljubav, psihička zavisnost je jača od svesti da je potrebno ispuniti roditeljsku dužnost. Ovo zanemarivanje i nedostatak saosećanja čini mališane ranjivim.

Istovremeno, česte svađe supružnika vode ne samo ka međusobnom optuživanju za nastanak problema, već i ka prebacivanju krivice na mlađe članove. Tako da postoji rizik da se kod dece tokom odrastanja pojavi niz psihičkih poremećaja, koji dovode do kašnjenja u razvoju.

Takođe, tri puta je veća verovatnoća da deca iz ovih porodica budu fizički, pa i seksualno zlostavljana. Ali i da razviju zavisnost od alkohola u odraslom dobu.

Situacija nije lakša ni kada je tinejdžer alkoholičar. Nakon bezuspešnih pokušaja da sami pomognu svom detetu, roditelji se suočavaju sa sve većim razdorom u porodici, finansijskim krahom, izlovanošću od društva. A nije redak slučaj da se kod njih jave generalizovana anksioznost i depresija.

Na čemu se zasniva veza alkoholizam – porodična terapija?

Kada je u pitanju alkoholizam – porodična terapija se zasniva na više terapijskih tehnika. Obično se primenjuju 4 pristupa.

Model porodičnih bolesti na zavisnost gleda kao na bolest koja pogađa čitavu porodicu. Što znači da su žrtve zavisnosti podjednako pogođene svim negativnim stranama ove bolesti, a ne samo osoba koja konzumira alkohol.

Model porodičnih sistema obraća pažnju na moguću suzavisnost. Odnosno, na mogućnost da se porodica prilagodi problemu svog člana kako bi se održala “prividna” ravnoteža. Zadatak ove metode jeste da prepozna i izmeni neprilagođene obrasce komunikacije i ispita ulogu svakog člana porodice u zavisnosti.

alkoholizam porodična terapija Klinika VIP Vorobjev 3

Kognitivno-bihejvioralni pristup podstiče sve članove porodice na otkrivanje uzroka zavisnosti. Zatim, poboljšanjem veština komunikacije, rešavanjem tekućih problema i suočavanjem, porodica se uči kako da promeni disfunkcionalno ponašanje.

Multidimenzionalna porodična terapija objedinjuje brojne tehnike koje stavljaju naglasak na komplikovane odnose između spoznaje, emocionalnosti, ponašanja i okruženja članova porodice.

Značaj psihoterapije može biti presudan za potpunu rehabilitaciju. Zato lečenje alkoholizma na klinici VIP Vorobjev veliku pažnju poklanja porodičnoj terapiji. Tim eminentnih lekara i psihijatara aktivno uključuje čitavu porodicu u svaki korak kako bi se pacijentu olakšala borba sa problemom. U tu svrhu luksuzni, prostrani smeštaj pruža komfor i privatnost ne samo pacijentima, već i njegovim najbližima. Dok u časovima odmora na raspolaganju su teretana, bazen i jacuzzi.

Džordž Bernard Šo je istakao da “porodica znači da niko neće biti ostavljen i zaboravljen”. Zato, na vreme potražite pomoć na klinici VIP Vorobjev. Više od 2 decenije postojanja i preko 24.000 rehabilitovanih pacijenata najbolji su dokaz naše stručnosti.

Ostavite komentar